Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Erasmus + 22/01/2014

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Erasmus + 22/01/2014"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Erasmus + 22/01/2014

2 Από τα Υπάρχοντα Προγράμματα στο Ενιαίο πρόγραμμα Erasmus +
Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus Grundvig Leonardo Comenius Διεθνή Προγράμματα Βασικοί πυλώνες Ανώτατης Εκπαίδευσης Erasmus Mundus Tempus , κ.α. Διμερή προγράμματα Συνεργασίας Sport/Άθληση Ενίσχυση Σε θέματα Μεταρρύθμισης Πολιτικής Jean- Monnet Μαθησιακή Κινητικότητα ατόμων Καινοτομία Ανταλλαγή Καλών πρακτικών Πρόγραμμα Νεολαία σε Δράση Διαρθρώνεται σε 3 βασικούς πυλώνες Ευκαιρίες μάθησης για τα άτομα, εντός και εκτός της ΕΕ, που θα περιλαμβάνουν: σπουδές και κατάρτιση, περιόδους άσκησης, διδασκαλία και επαγγελματική εξέλιξη και μη τυπικές δραστηριότητες για νέους, όπως ο εθελοντισμός.

3 1ος πυλώνας Κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση
1ος πυλώνας Κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση 1. Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές, πρακτική άσκηση , κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία, επιμόρφωση ΝΈΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ : Διεύρυνση του erasmus προς τις τρίτες χώρες –(ενσωμάτωση της πρώην δράσης 2 του erasmus mundus) 2. Υποτροφίες για κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα (joint master degrees) 3. Δάνεια για μεταπτυχιακές σπουδές : θα επωφεληθούν περίπου φοιτητές 1.Περίοδος Κινητικότητας erasmus 2. Kινητικότητα που οδηγεί στην απόκτηση κοινού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (συνεργασία ιδρυμάτων της ΕΕ με ιδρύματα εκτός ΕΕ ) 3. Xoρήγηση φοιτητικών δανείων για την ενίσχυση της φοιτητικής κινητικότητας στην Ε.Ε.

4 Οφέλη Κινητικότητας για τους φοιτητές :
Οφέλη Κινητικότητας για τους φοιτητές : Βελτίωση μαθησιακής ικανότητας Δραστηριοποίηση, ενίσχυση αυτοεκτίμησης Βελτίωση γλωσσικών δεξιοτήτων Απόκτηση διαπολιτιστικής ταυτότητας Ενίσχυση απασχολησιμότητας και διεύρυνση προοπτικών σταδιοδρομίας Χαρακτηριστικά αναφέρουμε : διαπολ. = σύγκριση εθνικής ταυτότητας με ετερότητα

5 Οφέλη συμμετοχής για το προσωπικό (διδασκαλία –επιμόρφωση)
Οφέλη συμμετοχής για το προσωπικό (διδασκαλία –επιμόρφωση) -Βελτίωση δεξιοτήτων συνδεδεμένων με το επαγγελματικό προφίλ - Δημιουργία νέων επαφών – Διεύρυνση συνεργασιών σε ακαδημαϊκό επίπεδο Ενίσχυση διεθνοποίησης και εκσυγχρονισμού του Ιδρύματος (μεταφορά τεχνογνωσίας) Προώθηση κινητικότητας των φοιτητών Προώθηση κινητικότητας φοιτητών : εποικοδομητικούς κύκλους επαφών με τους ομολόγους στα γραφεία διεθνών σχέσεων

6 Αύξηση Κινητικότητας -Για την Ανώτατη Εκπαίδευση ο Προϋπολογισμός της κινητικότητας έχει αυξηθεί κατά 40 % -Στην Κινητικότητα θα διατεθεί το 63% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος Erasmus + -Η κινητικότητα των φοιτητών των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης αναμένεται να φτάσει τα 2 εκ.

