Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μικροδιδασκαλία Δρ. δαποντασ δημητριοσ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μικροδιδασκαλία Δρ. δαποντασ δημητριοσ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μικροδιδασκαλία Δρ. δαποντασ δημητριοσ

2 Μικροδιδασκαλία Η μικροδοδασκαλία είναι μια προσομοιωτική τεχνική με βάση την οποία μπορούμε να δημιουργήσουμε μια επιθυμητή ή να μεταβάλλουμε μια ανεπιθύμητη μορφή διδακτικής συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού. Διαδικασία μάθησης στην πράξη π.χ. διδάσκων από διδάσκοντες Προσομοίωση "δίδαξε, κάνε ανασκόπηση, σκέψου και, ξανα-δίδαξε"

3 Μικροδιδασκαλία • Αποτελεί πραγματική διδασκαλία. • Δίνει έμφαση στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. • Επιτρέπει τις ελεγχόμενες, εστιασμένες στην πράξη συναντήσεις. • Επιτρέπει την άμεση, εστιασμένη ανατροφοδότηση (από τον εκπαιδευτή και τους ομότιμους). • Προωθεί τη σκέψη για όλους όσους συμμετέχουν στις διδακτικές προσεγγίσεις και προσφέρουν εποικοδομητική ανατροφοδότηση

4 Τα στάδια στη διεργασία της Μικροδιδασκαλίας
Τα στάδια στη διεργασία της Μικροδιδασκαλίας (α) Το στάδιο πριν από το εργαστήριο Μικροδιδασκαλίας Οι εκπαιδευτές σχεδιάζουν ένα δεκάλεπτο έως εικοσάλεπτο μάθημα, κατά προτίμηση σε θέμα το οποίο στην συνέχεια μπορούν να αναπτύξουν σε πλήρες μάθημα 45 λεπτών. Οι εκπαιδευτές, μετά από σκέψη ολοκληρώνουν το σχέδιο της Μικροδιδασκαλίας καταγράφοντας, ανάμεσα στα άλλα και τα εξής :  Ποιος είναι ο τύπος οργανισμού στον οποίο υλοποιείται το μάθημα.  Ποιος είναι ο τίτλος προγράμματος και συνολική του διάρκεια σε διδακτικές ώρες.  Ποιο είναι το κεφάλαιο/διδακτική ενότητα του προγράμματος - μαθήματος πάνω στο οποίο θα στηριχθεί το μάθημα;

5 Παράδειγμα Μικροδιδασκαλίας
Το κεφάλαιο πάνω στο οποίο θα στηριχθεί το μάθημα έχει τον τίτλο «Επιχειρηματική Βιωσιμότητα και Επιχειρηματικός Σχεδιασμός» και διαρκεί συνολικά 6 (έξι) ώρες. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται ανάλυση του επιχειρηματικού σχεδίου και των στοιχείων που αυτό περιλαμβάνει. Η επιλογή των στόχων της επιχείρησης και η απεικόνισή τους στο επιχειρηματικό σχέδιο είναι το επόμενο θέμα αυτής της ενότητας. Αμέσως μετά, αναφέρονται οι μορφές και η διάρθρωση του επιχειρηματικού σχεδίου, όπως και η ανάλυση των επιμέ-ρους τμημάτων του. Τέλος, δίνεται η σύνδεση της επιχειρηματικής βιωσιμότητας με το επιχειρηματικό σχέδιο. Το συγκεκριμένο κεφάλαιο - διδακτική ενότητα ενός προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών που υλο-ποιείται στα πλαίσια του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το ΚΕΚ του Πανεπιστημίου Αθηνών έχει πιστοποιηθεί από το ΕΚΕΠΙΣ και από το 1998 υλοποιεί δράσεις «συνεχιζόμενης κατάρτισης». Οι δράσεις αυτές καλύπτουν μια σειρά επιμορφωτικών προγραμμάτων που υλοποιούνται τόσο με τις συμβατικές μεθόδους διδασκαλίας στην τάξη, όσο και με την μεθοδολογία της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με την χρήση νέων Τεχνολογιών (e-Learning). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα «Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών», έχει τον τίτλο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στην Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας», είναι διάρκειας εκατό (100) ωρών, και έχει ως βασικό στόχο την εκπαίδευση μελών ΔΕΠ, και ΣΕΠ του ΚΕΚ σε θέματα «Επιχειρηματικότητας» έτσι ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν ως εκπαιδευτές στην υ-λοποίηση των εξής προγραμμάτων του ΚΕΚ : 1. Ανάπτυξη Γυναικείας Επιχειρηματικότητας (πρόγραμμα 200 ωρών). 2. Κατάρτιση Επιχειρηματικού Σχεδίου (40 ώρες). 3. Επιχειρηματικότητα στην Δωδεκάνησο στα πλαίσια του Προγράμματος Equal (100 ώρες). 4. Εκπαίδευση Καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ΤΕΕ στην Διδακτική της Επιχειρηματικότητας.

