Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική & Ειδική Νοσολογία YΠΟΔΟΧΗ 4-ΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-2014.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική & Ειδική Νοσολογία YΠΟΔΟΧΗ 4-ΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-2014."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική & Ειδική Νοσολογία YΠΟΔΟΧΗ 4-ΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-2014

2 ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ: αποφασίζει και εκτελεί την θεραπεία * στον ασθενή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ: παρέχει στοιχεία στον κλινικό ιατρό ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (π.χ. Ασφαλιστική Εταιρεία) * No diagnosis, Νo treatment !

3 ΔΙΑΓΝΩΣΗ καθε νόσου με την επεξεργασία των πληροφοριών από: Ιστορικό Κλινική Εξέταση Παρακλινικές εξετάσεις

4 7 ο εξάμηνο: Σημειολογία και Νοσολογία (156 ωρες) 8 ο εξάμηνο: Παθολογία (104 ωρες) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ορισμός (wikipedia): Η εκπαίδευση με την ευρεία έννοια περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που έχουν σκοπό την επίδραση με συγκεκριμένο τρόπο στη σκέψη, στο χαρακτήρα και στη σωματική αγωγή του ατόμου. Από τεχνικής πλευράς, με τη διαδικασία της εκπαίδευσης αποκτώνται συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες και αξίες (ηθική, ειλικρίνεια, ακεραιότητα χαρακτήρα, αίσθηση του δικαίου, αφοσίωση, επαγγελματισμός, υπευθυνότητα, κτλ).γνώσεις δεξιότητεςικανότητεςαξίες Η εκπαίδευση γίνεται με βάση συγκεκριμένες μεθόδους (θεωρητική διδασκαλία, επίδειξη, ανάθεση εργασιών, πρακτική εξάσκηση, κτλ), σε ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα, με συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους και είναι οριοθετημένη χρονικά. Η λέξη προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα εκπαιδεύω που σημαίνει ανατρέφω από παιδική ηλικία, μορφώνω, διαπαιδαγωγώ

5 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ = Διαμόρφωση υπάρχουσας συμπεριφοράς / αλλαγή της συμπεριφοράς του εκπαιδευομένου Εκπαιδευτής Εκπαιδευόμενος Εκπαιδευόμενος Εκπαιδευτής

6 ” He who studies medicine without books sails an unknown sea, but he who studies medicine without patients does not go to sea at all.” William Osler, 1849-1919, ‘father of modern medicine’

7 Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ 2013-14 56 εκπαιδευτές, μικρές ομάδες φοιτητών (55) 4 συνεργαζόμενες παθολογικές κλινικές ΕΣΥ Ι. Κωσταντινίδης (Παμμακάριστος) Αθ. Γιαλούρης (Ελπίς) Γ. Μουσούλης (Ευαγγελισμός) Αθ. Σκουτέλης (Ευαγγελισμός)

8 Med Teach. 2013 Apr 30. [Epub ahead of print] Med Teach. Personal characteristics may affect evaluation of training: A prospective study in medical students. Tsamakis K, Toumanidis S, Nikiteas N, Sfikakis PP. Tsamakis KToumanidis SNikiteas NSfikakis PP First Department of Propedeutic and Internal Medicine, Athens University Medical School, Greece. PMID: 23631404 [PubMed - as supplied by publisher]

9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠAΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟ (student evaluation of training-SET) Αντιρρήσεις στο παρελθόν για την εγκυρότητα της Διαρκώς αυξανόμενη χρήση τα τελευταία χρόνια Ο πλεον δημοφιλής τρόπος αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα πανεπιστήμια σήμερα Εργαλείο για την βελτίωση της ‘απόδοσης’ των εκπαιδευτών και της ποιότητος της εκπαίδευσης στην Ιατρική - Journal of Medical Education. 1988 Dec; 63(12):912-4 - Academic Medicine. 2007;82(10 Suppl):S30–S33

10 Σκοπός Εντοπισμός των ατομικών χαρακτηριστικών των φοιτητών Ιατρικής, που ενδεχομένως επηρεάζουν την αξιολόγηση που κάνουν οι ίδιοι στην παρεχόμενη εκπαίδευσή τους

11 Ατομικά χαρακτηριστικά υπό μελέτη Αρχικές προσδοκίες σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία Ενδιαφέρον εκπαιδευόμενου για γνωστικό αντικείμενο Αυτοεκτίμηση του φοιτητή αναφορικά με την ποιότητά του Επαγγελματική μελλοντική φιλοδοξία Ατομική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο Βαθμολογία εξαμήνου- επίδοση στις εξετάσεις Φύλο εκπαιδευόμενου

12 Δυο ειδικά σχεδιασμένα ερωτηματολόγια- Ανώνυμα Μοιράστηκαν στο τέλος των εξάμηνου, προ εξετάσεων, χωρίς προηγούμενη εξαγγελία Τρία συναπτά ακαδημαϊκά έτη 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 Ερωτηματολόγιο Α στο 7 ο εξάμηνο, Ερωτηματολόγιο Β στο 8 ο εξάμηνο (απαντήσεις σε κλίμακα 1-5) 4-ετείς φοιτητές Πανεπιστημιακών κλινικών Παθολογίας (Α΄ Προπαιδευτική) και Χειρουργικής (Β ΄ Προπαιδευτική), του Λαϊκού νοσοκομείου Αθηνών