7 Νέο στοιχείο : Διεύρυνση της Κινητικότητας από / προς τις Τρίτες χώρες στην Ανώτατη Εκπαίδευση
-περίπου φοιτητές και προσωπικό αναμένεται να μετακινηθεί από /προς τις Τρίτες χώρες -οι κανόνες του προγράμματος μένουν οι ίδιοι -προσαρμογή των ποσών επιχορήγησης φοιτητών και προσωπικού ώστε να καλυφθούν οι πρόσθετες δαπάνες ταξιδιού και διαβίωσης Διατήρηση της ποιότητας της κινητικότητας : Η Συμφωνία Ιδρυμάτων θα περιλαμβάνει τις αρχές του Π.Χ.Α.Ε. η κινητικότητα προς τις Τρίτες χώρες θα ξεκινήσει αργότερα ( )

8 Αύξηση Κινητικότητας Βελτίωση της γλωσσικής υποστήριξης των μετακινουμένων (on line linguistic support service) Yποστήριξη ατόμων με αναπηρίες Υποστήριξη ατόμων από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες Φοιτητικά δάνεια

9 On- line γλωσσική υποστήριξη
Βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων πριν και κατά την διάρκεια παραμονής τους στο εξωτερικό Αξιολόγηση πριν και το τέλος της κινητικότητας Συλλογή δεδομένων και παρακολούθηση προόδου

10 Πανεπιστημιακός Χάρτης Aνώτατης Εκπαίδευσης 2014-2020
- ΤΕΙ Αθήνας : κάτοχος του νέου Π.Χ.Α.Ε. ( ) – Τρίτη θέση στην Πανεπιστημιακή Κινητικότητα και Πρώτη θέση στα ΤΕΙ της χώρας. -Εργαλείο Διασφάλισης Ποιότητας- Κοινός σκοπός Ιδρυμάτων : Στρατηγική Διεθνοποίησης - Εργαλείο Αξιολόγησης από την Ε.Μ.Σ. : Συστηματικοί Έλεγχοι θεμελιώδεις αρχές του Π.Χ.Α.Ε.

11 Θεμελιώδεις αρχές του Πανεπιστημιακού Χάρτη Ανώτατης Εκπαίδευσης 2014-2020
Ίση μεταχείριση σε όλους τους συμμετέχοντες Αναγνώριση της περιόδου σπουδών του φοιτητή στο εξωτερικό, χρήση ects, xoρήγηση αναλυτικής βαθμολογίας, χορήγηση παραρτήματος διπλώματος Απουσία διδάκτρων Ανάρτηση επικαιροποιημένων προγραμμάτων σπουδών στην ιστοσελίδα του ιδρύματος Προβολή των αποτελεσμάτων συμμετοχής των μετακινουμένων (καθηγητές και Δ.Π.) , αξιολόγησή αυτών από τα Ιδρύματα προέλευσης. Ελεγχος επαρκούς ασφάλισης των φοιτητών , παροχή βοήθειας σε θέματα έκδοσης ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης, θεώρησης visa. Ο Π.Χ.Α.Ε. Πρεσβεύει :

12 Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές και πρακτική άσκηση - Σε όλους τους κύκλους σπουδών της Ανώτατης Εκπαίδευσης Maximum Χρόνος Συμμετοχής : 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών 2. Πρακτική Ασκηση : από 2 μήνες έως 12 μήνες Νέο στοιχείο : μετακίνηση πρόσφατων αποφοίτων (1ο χρόνο αποφοίτησης) αρκεί η επιλογή των αιτήσεων να έχει γίνει το τελευταίο έτος της φοίτησής τους) Νέο στοιχείο : Πρεσβείες : επιλέξιμοι Οργανισμοί Για τα 2 πρώτα έτη δεν θα γίνεται μετακίνηση φοιτητών για πρακτική άσκηση προς τις Τρίτες χώρες 1. Σπουδές : Από 3 μήνες έως 12 μήνες

13 1.Σπουδές Συμφωνία Μάθησης (πρώην Σπουδών )
1.Σπουδές Συμφωνία Μάθησης (πρώην Σπουδών ) Πριν την περίοδο της Κινητικότητας : - έγγραφο αντιστοιχίας μαθημάτων : Πλήρης αναγνώριση όλων των ects , στην περίπτωση επιτυχούς παρακολούθησης και εξέτασης των μαθημάτων - αξιολόγηση γλωσσικής επάρκειας του φοιτητή για την παρακολούθηση των μαθημάτων Πρωταρχικός ο ρόλος του Ακαδημαϊκού Συντονιστή κάθε Τμήματος Επικαιροποίηση προγραμμάτων Σπουδών

14 Μετά το τέλος της κινητικότητας :
Κατά την διάρκεια της Κινητικότητας : SOS !! Αλλαγές στο συμφωνηθέν πρόγραμμα σπουδών μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις Μετά το τέλος της κινητικότητας : -Αναλυτική βαθμολογία (transcript of records) -Πιστοποιητικό αναγνώρισης - Εκθέσεις φοιτητών και προσωπικού (mobility tool).

