Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αριστομένης - Δημήτρης ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS DE FRANCE ΓΕΓΟΝΟΤΑ Τ ΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ Aristomène - Dimitris.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αριστομένης - Δημήτρης ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS DE FRANCE ΓΕΓΟΝΟΤΑ Τ ΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ Aristomène - Dimitris."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αριστομένης - Δημήτρης ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS DE FRANCE ΓΕΓΟΝΟΤΑ Τ ΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ Aristomène - Dimitris

2 ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ / ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ La Révolution française Les rois et empereurs Moyen-âge Les temps modernes

3 Η Γ αλλική Ε πανάσταση ά ρχισε τ ο 1789. Σ κοπός ή ταν ν α κ αταργήσουν την α πόλυτη μ οναρχία. Τ ο σ ύνθημα ή ταν : Ε λευθερία, Ι σότητα, Αδελφοσύνη. Révolution française La Révolution française a commencé en 1789. Le raison était l'abolition de la monarchie absolue. Le slogan était : Liberté, Égalité, Fraternité

4 ΝΑΠΟΛΕΩΝ Β ΟΝΑΠΑΡΤΗΣ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ Ι ΣΤ NAPOLÉON BONAPARTE Louis XVI ΚΑΡΛΟΜΑΓΝΟΣ CHARLEMAGNE LOUIS XVI

5 Το 508 το Παρίσι έγινε πρωτεύουσα των Φράγκων. Ο ποταμός Σηκουάνας πάγωσε λόγω του λιμού και πέθανε πολύς κόσμος Το 794 πρωτεύουσα γίνεται το Άαχεν από τον Κάρολο τον Μέγα. En 508, Paris devient la capitale des Francs. La Seine a gelé et en raison de la famine, de nombreuses personnes sont mortes. En 794 la capitale devient Aix-la-Chapelle sous Charlemagne.

6 Το 1887 φ τιάχτηκε ο Π ύργος τ ου Ά ϊφελ Συμμετείχε σ το Ν. Α. Τ. Ο Το 1957 ε ντάχθηκε σ την Ε. Ο. Κ. Πήρε ε νεργό μ έρος γ ια τ ην σ υμμετοχή σ την Ε. Ε. Το 1999 υ ιοθέτησε τ ο Ε υρώ α πό τ ο Φ ράγκο En 1887, Gustave Eiffel a construit la Tour Eiffel Participation à lOTAN En 1957, la France rejoint la C.E.E. La France a pris une part active dans la participation à l'Union européenne. En 1999, elle adopte l'euro et elle laisse le franc.


Κατέβασμα ppt "Αριστομένης - Δημήτρης ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS DE FRANCE ΓΕΓΟΝΟΤΑ Τ ΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ Aristomène - Dimitris."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google