Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παρουσίαση Περίπτωσης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παρουσίαση Περίπτωσης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παρουσίαση Περίπτωσης
Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Μέρος 1ο : Παρουσίαση Περίπτωσης Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

2 Περιγραφή εταιρείας Κύρια δραστηριότητα της εταιρίας είναι η παραγωγή μεταλλικών προϊόντων από γαλβανισμένο χάλυβα και αλουμίνιο που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή διάφορων τύπων ψευδοροφών και ειδικά για ψευδοροφές και χωρίσματα ξηράς δόμησης (γυψοσανίδες κ.λπ.). Ο συνδυασμός των ειδών που παράγει η κάθετη βιομηχανία, σε συνδυασμό με την ποιότητα (ISO 9001, DIN 18182, EN 14195) και τις καινοτομίες των προϊόντων (ευρεσιτεχνίες, βιομηχανικά σχέδια, εμπορικά σήματα), καθώς και οι οικονομίες κλίμακας που χρησιμοποιεί, καθιστούν την XYZ κορυφαία στην Ελληνική αγορά και ειδικά στην παραγωγή προϊόντων "private label". Επιπρόσθετα η XYZ δραστηριοποιείται έντονα στο εξωτερικό και σημαντικό ποσοστό του κύκλου εργασιών της προέρχεται από πωλήσεις σε συνεργάτες στο εξωτερικό. Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

3 Περιγραφή εταιρείας Στο εργοστάσιο της βιομηχανίας στην Αττική, η κάθετη παραγωγή της αποτελείται από ξεχωριστά τμήματα στα οποία υπάρχουν πολλές σύγχρονες γραμμές παραγωγής με ηλεκτρονικά συστήματα τελευταίας τεχνολογίας, τις οποίες χειρίζονται εξειδικευμένοι χειριστές και τις ελέγχουν μηχανουργοί. Το αποτέλεσμα της οργανωμένης και ελεγχόμενης παραγωγικής διαδικασίας μέσω του ποιοτικού ελέγχου και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, είναι προϊόντα υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών που ικανοποιούν απόλυτα τις ανάγκες της αγοράς. Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

4 Προϊόντα Τα προϊόντα που παράγει η XYZ είναι τα εξής:
Συστήματα σκελετών προφίλ "Ταφ" για πλάκες ψευδοροφών Ψευδοροφές Λωρίδων αλουμινίου και χάλυβα Ψευδοροφές Αυτοφερόμενων Πανέλων αλουμινίου και χάλυβα Βοηθητικά Εξαρτήματα για ψευδοροφές Τα αναγραφόμενα και εικονιζόμενα προϊόντα αποτελούν τα κυριότερα από όσα παράγει η εταιρεία. Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

5 Επιχειρησιακές Διεργασίες
Παραγωγή Προμήθειες Πωλήσεις Συντήρηση Απόβλητα λιπαντικά Άχρηστα εξαρτήματα παραγωγής (μεταλλικά απόβλητα) Άχρηστες Μπαταρίες Ηλεκτροκίνητων Κλαρκ Σκοπός αυτής της διαφάνειας και των επόμενων 2, είναι να δείξουν με γραφικό τρόπο τη λειτουργία της επιχείρησης, με τη μορφή διαγραμμάτων διεργασιών (proccess flowcharts). Τα πορτοκαλί βέλη δείχνουν εκροές περιβαλλοντικού χαρακτήρα (περιβαλλοντικές επιπτώσεις), ενώ τα πράσινα βέλη δείχνουν εισροές περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Επισημαίνεται πως οι απεικονιζόμενες εκροές και εισροές δεν συνιστούν το εξαντλούν το σύνολο των περιβαλλοντικών πλευρών και επιπτώσεων για την επιχείρηση αλλά αποτελούν ένα μόνο μέρος τους. Οι συμμετέχοντες μπορεί να εντοπίσουν ακόμα περισσότερες. Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας Κατανάλωση καυσίμων Διοίκηση Άχρηστη γραφική ύλη Απόβλητος ηλεκτρονικός εξοπλισμός (Η/Υ κλπ) Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

6 Νερό (ψύξη κοπτικών εργαλείων) Σκραπ χάλυβα & αλουμινίου
Διεργασία Παραγωγής Πρώτες ύλες Λιπαντικά μηχανών Νερό (ψύξη κοπτικών εργαλείων) 1. Αγορά ρόλων αλουμινίου ή χάλυβα και αποθήκευση αυτών στον χώρο του εργοστασίου. 2. Μεταφορά με την γερανογέφυρα των ρόλων στο σχιστικό συγκρότημα, για να πραγματοποιηθεί η επεξεργασία κοπής των ρόλων αυτών σε μικρότερες κατά πλάτος ταινίες, ανάλογα με τις ανάγκες παραγωγής. Παλέτες Φιλμ συσκευασίας τσέρκια 3. Μεταφορά ταινιών στους αντίστοιχους χώρους των διαμορφωτικών μηχανών με το κλάρκ. Σκραπ χάλυβα & αλουμινίου Θόρυβος Απόβλητα λιπαντικά Σαπουνέλαια Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