6  Σε ποιους απευθύνεται αυτό το πρόγραμμα; (συνοπτική περιγραφή των χαρακτηριστικών του πληθυσμού - στόχου). Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ως βασικό στόχο την εκπαίδευση μελών ΔΕΠ, και ΣΕΠ του ΚΕΚ σε θέματα «Επιχειρηματικότητας» έτσι ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν ως εκπαιδευτές στην υλοποίηση προγραμμάτων του ΚΕΚ. Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού του πληθυσμού στόχου μπορούν να αποτυπωθούν στα κάτωθι χαρακτηριστικά : - Το γνωστικό αντικείμενο των μελών ΔΕΠ, ΣΕΠ είναι τα Οικονομικά, η Διοίκηση Επιχειρήσεων και η Διδακτική των Οικονομικών. Έχουν σημαντική Εμπειρία, πάνω από 1000 ώρες εκπαίδευσης, σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων ιδιαίτερα στα ανωτέρω θεματικά αντικείμενα - Έχουν επιλεγεί να συμβάλλουν στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, της ΓΕΓΕΤ, κ.α, που έχουν ως κύριο στόχο την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος και σε διάφορες ομάδες πληθυσμού με βασικό άξονα την εκπαίδευση. -Δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι οι περισσότεροι εκ των συμμετεχόντων εργάζονται και έχουν εξαιρετικά περιορισμένο χρόνο και «άφθονες» οικογενειακές υποχρεώσεις, συνεπώς στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στον τρόπο με τον οποίο θα εκλάβουμε κάποιες γνώσεις της διδακτικής ενότητας ως δεδομένες. Ο εκπαιδευόμενος - εκπαιδευτής έχει την ανάγκη να συμμετάσχει στην δράση, να αντλήσει νέες διδακτικές τεχνικές και όχι να νοιώσει «αδιάβαστος» ή να νοιώθει ότι αναμασά πράγματα που ήδη γνωρίζει.

7  Παράδειγμα Μικροδιδασκαλίας
 Παράδειγμα Μικροδιδασκαλίας Τίτλος Μικροδιδασκαλίας: Η Ενδεδειγμένη Διάρθρωση του Επιχειρηματικού Σχεδίου Εκπαιδευτικοί στόχοι Μικροδιδασκαλιας : Γνώσεις : Στόχοι της μικροδιδασκαλίας στο επίπεδο των γνώσεων είναι να :  Κατανοηθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που πρέπει να έχει το επιχειρηματικό σχέδιο που φτιάχνει ένας επιχειρηματίας στα πρώτα στάδια της επιχείρησης του.  Κατηγοριοποιούν οι εκπαιδευόμενοι τα στάδια συγγραφής και ανάπτυξης του επιχειρηματικού σχεδίου.  Γνωρίζουν τα στοιχεία, τα δεδομένα και τις έννοιες που απαιτούνται για την δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Δεξιότητες : Στόχοι της μικροδιδασκαλίας είναι να αποκτήσουν οι εκπαιδευτές μέσα από πρακτικές ασκήσεις και δράσεις τις ακόλουθες δεξιότητες :  Να ελέγχουν εάν κάποιο επιχειρηματικό σχέδιο έχει όλα τα περιεχόμενα που απαιτούνται.  Να διορθώνουν λάθη μεθοδολογίας στην ανάπτυξη και δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου.  Να σχεδιάζουν οδηγίες και προδιαγραφές για την δημιουργία επιχειρηματικών σχεδίων.  Να οργανώνουν οδηγούς σπουδών για δυνητικούς καταρτιζόμενους που θα παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στον επιχειρηματικό σχεδιασμό. Στάσεις : Στόχοι της μικροδιδασκαλίας στο επίπεδο των στάσεων ήταν να :  Υποκινηθούν οι διδασκομένων στην αυτόβουλη χρησιμοποίηση της μεθοδολογίας οργάνωσης και ανάπτυξης επιχειρηματικού σχεδίου όταν πρόκειται να διδάξουν επιχειρηματικότητα.  Αποδεχτούν την σημασία του επιχειρηματικού σχεδίου στην ανάπτυξη επιχειρηματικότητας.  Αποδεχτούν την σημασία διδασκαλίας επιχειρηματικού σχεδιασμού σε ένα πρόγραμμα επιχειρηματικότητας.

