Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΓΓΕΑ «ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: «ΔΥΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΓΓΕΑ «ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: «ΔΥΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΓΓΕΑ «ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: «ΔΥΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Ο.Δ.Ε. Κοινοτικών Προγραμμάτων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

2 ΔΥΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

3 Περιοχή Εφαρμογής Ορεινές περιοχές + μειονεκτικές γεωργικές περιοχές ( Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ) πάνω στο Δυτικό Άξονα Νομοί που εντάσσονται στην Αρχική Φάση: Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας με δυνατότητα επέκτασης και σε άλλους Νομούς στον άξονα που φαίνεται στο σχήμα

4 Η Τεχνολογία ως Κινητήριος Μοχλός Ανάπτυξης ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: Συγκέντρωση πληροφοριών + Δημιουργία γνώσης στο αστικό κέντρο –> Μετατροπή γνώσης σε μοχλό ανάπτυξης, διάχυση και εφαρμογή της σε τοπικό επίπεδο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Τεχνολογία ως Κινητήριος Μοχλός Ανάπτυξης ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: Συγκέντρωση πληροφοριών + Δημιουργία γνώσης στο αστικό κέντρο –> Μετατροπή γνώσης σε μοχλό ανάπτυξης, διάχυση και εφαρμογή της σε τοπικό επίπεδο Ορεινή + γεωργική μειονεκτική περιοχή Βελτίωση τουριστικών – πολιτιστικών πόρων Ενίσχυση τεχνολογικών υποδομών (ΤΠΕ) Διαρθρωτική παρέμβαση στον πρωτογενή τομέα Τοπικό Πληροφοριακό Κέντρο Ανάπτυξης (ΤΠΚΑ) Υπερτοπικό Πληροφοριακό Κέντρο Ανάπτυξης (ΥΠΚΑ) Περιφερειακό Πολυπληροφοριακό Κέντρο Ανάπτυξης (ΠΠΚΑ) Σκοπός: Η αξιοποίηση του συσσωρευμένου τεχνολογικού κεφαλαίου σε δράσεις σύνδεσης, μεταφοράς τεχνογνωσίας και χρήσης-εφαρμογής των νέων τεχνολογιών σε απομονωμένες και «ψηφιακά» αναλφάβητες περιοχές Αντικειμενικοί Στόχοι: 1.Η στήριξη της τοπικής ανάπτυξης – αποκέντρωση – προσπάθεια μείωσης των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων 2.Η εκμετάλλευση τοπικών πόρων για την ενίσχυση του εισοδήματος των τοπικών κοινωνιών

5 Πρόταση ολοκληρωμένης παρέμβασης σε τοπικό επίπεδο στον πρωτογενή τομέα Ανάπτυξη νέων καλλιεργειών Ενίσχυση της γεωργικής βιολογικής παραγωγής Επενδύσεις με άξονα την πρωτογενή παραγωγή Υποστηρικτικές ενέργειες για την αναδιάρθρωση της πρωτογενούς παραγωγής Προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού Προώθηση δικτύωσης & συνεργασίας Αξιοποίηση των ΤΠΕ Εξασφάλιση της ποιότητας Ενέργειες δημοσιότητας & προβολής Τοπικό Πληροφοριακό Κέντρο Ανάπτυξης (ΤΠΚΑ) Όλες οι υποψήφιες δράσεις για υλοποίηση θα «συνδεθούν» με το ΤΠΚΑ και θα χαρακτηρίζονται από: (α) καινοτομία, (β) ποιότητα, (γ) ανταποδοτικό οικονομικό όφελος, και (δ) δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

6 Πρόταση ολοκληρωμένης παρέμβασης σε τοπικό επίπεδο στον τριτογενή τομέα (τουρισμός-πολιτισμός) Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του τουρισμού-πολιτισμού Στήριξη της επενδυτικής δραστηριότητας στον τομέα του ορεινού τουρισμού Προώθηση της επενδυτικής δραστηριότητας στον τομέα του αγροτικού τουρισμού Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού Προώθηση δικτύωσης & συνεργασίας Αξιοποίηση των ΤΠΕ Εξασφάλιση της ποιότητας Ενέργειες δημοσιότητας & προβολής Τοπικό Πληροφοριακό Κέντρο Ανάπτυξης (ΤΠΚΑ) Όλες οι υποψήφιες δράσεις για υλοποίηση θα «συνδεθούν» με το ΤΠΚΑ και θα χαρακτηρίζονται από: (α) καινοτομία, (β) ποιότητα, (γ) ανταποδοτικό οικονομικό όφελος, και (δ) δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