7 Διεργασία Παραγωγής (2)
4.Τοποθέτηση ταινίας στην διαμορφωτική μηχανή (με κλάρκ ή με υδραυλικό γερανό) και διαμόρφωση του τελικού προϊόντος-προφίλ. Μελάνια/βαφές 5. Βαφή τελικού προϊόντος-προφίλ σε θάλαμο-φούρνο βαφής Σκραπ χάλυβα & αλουμινίου Απόβλητα λιπαντικά Πτητικές οργανικές ενώσεις Αιωρούμενα σωματίδια Θόρυβος Κενά δοχεία μελανών 6. Ποιοτικός έλεγχος τελικού προϊόντος-προφίλ. Παλέτες Φιλμ συσκευασίας τσέρκια Σκραπ χάλυβα & αλουμινίου (ελαττωματικά προϊόντα) 7. Συσκευασία και σήμανση με ετικέτες των τελικών προϊόντων, πρώτα σε δέματα ή κουτιά και εν συνεχεία σε παλέτες. Αποθήκευση. Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

8 Πρώτες Ύλες και Βοηθητικές Ύλες
Χάλυβας & αλουμίνιο σε ρολά διαφόρων διαστάσεων και ποιοτικών χαρακτηριστικών Λιπαντικά μηχανών και εξοπλισμού παραγωγής Βαφές, μελάνια Είδη συσκευασίας (τσέρκια, stretch film, ταινίες, παλέτες) Καύσιμα (diesel περονοφόρων) ή μπαταρίες (ηλεκτροκίνητα περονοφόρα) Οι αναγραφόμενες πρώτες ύλες και οι βοηθητικές ύλες δεν εξαντλούνται στη συγκεκριμένη διαφάνεια. Οι συμμετέχοντες μπορούν να σκεφτούν και άλλες. Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

9 Παρατηρήσεις Επιπλέον στοιχεία για την υφιστάμενη κατάσταση είναι τα εξής: Αποθηκευμένα δοχεία και βαρέλια με χημικά, μελάνια/βαφές και λιπαντικά. Ο χώρος βαφής δε διαθέτει φίλτρα στα κανάλια εξαερισμού (για αιωρούμενα σωματίδια και για οσμές) Ο συνεργάτης/υπεργολάβος που πραγματοποιεί την συλλογή και αποκομιδή των ποσοτήτων scrap χάλυβα, δεν φαίνεται να διαθέτει σχετική άδεια. Η υφιστάμενη ΜΠΕ καθώς και οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας, δεν καλύπτουν ένα νέο σχιστηκό συγκρότημα κοπής ρολών χάλυβα, το οποίο εγκαταστάθηκε μεταγενέστερα της έκδοσης της ΜΠΕ Οι σχετικές παρατηρήσεις αναγράφονται με σκοπό οι συμμετέχοντες να τις αναγνωρίσουν ως προβλήματα/ μη συμμορφώσεις που πρέπει να αντιμετωπισθούν στα πλαίσια της εφαρμογής του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Συγκεκριμένα: Οι κανόνες ορθής πρακτικής και οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις προδιαγράφουν πως βαρέλια, δοχεία και γενικά περιέκτες επικίνδυνων υγρών ουσιών (όπως είναι τα ελαιολιπαντικά, τα χημικά, οι βαφές κλπ), δεν πρέπει να τοποθετούνται απευθείας σε ακάλυπτο/μη προστατευμένο έδαφος. Σκοπός είναι η αποφυγή μόλυνσης του εδάφους, του υπεδάφους και των δικτύων αποχέτευσης/ομβρύων υδάτων από τα υλικά αυτά σε περίπτωση διαρροής. Η 2η παρατήρηση αποσκοπεί στη διατύπωση πρότασης για τοποθέτηση φίλτρων στα κανάλια εξαερισμού. Η πρόταση, ιδανικά, θα αφορά στη δημιουργία προγράμματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. Οι παρατηρήσεις 3 και 4 σχετίζονται με την απαίτηση του προτύπου για πλήρη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία. Έτσι, : για την 3η παρατήρηση θα πρέπει ο υπεργολάβος να διαθέτει τη σχετική άδεια. Η εταιρεία είτε θα ζητήσει από τον υπεργολάβο να προσκομίσει αντίγραφο της άδειας συλλογής-μεταφοράς-διάθεσης αποβλήτων είτε θα του ζητηθεί να κινήσει διαδικασίες για την απόκτηση της (σε περίπτωση που δεν διαθέτει). Εναλλακτικά η εταιρεία θα αναζητήσει άλλο υπεργολάβο για να αναλάβει την αποκομιδή των αποβλήτων. Ως προς το Σύστημα, η απαίτηση αυτή μπορεί να καλυφθεί με τη σύνταξη και εφαρμογή διαδικασίας για την «Αξιολόγηση Προμηθευτών» με περιβαλλοντικά κριτήρια, στα οποία θα περιλαμβάνεται και η απαίτηση να διαθέτουν τις προβλεπόμενες άδειες. Η αξιολόγηση της ΜΠΕ από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου περιβάλλοντος οδηγεί στην έκδοση (ή όχι) Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Λειτουργίας. Η έγκριση ενδέχεται να περιγράφει ειδικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις της εταιρείας οι οποίες πρέπει να καλύπτονται στο εξής. Η εταιρεία θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε όλες οι απαιτήσεις των Περιβαλλοντικών Όρων να καλύπτονται. Ως προς το Σύστημα, η απαίτηση αυτή μπορεί να καλυφθεί με την σύνταξη και εφαρμογή διαδικασίας «Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Συμμόρφωσης Νομοθετικών Απαιτήσεων». Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

