Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εξερευνώντας το πρότυπο (συναίσθημα, περιεχόμενο, αποτελέσματα) για τη διευκόλυνση της ανατροφοδότησης πολλαπλών πηγών Ομάδα Χάβαρη Χριστιάνα Καρασμάνη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εξερευνώντας το πρότυπο (συναίσθημα, περιεχόμενο, αποτελέσματα) για τη διευκόλυνση της ανατροφοδότησης πολλαπλών πηγών Ομάδα Χάβαρη Χριστιάνα Καρασμάνη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εξερευνώντας το πρότυπο (συναίσθημα, περιεχόμενο, αποτελέσματα) για τη διευκόλυνση της ανατροφοδότησης πολλαπλών πηγών Ομάδα Χάβαρη Χριστιάνα Καρασμάνη Παρασκευή Ίνβα Μαλαϊ Οσμάν Σουλιμάν Παροχή Ανατροφοδότησης

2 Σκεπτικό… Το πρόβλημα που προσπαθεί να επιλύσει η έρευνα που αναλύεται στο άρθρο σχετίζεται με την επίδοση των εκπαιδευόμενων και αφορά την αυτογνωσία για την επίδοσή τους και την προοπτική βελτίωσης τους. Η έρευνα αυτή δοκιμάζει μια νέα μέθοδο αξιολόγησης των εκπαιδευόμενων σχετικά με τη διαδικασία ανατροφοδότησης πρακτικών εμπειριών. Η μέθοδος αυτή εφαρμόστηκε πειραματικά, στα πλαίσια της έρευνας, σε 2 ομάδες εθελοντών εκπαιδευτών κι εκπαιδευόμενων, αναζητώντας κατά πόσο είναι χρήσιμη, γίνεται δεκτή και έχει θετικά αποτελέσματα (σε σύγκριση με την ήδη εφαρμοζόμενη μέθοδο).

3 Σκοπός  Ανάλυση της έννοιας και του τρόπου εφαρμογής της νέας μεθόδου ανατροφοδότησης  Παρουσίαση των πειραματικών αποτελεσμάτων της και των θετικών απόψεων γύρω από την εφαρμογή της  Να πείσει για τη χρησιμότητα της νέας αυτής μεθόδου  Να τονίσει τις προοπτικές ανάπτυξης στον τομέα που χρησιμοποιείται  Τελικός στόχος: Να παροτρύνει την πρακτική εφαρμογή της μεθόδου και να τονίσει την αναγκαιότητά της

4 Μεθοδολογία της έρευνας Ποιοτική έρευνα Δύο ομάδες εθελοντών εκπαιδευτών κι εκπαιδευόμενων Λήψη πρωταρχικών δεδομένων για τη διαμόρφωση των ερωτήσεων της συνέντευξης Τηλεφωνικές συνεντεύξεις:  Εκπαιδευτών (6-8 μήνες μετά την πρώτη συνάντηση με τους εκπαιδευόμενους)  Εκπαιδευόμενων (3-5 μήνες μετά) Ηθική επισκόπηση Επιβεβαίωση της εμπιστευτικότητας κι ανωνυμίας των απαντήσεων Ανάλυση δεδομένων σε θεματικές ενότητες

5 Μεθοδολογία της έρευνας Η λήψη των πρωταρχικών δεδομένων έγινε με: Συμμετοχή εκπαιδευτών σε επιμορφωτικά σχετικά με την νέα μέθοδο εργαστήρια Μετεργαστηριακή συμπλήρωση ερωτηματολογίων Δημιουργία ομάδων εκπαιδευτών για λεπτομερή ανάλυση των απαντήσεων και των αποτελεσμάτων (από τα ερωτηματολόγια)

6 Ανατροφοδότηση Στο άρθρο αναλύεται η έρευνα που πραγματοποιήθηκε σχετικά με τη διαδικασία ανατροφοδότησης σύμφωνα με το πρότυπο (συναίσθημα, περιεχόμενο, αποτελέσματα). Στη νέα αυτή μέθοδος ανατροφοδότησης που προτείνεται πραγματοποιείται, σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο, μια συζήτηση μεταξύ του εκπαιδευτή και του εκπαιδευόμενου κατά την παροχή και λήψη αντίστοιχα της ανατροφοδότησης, με σκοπό τη διερεύνηση και διαχείριση των συναισθημάτων, την ανάλυση και πλήρη κατανόηση της έννοιας και του ρόλου της ανατροφοδότησης και την επιδίωξη θετικών αποτελεσμάτων στην επίδοση.