15 Κινητικότητα Προσωπικού (Ε.Π. & Δ.Π.) στην Ανώτατη Εκπαίδευση
- 2 δράσεις: διδασκαλία και επιμόρφωση Χρονική διάρκεια μετακίνησης προς τις Συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες : από 2 ημέρες (μη συμπεριλαμβανομένων των ημερών ταξιδίου) έως 2 μήνες Χρονική διάρκεια μετακίνησης ανάμεσα στις Συμμετέχουσες και στις Τρίτες χώρες : από 5 ημέρες (μη συμπεριλαμβανομένων των ημερών ταξιδίου) έως 2 μήνες - Μinimum αριθμός ωρών διδασκαλίας : 8h / per week Προσκεκλημένο προσωπικό από εταιρείες για διδασκαλία στα Ιδρύματα

16 Υποβολή αιτήσεων για τις εξής δράσεις κινητικότητας :
Υποβολή αιτήσεων για τις εξής δράσεις κινητικότητας : Εξερχόμενη κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού για τις συμμετέχουσες χώρες στο erasmus + Εξερχόμενη κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού από / προς τις Τρίτες χώρες ΟΜΙΛΟΣ (με την ιδιότητα του Συντονιστή ή του εταίρου- αφορά όλες τους τύπους κινητικότητας) Deadline αίτησης χρηματοδότησης: στην ΕΜΣ (e-form) 17/03/2014 μέσω του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων Επιλέξιμη περίοδος κινητικότητας : 1η Ιουλίου 2014

17 ΟΜΙΛΟΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ -Διεύρυνση σε όλους τους τύπους κινητικότητας . Προϋποθέσεις : 3 οργανισμούς το minimum , δύο εξ’αυτών να είναι Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης , κάτοχοι του Π.Χ.Ε. Αίτηση στην ΕΜΣ για χρηματοδότηση και χορήγηση Πιστοποιητικού Ομίλου Κινητικότητας.

18 Χρηματοδότηση 1. Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές και πρακτική άσκηση
Χρηματοδότηση 1. Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές και πρακτική άσκηση Μηνιαία υποτροφία του φοιτητή (1 μήνας= 30 ημέρες ) Αλλαγή ! : 3 ομάδες χωρών σύμφωνα με το κόστος ζωής Υψηλό κόστος ζωής : FR,IT,UK,AT,FI,SE,DK,IE,NO,LI,CH Μεσαίο κόστος ζωής : ES,DE,TR,NL,BE,CZ,PT,SI,HR,LU,CY,IS, GR Χαμηλό κόστος ζωής : PL,RO,HU,LT,SK,BG,LV,EE,MT Tο ποσό μηνιαίας χρηματοδότησης του πρακτικά ασκούμενου φοιτητή είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο του φοιτητή για σπουδές CH= Swirzerland DE= Γερμανία , LU- Luxembourg , LT= Λιθουανία , LV=Λετονία

19 Χρηματοδότηση 2. Κινητικότητα προσωπικού (διδασκαλία & επιμόρφωση)
Χρηματοδότηση 2. Κινητικότητα προσωπικού (διδασκαλία & επιμόρφωση) Δαπάνες ταξιδίου : Νέος τρόπος υπολογισμού σύμφωνα με την χιλιομετρική απόσταση (επίσημος υπολογιστής μέτρησης της χιλιομετρικής απόστασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) 0-99 χλμ = ο euro, = 180 euro, = 275 euro, =360 euro, =530 euro , =820 euro, 8000 km και πάνω = 1100 euro - Δαπάνες διαβίωσης : ανάλογα με τη χρονική διάρκεια παραμονής του συμμετέχοντα : ημέρες, ημέρες Τravel Costs / Individual Support

20 - Αναμένονται 34.000 φοιτητές για 7 χρόνια.
Κοινά Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Συνέχεια της δράσης 1 του erasmus mundus με τους εξής στόχους : Βελτίωση ποιότητας, καινοτομίας, υπεροχής και διεθνοποίησης των ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ενίσχυση ελκυστικότητας της Ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης , μέσα από την χορήγηση υποτροφιών στους καλύτερους μεταπτυχιακούς φοιτητές παγκοσμίως. Βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μεταπτυχιακών αποφοίτων και ειδικότερα αυτών που απαιτούνται στην αγορά εργασίας - Αναμένονται φοιτητές για 7 χρόνια.