10 Παρατηρήσεις (2) Επιπλέον στοιχεία για την υφιστάμενη κατάσταση είναι τα εξής: Σε ακάλυπτο εξωτερικό χώρο, υπάρχει συσσώρευση σκουπιδιών και άχρηστων υλικών. Οι σχετικές παρατηρήσεις αναγράφονται με σκοπό οι συμμετέχοντες να τις αναγνωρίσουν ως προβλήματα/ μη συμμορφώσεις που πρέπει να αντιμετωπισθούν στα πλαίσια της εφαρμογής του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Η εικόνα περιγράφει μια κατάσταση στην οποία υπάρχουν κίνδυνοι διαρροής στο έδαφος, πυρκαγιάς, αναθυμιάσεων, εργατικού ατυχήματος, μολύνσεων (επαφή με επικίνδυνες ουσίες) και τέλος δυσκολία αποκομιδής. Με βάση τους κανόνες ορθής περιβαλλοντικής πρακτικής οι συμμετέχοντες θα πρέπει να το καταδείξουν ως πρόβλημα και να προτείνουν τις εξής λύσεις: Σαφής διαχωρισμός απόβλητων, αποφυγή διαρροής στο έδαφος μέσω απόθεσης των υλικών σε στεγασμένο χώρο (δεν δημιουργούνται όμβρια ύδατα), στέρεο & καλυμμένο υπόστρωμα. Οι λύσεις επιτρέπουν ευκολία διαχείρισης & καθαρισμού χώρου, ευκολία αποκομιδής στέρεων αποβλήτων και επιπλέον έχουν μειωμένη πιθανότητα εργατικού ατυχήματος. Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

11 Υφιστάμενα Νομιμοποιητικά Έγγραφα
Πολεοδομική Άδεια  Άδεια Εγκατάστασης  Άδεια Λειτουργίας  Άδεια Παραγωγής  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ): αρχική  Έχει υποβληθεί επικαιροποιημένη μελέτη, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία από τις αρμόδιες αρχές × Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Λειτουργίας (ΥΠΕΧΩΔΕ) Υφίσταται η αρχική  Δεν έχει εκδοθεί η νέα έγκριση, με βάση τη νέα ΜΠΕ× Άδειες Διάθεσης Αποβλήτων  Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας  Άδεια χρήσης νερού  Όπως αναφέρθηκε και πριν, η εταιρεία πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό, για την ανάπτυξη του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης πρέπει να εξεταστούν όλα τα διαθέσιμα νομιμοποιητικά έγγραφα και εν συνεχεία να γίνει αντιπαραβολή των όσων περιγράφονται σε αυτά με την υφιστάμενη κατάσταση της επιχείρησης ώστε να εντοπισθούν τυχόν αποκλίσεις οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπισθούν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η εταιρεία είχε εκπονήσει ΜΠΕ και εν συνεχεία είχε λάβει την απαιτούμενη έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Λειτουργίας. Αργότερα όμως, πραγματοποιήθηκαν επεμβάσεις εκσυγχρονισμού και επέκτασης της παραγωγής, γεγονός που μετέβαλε τα δεδομένα. Σε τέτοιες περιπτώσεις απαιτείται εκ νέου εκπόνηση ΜΠΕ η οποία περιγράφει και αναλύει τη νέα κατάσταση. Η εταιρεία έχει υποβάλει τη νέα ΜΠΕ στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου περιβάλλοντος προς αξιολόγηση. Κατά συνέπεια, εως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία η εταιρεία είναι εν δυνάμει παράνομη όσον αφορά τις περιβαλλοντικές της υποχρεώσεις. Η επικείμενη έγκριση της ΜΠΕ και κατά συνέπεια η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας, ενδέχεται να περιγράφει ειδικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις της εταιρείας οι οποίες πρέπει να καλύπτονται στο εξής (πχ, την υποχρέωση να πραγματοποιούνται κάποιες περιβαλλοντικές μετρήσεις που δεν γίνονται σήμερα, την υποχρέωση να δημιουργηθούν βοηθητικές αποθηκευτικές εγκαταστάσεις για χημικά υλικά, την υποχρέωση η εταιρεία να συντάσσει ετήσιες εκθέσεις με τις ποσότητες των αποβλήτων της, κάτι που ενδεχομένως λόγω δυναμικότητας να μην είχε υποχρέωση να το κάνει μέχρι πρότινος, κλπ). Η εταιρεία θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε όλες οι απαιτήσεις των νέων Περιβαλλοντικών Όρων να καλύπτονται. Ως προς το Σύστημα, η απαίτηση αυτή μπορεί να καλυφθεί με την σύνταξη και εφαρμογή διαδικασίας «Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Συμμόρφωσης Νομοθετικών Απαιτήσεων» και εν συνεχεία με τη σύνταξη και δημιουργία Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στα οποία θα περιγράφονται επενδύσεις ή σχέδια δράσης περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