7 Βασικά ερωτήματα Τα βασικά ερωτήματα της έρευνας στα οποία κλήθηκαν να απαντήσουν οι ομάδες εθελοντών στο ερωτηματολόγιο είναι: I. Ποια ήταν η αποδοχή και η χρησιμότητα του προτύπου (συναίσθημα, περιεχόμενο, αποτελέσματα) όπως έγινε αντιληπτό από τους εκπαιδευτές κι εκπαιδευόμενους γενικής άσκησης; II. Ποια είναι η αντίληψη για την επίδραση του προτύπου αυτού στα αποτελέσματα των εκπαιδευόμενων από την ανατροφοδότηση;

8 Αποτελέσματα Ερώτηση Ι (γενικά) o Ξεκάθαρο κι εύκολο να το χρησιμοποιούν o Διευκολύνει την παροχή και λήψη της ανατροφοδότησης o Ανησυχίες λόγω της αντίληψης ότι η φύση της ανατροφοδότησης επηρεάζει τη χρησιμότητα του προτύπου

9 Αποτελέσματα Ερώτηση Ι (συναίσθημα)  Καλύτερη διαχείριση των συναισθημάτων από τους εκπαιδευόμενους  Κατανόηση της κατάστασης των εκπαιδευόμενων από τους εκπαιδευτές Βοήθεια ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης τους σε περίπτωση θετικής ανατροφοδότησης Αρωγή στην αποδοχή και κατανόηση αρνητικής ανατροφοδότησης

10 Αποτελέσματα Ερώτηση Ι (περιεχόμενο) Κατανόηση της έννοιας της ανατροφοδότησης Κατανόηση του τρόπου εφαρμογής της μεθόδου Αναγνώριση των στόχων για μάθηση και καλύτερη επίδοση από τους εκπαιδευόμενους

11 Αποτελέσματα Ερώτηση ΙΙ  Η συζήτηση στα πλαίσια της διαδικασίας οδηγεί σε αλλαγές στη συμπεριφορά των εκπαιδευόμενων: Προσωπική ανάπτυξη Πνεύμα συνεργασίας Επαγγελματική ανάπτυξη  Σχόλια της συνέντευξης στην ανατροφοδότηση είναι βοηθητικά για τη βελτίωση

12 Εκπαιδευτική Αξία Κατανόηση της έννοιας της ανατροφοδότησης Πλεονεκτήματα κι ευκολίες της διαδικασίας o Ενεργή συμμετοχή του εκπαιδευόμενου στη συζήτηση της ανατροφοδότησης o Ανταλλαγή απόψεων εκπαιδευτών- εκπαιδευόμενων o Διαχείριση συναισθημάτων o Κατανόηση των αδύναμων σημείων τους για να επέλθει βελτίωση των ικανοτήτων τους o Εύκολη εφαρμογή της μεθόδου από τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους o Αφορά συγκεκριμένα πεδία και δεν αρκείται σε γενική αναφορά Προοπτικές για πρακτική εφαρμογή

13 Βιβλιογραφία Τίτλος: Providing feedback: Exploring a model (emotion, content, outcomes) for facilitating multisource feedback Εκδότες: Joan Sargeant, Elaine McNaughton, Stewart Mercer, Douglas Murphy, Patricia Sullivan & David A. Bruce (University Dundee UK, Dalhousie University UK, University of Glasgow UK) ISBN: 744-749 Έτος δημοσίευσης: 2011 Όνομα περιοδικού: Medical Teacher Τεύχος περιοδικού: 33

14


Κατέβασμα ppt "Εξερευνώντας το πρότυπο (συναίσθημα, περιεχόμενο, αποτελέσματα) για τη διευκόλυνση της ανατροφοδότησης πολλαπλών πηγών Ομάδα Χάβαρη Χριστιάνα Καρασμάνη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google