7 ΠΡΟΤΑΣΗ «ΔΥΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: «ΤΗΛΕΓΝΩΣΗ» •Αξιοποίηση χώρου σε αστική μητροπολιτική περιοχή (π.χ. Πάτρα ή περίχωρα αυτής) για τη δημιουργία πολύ-πληροφοριακού επιχειρησιακού κέντρου ανάπτυξης για το Δυτικό Άξονα (ενδεικτικά αναφέρονται τομείς που θα καλύπτει: Αγροτική Παραγωγή, Τουριστικές Διαδρομές Δυτικού Άξονα, κ.α.) με παράλληλη δυνατότητα υποστήριξης Εκθεσιακού Κέντρου, Μουσείου Τεχνολογίας & Επιστημών, κ.α. •Δικτύωση με Τηλεκέντρα Καινοτόμων Υπηρεσιών σε Τοπικά (π.χ., Θέρμο, Κλειτορία, Τριπόταμα, κ.α.) και Υπερτοπικά Κέντρα Ανάπτυξης (Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Αίγιο, Πύργος, κ.α.) •Ανάπτυξη ευρυζωνικότητας (ενσύρματη, ασύρματη) •Άλλες συναφείς ενέργειες ΠΠΚΑ ΥΠΚΑ ΤΠΚΑ

8 Δυνητικοί Εταίροι  ΠΤΑ – ΠΔΕ (Συντονιστής Εταίρος)  Αναπτυξιακές Εταιρείες, ΤΕΔΚ  Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, Ένωση Ιχθ. Αιτ/νίας  Εμπορικά Επιμελητήρια, BIC Δ. Ελλάδας, ΚΕΤΑ Δ. Έλλάδας  ΕΤΑ ΠΔΕ, Ενώσεις Ξενοδόχων, Ξενοδ/κά Επιμελητήρια, ΕΟΤ  Εφορίες Αρχαιοτήτων  Παν/μιο Πατρών, ΑΤΕΙ, ΕΑΠ, ΕΠΠ, Ινστιτούτα συναφή με τις προτεινόμενες δράσεις  ΓΕΩΤΕΕ, ΤΕΕ  Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας (ΟΛΠ, ΟΣΕ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Εταιρείες Κινητής Τηλεφωνίας)  Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και Φορείς συναφείς με τις προτεινόμενες δράσεις  Ιδιώτες επενδυτές  Εταιρείες συμβούλων  Χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί

9 Χρονοδιάγραμμα  6/12/2006  1 η Διαβούλευση  12/12/2006  2 η Διαβούλευση  15-22/12/2006  Εβδομάδα Επενδυτών (Investors’ Week) Προτείνεται να γίνουν εκδηλώσεις-συναντήσεις (σε συνεννόηση με το ΠΤΑ- ΠΔΕ) από φορείς όπως η ΠΔΕ, η Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα, τα τρία Εμπορικά Επιμελητήρια, ο ΣΕΒ Δυτικής Ελλάδας, οι ΕΑΣ, Φορείς Τουρισμού (π.χ. Ενώσεις Ξενοδόχων, Τουριστικοί Πράκτορες, ΕΤΑ ΠΔΕ, κ.α.), τα Πανεπιστήμια και τα Ινστιτούτα, το ΕΠΠ, το BIC, κ.α., από κοινού ή και χωριστά για την αναζήτηση επενδυτών και τη διαμόρφωση των υποψήφιων προτάσεων - δράσεων  2/1/2007  Υποβολή των υποψήφιων προτάσεων – δράσεων στο ΠΤΑ-ΠΔΕ  8/1/2007  3 η Διαβούλευση – Ανακοίνωση δράσεων που ενσωματώθηκαν  15/1/2007  Υπογραφή Συμφώνου Εταιρικής Συνεργασίας  31/1/2007  Υποβολή πρότασης στη ΓΓΕΑ


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΓΓΕΑ «ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: «ΔΥΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google