12 Ζητούμενο Μελέτης Περίπτωσης
Με βάση τη παρουσίαση του προτύπου ISO 14001, καλείστε να περιγράψετε την ανάπτυξη ενός ΣΠΔ : Δημιουργώντας ένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου Αποτυπώνοντας τα βασικά βήματα σχεδιασμού και ανάπτυξης του συστήματος Να εντοπίσετε τυχόν προβλήματα/περιπτώσεις λανθασμένης περιβαλλοντικής πρακτικής, τα οποία θα αντιμετωπιστούν μέσω του Συστήματος να προτείνετε τη δομή του συστήματος: Βασικές διαδικασίες Προγράμματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Περιβαλλοντικοί Σκοποί και Στόχοι Έμφαση θα δοθεί στην αποτύπωση και στη μεθοδολογία ταξινόμησης και αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

13 Μέρος 2ο: Λύση Case Study

14 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΚΥΡΙΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Β' ΦΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΟΥΝ 2011 MAIOΣ ΝΟΕ ΈΝΑΡΞΗ ΈΡΓΟΥ ΠΕΡΑΣ ΣΕΠΤ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΑKΤΙΚΩΝ Α' ΦΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Γ' ΦΑΣΗ Β' ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΦΑΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Α' DRAFTS ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ' ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΛΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ / CONTIGENCY PLANS Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

15 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Στάδια Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Διάγνωση υφιστάμενης Κατάστασης Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Εφαρμογή Συστήματος Λύσεις Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

16 Διάγνωση Επιτόπια επιθεώρηση εγκαταστάσεων:
Σε όλους τους χώρους της παραγωγής, στις αποθήκες, σε βοηθητικές εγκαταστάσεις κλπ Σε όλους τους εξωτερικούς χώρους, σύνολο οικοπέδου Συνεντεύξεις με αρμόδιο προσωπικό επιχείρησης: Πως λειτουργεί η επιχείρηση, ποια είναι η διαδικασία παραγωγής, προβλήματα που αντιμετωπίζουν κλπ Ανασκόπηση εγγράφων (νομιμοποιητικά στοιχεία, κανονισμοί λειτουργίας, εγχειρίδια κλπ) Άδειες, τεκμηριωμένες διαδικασίες, κλπ Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

17 Διάγνωση (2) Αποτέλεσμα της διάγνωσης είναι η σύνταξης μιας Διαγνωστικής Περιβαλλοντικής Έκθεσης η οποία περιλαμβάνει αναλυτική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, με έμφαση σε όλες τις περιβαλλοντικές παραμέτρους Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

18 Διαγνωστική Περιβαλλοντική Έκθεση
Διαγνωστική Περιβαλλοντική Έκθεση Στοιχεία Επιχείρησης Άδειες – Εγκρίσεις Στοιχεία λειτουργίας και οργάνωσης Στοιχεία οικοπέδου και εγκαταστάσεων Περιγραφή Αποβλήτων ανά δραστηριότητα Στερεά Υγρά Αέριοι ρύποι Περιγραφή Καταναλώσεων Ενέργεια Νερό Καύσιμα Οχήματα Θόρυβος Περιγραφή Επικίνδυνων/ τοξικών υλικών (με βάση το νόμο) Περιγραφή ιστορικού εκτάκτων περιστατικών Άδειες – Εγκρίσεις Υπεργολάβων Περιγραφή ιστορικού επικοινωνίας με τρίτα μέρη (ενστάσεις, καταγγελίες) Αξιολόγηση και Ταξινόμηση Περιβαλλοντικών Πλευρών και Επιπτώσεων Καταγραφή αποκλίσεων υφιστάμενης κατάστασης από απαιτήσεις νομοθεσίας Υπόδειγμα διαγνωστικής περιβαλλοντικής έκθεσης δίνεται σε παράρτημα καθώς η έκταση της δεν γίνεται να παρουσιασθεί και να αναλυθεί στις διαφάνειες. Η έκθεση είναι όσο αναλυτική γίνεται και αποσκοπεί να «φωτογραφίσει» την υφιστάμενη κατάσταση, ώστε να αποτελέσει σημείο εκκίνησης και αναφοράς για το σχεδιασμό του Συστήματος. Στη πορεία του έργου, και ιδιαίτερα κατά την ολοκλήρωση του (πιστοποίηση Συστήματος) συνήθως είναι ορατή η διαφορά (προς το καλύτερο) της εικόνας της εταιρείας συγκρινόμενη με την αντίστοιχη εικόνα που είχε κατά την έναρξη του έργου, δηλαδή συγκρινόμενη με την κατάσταση που περιγράφεται στην διαγνωστική έκθεση. Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