8  Παράδειγμα Μικροδιδασκαλίας
 Παράδειγμα Μικροδιδασκαλίας Μικροδιδασκαλια : Η ενδεδειγμένη διάρθρωση του Επιχειρηματικού Σχεδίου 20΄ Θέματα (Υποενότητες) Διάρκεια κάθε θέματος (σε λεπτά) Εκπαιδευτικές Τεχνικές για κά-θε θέμα Εκπαιδευτικά Μέσα για κάθε θέμα 1. Η ενδεδειγμένη μορ-φή του Επιχειρηματικού Σχεδίου 2. Ανάλυση των Επιμέ-ρους Τμημάτων του Ε-πιχειρηματικού Σχεδίου 8 Λεπτά 12 Λεπτά Εισήγηση Ερωτήσεις - Απαντήσεις Συζήτηση Εισήγηση με παραδείγματα Εργασία σε Ομάδες (α) Προβολέας Διαφανειών και υπολογιστής με ppt (β) Φωτοτυπημένα Κείμενα (γ) Βοηθητικά Κείμενα

9  Δραστηριότητα Εργασία σε Ομάδες. Στα πλαίσια της οργάνωσης του προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών στην ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, το τμήμα οργάνωσης εκπαίδευσης και δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού σας στέλνει ένα υπόδειγμα επιχειρηματικού σχεδίου (σε αρχείο word), το οποίο θεωρεί απαραίτητο συμπλήρωμα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών στην ανάπτυξη επιχειρηματικότητας. Οι υπεύθυνοι θεωρούν ότι πάνω σε αυτό το σχέδιο μπορούν να εκπονήσουν οι εκπαιδευτές σαν εργασία ένα υποθετικό επιχειρηματικό σχέδιο και να το χρησιμοποιούν σε αντίστοιχες εκπαιδευτικές διαδικασίες. Αξιοποιώντας τις γνώσεις που αποκτήσατε από την Μικροδιδασκαλία και αξιοποιώντας τον πίνακα της σελίδας να : (α) Τοποθετείτε απέναντι στο θέμα της καταλληλότητας και της πληρότητας του περιεχομένου αυτού του υ-ποδείγματος. (β) Εντοπίσετε με βάση τον πίνακα πιθανές ελλείψεις του υποδείγματος. (Μπορείτε να εργαστείτε σε ομάδες των τριών ατόμων)

10 Στη διάρκεια του εργαστηρίου Μικροδιδασκαλίας
• Μετά τη διανομή του σχεδίου του μαθήματος, οι εκπαιδευτές διδάσκουν για 20 λεπτά μπροστά στους συναδέλφους τους και συνήθως το μάθημα βιντεοσκοπείται. • Ο εκπαιδευτής και ο συντονιστής του εργαστηρίου ξοδεύουν τα επόμενα δέκα λεπτά συζητώντας τη Μικροδιδασκαλία, ενώ κάνουν ανασκόπηση όπου χρειάζεται, μέσω βίντεο. • Σε αυτά τα δέκα λεπτά, οι συνάδελφοι συζητούν και σχεδιάζουν μια δομημένη ανατροφοδότηση, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση όσων πήγαν καλά και συζητώντας πώς θα «καθοδηγήσουν» τον εκπαιδευτή σε θετικές αλλαγές. • Το επόμενο δεκάλεπτο, ο εκπρόσωπος κάθε ομάδας, παρουσιάζει τις απόψεις της ομάδας στον εκπαιδευτή και δίνει έμφαση σε ορισμένα σημεία για τα οποία έχει δοθεί ανατροφοδότηση. • Εάν το επιτρέπει ο χρόνος γίνεται ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα σε όλους τους συμμετέχοντες.

