Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η οργάνωση ενός Υποθετικού Προγράμματος Εικονικών Επιχειρήσεων στα ΤΕΕ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η οργάνωση ενός Υποθετικού Προγράμματος Εικονικών Επιχειρήσεων στα ΤΕΕ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η οργάνωση ενός Υποθετικού Προγράμματος Εικονικών Επιχειρήσεων στα ΤΕΕ
Εισηγητής: Μπαλαμάτσης Γεώργιος Επιστημονικός Συνεργάτης Εθνικού και Καποδιστρικού Πανεπιστημίου Αθηνών

2 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις
Η συγκεκριμένη παρουσίαση έχει ως στόχο: Να ενημερώσει τους επιμορφωτές αναφορικά με τον τρόπο επιλογής τους Να περιγράψει αναλυτικά έναν ενδεικτικό τρόπο υλοποίησης μιας εικονικής επιχείρησης

3 Διαδικασία Επιλογής Επιμορφωτών και Καθηγητών για την Β’ Φάση Υλοποίησης του προγράμματος «Δημιουργία Εικονικών Επιχειρήσεων στα ΤΕΕ» Αποστολή ενημερωτικής εγκυκλίου στα ΤΕΕ της Ελληνικής Επικράτειας με σκοπό την ενημέρωση των καθηγητών για το πρόγραμμα. Αποστολή αίτησης από την πλευρά των καθηγητών προκειμένου να συμμετέχουν στο πρόγραμμα είτε ως επιμορφωτές είτε ως εκπαιδευτικοί. Διαφορετικότητα στον τρόπο επιμόρφωσης των Επιμορφωτών και των Καθηγητών. Ενημέρωση των μαθητών για το πρόγραμμα καθώς και έναρξη προπαρασκευαστικών ενεργειών.

4 Υποδειγματικό Σχέδιο Μαθήματος για τις Εκπαιδευτικές Συναντήσεις του Β’ Εξαμήνου

5 1η Εκπαιδευτική Συνάντηση
Αναφορά στην έννοια της επιχειρηματικότητας και κατανόηση του θεωρητικού της πλαισίου. Ο καθηγητής θα πρέπει να δώσει τον λόγο στους μαθητές προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις και τις απορίες τους. (π.χ οι μαθητές να περιγράψουν μια επιχείρηση που θα ήθελαν να υλοποιήσουν). Ο καθηγητής κάνει μια σύντομη περιγραφή του αντικειμένου του προγράμματος και παρουσιάζει τα οφέλη που θα αποκομίσουν οι μαθητές από την συμμετοχή τους

6 2η Εκπαιδευτική Συνάντηση
Γίνεται εκτενής αναφορά σε έννοιες οι οποίες άπτονται της λειτουργίας κάθε επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να θιγούν θέματα αναφορικά με: (α). Την Απόδοση της επιχείρησης (Ποσοστό Κέρδους) (β). Τον Κίνδυνο (Ποσοστό Αποτυχίας) (γ). Την αβεβαιότητα (Περιβάλλον δραστήριο ποίησης της επιχείρησης)

7 3η Εκπαιδευτική Συνάντηση
Η συγκεκριμένη συνάντηση θα πρέπει να καλύψει τα εξής γνωστικά πεδία: (α). Μορφές Αγοράς (π.χ Πλήρης Ανταγωνισμός, Ολιγοπώλιο, Μονοπώλιο κλπ.). (β). Καινοτομία (Μορφές, Τρόπος διατήρησης κλπ.) (γ). Εφεύρεση. Ο καθηγητής στην συνέχεια αφήνει τους μαθητές να εκθέσουν τις απόψεις τους και τους χωρίζει σε ομάδες και εφαρμόζει τεχνικές βιωματικής μάθησης.

8 4η Εκπαιδευτική Συνάντηση
Ο καθηγητής στα πλαίσια της συγκεκριμένης συνάντησης μπορεί να: (α). διαμορφώσει τις συνθήκες αγοράς στην οποία θα δραστηριοποιηθεί η εικονική επιχείρηση. (β). αναθέσει διαφορετικές δραστηριότητες στους μαθητές στα πλαίσια λειτουργίας της επιχείρησης (Διανομή ρόλων) (γ). φέρει σε επαφή τους μαθητές με το εκπαιδευτικό λογισμικό προκειμένου (εφόσον είναι δυνατό) να εισάγουν πρωτογενή στοιχεία της εταιρίας.