19 Καταγραφή Περιβαλλοντικών Πλευρών & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Επιπτώσεων (1) ΣΚΟΠΟΣ: Η ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΜΑΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΞΥΛΟΥ (ΠΑΛΕΤΕΣ) ΑΠΟΞΗΛΩΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΕΡΙΟΙ ΡΥΠΟΙ ΡΥΠΟΙ ΚΑΥΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (ODS) ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Η πλήρης αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στη Διαγνωστική έκθεση, μας επιτρέπει να εντοπίσουμε και να κατατάξουμε σαφώς τις περιβαλλοντικές πλευρές και επιπτώσεις. Ξεκινάμε παρουσιάζοντας εδώ μια γενική κατηγοριοποίηση τους, ενώ στην πράξη θα πρέπει να έχουμε έναν αναλυτικό κατάλογο με τις επιπτώσεις ανά κατηγορία (στο επόμενο slide). ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΕΥΔΑΠ) DIESEL ΕΚΛΥΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

20 Καταγραφή Περιβαλλοντικών Πλευρών & Επιπτώσεων (2)
Περιβαλλοντικές πλευρές Eπιπτωση Κύρια Δραστηριότητα υπο-δραστηριότητα Περιγραφή Στερεού Αποβλήτου Περιγραφή Υγρού Αποβλήτου Περιγραφή Αερίου Ρύπου Ανάλωση Πόρων Χειρισμός Πρώτων Υλών, Βοηθητικών υλών & Τελικών Προϊόντων Παραλαβή πρώτων υλών & Βοηθητικών Υλών - κατανάλωση ενέργειας Αποθήκευση πρώτων υλών & Βοηθητικών Υλών Χρήση στη Παραγωγή των πρώτων υλών & Βοηθητικών Υλών ξυλινες παλέτες stretch film τσέρκι πλαστικές συσκευασίες Αποθήκευση Τελικών Προϊόντων παραγωγή προφίλ χάλυβα και αλουμινίου μεταφορά στη παραγωγή κοπή Γρέζια και τρίμματα, ρινίσματα κλπ χάλυβα & αλουμινίου σαπουνέλαια ψύξης εργαλειομηχανων κοπής κατανάλωση νερού διαμόρφωση βαφή Άδεια δοχεία μελανών και βαφών μελάνια, βαφές πτητικές οργανικές ουσίες αιωρούμενα σωματίδια ποιοτικός έλεγχος σκραπ χάλυβα & αλουμινίου  - συσκευασία συσκευασίες Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

21 Καταγραφή Περιβαλλοντικών Πλευρών & Επιπτώσεων (3)
Περιβαλλοντικές πλευρές Eπιπτωση Κύρια Δραστηριότητα υπο-δραστηριοτητα Περιγραφή Στερεού Αποβλήτου Περιγραφή Υγρού Αποβλήτου Περιγραφή Αερίου Ρύπου Ανάλωση Πόρων Συντήρηση Συντήρηση οχημάτων μπαταρίες μολύβδου (οχημάτων) απόβλητα λιπαντικά έλαια Συντήρηση εργαλειομηχανών και εξοπλισμού παραγωγής πανιά - στουπιά καθαρισμού Άδεια δοχεία, βαρέλια λιπαντικών Διοικητικές Δραστηριότητες θέρμανση κτιρίων - απαερια καύσης λέβητα θέρμανσης κατανάλωση καυσίμων κλιματισμός κτιρίων ODS (freon) κατανάλωση ενέργειας κίνηση οχημάτων απαερια καύσης πετρελαίου κίνησης γραφεία αναλώσιμα υλικά εκτυπώσεων (τονερ) κατανάλωση νερού  απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (πχ Η/Υ) χαρτί (χρήσεις γραφείου) αστικά απορρίμματα Λαμπτήρες φθορισμού Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

22 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Σ.Π.Δ.
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΌΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ - ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΘΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (ΜΕΣΩ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ) ΤΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΘΕΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1. βάσει ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ / ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ Η βαρύτητα/ σημαντικότητα θα καθοριστεί μέσω βαθμολόγησης. Για το σκοπό αυτό πρέπει να ορίσουμε ορισμένα κριτήρια και εν συνεχεία να βαθμολογήσουμε μια-μια τις επιπτώσεις έναντι αυτών των κριτηρίων 2. βάσει ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ Έχουμε αποτυπώσει λοιπόν την υφιστάμενη κατάσταση στην διαγνωστική έκθεση και από εκεί έχουμε καταλήξει σε ένα κατάλογο περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Επόμενο στάδιο είναι η αξιολόγηση και η κατάταξη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ώστε να μπορούμε να αποφασίσουμε πως θα τις διαχειριστούμε. Οι σημαντικές επιπτώσεις (με βάση τη βαθμολογία που θα προκύψει) θα πρέπει να λάβουν προτεραιότητα ως προς τα μέτρα αντιμετώπισης. Τα μέτρα αντιμετώπισης : Μπορούν να περιγράφονται σε διαδικασίες του συστήματος, αν η επίπτωση είναι επαναλαμβανόμενη ή συνεχής. Μπορούν να περιγραφούν σε προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, αν η επίπτωση είναι μεμονομένη και κρίνεται ότι μπορεί να απαληφθεί με την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων. Πρέπει όμως πρώτα να ορίσουμε τα κριτήρια και τη μεθοδολογία βαθμολόγησης. ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ προκύπτουν από τις επιμέρους διεργασίες, κύριες και μη (υποστηρικτικές - βοηθητικές & διοικητικές δραστηριότητες) και είναι άμεσα (απόλυτα) ελεγχόμενες από την εταιρεία ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ προκαλούνται από δραστηριότητες προγενέστερου (προμηθευτές) ή μεταγενέστερου (πελάτες) σημείου της εφοδιαστικής αλυσίδας και συνεπώς δεν είναι άμεσα ελεγχόμενες, αλλά υφίσταται δυνατότητα έμμεσης επέμβασης Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

