Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Ιωάννα Αναγνωστοπούλου Υπεύθυνη Σχεδίων ΚΑ1/ΕΕΚ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Ιωάννα Αναγνωστοπούλου Υπεύθυνη Σχεδίων ΚΑ1/ΕΕΚ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Ιωάννα Αναγνωστοπούλου Υπεύθυνη Σχεδίων ΚΑ1/ΕΕΚ

2 Κατά τον κύκλο ζωής ενός έργου πραγματοποιούνται έλεγχοι με σκοπό την ορθή υλοποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων. Διεξάγονται κατά τη διάρκεια υλοποίησης των επιμέρους δράσεων του σχεδίου ή μετά την ολοκλήρωσή τους. Διεξάγονται κατά τη διάρκεια υλοποίησης των επιμέρους δράσεων του σχεδίου ή μετά την ολοκλήρωσή τους. Σκοπός τους είναι η διαπίστωση και η εξακρίβωση του «πραγματικού γεγονότος» που έλαβε χώρα. Σκοπός τους είναι η διαπίστωση και η εξακρίβωση του «πραγματικού γεγονότος» που έλαβε χώρα. Είναι δειγματοληπτικοί έλεγχοι Είναι δειγματοληπτικοί έλεγχοι

3 DESK CHECK ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Ενδελεχής έλεγχος δικαιολογητικών που διενεργείται:  στις εγκαταστάσεις της Εθνικής Μονάδας,  συνήθως κατά το στάδιο της Τελικής Έκθεσης ή μετά το στάδιο αυτό.

4 Πρόκειται για μια περισσότερο εις βάθος αξιολόγηση της Τελικής Έκθεσης. Πρόκειται για μια περισσότερο εις βάθος αξιολόγηση της Τελικής Έκθεσης. Επιπλέον δικαιολογητικά που απαιτούνται:  ηλεκτρονική επικοινωνία του φορέα σας με τον φορέα υποδοχής  το πρακτικό επιλογής συμμετεχόντων συλλόγου διδασκόντων (για σχολικές μονάδες)  το έγγραφο ή τη βεβαίωση απόδειξης επαγγελματικού προφίλ των συμμετεχόντων (για προσωπικό από επιχειρήσεις, ενώσεις, σωματεία, επιμελητήρια κλπ )  υλικό διάδοσης

5 Πρόκειται για έλεγχο που διενεργείται:  στις εγκαταστάσεις του δικαιούχου φορέα  κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του σχεδίου  οπωσδήποτε πριν την υποβολή της Τελικής Έκθεσης  προκειμένου να διαπιστωθούν τα «πραγματικά γεγονότα»

6 Κατά τον επιτόπιο έλεγχο διεξάγεται: Οικονομικός Έλεγχος  Κάρτες επιβίβασης και λοιπά τιμολόγια  Τιμολόγιο από τον φορέα υποδοχής  Τραπεζικά εμβάσματα και Υ/Δ των συμμετεχόντων  Ασφαλιστήρια συμβόλαια κτλ Ποιοτικός Έλεγχος  Πρόοδος και ποιότητα υλοποίησης του σχεδίου  Επιλεξιμότητα δραστηριοτήτων και συμμετεχόντων  Επιχειρησιακή επάρκεια του φορέα  Βαθμός απορροφητικότητας της κοινοτικής επιχορήγησης  Συνεντεύξεις των συμμετεχόντων

7 SYSTEMS CHECK ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Έλεγχος των δικαιούχων οργανισμών που είναι κάτοχοι του Χάρτη Κινητικότητας για την ΕΕΚ ή στους 2-3 top receivers. Διερευνάται: 1.η συμμόρφωσή του φορέα με τον Χάρτη κινητικότητας για την ΕΕΚ 2.η νομιμότητα και η κανονικότητα της τελευταίας υποβληθείσας τελικής έκθεσης 3.η Στρατηγική Διεθνοποίησης του φορέα 4.η επιχειρησιακή επάρκεια του φορέα

8 Κατά τον έλεγχο της επιχειρησιακής επάρκειας του φορέα ελέγχονται οι εσωτερικές διαδικασίες και τα συστήματα που υιοθετεί αναφορικά με την παρακολούθηση, την υλοποίηση και την ολοκλήρωση των επιμέρους δράσεων. SYSTEMS CHECK ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

9 Εάν η Σύμβασή σας συμπεριλαμβάνεται στο δείγμα για τη διενέργεια ελέγχων που απαιτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβετε έγγραφη ενημέρωση ως προς το αποτέλεσμα του ελέγχου θα ενημερωθείτε σχετικώς και εγκαίρως από την ΕΜ για τη διεξαγωγή τους

10 Η Εθνική Μονάδα διατηρεί το δικαίωμα να διενεργήσει επιπλέον και στοχευμένους ελέγχους ή να ζητήσει μεμονωμένα δικαιολογητικά ανά πάσα στιγμή, βάσει εκτίμησης κινδύνου

11 Τα στελέχη της Εθνικής Μονάδας βρίσκονται κοντά σας για να σας παρέχουν διευκρινήσεις σε απορίες που σχετίζονται με τη διεξαγωγή ελέγχων


Κατέβασμα ppt "ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Ιωάννα Αναγνωστοπούλου Υπεύθυνη Σχεδίων ΚΑ1/ΕΕΚ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google