Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Η Ψηφιακή Ελλάδα του Σήμερα.. Νησίδες Πληροφοριακών Συστημάτων Αυτόνομα πληροφοριακά συστήματα Εστιασμένα στις εσωτερικές ή και κάθετες ανάγκες των φορέων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Η Ψηφιακή Ελλάδα του Σήμερα.. Νησίδες Πληροφοριακών Συστημάτων Αυτόνομα πληροφοριακά συστήματα Εστιασμένα στις εσωτερικές ή και κάθετες ανάγκες των φορέων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Η Ψηφιακή Ελλάδα του Σήμερα.. Νησίδες Πληροφοριακών Συστημάτων Αυτόνομα πληροφοριακά συστήματα Εστιασμένα στις εσωτερικές ή και κάθετες ανάγκες των φορέων και όχι των «Πελατών» (Πολίτης / επιχείρηση) Παροχή τομεακών υπηρεσιών - κυρίως 1 ου & 2 ου επιπέδου Εξυπηρέτησης (πλήν ΓΓΠΣ – ΥΠΟΙK) Χαμηλής χρησιμότητας Απουσία διαλειτουργικότητας Μέτρια Διείσδυση ΤΠΕ σε Πολίτες / Επιχειρήσεις Χαμηλή διείσδυση PC (Κατέχουμε την 22 η θέση ανάμεσα σε 26 Ευρωπαϊκές Χώρες) Χαμηλή χρήση Internet/broadband ( Κατέχουμε την 23 η θέση ανάμεσα σε 26 Ευρωπαϊκές Χώρες)

2 2 Ψηφιακή Ελλάδα – Στόχοι Επόμενης Ημέρας Αποτελεσματικότητα Έγκαιρα και άμεσα Σαφείς και απλές διαδικασίες Διαφάνεια Θεσμικό Πλαίσιο που να στηρίζει την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών συναλλαγών Αξιόπιστος Ελεγκτικός Μηχανισμός Αποδοτικότητα (cost effective) Οικονομία κλίμακος Ποιοτικές υπηρεσίες

3 3 Τι πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας Στοχευμένος Ανασχεδιασμός Διαδικασιών (BPR) του Δημοσίου Τομέα Απλοποίηση των διαδικασιών λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση των ΤΠΕ πριν την αυτοματοποίηση τους Πολιτο-κεντρικό όραμα / Προσέγγιση Αναγκών Ο σχεδιασμός ηλεκτρονικών πυλών θα πρέπει να γίνει με βάση τις υποστάσεις/οντότητες των Πολιτών / Επιχειρήσεων (π.χ. γονέας, γέννηση, εργαζόμενος, άνεργος, νέα επιχείρηση κλπ) Υλοποίηση Ηλεκτρονικών υπηρεσιών χρήσιμων για την καθημερινή ζωή των πολιτών (μεταφορές, υγεία, τηλε-εργασία) Αποδοχή ειλικρίνειας & δειγματοληπτικού ελέγχου Η χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα πρέπει να βασίζεται σε μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ πολίτη/ επιχείρησης και κράτους Προσαρμογή & Απλούστευση Θεσμικού Πλαισίου Υποστήριξη του Ψηφιακού Περιβάλλοντος

4 4 Τι πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας Ανάπτυξη Διαλειτουργικότητας Παροχή όλων των υπηρεσιών του δημοσίου τομέα ηλεκτρονικά Εξασφάλιση διαλειτουργικότητας μεταξύ όλων των υπηρεσιών του δημοσίου τομέα

5 5 Τι πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας Υποδομές – Ευρυζωνικότητα Ενίσχυση διείσδυσης ευρυζωνικότητας (π.χ. συγχρηματοδότηση τέλους σύνδεσης στην περιφέρεια) Καμπάνια ενημέρωσης – εξοικείωσης των πολιτών με ΤΠΕ Εκπαίδευση

6 6 Τι πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας Κινητροδότηση Παροχή οικονομικών & φορολογικών κινήτρων για ηλεκτρονικές συναλλαγές Προώθηση τηλεεργασίας σε επιλεγμένες πληθυσμιακές ομάδες Χρηματοδότηση για αγορά φορητού υπολογιστή μαθητές / φοιτητές

7 7 Τα Μέσα.. Νέα Εργαλεία Ανάπτυξης Business Process Outsourcing (BPO) ΣΔΙΤ Δ’ ΚΠΣ Τομείς Εφαρμογής Επιλογή κατάλληλων τομέων για την εφαρμογή των νέων εργαλείων ανάπτυξης (π.χ. E_health, E_procurement, ηλεκτρονικές υπηρεσίες) Διαχείριση/Συντήρηση Υποδομών Πληροφορικής (Επανα)-Καθορισμός Ρόλων των Δ/νσεων πληροφορικής στο Δημόσιο


Κατέβασμα ppt "1 Η Ψηφιακή Ελλάδα του Σήμερα.. Νησίδες Πληροφοριακών Συστημάτων Αυτόνομα πληροφοριακά συστήματα Εστιασμένα στις εσωτερικές ή και κάθετες ανάγκες των φορέων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google