Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μέρος Α΄ - Έρευνα •Η έρευνα έγινε βάσει ερωτηματολογίων που μοιράστηκαν σε παιδιά δημοτικών σχολείων του Ηρακλείου, στα οποία έχει γίνει χρήση υπολογιστών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μέρος Α΄ - Έρευνα •Η έρευνα έγινε βάσει ερωτηματολογίων που μοιράστηκαν σε παιδιά δημοτικών σχολείων του Ηρακλείου, στα οποία έχει γίνει χρήση υπολογιστών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Μέρος Α΄ - Έρευνα •Η έρευνα έγινε βάσει ερωτηματολογίων που μοιράστηκαν σε παιδιά δημοτικών σχολείων του Ηρακλείου, στα οποία έχει γίνει χρήση υπολογιστών.

3 Σκοπός της έρευνας •Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση της αναγκαιότητας της χρήσης υπολογιστών και της απόκτησης γνώσεων σχετικά με αυτούς από την παιδική ηλικία.Μελετήθηκαν οι αντιδράσεις και η εξοικείωση των μαθητών με τους υπολογιστές.

4 • Στην έρευνα έλαβαν μέρος μαθητές της πέμπτης και έκτης τάξης δημοτικών σχολείων του Ηρακλείου. • Η επιλογή των σχολείων έγινε με κριτήριο τη χρήση υπολογιστών σε προηγούμενα έτη.

5 •Σύμφωνα με στοιχεία που συλλέξαμε από την Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, από τα 50 δημοτικά σχολεία της πόλης του Ηρακλείου τα 34 διαθέτουν εξοπλισμό για τη διδασκαλία του μαθήματος των υπολογιστών. •Παρ’ όλα αυτά όμως σε κανένα δεν διδάσκεται το μάθημα λόγω της έλλειψης διδασκόντων που οφείλεται στη μη παροχή των απαραίτητων κονδυλίων από το Υπουργείο Παιδείας.

6 •Η όλη προσπάθεια ξεκίνησε πριν από 5 χρόνια είτε με τη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής,στις μεγάλες τάξεις είτε με τη χρήση των υπολογιστών στα πλαίσια διδασκαλίας άλλων μαθημάτων στις μικρότερες. •Η διδασκαλία έγινε κυρίως από ειδικευμένους καθηγητές στον τομέα της Πληροφορικής αλλά και από τους ίδιους τους δασκάλους οι οποίοι είχαν γνώσεις πάνω στο αντικείμενο των υπολογιστών.

7 Διαδικασία που ακολουθήθηκε •Χρησιμοποιήθηκε κοινό ερωτηματολόγιο σε μορφή φωτοτυπίας. •Η διαδικασία έγινε κατά τη διάρκεια του μαθήματος με τη βοήθεια των δασκάλων •Όρος της όλης διαδικασίας ήταν να κρατήσουν τα παιδιά την ανωνυμία τους

8 •Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε 13 ερωτήσεις εκ των οποίων μόνο η τελευταία εξέταζε τις γνώσεις των μαθητών στους υπολογιστές. •Η όλη διαδικασία πραγματοποιήθηκε ευχάριστα από τα παιδιά και με μεγάλη ικανοποίηση. •Ακολούθησε συζήτηση με τους δασκάλους όπου μας εξέφρασαν τις απόψεις τους επί του θέματος.

9 Ανάλυση αποτελεσμάτων •Στην πρώτη ερώτηση η οποία αφορούσε το πώς αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους υπολογιστές, τα αποτελέσματα ήταν θετικά αφού όλα τα παιδιά έδειξαν μεγάλο ενθουσιασμό σχετικά με αυτούς, βλέποντας τους περισσότερο σαν κάτι διαφορετικό από τα άλλα μαθήματα και σαν ένα μέσο για διασκέδαση και ξεκούραση.

10 •Στη δεύτερη ερώτηση τα περισσότερα παιδιά βρήκαν το μάθημα εύκολο λαμβάνοντας όμως υπόψη το βαθμό δυσκολίας αυτών που είχαν διδαχτεί.

11 •Στις επόμενες δύο ερωτήσεις τα παιδιά απάντησαν καταφατικά όσον αφορά το πόσο κατανοητό ήταν το μάθημα έτσι όπως το δίδασκε ο δάσκαλος δεδομένου ότι το Υπουργείο δεν παρέχει βιβλίο στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. •Σύμφωνα με τις απαντήσεις των παιδιών οδηγηθήκαμε στο συμπέρασμα ότι μετά από μια θεωρητική προσέγγιση και κάποιες γενικές γνώσεις σχετικά με τους υπολογιστές γινόταν χρήση των υπολογιστών είτε στα πλαίσια αυτού του μαθήματος είτε για άλλα μαθήματα.

12 •Επίσης, από τις απαντήσεις τους φάνηκε ότι βρήκαν τη χρήση των υπολογιστών ευχάριστη και σε άλλα μαθήματα με πιο δημοφιλή τα Μαθηματικά και τη Γλώσσα.

13 •Στην ερώτηση η οποία ρωτούσε αν τα παιδιά έχουν επαφή με τους υπολογιστές όχι μόνο μέσα στο σχολικό χώρο αλλά και αλλού τα παιδιά απάντησαν ότι έχουν κυρίως στο φροντιστήριο και αντίθετα ελάχιστα διέθεταν προσωπικό υπολογιστή

14 •Σε επόμενη ερώτηση έγινε φανερό ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών χρησιμοποιούν τους υπολογιστές για παιχνίδι και λιγότερο για πρόσβαση στο Internet και ζωγραφική.

