Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μ.Κορδάκη 1, Χ. Σιέμπος 2 1 Εκλ. Επίκουρη καθηγήτρια εκπαιδευτικής τεχνολογίας Τμήμα πολιτισμικής τεχνολογίας πανεπιστημίου Αιγαίου 2 μηχανικός η/υ και.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μ.Κορδάκη 1, Χ. Σιέμπος 2 1 Εκλ. Επίκουρη καθηγήτρια εκπαιδευτικής τεχνολογίας Τμήμα πολιτισμικής τεχνολογίας πανεπιστημίου Αιγαίου 2 μηχανικός η/υ και."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μ.Κορδάκη 1, Χ. Σιέμπος 2 1 Εκλ. Επίκουρη καθηγήτρια εκπαιδευτικής τεχνολογίας Τμήμα πολιτισμικής τεχνολογίας πανεπιστημίου Αιγαίου 2 μηχανικός η/υ και πληροφορικής ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ JIGSAW KAI LAMS. Συνεργατική μάθηση και ΤΠΕ

2 Η συνεργατική μέθοδος Jigsaw (Aronson, 1971)

3 Θεωρείται αποδοτική για καταστάσεις συνεργατικής μάθησης έχει εξειδίκευση σε πολυπολιτισμικά μαθησιακά περιβάλλοντα αρχικά σχεδιάστηκε για εκπαιδευτικές διαδικασίες πρόσωπο με πρόσωπο. Η συνεργατική μέθοδος Jigsaw (Aronson, 1971)

4 1. Διαίρεση του αντικειμένου σε επιμέρους υποθέματα, 2. Δημιουργία αρχικών ανομοιογενών ομάδων. (4-6 ατόμων) 3. Ανάθεση ενός υποθέματος σε κάθε μαθητή (ρόλος ειδικού) 4. Σχηματισμός των ομάδων των ειδικών 5. Μελέτη του αντικειμένου και σχεδιασμός της διδασκαλίας στις αρχικές ομάδες 6. Επιστροφή των ειδικών στις αρχικές τους ομάδες και διδασκαλία 7. Αξιολόγηση κάθε μαθητή στο σύνολο του μαθησιακού αντικειμένου. Μέθοδος jigsawΜέθοδος jigsaw

5

6 Περιβάλλον «Μαθησιακής σχεδίασης» LAMS

7 To LAMS LAMS είναι ένα περιβάλλον ανοιχτού κώδικα με δυνατότητα μαθησιακής σχεδίασης Ακολουθιακές μαθησιακές δραστηριότητες Συμμετοχή ομάδων μαθητών που αλληλεπιδρούν με ένα δομημένο τρόπο Εμφάνιση με απλό και κατανοητό τρόπο Περιβάλλον «Μαθησιακής σχεδίασης» LAMS

8 Εργαλεία του LAMS που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το εργαλείο της αξιολόγησης (assessment) Η συνομιλία (chat)/ Η συνομιλία και επισκόπηση (chat and scribe) Η συζήτηση (forum) /Η συζήτηση και επισκόπηση (forum and scribe) Ο χάρτης ιδεών (mind map) Η δραστηριότητα της πολλαπλής επιλογής (multiple choice) Το σημειωματάριο (note book)

9 Εργαλεία του LAMS που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία (συνέχεια) Ο πίνακας ανακοινώσεων (noticeboard) Η δραστηριότητα της ερώτησης και της απάντησης (question and answer) Ο διαμοιρασμός πόρων (share resources) Η υποβολή εργασιών (submit files) Το εργαλείο της έρευνας (survey) Το εργαλείο συγγραφής wiki (wiki)

10 Εκπαιδευτική δραστηριότητα Jigsaw και LAMS

11 Επίτευξη των μαθησιακών στόχων Καλλιέργεια δεξιοτήτων (α) Εξάσκηση με προγράμματα επεξεργασίας κειμένου και παρουσιάσεων, (β) εξοικείωση με την διαδικασία αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο. Υποστήριξη της διερευνητικής και της συνεργατικής μάθησης. Εκπαιδευτική δραστηριότητα Jigsaw και LAMS Πλεονεκτήματα

