Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Funciones adjetivas Adyacente a un sintagma nominal Atributo

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Funciones adjetivas Adyacente a un sintagma nominal Atributo"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Funciones adjetivas Adyacente a un sintagma nominal Atributo
En ambas funciones mantiene concordancia de caso, género y número con el S.N. o Sujeto

2 Sintagma adjetivo Adjetivo Participio Relativo tipos tipos tipos

3 Adjetivo: grados Positivo
Comparativo de superioridad: el 1º término se expresa con μᾶλλον/μάλιστα o –τερος /-ιων y el 2º término en genitivo o en el mismo caso que el 1º precedido de ἤ Superlativo terminaciones –τατος /-ιστος: Absoluto no lleva 2º término Relativo el 2º término en genitivo ejemplos

4 Participio ejemplos ejemplos
Adjetivo verbal:doble función como adjetivo con el N.O. y como N.V. en su proposición Concertado: concuerda con un S.N. en caso, genero y número. Se traduce por un gerundio u oración de relativo Sustantivado: igual que el anterior pero con artículo. (ya visto en S.N.) Se traduce por una oración de relativo sustantivada Absoluto: concuerda con sustantivo en genitivo, equivale a un adverbio. Se traduce por un gerundio Predicativo: concuerda con el sujeto del N.O. Se traduce de forma especial según el N.O. Sustantivo (ya visto en S.N.) Se traduce que + sujeto + núcleo verbal ejemplos ejemplos

5 Relativo El relativo es un transpositor a adjetivo y, a la vez un S.N. en su oración. Mantiene relación de concordancia de género y número con su antecedente; el caso viene dado por su función sintáctica en su oración. ejemplos

6 Participio predicativo
Se construye en nominativo: Manera de ser: τυγχάνω, λανθάνω, φαίνομαι Sentimiento: χαίρω, ἄχθομαι, αισθυνομαι Empezar, seguir, acabar: ἄρχομαι, διατελῶ, τελω, παύομαι ejemplos

7 Ejemplos grados del adjetivo
Σύμβουλος οὐδεὶς ἐστι βελτίων χρόνου ἤ χρόνος ἡ Σπάρτῃ δυνατωτατη ἐν τῇ Ἑλλάδι ἐστιν Σωκράτης ἀνδρῶν πάντων σοφώτατος

8 Ejemplos de participio I
Concertado: Οἱ Ἀθηναῖοι ὑπὲρ τῆς δημοκρατίας μαχόμενοι ἡγεμόνες γίγνονται Sustantivado: Οἱ Ἕλληνες τοὺς ἐν τῷ πολέμῳ τελευτῶντας τιμῶσιν Absoluto: Τοῦ μαθητου σοφοῦ ὄντος, ὁ δὲ διδάσκαλος χαίρει

9 Ejemplos participio predicativo
ὁ ξένος ὀδοπορος ὦν τυγχάνει ὁ ἀνὴρ χλαμυδα ἔχων σε λανθάνει ὁ Λακεδαίμων φαίνεται δυστυχὴς ὦν χαίρω ταῦτα ἀκούων Οὗτος ὁ ἄνθρωπος οὐκ ἐπαύσατο κόπτων

10 Ejemplos relativo ἔπεμψε γὰρ ἤρα Σφίγγα, ἥ εἶχε πρόσωπον γυναικὸς


Κατέβασμα ppt "Funciones adjetivas Adyacente a un sintagma nominal Atributo"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google