Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τούλα Πατσάλη Διεύθυνση Διαρθρωτικών Ταμείων και Ταμείου Συνοχής Γραφείο Προγραμματισμού ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τούλα Πατσάλη Διεύθυνση Διαρθρωτικών Ταμείων και Ταμείου Συνοχής Γραφείο Προγραμματισμού ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τούλα Πατσάλη Διεύθυνση Διαρθρωτικών Ταμείων και Ταμείου Συνοχής Γραφείο Προγραμματισμού ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2010

2 ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  Μεγαλύτερη σύνδεση παρακολούθησης και αξιολόγησης  Ενδυνάμωση σημασίας δεικτών – ιδιαίτερα των βασικών  Έμφαση στα αποτελέσματα/επιπτώσεις των Προγραμμάτων  Δημιουργία κουλτούρας αξιολόγησης Στα πλαίσια της αρχής της αναλογικότητας (Άρθρο 48)

3 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ  Δύο κατά τη διάρκεια (on going) αξιολογήσεις και για τα δύο ΕΠ  Τέσσερεις Θεματικές Αξιολογήσεις: 1.Συμβολή των ΕΠ στην τήρηση των αρχών της ισότητας 2.Επιπτώσεις στην καινοτομία και στην επιχειρηματικότητα 3.Αποτελεσματικότητα των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης στην Κύπρο 4.Επιπτώσεις στην απασχόληση

4 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ (2) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την υλοποίηση του ΕΠ «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα»

5 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  Δύο Αξιολογήσεις του Σχεδίου Επικοινωνίας για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή»  2011 και 2014

6 ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ( ON-GOING) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 1 η Kατά τη διάρκεια (on going) αξιολόγηση των ΕΠ  Αφορά στην αξιολόγηση που προγραμματίζεται να εκπονηθεί άμεσα 2 η Kατά τη διάρκεια (on going) αξιολόγηση των ΕΠ 2 η Kατά τη διάρκεια (on going) αξιολόγηση των ΕΠ  Επικαιροποίηση της 1 ης Αξιολόγησης  Πιο ορατά αποτελέσματα από την υλοποίηση των ΕΠ  Εργαλείο για το σχεδιασμό την νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020  Προγραμματίζεται να εκπονηθεί το 2012-2013

7 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 1.Αξιολόγηση των παρεμβάσεων του ΕΠ στην ισότητα των φύλων, στην ισότητα ευκαιριών πρόσβασης για όλους και της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης για άτομα με αναπηρία  Εκτίμηση της συμβολής των ΕΠ στην τήρηση των αρχών της ισότητας  2012 και επικαιροποίηση το 2015 2.Αξιολόγηση των επιπτώσεων στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα  Εκτίμηση της συμβολής των ΕΠ στην καινοτομία και στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας (δημιουργία νέων επιχειρήσεων, αύξηση κύκλου εργασιών/εξαγωγών)  2013-2014

8 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ (2) 3.Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ενεργητικών πολιτικών στην Κύπρο  Αξιολόγηση των ενεργειών των εργασιακών συμβούλων για τους ανέργους που ωφελούνται  ΔΥΑ  Προγράμματα Κατάρτισης, Σχέδια Χορηγιών, Προγράμματα Εργασιακής πείρας  2015 4.Αξιολόγηση των επιπτώσεων στην απασχόληση  Αξιολόγηση της συμβολής των ΕΠ στην απασχόληση  2015

9 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την υλοποίηση του ΕΠ «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα»  Περεταίρω ουσιαστική αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της επίτευξης των στόχων αειφόρου ανάπτυξης  2013

10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 1 η Kατά τη διάρκεια (on-going) αξιολόγηση των ΕΠ ΣΤΟΧΟΙ  Ανάλυση των αποτελεσμάτων των ΕΠ από την έναρξη μέχρι σήμερα  Εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων  Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

11 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ (2) ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της υλοποίησης των ΕΠ Αποκλίσεις σε σχέση με τους αρχικούς Στόχους Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα  Αποτίμηση της συνεχιζόμενης ορθότητας και συνέπειας της Στρατηγικής Αξιολόγηση Στρατηγικής Εκτίμηση τυχόν τροποποιήσεων της Στρατηγικής στο πλαίσιο των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης

12 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ (3) ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την υλοποίηση του ΕΠ «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» Υποδείξεις της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών ΕπιπτώσεωνΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  Αρχές του 2011

13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ (4) 2.Αξιολόγηση του Σχεδίου Επικοινωνίας για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων/εργαλείων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Επικοινωνιακού Σχεδίου σε σχέση με την επίτευξη των στόχων του.Χρονοδιάγραμμα Αρχές του 2011

14 ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ  Οριστικοποίηση των Όρων Εντολής και οργάνωση διεξαγωγής των δύο Αξιολογήσεων  Διάχυση αποτελεσμάτων αξιολογήσεων  Σχεδιασμός και προγραμματισμός επόμενης αξιολόγησης

15 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "Τούλα Πατσάλη Διεύθυνση Διαρθρωτικών Ταμείων και Ταμείου Συνοχής Γραφείο Προγραμματισμού ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google