12 1.εισαγωγή στη μαθησιακή δραστηριότητα, 2.δημιουργία των αρχικών ομάδων 3.δημιουργία των ομάδων ειδικών, 4επιστροφή στις αρχικές ομάδες 5. υποβολή των ομαδικών αναφορών, 6. παρουσίαση των αναφορών της κάθε ομάδας, 7.αξιολόγηση Εκπαιδευτική δραστηριότητα Jigsaw και LAMS Σχεδιασμός

13

14 1.Εισαγωγή στην δραστηριότητα Ενημέρωση από τον Πίνακα Ανακοινώσεων του πλαισίου της δραστηριότητας. Παρουσιάζονται: o οι κύριοι εκπαιδευτικοί στόχοι o τα θέματα που θα αντιμετωπίσουν οι μαθητές o οι πηγές στις οποίες μπορούν να ανατρέξουν για να αντλήσουν πληροφορίες. Ανταλλαγή των πρώτων απόψεων μέσα από συζήτηση (forum) ή συνομιλία (chat) που γίνεται μέσα σε όλη την τάξη.

15 2 Δημιουργία αρχικών ομάδων Χωρισμός σε ομάδες των 5 ατόμων Με τυχαίο τρόπο Μετά από φάση εκτίμησης της πρότερης γνώσης των μαθητών με στόχο να δημιουργηθούν πιο αντιπροσωπευτικές ομάδες. Συζήτηση από κάθε ομάδα των θεμάτων ώστε να διαμορφωθεί ένα κοινό πλαίσιο κατανόησης των δραστηριοτήτων Επιλογή από κάθε μέλος του υποθέματος με το οποίο επιθυμεί να ασχοληθεί, ή ορισμός από τον εκπαιδευτικό της αρμοδιότητα του κάθε μέλους

16 3 Δημιουργία των ομάδων των ειδικών Εξειδίκευση του κάθε μέλους της αρχικής ομάδας παραπάνω συμμετέχοντας σε μια ομάδα ειδικών που όλα τα μέλη ασχολούνται μόνο με ένα αντικείμενο Α. Συλλογή δεδομένων βιβλιογραφική αναζήτηση διαδικτυακή αναζήτηση (συμπληρωτικά χρήση εργαλείων social bookmarking ) επίσκεψη σε κατάλληλους χώρους (εναλλακτικά δημιουργία οπτικό – ακουστικού υλικού)

17 3 Δημιουργία των ομάδων των ειδικών (συνέχεια) Β. Επεξεργασία δεδομένων κατηγοριοποίηση των δεδομένων με την χρήση κριτηρίων που έχουν αυτοί αποφασίσει ή έχουν προταθεί από τον εκπαιδευτικό παράθεση απόψεων ή προσθήκη υλικού από τον εκπαιδευτικό αν χρειαστεί. (Με το Live Edit του LAMS αυτό μπορεί να γίνει σε πραγματικό χρόνο)

18 3 Δημιουργία των ομάδων των ειδικών (συνέχεια) Γ. Οργάνωση διδασκαλίας στις αρχικές ομάδες ανταλλαγή των ιδεών και των προτάσεων για την διδακτική προσέγγιση με χρήση των εργαλείων της συνομιλίας και της συζήτησης. χρήση του εργαλείου συγγραφής wiki που μπορεί να προσφέρει στους μαθητές κατάλληλες αναπαραστάσεις και δραστηριότητες. Ενδεχομένως, χρήση ενός εξωτερικού εργαλείου καταγραφής blog στο οποίο οι μαθητές - ειδικοί θα μπορούν να καταγράφουν την καθημερινή εξέλιξη της εργασίας τους.

