Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διαλειτουργικότητα στην Αυτοδιοίκηση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διαλειτουργικότητα στην Αυτοδιοίκηση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διαλειτουργικότητα στην Αυτοδιοίκηση

2 Ορισμός Διαλειτουργικότητας
H δυνατότητα ενός προϊόντος ή συστήματος του οποίου οι διεπαφές είναι πλήρως δημόσια τεκμηριωμένες να συνδέεται και να λειτουργεί με άλλα προϊόντα ή συστήματα, χωρίς περιορισμούς στην πρόσβασή τους ή φραγμούς στην υλοποίηση. (Wikipedia) Η ικανότητα των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών και των επιχειρησιακών διαδικασιών που υποστηρίζονται από αυτά να ανταλλάσσουν δεδομένα και να μοιράζονται πληροφορία και γνώση (European Interoperability Framework – First Edition 2004) Ορισμός Διαλειτουργικότητας

3 Υποδομές – Στόχοι Διαλειτουργικότητας στην Δημόσια Διοίκηση
Πληροφοριακά Συστήματα (Εφαρμογές) Δίκτυο (ΣΥΖΕΥΞΙΣ) Πλαίσιο Συνεργασίας (Ελληνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας) Αρχιτεκτονικές Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (SOAP, WSDL) Στόχοι Διαλειτουργικότητας Αξιοποίηση – Αποφυγή της απαξίωσης υπαρχόντων παλιών συστημάτων. Μοναδικά Σημεία Εξυπηρέτησης (One Stop Shops) Χαμηλότερο Κόστος Εξυπηρέτησης και Συντήρησης Συστημάτων Υποδομές – Στόχοι Διαλειτουργικότητας στην Δημόσια Διοίκηση

4 Δημοτικές Διαδικτυακές Πύλες
Αντικείμενο Έργου Η ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης (ΔΔΠ) για κάθε ένα από τους συμμετέχοντες Δήμους, με σκοπό την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών και ειδικά του Internet για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων. Στόχοι Έργου Αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πολίτες Μείωση των επισκέψεων στους δήμους Ηλεκτρονική διαχείριση των υποθέσεων Συνεχή και αδιάλειπτη ενημέρωση των πολιτών Δημοτικές Διαδικτυακές Πύλες

5 Αποτέλεσμα Δημοτικών Διαδικτυακών Πυλών
Στοιχεία Διαλειτουργικότητας στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ο Πολίτης μπορούσε να πληρώσει πρόστιμα ΚΟΚ μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου η οποία διαλειτουργούσε με τραπεζικό σύστημα πληρωμής Ο Πολίτης μπορούσε να αιτηθεί πιστοποιητικό ή να υποβάλει ένα αίτημα και να παρακολουθήσει την πορεία της αίτησης του – η ιστοσελίδα διαλειτουργούσε με backoffice συστήματα των αρμόδιων τμημάτων των Δήμων Αποτέλεσμα; Ελάχιστες αιτήσεις πιστοποιητικών, μηδενικές πληρωμές Αιτίες; Έλλειψη εκπαίδευσης πολιτών, Ανασφάλεια πολιτών για ηλεκτρονικές πληρωμές, Έλλειψη ψηφιακών υπογραφών, Έλλειψη πολιτικής βούλησης Αποτέλεσμα Δημοτικών Διαδικτυακών Πυλών

6 Κεντρικός Κόμβος Διαλειτουργικότητας
Αντικείμενο Έργου Η αυτοματοποιημένη συλλογή μηνιαίων αναφορών Οικονομικών και Μισθοδοτικών στοιχείων και η εξαγωγή αναφορών προς κάθε ενδιαφερόμενο φορέα. Στόχοι Έργου Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας Κάλυψη αναγκών διοικητικής πληροφόρισης Διευκόλυνση στην χάραξη εθνικών στρατηγικών / στόχων Παρακολούθηση και έλεγχος δράσεων εθνικής εμβέλειας Μέτρηση παραγωγικότητας και αποδοτικότητας φορέων Ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας Κεντρικός Κόμβος Διαλειτουργικότητας

