Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΡΟΠΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 8.1 Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΡΟΠΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 8.1 Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΡΟΠΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 8.1 Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία

2 Τρόπος οργάνωσης της παρακολούθησης και της εποπτείας Η παρακολούθηση ενός προγράμματος κινητικότητας Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού προγράμματος κινητικότητας είναι ένα σύνολο ενεργειών που χαρακτηρίζονται από σχετική πολυπλοκότητα. Το αντικείμενο της παρακολούθησης είναι πολυσχιδές και οι δεξιότητες και τα προσόντα που απαιτούνται για την εκτέλεσή της είναι ποικίλα. Θα πρέπει επίσης να υπενθυμίσουμε ότι η Επιτροπή της ΕΕ συνεχίζει να θεωρεί την παρακολούθηση ως μια προσέγγιση που εστιάζεται έντονα στον έλεγχο της οικονομικής πλευράς και στην πρόοδο της υλοποίησης.

3 Τρόπος οργάνωσης της παρακολούθησης και της εποπτείας Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα επίπεδα σχεδιασμού εντός της ΕΕ Το "αντικείμενο" που παρακολουθείται περιλαμβάνει :  τα αναμενόμενα αποτελέσματα τις τροποποιήσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης έναντι όσων είχαν αρχικά σχεδιαστεί την τήρηση των προτύπων ποιότητας και τους φυσικούς και οικονομικούς δείκτες της υλοποίησης

4 Τρόπος οργάνωσης της παρακολούθησης και της εποπτείας Το κυριότερο χαρακτηριστικό της αξιολόγησης είναι η εξαγωγή ενός κριτικού αποτελέσματος:  αυτό το αποτέλεσμα βασίζεται στα μαζικά δεδομένα για την προετοιμασία που προέρχονται από την παρακολούθηση  στοχεύει στην παροχή σημαντικών απαντήσεων σχετικά με της απαιτήσεις προετοιμασίας των ατόμων που ασχολούνται με την αξιολόγηση

5 Τρόπος οργάνωσης της παρακολούθησης και της εποπτείας Το διπλό αντικείμενο της παρακολούθησης σε ένα διακρατικό πρόγραμμα κινητικότητας (χαρακτηρίζεται από δύο κύρια αντικείμενα παρακολούθησης και αξιολόγησης)  το αποτέλεσμα του προγράμματος, δηλ. οι δραστηριότητες κινητικότητας στο εξωτερικό και τα σχετικά αποτελέσματα  η διαδικασία του προγράμματος στο σύνολό της, περιλαμβανομένων των δραστηριοτήτων, των αποτελεσμάτων, της οργάνωσης και της διαχείρισης

6 Τρόπος οργάνωσης της παρακολούθησης και της εποπτείας Οι κύριοι ρόλοι για τη σωστή υλοποίηση της διαδικασίας παρακολούθησης είναι οι εξής:  Ο διευθυντής παρακολούθησης  Ο επόπτης του αποστέλλοντα οργανισμού  Ο επόπτης του φιλοξενούντα οργανισμού  Ο επόπτης της εταιρείας

7 Τρόπος οργάνωσης της παρακολούθησης και της εποπτείας Ο διευθυντής παρακολούθησης: έχει την ευθύνη της γενικής προσέγγισης και υλοποίησης της παρακολούθησης, φροντίζει για την οργάνωση των εργαλείων, συντονίζει το έργο των εποπτών, εκτελεί διαδικασίες συλλογής πληροφοριών, συντάσσει τις προβλεπόμενες αναφορές / εκθέσεις. Ο επόπτης του αποστέλλοντα οργανισμού: φροντίζει, ειδικά από τη φάση της επιλογής, για τη διατήρηση της επαφής με τους καταρτιζόμενους και τους επόπτες στην τοποθεσία διεξαγωγής της κατάρτισης. Μπορεί επίσης να συνοδεύει τους αποδέκτες κατά τη διάρκεια της κινητικότητας ή μπορεί να εκτελεί τμήμα της εργασίας του εξ' αποστάσεως.

8 Τρόπος οργάνωσης της παρακολούθησης και της εποπτείας Ο επόπτης του φιλοξενούντα οργανισμού: κανονικά, σχετίζεται με τον συνεργάτη στο εξωτερικό ο οποίος εξασφαλίζει την διασύνδεση μεταξύ του αποστέλλοντα οργανισμού και του οργανισμού στον οποίο λαμβάνει χώρα η κατάρτιση. Αυτός ο επόπτης φροντίζει για την υποδοχή των συμμετεχόντων, τους βοηθά σε θέματα επιμελητείας, τους παρουσιάζει στο εργασιακό περιβάλλον και αντιμετωπίζει τις ενδεχόμενες προβληματικές ερωτήσεις Ο επόπτης της εταιρείας (ο οποίος μερικές φορές αποκαλείται λανθασμένα μέντορας): είναι το άτομο από το οποίο η εταιρεία ζητά να ακολουθεί τον καταρτιζόμενο και να τον βοηθά να επιτύχει τους στόχους της κατάρτισης που έχουν συμφωνηθεί με τον αποστέλλοντα οργανισμό.

9 Τρόπος οργάνωσης της παρακολούθησης και της εποπτείας Οι επόπτες συνοδεύουν τους καταρτιζόμενους, συνεισφέρουν στο σχέδιο διαχειρίζονταιελέγχουνσχεδιάζουν τη μετάδοση της γνώσης, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που προβλέπονται.

10 Τρόπος οργάνωσης της παρακολούθησης και της εποπτείας Περιεχόμενα  Περιεχόμενο και χαρακτηριστικά της παρακολούθησης σε ένα πρόγραμμα κινητικότητας.  Αντικείμενο της παρακολούθησης.  Χαρακτηριστικά του σχεδίου παρακολούθησης.  Οι ρόλοι όσον αφορά την παρακολούθηση.  Τα προσόντα του επόπτη.  Ειδικά προσόντα των εποπτών σε προγράμματα VETPRO.


Κατέβασμα ppt "ΤΡΟΠΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 8.1 Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google