Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Leonardo Transfer of Innovation- Μεταφορά καινοτομίας (Οκτώβριος 2012 – Σεπτέμβριος 2014) Κώστας Οικονόμου Βασιλική Ζιάκα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Leonardo Transfer of Innovation- Μεταφορά καινοτομίας (Οκτώβριος 2012 – Σεπτέμβριος 2014) Κώστας Οικονόμου Βασιλική Ζιάκα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Leonardo Transfer of Innovation- Μεταφορά καινοτομίας (Οκτώβριος 2012 – Σεπτέμβριος 2014) Κώστας Οικονόμου Βασιλική Ζιάκα

2 -Εταιρικότητα -εργαλεία - Μέθοδοι - Ομάδες στόχοι - χώρες Καινοτομικ ή λύση Νέα πλαίσια - Πλαίσιο - Διαδικασία … - τομείς

3 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ σε στοχευμένο επαγγελματικό πλαίσιο, ανάγκες και απαιτήσεις τελικών χρηστών ή/και μεταφράσεις ) ΜΕΤΑΦΟΡΑ σε νέα νομικά, επαγγελματικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και γλωσσικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΗ σε νέους τομείς με νέες ομάδες στόχους και πειραματισμούς στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ (ή πιστοποίηση) σε τοπικές, εθνικές, ευρωπαϊκές πρακτικές και συστήματα

4 Κοινωνικός τομέας : περιορισμένη επιμόρφωση για αυτισμό Ομοίως και σε άλλους τομείς όπως η εκπαίδευση : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΑΓΚΗ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ – ΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΩ;

5 6 σημαντικές φάσεις στη ζωή ατόμων με ASD διαπιστώθηκε ότι χρειάζονται ειδική φροντίδα και ειδικές δεξιότητες 1. 2. 3. 4. 5. 6. Πρώιμη διάγνωση Πληροφόρηση οικογενειών και συνοδεία Σχολεία και ειδική εκπαίδευση Μεγάλοι έφηβοι (απαιτείται ειδική φροντίδα) Ενήλικοι και εργασία Τρίτης ηλικίας ASD

6 Παρούσα επιμόρφωση ως αντικείμενο μεταφοράς Πεδία 2 και 3 Ειδική εκπαίδευση Ηλικία επιμορφουμένων: 20–55 Διάρκεια επιμόρφωσης:4 ημ επίπεδο 5 (οδηγοί, υπηρεσίες) επίπεδο 2 (ψυχολόγοι και εκπαιδευτικοί) – επίπεδο 3 (εκπαιδευτές) – Level 4 (εμψυχωτές)

7 ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, εμψυχωτές Σχολεία – εκπαιδευτικοί Εκπαιδευτική ηγεσία Μέντορες σε επιχειρήσεις- εργαζόμενοι –

8 Στόχοι υλοποίησης: συμφωνία στις ομάδες επαγγελματιών (επίπεδο προσόντων και απαραίτητες δεξιότητες – κοινοί στόχοι και ορολογία) Μείωση του κενού ανάμεσα στις ειδικές δεξιότητες που περιγράφονται στα εθνικά πλαίσια και στο Κοινό πλαίσιο αναφοράς δεξιοτήτων της Ευρώπης για άτομα με ASD Δοκιμή, προσαρμογή και αξιολόγηση του από κοινού διαμορφωμένου επιμορφωτικού πακέτου με τις ομάδες στόχους στις διάφορες χώρες Ανάλυση δεδομένων και τελειοποίηση συνδέσεων μεταξύ εθνικών καταλόγων επαγγελματικών δεξιοτήτων και ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για άτομα με ASD

9 Αναμενόμενα αποτελέσματα: Παραγωγή κοινού επιμορφωτικού περιεχομένου για σύντομα επιμορφωτικά μαθήματα έως 4 μέρες On-line πηγές τεκμηρίωσης Επιμορφωτικό πακέτο και διαδικασία μεταφοράς με παραδοτέα για την φάση της πειραματικής δοκιμής (δεδομένα, διαδικασίες, ομάδες) και τελική αξιολόγηση των περιεχομένων Διαδικασία διάχυσης με ταυτότητα του προγράμματος, επικοινωνιακά εργαλεία, αφίσες και άρθρα και οτιδήποτε προωθεί το πρόγραμμα

10 Στρατηγικός στόχος της ΕΕ “Κινητικότητα και διά βίου μάθηση θα γίνουν πραγματικότητα στην ΕΕ” Δημιουργία ελαστικών μαθησιακών διαδρομών με γέφυρες μεταξύ εκπαίδευσης και επιμόρφωσης-κατάρτισης Διεύρυνση του στόχου στη μη τυπική και άτυπη μάθηση Αύξηση διαφάνειας και αναγνώριση μαθησιακών αποτελεσμάτων (ECVET)


Κατέβασμα ppt "Leonardo Transfer of Innovation- Μεταφορά καινοτομίας (Οκτώβριος 2012 – Σεπτέμβριος 2014) Κώστας Οικονόμου Βασιλική Ζιάκα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google