Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΦΟΒΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ Ή ΜΥΘΟΣ; ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΡΑΤΟΡΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Τ.Δ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΒΙΤΣ ΙΛΑΚΗ ΧΡΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

2 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α΄ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ(ΤΠΕ) 2.ΤΕΧΝΟΦΟΒΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 3.ΦΥΛΟ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 3.1Φεμινιστικές θεωρίες 3.2. Φύλο, Τεχνολογία και Εκπαίδευση 3.3. Έμφυλο Ψηφιακό Χάσμα 4.ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 4.1Έρευνες στο Εξωτερικό 4.2Έρευνες στο Εσωτερικό 5. ΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΠΕ 5.1Εκπαίδευση – Κατάρτιση γυναικών και νέες τεχνολογίες - Επιμόρφωση 5.2Θετική στάση εκπαιδευτικών με τις ΤΠΕ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

3 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β΄ΜΕΡΟΣ ΕΡΕΥΝΑ 1.ΑΦΕΤΗΡΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2.ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2.1 Η διαδικασία συλλογής δεδομένων 3.ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 3.1Στατιστική ανάλυση των δεδομένων των ερωτηματολογίων 3.2 Ανάλυση των πινάκων συσχέτισης των ανεξάρτητων με τις εξαρτημένες μεταβλητές 4.ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

4 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Α΄ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

5 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ(ΤΠΕ) Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Η εισβολή του διαδικτύου στη ζωή μας είναι μια αλλαγή εξίσου σημαντική με τη βιομηχανική επανάσταση του 18ου και του 19ου αιώνα. Τις δύο τελευταίες δεκαετίες οι τεχνολογίες των πληροφοριών και το διαδίκτυο μεταμόρφωσαν τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις λειτουργούν, οι σπουδαστές σπουδάζουν και οι ερευνητές ερευνούν, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι κυβερνήσεις παρέχουν υπηρεσίες στους πολίτες τους». ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

6 ΤΕΧΝΟΦΟΒΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Ο όρος «τεχνοφοβία» αναφέρεται στην αρνητική στάση απέναντι σε κάθε τι που προέρχεται από τις καινοτόμες τεχνολογικές εξελίξεις. Η άρνηση αυτή μπορεί να συνοδεύεται συνήθως από γενικά ή ειδικά επιχειρήματα, εναντίον της τεχνολογίας. Πολλές φορές αποφεύγουν τις τεχνολογικές εξελίξεις. Αυτοί οι άνθρωποι διστάζουν να αγκαλιάσουν την εξέλιξη, συχνά φοβούμενοι το κόστος σε χρόνο και κόπο της μετάβασης στα σύγχρονα μέσα. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

7 ΦΥΛΟ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
3.1Φεμινιστικές θεωρίες 3.2. Φύλο, Τεχνολογία και Εκπαίδευση 3.3. Έμφυλο Ψηφιακό Χάσμα ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

8 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
4.1Έρευνες στο Εξωτερικό Νορβηγία Ευρωπαϊκή Ένωση Η.Π.Α. Καναδά Βρετανία Νέα Ζηλανδία 4.2Έρευνες στο Εσωτερικό ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

9 ΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΠΕ
5.1Εκπαίδευση – Κατάρτιση γυναικών και νέες τεχνολογίες - Επιμόρφωση 5.2Θετική στάση εκπαιδευτικών με τις ΤΠΕ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

10 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Β΄ΜΕΡΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

11 ΑΦΕΤΗΡΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τα ερευνητικά ερωτήματα είναι: Ο βαθμός χρήσης των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι ανάλογος προς την εμπειρία των εκπαιδευτικών στη χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η ηλικία των εκπαιδευτικών είναι αντιστρόφως ανάλογη προς το βαθμό χρήσης των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

12 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ερευνητική μέθοδος: Ποσοτική έρευνα Εργαλείο συλλογής δεδομένων: Ερωτηματολόγιο Ερευνητικό δείγμα: εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

13 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
3.1Στατιστική ανάλυση των δεδομένων των ερωτηματολογίων Άνδρας : 80, Γυναίκα : 75, Σύνολο : 154 Οι 74 εκπαιδευτικοί έχουν πάνω από 21 έτη Οι 68 εκπαιδευτικοί είναι θετικών ειδικοτήτων, 58 θεωρητικών ειδικοτήτων Οι περισσότεροι έχουν μόνο ένα πτυχίο Οι 75 εκπαιδευτικοί είναι μεταξύ ετών και 40 πάνω από 56 ετών Οι 76 εκπαιδευτικοί κατάγονται από αστική περιοχή, οι 67 από αγροτική περιοχή και οι 11 από ημιαστική περιοχή. Οι γονείς τους στην πλειοψηφία δεν έχουν τελειώσει το δημοτικό Οι 145 κατέχουν υπολογιστή ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

14 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
3.2 Ανάλυση των πινάκων συσχέτισης των ανεξάρτητων με τις εξαρτημένες μεταβλητές Το φύλο δεν επηρεάζει πολύ την στάση των εκπαιδευτικών με τις ΤΠΕ. Η ηλικία είναι βασικός παράγοντας για την μειωμένη χρήση των ΤΠΕ και παρατηρήθηκε ότι συνοδευόταν από την έλλειψη εμπειρίας. Όσο αυξάνονται τα έτη υπηρεσίας τόσο μειώνεται η ευχέρεια ή και η άρνηση για το χειρισμό του υπολογιστή και για την χρήση του στην διδασκαλία. Οι εκπαιδευτικοί που κατάγονται από αστικές περιοχές έχουν θετικότερη στάση στις ΤΠΕ και χειρίζονται τον υπολογιστή πολύ καλύτερα από αυτούς που κατάγονται από ημιαστικές ή αγροτικές περιοχές. Η ανάλυση ανέδειξε σημαντικές διαφορές και στάσεις των εκπαιδευτικών με βάση την ειδικότητα. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

15 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ
Οι παράγοντες που επηρεάζουν είναι: φόβος για την απόκτηση των βασικών δεξιοτήτων φόβος ότι οι μαθητές τους έχουν περισσότερες δεξιότητες από τους ίδιους άγχος πως θα χρησιμοποιήσουν τις ΤΠΕ για τη διδασκαλία αδιαφορία λόγω του ότι πλησιάζουν στην συνταξιοδότηση. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ


Κατέβασμα ppt "ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google