23 Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Κριτήριο Βαθμολόγηση Π.Ε. 1 2 Είδος Π.Ε. Έμμεση Π.Ε.: Θεωρούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι οποίες προκαλούνται από δραστηριότητες προγενέστερου (προμηθευτές) ή μεταγενέστερου (πελάτες) σημείου του κύκλου ζωής του προϊόντος της επιχείρησης και συνεπώς δεν είναι άμεσα ελεγχόμενες, αλλά για τις οποίες υφίσταται δυνατότητα έμμεσης επέμβασης. Άμεση Π.Ε.: Θεωρούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τις επιμέρους διεργασίες κατά την παραγωγική και μη διαδικασία (υποστηρικτικές - βοηθητικές και διοικητικές δραστηριότητες) και είναι άμεσα και εξ’ ολοκλήρου ελεγχόμενες από το ΙΕΤΑ. Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

24 Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (2)
Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (2) Κριτήριο Βαθμολόγηση Π.Ε. 1 ΧΑΜΗΛΟΣ Βαθμός Βαρύτητας Π.Ε. 2 ΥΨΗΛΟΣ 1.Συχνότητα Εμφάνισης Περιοδική εμφάνιση Συνεχής εμφάνιση 2.Ποσότητα αποβλήτου / ρύπου Μικρή ποσότητα σε σύγκριση με ποσότητα αναφοράς Μεγάλη ποσότητα σε σύγκριση με ποσότητα αναφοράς. 3.Ρυπαντικό φορτίο Καθόλου ή/και αμελητέο ρυπαντικό φορτίο ή ρυπαντικό φορτίο για το οποίο δεν έχουν τεθεί νομοθετικά όρια σε εθνικό επίπεδο Σημαντικό ρυπαντικό φορτίο ή ρυπαντικό φορτίο για το οποίο υπάρχουν νομοθετικά όρια σε εθνικό επίπεδο 4.Νομοθετική Απαίτηση Έλλειψη σχετικών με την Π.Ε. νομοθετικών απαιτήσεων Ύπαρξη σχετικών με την Π.Ε. νομοθετικών απαιτήσεων 5.Κανονικότητα Επίπτωση που συνδέεται με την κανονική λειτουργία και προκύπτει σε μόνιμη βάση Επίπτωση που συνδέεται με έκτακτες καταστάσεις 6.Επικοινωνία με Τρίτα Εξωτερικά Μέρη Πλήρης έλλειψη επικοινωνίας με τρίτα μέρη ή μεμονωμένη επικοινωνία για όχληση που αφορά την συγκεκριμένη Π.Ε. Επικοινωνία για όχληση που αφορά την συγκεκριμένη Π.Ε., η οποία δεν είναι μεμονωμένη ή/και συνοδεύεται - σχετίζεται με ένσταση - καταγγελία Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

25 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ 6. Επικοινωνία με Τρίτα Εξωτερικά Μέρη
Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (3) ΕΙΔΟΣ Π.Ε. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Π.Ε.  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΑΜΕΣΗ ΕΜΜΕΣΗ 1. Συχνότητα Εμφάνισης 2. Ποσότητα αποβλήτου 3. Ρυπαντικό φορτίο 4. Νομοθετική Απαίτηση 5. Κανονικότητα 6. Επικοινωνία με Τρίτα Εξωτερικά Μέρη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ξύλινη παλέτα 1 2 1,1 υλικά συσκευασίας (stretch film, τσέρκια, πλαστικά κλπ) γρέζια και τρίμματα χάλυβα και αλουμινίου από την παραγωγή 1,3 scrap χάλυβα και αλουμινίου άδεια δοχεία μελανών κενά βαρέλια και δοχεία λιπαντικών πανιά - στουπιά καθαρισμού (απόβλητα συντηρήσεων) μπαταρίες οχημάτων αναλώσιμα υλικά εκτυπώσεων (τόνερ κλπ) απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (πχ Η/Υ κλπ) άχρηστο χαρτί/ χάρτινη ύλη 1,0 αστικά απορρίμματα ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ μελάνια, βαφές 1,6 σαπουνέλαια ψύξης εργαλειομηχανών ορυκτέλαια λίπανσης 1,4 Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