19 3 Δημιουργία των ομάδων των ειδικών (συνέχεια) Αυτή η ασυνήθιστη για την σχολική καθημερινότητα διαδικασία είναι αρκετή για να διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών για το την εργασία τους (Prensky, 2007)

20 4 Επιστροφή στις αρχικές ομάδες χρήση εναλλακτικών τρόπων διδασκαλίας που θα κεντρίζουν το ενδιαφέρον των μαθητών. ενεργή συμμετοχή όλων των μαθητών στην διαδικασία της μάθησης με απώτερο σκοπό την κατανόηση και όχι την απομνημόνευση. επικοινωνία μεταξύ του ειδικού και των μαθητών κυρίως μέσω των δωματίων των συζητήσεων και συνομιλιών Αίτηση για προσθήκη στην ακολουθία δραστηριοτήτων από τον εκπαιδευτικό αν χρειαστεί.

21 4 Επιστροφή στις αρχικές ομάδες (συνέχεια) H συμμετοχή των μαθητών στην διαδικασία της σχεδίασης της εκπαιδευτικής ακολουθίας στο περιβάλλον του LAMS έχει εμφανίσει ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα (Cameron & Gotlieb, 2009 ).

22 5 Η συγγραφή ομαδικής αναφοράς Η κάθε ομάδα θα πρέπει να ετοιμάσει μια αναφορά που θα παραδοθεί στον εκπαιδευτικό πιθανή χρήση του εργαλείου του wiki για απεικόνιση o της συνεισφοράς του κάθε μαθητή o του τρόπου της εξέλιξης της συγγραφής της αναφοράς διαμόρφωση τελικού κειμένου σε ένα επεξεργαστή κειμένου αποστολή στον καθηγητή με το εργαλείο της αποστολής των αρχείων

23 6 Η παρουσίαση της εργασίας κάθε ομάδας Παροχή στους μαθητές συμβουλών για προετοιμασία μιας ενδιαφέρουσας παρουσίασης Παρουσιάσεις διαδικτυακά με χρήση o της δραστηριότητας της συζήτησης ή της συνομιλίας o ή ενός συστήματος συνδιάσκεψης που προσφέρει το LAMS όπως το εργαλείο dim – dim. Προσθήκη από τον εκπαιδευτικό κατά τη διάρκεια της παρουσίασης μιας δραστηριότητα ερώτησης και απάντησης ωθώντας τους ειδικούς να παρουσιάσουν την περιοχή της ειδικότητας τους αναλυτικότερα

24 7 Η φάση της αξιολόγησης Χρήση του εργαλείου της αξιολόγησης με κατάλληλες ερωτήσεις διαφόρων τύπων από τον εκπαιδευτικό Επιπρόσθετα, χρήση της τεχνικής One minute papers ( Angelo&Cross 1993) που επεκτείνεται σε ερωτήσεις σχετικές με τα σημεία απορίας και μελλοντικού ενδιαφέροντος με στόχο ⇨ την ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων ⇨ τη δημιουργία του αισθήματος της συμμετοχής των μαθητών στην μελλοντική διαμόρφωση του μαθήματος.

25 Περίληψη και συμπεράσματα Βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη μιας προτεινόμενης εκπαιδευτικής δραστηριότητας αποτελεί το περιβάλλον «μαθησιακής σχεδίασης» LAMS. H παιδαγωγική προσέγγιση που επιλέγεται βασίζεται στις συνεργατικές στρατηγικές μάθησης ‘jigsaw’ και ‘one minute papers’ Η χρήση εκπαιδευτικού υλικού θα συλλεχθεί από τους μαθητές τόσο από το διαδίκτυο και τη βιβλιογραφία όσο και από πραγματικούς χώρους σχετικούς με το αντικείμενο. Για την αξιολόγηση της συνεργατικής δραστηριότητας που προτείνεται, έρευνα σε πραγματικές διαδικτυακές τάξεις είναι αναγκαία.

26 Γεια σας !!!!


Κατέβασμα ppt "Μ.Κορδάκη 1, Χ. Σιέμπος 2 1 Εκλ. Επίκουρη καθηγήτρια εκπαιδευτικής τεχνολογίας Τμήμα πολιτισμικής τεχνολογίας πανεπιστημίου Αιγαίου 2 μηχανικός η/υ και."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google