7 Προϋποθέσεις επιτυχίας Κεντρικού Κόμβου Διαλειτουργικότητας
Κάθε Τμήμα του Φορέα Ενημερώνει το πληροφοριακό σύστημα του Φορέα Τμήμα Εσόδων – Τμήμα Προϋπολογισμού – Ταμειακή Υπηρεσία – Τμήμα Μισθοδοσίας Ο Στατιστικός Υπεύθυνος κάθε Φορέα ελέγχει και επαληθεύει την ορθότητα των μηνιαίων αναφορών Η ομάδα εργασίας του Υπουργείου Εσωτερικών αντλεί όλα τα στοιχεία μέσω του συστήματος και εξάγει αναφορές Τμήμα Μηχανοργάνωσης – Διεύθυνση Οικονομικών ΟΤΑ Η Κεντρική Κυβέρνηση αξιοποιεί τα δεδομένα εκμεταλλευόμενη τα οφέλη του συστήματος Υπουργείο Οικονομικών – Ελεγκτικό Συνέδριο Προϋποθέσεις επιτυχίας Κεντρικού Κόμβου Διαλειτουργικότητας

8 Εθνικό Δημοτολόγιο Προηγούμενη Κατάσταση Στόχοι Εθνικού Δημοτολογίου
Κάθε Δήμος είχε τον δικό του τρόπο λειτουργίας Ο πολίτης έπρεπε να μεταβεί στον Δήμο του για να λάβει κάποιο πιστοποιητικό Στόχοι Εθνικού Δημοτολογίου Κοινό Κωδικολόγιο σε όλους του Δήμους Εννιαία Βάση στο ΥΠΕΣ και συγχρονισμός της με τους Δήμους Πρόσβαση στα στοιχεία σε Τρίτους Πιστοποιημένους Φορείς Μελλοντική Κατάσταση Κατάργηση πιστοποιητικών Εθνικό Δημοτολόγιο

9 Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ)
Προηγούμενη Κατάσταση Κάθε Φορέας έστελνε τα στοιχεία σε: Μία Τράπεζα Στα Ασφαλιστικά Ταμεία Στόχοι Ενιαίας Αρχής Πληρωμών Αποστολή όλων των στοιχείων κάθε Δημόσιου Φορέα στην ΕΑΠ Δρομολόγηση στοιχείων από την ΕΑΠ προς: Κάθε Τράπεζα Ασφαλιστικά Ταμεία Μελλοντικές Βελτιώσεις Αυτόματη Αποστολή των ΑΠΔ στο ΙΚΑ Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ)

10 Κλήσεις ΚΟΚ Προηγούμενη Κατάσταση Παρούσα Κατάσταση
Ο Δημοτικός Αστυνόμος κόβει την κλήση και επιστρέφει στον Δήμο το αντίγραφο Ο Δήμος ψάχνει τα στοιχεία του ιδιοκτήτη σε συνεργασία με το ΚΕΠΥΟ και στέλνει ειδοποιητήριο για πληρωμή Παρούσα Κατάσταση Αυτόματη ενημέρωση του συστήματος στον Δήμο μέσω smartphones Μελλοντικές Βελτιώσεις Αυτόματη Ανάκτηση του ιδιοκτήτη μέσω διασύνδεσης με το σύστημα του ΚΕΠΥΟ Κλήσεις ΚΟΚ

11 Πλεονεκτήματα Διαλειτουργικότητας
Χαμηλότερο Κόστος για το Κράτος Ενδεικτικός Ετήσιος Προϋπολογισμός μίας Περιφέρειας για ταχυδρομικά τέλη: € Ενδεικτικός Ετήσιος Συνολικός Προϋπολογισμός 6 Περιφερειών για ταχυδρομικά τέλη: € Ταχύτεροι Χρόνοι Εξυπηρέτησης Πολιτών Ταχύτεροι Χρόνοι Συνεργασίας Δημόσιων Φορέων Μοναδικά Σημεία Εξυπηρέτησης Ο ενδιαφερόμενος δεν χρειάζεται να γνωρίζει όλα τα ενδιάμεσα στάδια που χρειάζονται για την κάλυψη της ανάγκης του Πλεονεκτήματα Διαλειτουργικότητας

12 Προϋποθέση Επιτυχίας στην Διαλειτουργικότητα Συστημάτων και Φορέων
Διαλειτουργώ Λειτουργώ μέσω ενός ή περισσοτέρων άλλων Λειτουργούν ομαλά όλοι οι συμμετέχοντες Προϋποθέση Επιτυχίας στην Διαλειτουργικότητα Συστημάτων και Φορέων

13 Συμπεράσματα Διαλειτουργικότητα Πολιτικές Λειτουργίας Οργάνωση
Αξιοποίηση Πληροφοριών Κάλυψη Αναγκών Εκπαίδευση Προσωπικού Ενημέρωση Πληροφοριακά Συστήματα Συμπεράσματα

14 Χρήστος Χρυσός ( Project Manager )
Ερωτήσεις Χρήστος Χρυσός ( Project Manager )


Κατέβασμα ppt "Διαλειτουργικότητα στην Αυτοδιοίκηση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google