21 Τι είναι το κοινό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
Υψηλού επιπέδου διεθνές πρόγραμμα σπουδών 60,90,120 ects που προσφέρεται από HEI και άλλους επιλέξιμους οργανισμούς (επιχειρήσεις, δημόσιοι φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Μ.Κ.Ο. ερευνητικά κέντρα) Συμμετέχοντα Ιδρύματα : απονομή μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, πλήρης αναγνώριση των προσφερόμενων προγραμμάτων από τις αρμόδιες εθνικές αρχές των χωρών στις οποίες βρίσκονται τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. -Διάρκεια : 1 έως 2 ακαδ. Έτη. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης : 27 Μαρτίου στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών θεμάτων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βρυξέλλες (σχέδια από 1/8 έως 31/10 του ίδιου έτους)

22 Φοιτητικά δάνεια : -Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές της ανώτατης εκπαίδευσης δύνανται να αιτηθούν δανείου προκειμένου να ολοκληρώσουν πλήρες πρόγραμμα σπουδών σε άλλη χώρα. Η διαχείριση των δανείων έχει ανατεθεί στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων φοιτητές αναμένεται να επωφεληθούν των δανείων Ευνοϊκοί όροι ρύθμισης πληρωμής των δανείων σε επιτόκια και χρόνο -Τα πρώτα δάνεια αναμένεται να χορηγηθούν στην αρχή του ακαδ.έτους 2014/2015 (Σεπτέμβριος 2015) Προσεχώς πληρέστερη ενημέρωση από την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

23 Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία νέων
Νέοι που προσφέρουν εθελοντική εργασία (12 μήνες) σε άλλη χώρα εντός ή εκτός Ε.Ε. σε οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα πληροφόρησης και πολιτικής των νέων, κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης των νέων, κοινωνική μέριμνα, άτυπα εκπαιδευτικά προγράμματα, ΙCT, πολιτισμός, ανάπτυξη συνεργασιών. Συμμετέχοντες : 1 έως 30 εθελοντές - εθελοντική εργασία ατομικά ή ομαδικά Κάλυψη εξόδων : erasmus + ή από άλλους πόρους των συμμετεχόντων οργανισμών

24 Εθελοντική υπηρεσία νέων εργαζομένων
- Ενίσχυση της επαγγελματικής ανάπτυξης των νέων εργαζομένων : Α) Συμμετοχή σε σεμινάρια, επιμόρφωση, επισκέψεις μελέτης Β) Περίοδος εργασίας στο εξωτερικό σε οργανισμό που δραστηριοποιείται στους νέους.

25 Κριτήρια επιλεξιμότητας :
Επιλέξιμοι συμμετέχοντες οργανισμοί : Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, Μ.Κ.Ο, όμιλος νέων όχι απαραίτητα επίσημος οργανισμός αλλά και άτυπη/ ανεπίσημη ομάδα νέων Επιλέξιμες δραστηριότητες : Ανταλλαγές νέων, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εθελοντισμού, Επιμόρφωση νέων εργαζομένων Διάρκεια : από 3 έως 24 μήνες Αίτηση : i) 17/3 : (1/6-31/12) ii) 30/4 : (1/8- 28/2) iii)1/10 : ( 1/1- 30/9)

26 Εθελοντικές δραστηριότητες νέων (ατομικά ή σε ομάδες) Ευρεία κλίμακα δράσεων εθελοντικής εργασίας
Στόχος : Υποστήριξη εθελοντικών έργων Τουλάχιστον 30 εθελοντές στο πλαίσιο ευρωπαϊκών /παγκόσμιων εκδηλώσεων στους τομείς της νεολαίας, πολιτισμού και αθλητισμού (π.χ. : Παγκόσμια διάσκεψη για την Νεολαία, Ευρωπαϊκή Πολιτιστική πρωτεύουσα, Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα νεολαίας, ευρωπαϊκοί αθλητικοί αγώνες).