9 5η Εκπαιδευτική Συνάντηση
Στην συγκεκριμένη συνάντηση ο καθηγητής παρουσιάζει τα βασικά σημεία ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Οι μαθητές αναλαμβάνουν τους ρόλους τους και πραγματοποιούν την πρώτη εταιρική τους συνάντηση. Στην διάρκεια της συγκεκριμένης συνάντησης οι μαθητές λαμβάνουν αποφάσεις για την εταιρία τους.

10 6η Εκπαιδευτική Συνάντηση
Οι μαθητές στην συγκεκριμένη συνάντηση θα πρέπει να αποφασίσουν για την τελική μορφή της εταιρίας. Θα πρέπει να συλλέξουν στοιχεία αναφορικά με λειτουργίες, τις δραστηριότητες και τις προοπτικές της εταιρίας. Παράλληλα οι μαθητές με την βοήθεια του λογισμικού θα έχουν πρόσβαση σε στοιχεία της αγοράς και του κλάδου στον οποίο θα δραστηριοποιηθούν.

11 7η Εκπαιδευτική Συνάντηση
Οι μαθητές συνεδριάζουν και διαδραματίζουν τον ρόλο ο οποίος τους έχει ανατεθεί. Δημιουργούν το αντίστοιχο οργανόγραμμα και το παρουσιάζουν στην τάξη. Στην συνέχεια παρουσιάζουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο. Ο καθηγητής στο σημείο αυτό θα πρέπει συμβουλευτικά να δώσει κατευθύνσεις οι οποίες θα έχουν ως σκοπό την βελτίωση του επιχειρηματικού τους σχεδίου.

12 8η Εκπαιδευτική Συνάντηση
Οι μαθητές με το πέρας σύνταξης του επιχειρηματικού τους σχεδίου εισέρχονται στο λογισμικό. Οι μαθητές πλέον έχουν την δυνατότητα να αναλάβουν πρωτοβουλίες προκειμένου να φέρουν σε επιτυχία την επιχειρηματική τους πρωτοβουλία. Ουσιαστικά ο κάθε μαθητής μεμονωμένα θα ανταγωνίζεται τους συμμαθητές του (στα πλαίσια του εκπαιδευτικού παιχνιδιού) ενώ η θέση τους στην αγορά θα αποτυπώνεται από το ίδιο το παιχνίδι.

13 9η Εκπαιδευτική Συνάντηση
Στην παρούσα φάση οι μαθητές θα λαμβάνουν ειδήσεις που αφορούν στον κλάδο τον οποίο δραστηριοποιούνται. Οι ειδήσεις μπορεί να είναι: (α). Προγραμματικές Δηλώσεις (β). Ξαφνικές Διεθνής Κρίσεις (γ). Ακραία Καιρικά Φαινόμενα (δ). Μεταβολές στην Διεθνή ή και Εσωτερική Οικονομία (Μεταβολή Επιτοκίων, Πληθωρισμός κλπ).

14 10η έως και 15η Εκπαιδευτική Συνάντηση
Για τις επόμενες έξι συναντήσεις οι μαθητές θα πραγματοποιήσουν ανταλλαγή ρόλων Η ομάδα των μαθητών της εικονικής επιχείρησης θα αλλάζει και θα υποδύεται τους ρόλους των άλλων μελών της ομάδας. Παράλληλα θα γίνεται συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα που άπτονται των δραστηριοτήτων της εικονικής επιχείρησης ενώ θα δίνονται συμβουλές προκειμένου να αποφευχθούν στο μέλλον διαχειριστικά λάθη.

15 16η Εκπαιδευτική Συνάντηση
Στην τελευταία συνάντηση γίνεται μια συνολική αποτίμηση και αξιολόγηση της εργασίας που έλαβε χώρα στα πλαίσια της εικονικής επιχείρησης. Ταυτόχρονα, θα γίνει και η αξιολόγηση. Η διαδικασία βασίζεται τόσο σε ελεύθερη συζήτηση με τους συμμετέχοντες, όσο και σε συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου το οποίο καλύπτει το εύρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.


Κατέβασμα ppt "Η οργάνωση ενός Υποθετικού Προγράμματος Εικονικών Επιχειρήσεων στα ΤΕΕ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google