Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π Θέμα: > ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-Υπ. ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. 2 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΣΙΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Msc. Υπ. ΚΕ.Σ.Υ.Π.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π Θέμα: > ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-Υπ. ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. 2 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΣΙΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Msc. Υπ. ΚΕ.Σ.Υ.Π."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π Θέμα: > ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-Υπ. ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. 2 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΣΙΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Msc. Υπ. ΚΕ.Σ.Υ.Π. ΠΕΙΡΑΙΑ

2 Πολλές φορές ακούμε τους τελειόφοιτους μαθητές του λυκείου να λένε: Κύριε θα με βοηθήσετε να συμπληρώσω το μηχανογραφικό δελτίο? Οι γονείς μου, είπαν να πάω στο φροντιστήριο να μου εξηγήσουν με ποια σειρά θα δηλώσω τις σχολές που προτιμάω. Οι γονείς και οι δημόσιοι λειτουργοί καθηγητές συντέλεσαν στη προσπάθεια του παιδιού για επιτυχία των εξετάσεών του. Η πολιτεία όμως έπραξε το καθήκον της? ΄Η μήπως άφησε αβοήθητους τους μαθητές στη πιο κρίσιμη στιγμή? ΠΡΟΛΟΓΟΣ

3 ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ: >

4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ (ΕΕΜ ) Τι είναι: Εκπαιδευτική ερευνητική δραστηριότητα για την αναζήτηση και επεξεργασία πληροφοριών (συλλογή- αξιολόγηση- οργάνωση- διάχυση)

5 ΠΩΣ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ Η ΕΕΜ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Αποτελεί κυρίαρχο κομμάτι της πληροφόρησης η οποία συνδέεται ενιαία και δυναμικά με τα άλλα βασικά μέρη της δια βίου συμβουλευτικής διαδικασίας (Εαυτογωσία-κοινωνική περιβαλλοντογνωσία- λήψη απόφασης)

6 ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Αναγκαίες σπουδές Επαγγελματικό προφίλ Εξέλιξη- προοπτικές- οφέλη-υποχρεώσεις- επιδράσεις στο τρόπο ζωής του ατόμου και στην αυτοολοκλήρωσή του.

7 ΑΠΌ ΠΟΙΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ Η ΕΕΜ Από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό λειτουργό ΣΕΠ αφού ο ρόλος του είναι τριπλός και αλληλένδετος ως σύμβουλος-επικοινωνός- ερευνητής και παραγωγός γνώσης

8 ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕΜ Με ενεργό κριτική έρευνα που προάγει τις διαλεκτικές σχέσεις ατόμου-κοινωνίας καθώς και κριτικής θεωρίας-πρακτικής Σε συνεργασία με τους υπόλοιπους δημόσιους λειτουργούς ΣΕΠ

9 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΕΜ Α. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ: Παγκοσμιοποίηση-ανταγωνισμός Ταχύτατη ανάπτυξη νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Τρίτη βιομηχανική επανάσταση (νέα οικονομία- ανανεώσιμες πηγές ενέργειας-πράσινη ανάπτυξη) Διεθνής οικονομική ύφεση Κρίση κοινωνικών και πολιτικών συστημάτων Οικονομική μετανάστευση- πολυπολιτισμικότητα αλλά και ειδικές κοινωνικές ομάδες - ΑΜΕΑ

10 Β. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δημιουργική καταστροφή επαγγελμάτων Ευμετάβλητη σταδιοδρομία-απασχολησιμότητα Δια βίου μάθηση για επαγγελματική επιτυχία Μερική απασχόληση- ελαστικοποίηση εργασίας Τηλεργασία-αυτοαπασχόληση Επιδείνωση εργασιακών σχέσεων (συμβάσεις- ωράριο) και εισοδήματος εργαζομένων Ανεργία-απολύσεις-μείωση κοινωνικών δαπανών Ευελισφάλεια

11 Γ. ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ : Διοικητικές-περιφερειακές αλλαγές (Καλλικράτης) Στροφή παραγωγής από γεωργία και μεταποίηση σε ναυτιλία-κατασκευές-τουρισμό Κίνδυνος χρεωκοπίας - διαρθρωτικές αλλαγές Νέος ρόλος σχολείου-ποιότητα εκπαίδευσης Αλλαγή εκπαιδευτικού συστήματος –στη δευτεροβάθμια, (γενική- Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση), -στη Μεταδευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και -στη τριτοβάθμια Εκπαίδευση Επέκταση -αναμόρφωση των δομών του ΣΕΠ μέσω αξιοποίησης ΕΣΠΑ 2007-2013 Ανυπαρξία επίσημου, πλήρους και δημόσιου εκπαιδευτικού υλικού ΕΕΜ στην Ελλάδα

12 ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΕΜ ΕΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Χαμηλό κόστος Άμεσα οφέλη για παιδιά-γονείς Κίνδυνοι αν γίνει εκτός Ανταλλαγή - διάχυση αποτελεσμάτων και συνεργασία μεταξύ των συμβούλων Προαγωγή του θεσμού του ΣΕΠ

13 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟ΄Υ΄ΠΟΘΕΣΕΙΣ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΕΜ ΑΠΌ ΠΛΕΥΡΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ετήσια επιμόρφωση συμβούλων Πιστοποίηση προσόντων τους-καθηκοντολόγιο Επέκταση των δομών του ΣΕΠ στη τρίτη γυμνασίου και σε όλο το λύκειο (γενικό- τεχνολογικό)

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΣΠΑ-ΠΕΠ-ΤΠ( «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» Αναβάθμιση συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης – Σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας πρακτική άσκηση στις βαθμίδες και τα επίπεδα της εκπαίδευσης που έχουν έξοδο στην αγορά εργασίας ο επανασχεδιασμός και επέκταση του θεσμού ΣΕΠ για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητάς του, τη δια βίου υποστήριξη της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής η καθιέρωση βιογραφικού δελτίου μαθητή και η προώθηση της ατομικής συμβουλευτικής (μαθητοδιάγραμμα) η Δικτύωση υφιστάμενων και νέων Δομών ΣΕΠ η προώθηση της επιχειρηματικότητας, έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογίας.


Κατέβασμα ppt "ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π Θέμα: > ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-Υπ. ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. 2 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΣΙΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Msc. Υπ. ΚΕ.Σ.Υ.Π."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google