15 •Παρά το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό χρησιμοποιεί τους υπολογιστές για παιχνίδι, στην ερώτηση αν οι υπολογιστές είναι μόνο για παιχνίδι τα περισσότερα παιδιά απάντησαν αρνητικά. •Θετικά όμως απάντησαν στην ερώτηση αν θα έπρεπε να μάθουν να χειρίζονται καλά έναν υπολογιστή.

16 •Όπως επίσης και στο ότι θα ήθελαν να μάθουν να τους χειρίζονται, γιατί πιστεύουν ότι θα τους ήταν απαραίτητοι και στο μέλλον αφού το ίδιο ποσοστό των μαθητών θα ήθελαν να ασχοληθούν επαγγελματικά με αυτούς.

17 •Στην ερώτηση για το πώς θα ήθελαν να γίνεται το μάθημα της πληροφορικής, τα παιδιά εξέφρασαν την επιθυμία για πολύπλευρες γνώσεις, παιχνίδια, internet, εικόνες καθώς και εφαρμογή των γνώσεών τους από τα άλλα μαθήματα στον υπολογιστή και φυσικά τόνισαν το πόσο σημαντική είναι γι’ αυτά η βοήθεια και συμβολή ενός επιστημονικά καταρτισμένου δασκάλου για την κατανόηση και σωστή εφαρμογή των γνώσεών τους.

18 •Η τελευταία ερώτηση ήταν ένα μικρό «κουΐζ» που αφορούσε την αναγνώριση από τα παιδιά των βασικών αντικειμένων που σχετίζονται με τον υπολογιστή όπως οθόνη, πύργος, πληκτρολόγιο, ποντίκι, δισκέτα, ηχεία κ.α.Τα αποτελέσματα ήταν θετικά στο μεγαλύτερο ποσοστό των απαντήσεων. Τα παιδιά αναγνώρισαν τα περισσότερα μέρη του υπολογιστή αντιμετωπίζοντας δυσκολία στον «πύργο» και την οθόνη την οποία συχνά θεωρούν ως τον ίδιο τον υπολογιστή.

19 Μέρος Β΄ Συμπεράσματα •Είναι γεγονός ότι η γνώση των υπολογιστών είναι απαίτηση του σήμερα,οπότε είναι προφανές ότι πρέπει να εισαχθεί και στην εκπαίδευση, η οποία πρέπει να παρέχει τα απαραίτητα εφόδια για να αντεπεξέλθουμε σε αυτές τις απαιτήσεις.

20 •Το ερώτημα είναι από ποια ηλικία τα παιδία θα πρέπει να «εφοδιάζονται» με τις γνώσεις των υπολογιστών. Είναι απαραίτητη η Πληροφορική στο δημοτικό; •Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, οι αντιδράσεις των παιδιών ήταν πολύ θετικές. Τα παιδιά αντιμετώπισαν με ενδιαφέρον και ευχαρίστηση το μάθημα της Πληροφορικής καθώς και την εφαρμογή της και σε άλλα μαθήματα.

21 •Τα παιδιά έδειξαν ενδιαφέρον για τους υπολογιστές χωρίς να δείχνουν ότι τους «φοβούνται» αλλά και -το σημαντικότερο- χωρίς να μας δείξουν αντικοινωνική συμπεριφορά ή κίνδυνο να χάσουν την παιδικότητα και τον αυθορμητισμό τους.

22 •Τα παιδιά βρήκαν πιο ενδιαφέρουσα την χρήση των υπολογιστών για τα άλλα μαθήματα μετατρέποντας τη μάθηση σε παιχνίδι. Ένας υπολογιστής μπορεί να τους οξύνει την φαντασία, να μην είναι πλέον παθητικοί ακροατές, να ταξιδεύουν, να ανακαλύπτουν, να αναζητούν και να χαίρονται τη γνώση.

23 •Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε ότι το «μελανό σημείο» της υπόθεσης είναι η έλλειψη εργατικού δυναμικού. Πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες μένουν αχρησιμοποίητες και από την άλλη πλευρά αυξάνουν οι απαιτήσεις στις επόμενες βαθμίδες της εκπαίδευσης θεωρώντας δεδομένο ότι έχει γίνει κάποια προπαιδεία.

24 •Έτσι, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η εισαγωγή της πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι αρκετά σημαντική όσον αφορά την εξοικείωση των παιδιών με το αντικείμενο καθώς και την αναβάθμιση της εκπαίδευσης, μιας εκπαίδευσης όμως που θα πορεύεται ανεξάρτητη, θα καθοδηγείται μόνο από ειδικούς επιστήμονες, για να παρέχει τα απαραίτητα εφόδια στο παιδί ώστε εξοικειωμένο πλέον να μπορεί να αντεπεξέρχεται στις μεγαλύτερες απατήσεις των επόμενων βαθμίδων της εκπαίδευσης.

25 Πλασταρά Κατερίνα Μπαλάφα Κασιανή- Ανδριανή Επιμέλεια


Κατέβασμα ppt "Μέρος Α΄ - Έρευνα •Η έρευνα έγινε βάσει ερωτηματολογίων που μοιράστηκαν σε παιδιά δημοτικών σχολείων του Ηρακλείου, στα οποία έχει γίνει χρήση υπολογιστών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google