26 6. Επικοινωνία με Τρίτα Εξωτερικά Μέρη
Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (4) ΕΙΔΟΣ Π.Ε. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Π.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΑΜΕΣΗ ΕΜΜΕΣΗ 1. Συχνότητα Εμφάνισης 2. Ποσότητα αποβλήτου 3. Ρυπαντικό φορτίο 4. Νομοθετική Απαίτηση 5. Κανονικότητα 6. Επικοινωνία με Τρίτα Εξωτερικά Μέρη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ πτητικές οργανικές ουσίες (βαφές) 2 1 1,6 αιωρούμενα σωματίδια απαέρια καύσης (θέρμανση και οχήματα) 1,4 φρέον κλιματιστικών 1,3 ΑΝΑΛΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας - 1,5 κατανάλωση καυσίμων (οχήματα & θέρμανση) κατανάλωση νερού ΟΧΛΗΣΗ - ΥΓΕΙΑ έκλυση περιβαλλοντικού θορύβου πρόκληση οσμών ΈΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ πρόκληση πυρκαγιάς πρόκληση πλημμύρας διαρροή καυσίμων διαρροή χημικών διαρροή ορυκτελαίων Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

27 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Σ.Π.Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΙΑΧΕΡΙΣΗΣ Π.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ / CONTIGENCY PLANS ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Π.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ - ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΤΕΡΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ (ΕΓΓΡΑΦΑ) Η ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΠΩΣ) ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΠΟΤΕ) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ (ΠΟΙΟΣ) ΑΡΧΕΙΑ 3 ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.Χ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ Χ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Π.Δ. ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Σ.Π.Δ. (MANAGEMENT REVIEW) ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Σ.Π.Δ. Οι σημαντικές επιπτώσεις (με βάση τη βαθμολογία) θα πρέπει να λάβουν προτεραιότητα ως προς τα μέτρα αντιμετώπισης. Τα μέτρα αντιμετώπισης : Μπορούν να περιγράφονται σε διαδικασίες του συστήματος, αν η επίπτωση είναι επαναλαμβανόμενη ή συνεχής. Μπορούν να περιγραφούν σε προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, αν η επίπτωση είναι μεμονωμένη και κρίνεται ότι μπορεί να απαλειφθεί με την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ / ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ κατά περίπτωση: ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ή ΑΝΑ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ, ή ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤHΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

28 Παράδειγμα διαδικασίας Τίτλος : «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων»
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (1) Παράδειγμα διαδικασίας Τίτλος : «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων» Σκοπός εφαρμογής: Να περιγράψει τις ενέργειες που γίνονται για τον χειρισμό (ελεγχόμενη συλλογή / αποθήκευση και διάθεση) των στερεών αποβλήτων, τα οποία προκύπτουν από τις διάφορες επιμέρους δραστηριότητες της εταιρείας. αποσκοπώντας στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων προς το περιβάλλον από τα παραγόμενα στερεά απόβλητα μέσω: της ανακύκλωσης / της επαναχρησιμοποίησης των παραγομένων στερεών αποβλήτων, όπου αυτό είναι εφικτό της ελεγχόμενης αποκομιδής / διάθεσης των επικίνδυνων στερεών αποβλήτων Αρμοδιότητες: Υπεύθυνοι για την εφαρμογή της διαδικασίας είναι ο Διευθυντής Παραγωγής και ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής ΔΙαχείρισης Περιγραφή 1. ταξινόμηση αποβλήτων Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν / παράγονται στην ΧΥΖ ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες με κριτήριο την επικινδυνότητα τους: α) στα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα β) στα στερεά απόβλητα ειδικού χειρισμού (επικίνδυνα ή/και τοξικά στερεά απόβλητα). Παρατίθεται κατάλογος με το σύνολο των αποβλήτων. Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

29 Παράδειγμα διαδικασίας
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (2) Παράδειγμα διαδικασίας Τίτλος : «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων» (συνέχεια) 2. Συλλογή & Χειρισμός Το σύνολο των παραγόμενων στερεών αποβλήτων διαχωρίζεται - κατά το δυνατόν στην πηγή - και συγκεντρώνεται σε κάδους / χώρους απορριμμάτων ανά κατηγορία (ταξινόμησης) αποβλήτου: - χώρος συλλογής μεταλλικών απορριμμάτων - κάδος / χώρος συλλογής απορριμμάτων κοινής ανακύκλωσης (χαρτί, πλαστικό, συσκευασίες) - κάδοι συλλογής αστικών απορριμμάτων - κάδοι / χώρος συλλογής στερεών αποβλήτων ειδικού χειρισμού (Αποθήκη Αποβλήτων Ειδικού Χειρισμού) Οι κάδοι είναι τοποθετημένοι σε ειδικά διαρρυθμισμένες περιοχές στον υπαίθριο χώρο της ΧΥΖ Κάθε κάδος συλλογής και χώρος συγκέντρωσης απορριμμάτων φέρει επιγραφή / σήμανση (ετικέτα - πινακίδα) που χαρακτηρίζει το περιεχόμενο του αποβλήτου που δέχεται . Η συλλογή γίνεται από το προσωπικό της παραγωγής μετά το πέρας των εργασιών. 3. Διάθεση-Αποκομιδή Τα στερεά απόβλητα διατίθενται ως εξής: - σκραπ χάλυβα και αλουμινίου : αποκομιδή από την εταιρεία «Ανακύκλωση Μετάλλου ΑΕ» - χαρτί, συσκευασίες, πλαστικό : ανακύκλωση από δημοτικά απορριμματοφόρα ανακύκλωσης (Μπλέ κάδοι) - … Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