11 (γ) Αξιολόγηση της Μικροδιδασκαλίας
Μετά τη Μικροδιδασκαλία, η ομάδα αξιολογεί τι πήγε καλά στην παρουσίαση, πράγματα τα οποία άρεσαν και θα πρότειναν να υιοθετήσετε. Επίσης, τι θα ήθελαν να αλλάξετε ή να κάνετε με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με τα παρακάτω : Περιεχόμενο : Επεξηγήσεις και καλή χρήση υποστηρικτικού υλικού. Οργάνωση : Καθαρή και εύκολη στην παρακολούθηση. Τρόπος ομιλίας : σωστή ταχύτητα, ένταση, καθαρότητα. Τρόπος παρουσίασης : Κατάλληλες κινήσεις, επαφή με τα μάτια. Αλληλεπίδραση : Ποιότητα ανταπόκρισης στις ερωτήσεις ή άλλες παρεμβάσεις.

12 Διδασκαλία από τον φοιτητή της πρώτης Μικροενότητας (πρώτη προσπάθεια) Μαγνητοσκόπηση και Επανατροφοδότηση. Εννοείται ότι ο διδάσκων φοιτητής πρέπει να προσαρμόσει την διδασκαλία του στο γνωστικό επίπεδο και στις άλλες προϋποθέσεις μάθησης των πραγματικών μαθητών του, δηλαδή των συμφοιτητών και των εποπτών. Η επανατροφοδότηση την οποία αποκτά κατ’ αυτόν τον τρόπο πληροφορεί τον ασκούμενο για τον βαθμό προσέγγισης της τελικής (επιθυμητής) συμπεριφοράς. Το πλεονέκτημα της μικροδιδασκαλίας είναι εν προκειμένω η εγκυρότητα των πληροφοριών και των δεδομένων Κατά την φάση αυτή και στα πλαίσια της επανατροφοδοτικής συζήτησης η ομάδα αναζητεί εναλλακτικές λύσεις για την δεύτερη προσπάθεια, ενώ ο ασκούμενος έχει την ευκαιρία να συζητήσει αυτές τις προτάσεις και να υιοθετήσει εκείνες τις λύσεις, τις οποίες θεωρεί ως τις θετικότερες ο κυριότερος ρόλος της επανατροφοδότησης είναι ενισχυτικός. Τα διάφορα μοντέλα χρησιμοποιούν ως «μαθητές» είτε κανονικούς μαθητές, είτε συμφοιτητές, είτε συνδυασμό μαθητών και φοιτητών.

13 Εναλλακτικές Προσεγγίσεις στην υλοποίηση Μικροδιδασκαλιών
Ο Dr. Bob Noyd, με ορισμένες τροποποιήσεις δημιούργησε ένα δεκαπεντάλεπτο μοντέλο μικροδιδα-σκαλίας στο οποίο η αξιολόγηση γίνεται σε μικρές ομάδες των 4-5 ατόμων για λεπτά. Κάθε ομάδα συζητά τις παρατηρήσεις της και θέτει τρεις βασικές προτεραιότητες (θετικά, αρνητικά ή ουδέτερα) που θέλει να συζητήσει με τον εκπαιδευτή. Κάθε ομάδα δίνει ανατροφοδότηση ξεκινώντας από το πρώτο σημείο, για το οποίο αφού μιλήσουν όλες οι ομάδες, συνεχίζουν με το δεύτερο και μετά με το τρίτο. Πολλές ομάδες συ-νεχίζουν στα σχόλια των προηγούμενων. Οι πιο ενδιαφέρουσες μικροδιδασκαλίες περιλαμβάνουν διαφορετικές διδακτικές προσεγγίσεις όπως π.χ. τη Σωκρατική μέθοδο διδασκαλίας. Επίσης υπάρχουν και κάποιες προσεγγίσεις που ζητούν εμπλουτισμό των τριών σταδίων που αναπτύχ-θηκαν παραπάνω και ιδιαίτερα του πρώτου σταδίου της προετοιμασίας και του δεύτερου σταδίου της υλοποίησης.


Κατέβασμα ppt "Μικροδιδασκαλία Δρ. δαποντασ δημητριοσ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google