Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΡΟΠΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΡΟΠΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΡΟΠΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 8.2 Τρόπος παρακολούθησης της κατάρτισης

2 Τρόπος οργάνωσης της παρακολούθησης και της εποπτείας
Η παρακολούθηση του συνολικού προγράμματος Η παρακολούθηση του συνολικού προγράμματος αναλύει την ανάπτυξη και την υλοποίηση όλων των φάσεων πάνω στις οποίες έχει δομηθεί η παρέμβαση: Η δημιουργία των οργανωτικών και επικοινωνιακών μηχανισμών του δικτύου Η προσέγγιση στην επικράτεια με την ανακοίνωση της διαδικασίας επιλογής για τον προσδιορισμό των αποδεκτών Η προετοιμασία για την κινητικότητα και η διαμόρφωση των καταρτιζόμενων Η υλοποίηση της εμπειρίας στο εξωτερικό Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων Η διάδοση και η βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων

3 Τρόπος οργάνωσης της παρακολούθησης και της εποπτείας
Η δημιουργία των οργανωτικών και επικοινωνιακών μηχανισμών του δικτύου Η παρακολούθηση αναλύει, σε σύγκριση με όσα προβλέπονταν από οικονομικής σκοπιάς για το πρόγραμμα, την πραγματική δημιουργία του μηχανισμού που επιτρέπει στο δίκτυο να λειτουργεί και να επικοινωνεί αποτελεσματικά. Η προσέγγιση στην επικράτεια με την ανακοίνωση της διαδικασίας επιλογής για τον προσδιορισμό των αποδεκτών Η παρακολούθηση αναλύει τα στοιχεία αυτής της φάσης, επιβεβαιώνοντας της συμμόρφωση προς ό,τι είχε σχεδιαστεί – πιθανώς με τη βοήθεια δεικτών που αναφέρονται στον πληθυσμό – στόχο – και εκτιμά την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας επιλογής.

4 Τρόπος οργάνωσης της παρακολούθησης και της εποπτείας
Η προετοιμασία για την κινητικότητα και η διαμόρφωση των καταρτιζόμενων Σε αυτή τη φάση, η παρακολούθηση αναλύει την καταλληλότητα των μέτρων που έχουν υιοθετηθεί από το δίκτυο για την προετοιμασία της κατάρτισης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκθέσεις εκτιμήσεων και ομάδες εστίασης προς εκτίμηση προκειμένου να λαμβάνεται η ανταπόκριση των συμμετεχόντων. Η υλοποίηση της εμπειρίας στο εξωτερικό Αυτή η φάση αφορά κυρίως την κατάρτιση

5 Τρόπος οργάνωσης της παρακολούθησης και της εποπτείας
Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων Η διαδικασία παρακολούθησης θα πρέπει να καθιστά διαθέσιμες προς όλους τις πληροφορίες που απαιτούνται για την αξιολόγηση του προγράμματος συνολικά, δηλ. για την εύρεση πειστικών και εύλογων απαντήσεων στα ερωτήματα που έχει συμπεριλάβει στο σχέδιο παρακολούθησης η ομάδα του προγράμματος και οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι. Η διάδοση και η βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων Λαμβάνοντας υπόψη τον θεμελιώδη χαρακτήρα της δραστηριότητας διάδοσης και βελτιστοποίησης σε ένα LLP πρόγραμμα, η παρακολούθηση θα πρέπει να εξετάζει προσεκτικά την διαρκή εκτέλεση των ενεργειών διάδοσης και να αξιολογεί τα αποτελέσματα όσον αφορά την αύξηση της προβολής του προγράμματος και των κινήτρων για τη μετάδοση των ωφελημάτων από αυτό.

6 Τρόπος οργάνωσης της παρακολούθησης και της εποπτείας
Υπάρχουν τρεις χρονικές στιγμές της όλης εμπειρίας που παρακολουθούνται: πριν: με το πέρας της προετοιμασίας και της διαμόρφωσης των χαρακτηριστικών της κατάρτισης. Αυτή η φάση θα πρέπει να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες για το υπόβαθρο του συμμετέχοντα, τόσο όσον αφορά τον πολιτισμό όσο και τη γλώσσα. κατά τη διάρκεια: Τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους οι επόπτες (του συντονιστή οργανισμού, του φιλοξενούντα οργανισμού και της εταιρείας) είναι ποικίλα. μετά: η φάση που ακολουθεί μετά την κατάρτιση βοηθά στην παγίωση των πληροφοριών για τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν.

7 Τρόπος οργάνωσης της παρακολούθησης και της εποπτείας
Περιεχόμενα Η συνολική παρακολούθηση ενός διακρατικού προγράμματος κινητικότητας. Η ειδική παρακολούθηση ενός προγράμματος κινητικότητας: οι φάσεις "εκ των προτέρων", "κατά την πορεία" και "εκ των υστέρων". Τα ειδικά όργανα για την παρακολούθηση της κατάρτισης. Οι δείκτες για την παρακολούθηση


Κατέβασμα ppt "ΤΡΟΠΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google