30 Παράδειγμα διαδικασίας
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (3) Παράδειγμα διαδικασίας Τίτλος : «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων» (συνέχεια) 4. Απολογισμός Για κάθε ελεγχόμενη αποκομιδή σκραπ μετάλλου, ο υπεργολάβος («Ανακύκλωση Μετάλλων ΑΕ») παραδίδει στην εταιρεία τα έγγραφα : - Παραστατικό (δελτίο αποστολής) - Έγγραφο Αναγνώρισης Αποβλήτου Στο τέλος του έτους, ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΥΠΔ) συγκεντρώνει ποσοτικά στοιχεία για το σύνολο των αποβλήτων (ανά είδος) και τα παρουσιάζει στη Διοίκηση. Αρχεία Για την εφαρμογή της διαδικασίας τηρούνται, κατ’ ελάχιστον για 4 έτη, τα παρακάτω αρχεία: Αρχείο παραστατικών αποκομιδής (δελτία αποστολής) : στο Λογιστήριο Αρχείο Εγγράφων Αναγνώρισης Αποβλήτων : ο ΥΠΔ Ετήσια Έκθεση ποσοτικών στοιχείων Αποκομιδής : ο ΥΠΔ Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

31 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ #1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Διαμόρφωση χώρου αποθήκευσης χημικών/ λιπαντικών αποβλήτων Σκοπός: βελτίωση διαχείρισης υγρών αποβλήτων Στόχος : μηδενικές επιπτώσεις σε περίπτωση διαρροής Ενέργειες: 1. Καθορισμός απαιτήσεων χώρου 2. Έρευνα αγοράς 3. Επιλογή εργολάβου 4. Υλοποίηση παρεμβάσεων (στεγανές λεκάνες διαρροής, …) 5. Μεταφορά χημικών στο νέο χώρο 6. Εκπαίδευση/ενημέρωση προσωπικού για τη νέα χρήση Εκτίμηση Πόρων: Κόστος Χρόνος Άνθρωποι Χρονοδιάγραμμα Ορισμός Υπευθύνου(-ων) υλοποίησης Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

32 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ #2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Τοποθέτηση φίλτρων αέρα στα κανάλια εξαερισμού στο φούρνο βαφής Σκοπός: βελτίωση διαχείρισης αερίων ρύπων Στόχος : μηδενικές επιπτώσεις από τα αιωρούμενα σωματίδια και τις πτητικές οργανικές ουσίες Ενέργειες: 1. Καθορισμός απαιτήσεων χώρου 2. Έρευνα αγοράς 3. Επιλογή φίλτρων 4. Τοποθέτηση 5. Εκπαίδευση/ενημέρωση προσωπικού για τη νέα χρήση 6. Προγραμματισμός ετήσιας συντήρησης και αλλαγής φίλτρων Εκτίμηση Πόρων: Κόστος Χρόνος Άνθρωποι Χρονοδιάγραμμα Ορισμός Υπευθύνου(-ων) υλοποίησης Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

33 Προτάσεις Για τα αποθηκευμένα δοχεία και βαρέλια με χημικά, μελάνια/βαφές και λιπαντικά, η αποφυγή διαρροών & ατυχημάτων επιτυγχάνεται μέσω: Χρησιμοποίησης δοχείων συλλογής (ακόμη και πρόχειρων δοχείων) Μεταφοράς χημικών ουσιών / ορυκτελαίων με κινητά δοχεία συλλογής Ορθής – σταθερής στερέωσης των περιεκτών Ασφάλισης επικίνδυνων ουσιών (δυνατότητα πρόσβασης μόνο σε αρμόδιο προσωπικό) Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

34 Προτάσεις Για τoν συνεργάτη αποκομιδής αποβλήτων:
Αίτημα να προσκομίσει σχετική άδεια Έναρξη περιβαλλοντικής αξιολόγησης όλων των συνεργατών Επιλογή κατάλληλου (αδειοδοτημένου) συνεργάτη Για τoυς νέους περιβαλλοντικούς όρους: Αφού εκδοθεί η έγκριση της νέας ΜΠΕ, η εταιρεία θα πρέπει να δημιουργήσει νέα προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης για να καλύψει τις νέες απαιτήσεις. Θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο τροποποίησης διαδικασιών και εκ νέου αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του ΣΔΠ Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) : Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης


Κατέβασμα ppt "Παρουσίαση Περίπτωσης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google