13 1. Είστε: άρρεν θήλυ 2. Οι αρχικές σας προσδοκίες από το μάθημα και την κλινική όταν αρχίσατε την άσκησή σας στο εξάμηνο ( εκπαιδευτικό πρόγραμμα-οργάνωση χρόνου-ποιότητα και συνεργασιμότητα διδασκόντων) ήταν: ελάχιστες…………………………………πάρα πολλές 1 2 3 4 5 3. Το ενδιαφέρον σας για το συγκεκριμένο μάθημα είναι: μικρό………………………………………μεγάλο 1 2 3 4 5 4. Εκτιμάτε ότι συνολικά η εκπαίδευση σας στο συγκεκριμένο μάθημα, σε σύγκριση με άλλα μαθήματα (σύμφωνα με την ως τώρα εμπειρία σας) ήταν: καθόλου ικανοποιητική…..…………………….………πολύ ικανοποιητική 1 2 3 4 5 5. Εκτιμάτε ότι συνολικά η εκπαίδευση σας στο συγκεκριμένο μάθημα, ανεξάρτητα από την εμπειρία σας σε άλλα μαθήματα ήταν: καθόλου ικανοποιητική…..…………………….………πολύ ικανοποιητική 1 2 3 4 5 6. Θεωρείτε εσείς γενικά τον εαυτό σας ως φοιτητή ιατρικής: κακό………………………………………άριστο 1 2 3 4 5 7. Πόσο φιλόδοξο θεωρείτε τον εαυτό σας όσον αφορά την μελλοντική σας πορεία ως ιατρός επιστημονικά και κοινωνικοοικονομικά? λίγο………………………………………πάρα πολύ 1 2 3 4 5

14 496 ερωτηματολόγια 250 7 ο εξάμηνο, 246 8 ο εξάμηνο 2004: 140, 2005: 154, 2006: 202 Μεγάλο και αντιπροσωπευτικό δείγμα φοιτητών-έξι συναπτά ακαδημαϊκά εξάμηνα –τρία ακαδημαϊκά έτη Ατομικά χαρακτηριστικά δεν διαφοροποιούνται στα 3 ακαδημαϊκά έτη

15 Αποτελέσματα (1) Θετικές συσχετίσεις Μεταξύ βαθμού αξιολογησης και: Αρχικών προσδοκιών: υψηλότερες προσδοκίες - υψηλότερη αξιολόγηση (p=0.031) Ενδιαφέροντος για το γνωστικό αντικείμενο: μεγαλύτερο ενδιαφέρον - υψηλότερη αξιολόγηση) (p<0.005) Αυτοεκτίμηση ποιότητας εκπαιδευόμενου: μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση- υψηλότερη αξιολόγηση) (p=0.038) Επίδοση (βαθμός εξετάσεων): υψηλότερη βαθμολογία - υψηλότερη αξιολόγηση (p=0.083)

16 Δεν βρέθηκαν συσχετίσεις μεταξύ βαθμού αξιολόγησης και: Φιλοδοξία εκπαιδευόμενου Φύλο εκπαιδευόμενου (οι γυναίκες συνολικά είχαν περισσότερες προσδοκίες και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το γνωστικό αντικείμενο)

17 Επίδραση ατομικής εμπειρίας στο γνωστικό αντικείμενο (σύγκριση 7 ου -8 ου εξαμήνου) Πτώση ενδιαφέροντος στο 8 ο Πτώση του απόλυτου βαθμού αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο 8 ο Δεν μεταβάλλονται οι θετικές συσχετίσεις που ήδη εντοπίσαμε Δεν μεταβάλλεται ο τρόπος αξιολόγησης

18 ΕΠΟΜΕΝΩΣ.... Πιο ‘θετικά διακείμενοι’ φοιτητές (περισσότερες προσδοκίες, μεγαλύτερο ενδιαφέρον, υψηλότερη επίδοση) δίνουν υψηλότερο βαθμό αξιολόγησης Αντίστροφη ανάγνωση: αρνητικά διακείμενοι εκπαιδευόμενοι χαμηλότερη αξιολόγηση

19 μ.ο. Α’ΠΠΚ 8.2 – 8.3 Αποτελεσματ ική διδασκαλία (effective teaching ) Γνώση που αποκομίστ ηκε (student learning ) καλή επίδοση στις εξετάσεις Ικανοποίηση από την εκπαίδευση Yψηλή αξιολόγηση

20 “The good physician treats the disease; the great physician treats the patient who has the disease” William Osler, 1849-1919, ‘father of modern medicine’

21

22 Καλώς ήλθατε !


Κατέβασμα ppt "Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική & Ειδική Νοσολογία YΠΟΔΟΧΗ 4-ΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-2014."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google