27 Χρονικά στάδια της ευρωπαϊκής υπηρεσίας για την εθελοντική εργασία
Χρονικά στάδια της ευρωπαϊκής υπηρεσίας για την εθελοντική εργασία Προετοιμασία : πρακτικοί διακανονισμοί, επιλογή συμμετεχόντων, γλωσσική/πολιτιστική προετοιμασία των συμμετεχόντων πριν την αναχώρησή τους Υλοποίηση των δράσεων ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας των νέων και συμπληρωματικές δραστηριότητες Παρακολούθηση : αξιολόγηση των δράσεων της εθελοντικής εργασίας, επίσημη αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των συμμετεχόντων, διάδοση αυτών , χρήση των αποτελεσμάτων των σχεδίων δράσης.

28 Δραστηριότητες που υποστηρίζονται από αυτή τη δράση :
1. Ευρωπαϊκή εθελοντική εργασία 2. Συμπληρωματικές δραστηριότητες

29 1. Ευρωπαϊκή εθελοντική εργασία
Νέοι : ετών - εθελοντική εργασία ολικής απασχόλησης δύο μηνών και άνω σε κάποια άλλη χώρα. Συμμετοχή στη διοργάνωση ευρωπαϊκών / διεθνών εκδηλώσεων . Τουλάχιστον 30 εθελοντές Δωρεάν συμμετοχή των εθελοντών * πιθανή συμβολή τους σε έξοδα ταξιδίου.(εάν η χρηματοδότηση του erasmus+ δεν καλύπτει πλήρως όλα τα έξοδα). Χρηματοδότηση : έξοδα συμμετοχής των εθελοντών erasmus+ ή άλλοι πόροι των συμμετεχόντων οργανισμών . Δεν αποτελούν υπηρεσίες εθελοντικής εργασίας στο πλαίσιο του erasmus + : ευκαιριακή ,μερικής απασχόλησης εθελοντική εργασία, τοποθέτηση σε επιχείρηση, αμοιβόμενη εργασία, αναψυχή ή τουρισμός, εκμάθηση γλώσσας, περίοδος σπουδών ή επιμόρφωσης στο εξωτερικό.

30 2. Συμπληρωματικές δραστηριότητες :
Οργάνωση υπο-δραστηριοτήτων όπως διαλέξεις, σεμινάρια, ομάδες εργασίας, στοχεύοντας στην ανάδειξη και προώθηση της αξίας του εθελοντισμού

31 Κριτήρια επιλεξιμότητας :
Δικαίωμα αίτησης : Δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που εδρεύει σε συμμετέχουσα χώρα και εμπλέκεται άμεσα στην διοργάνωση της ευρ/διεθνούς δραστηριότητας στους τομείς της νεολαίας, πολιτισμού ή αθλητισμού ή που έχει συνάψει επίσημη γραπτή συμφωνία με τους διοργανωτές της εκδήλωσης. Όχι Φυσικά πρόσωπα Διάρκεια : 3 έως 12 μήνες Πού : Εκτελεστικό οργανισμό εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεμάτων και πολιτισμού, Βρυξέλλες 3 Απριλίου (δράσεις από 1/10/2014 έως 31/07/2015). Επιλέξιμες δραστηριότητες : δραστηριότητες της EVS αλλά και συμπληρωματικές : διαλέξεις, σεμινάρια, συναντήσεις και ομάδες εργασίας

32 Πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας για την EVS
Διάρκεια : από 14 ημέρες έως 2 μήνες (εκτός του χρόνου ταξιδίου) Επιλέξιμοι συμμετέχοντες : Νέοι από χώρα που υποστηρίζει το πρόγραμμα (εκτός της χώρας όπου πραγματοποιείται η δράση) . Ένας εθελοντής μπορεί να συμμετάσχει σε ένα μόνο σχέδιο δράσης της EVS καθόλη τη διάρκεια του erasmus+ Aριθμός συμμετεχόντων : τουλάχιστον 30 εθελοντές

33 Για περισσότερες πληροφορίες :

34 Ανοίγει δρόμους, αλλάζει ζωές !
ERASMUS + Ανοίγει δρόμους, αλλάζει ζωές ! Ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας ! Βίκυ Αλετρά Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων ΤΕΙ-Α


Κατέβασμα ppt "ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Erasmus + 22/01/2014"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google