Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το περιβάλλον Μάρκετινγκ Διάλεξη 2η

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το περιβάλλον Μάρκετινγκ Διάλεξη 2η"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το περιβάλλον Μάρκετινγκ Διάλεξη 2η
Το περιβάλλον Μάρκετινγκ Διάλεξη 2η

2 Περιβάλλον Μάρκετινγκ
Όλες οι δυνάμεις που μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα της επιχείρησης να πραγματοποιήσει εμπορικές συναλλαγές με την αγορά – στόχο Εσωτερικό (Μίκρο) Περιβάλλον: Δυνάμεις κοντά/μέσα στην επιχείρηση που μπορούν να επηρεάζουν την ικανότητα της να ικανοποιεί τους πελάτες της Εξωτερικό (Μάκρο) Περιβάλλον: Ευρύτερες δυνάμεις που επηρεάζουν το μίκρο/εσωτερικό περιβάλλον

3 Επίδραση (Εξωτερικού) Περιβάλλοντος
Δημογραφικό: Ηλικία, Φύλο, εθνικότητα, κουλτούρα, απασχόληση, κατοικία Οικονομικό: Δυνάμεις που επηρεάζουν την αγοραστική συμπεριφορά/δύναμη του καταναλωτή Φυσικό: Φυσικοί πόροι απαραίτητοι για παράγωγη και οικολογικές ανησυχίες Τεχνολογικό: Δυνάμεις που δημιουργούν νέα προϊόντα στην αγορά Πολιτικό: Νομοθεσία, κρατική παρέμβαση που επηρεάζει / περιορίζει δράσεις της εταιρίας Πολιτισμικό: Δυνάμεις που επηρεάζουν τις βασικές αξίες, αντιλήψεις, προτιμήσεις και συμπεριφορές των καταναλωτών

4 Σύγχρονες Δημογραφικές Τάσεις*
Αλλαγές στην Ηλικιακή Δομή Αύξηση προσδόκιμων ορίων ζωής Αλλαγές στην οικογενειακή δομή Λιγότερα παιδιά, εργαζόμενες μητέρες, καθυστερημένοι γάμοι Γεωγραφικές αλλαγές Μετατόπιση σε αστικά, ημιαστικά κέντρα Αυξημένη εκπαίδευση Αυξημένη εξειδίκευση, μεταπτυχιακά, υπάλληλοι αντί για εργάτες Αυξημένη πολυπολιτισμκοτητα Ύπαρξη άλλων εθνικών κοινοτήτων *Ο Καταναλωτής το 2020: Μελετώντας τις ενδείξεις

5 Επίδραση (Εσωτερικού) περιβάλλοντος
Επιχείρηση: Λειτουργίες, τμήματα διευθύνσεις Προμηθευτές: προμηθεύουν τους απαραιτήτους πόρους για την παραγωγή αγαθών & υπηρεσιών Μεσάζοντες Πελάτες: Προτιμήσεις καταναλωτών (αλλαγή) Ανταγωνιστές: Τύπος αγοράς ανάλογα με τον βαθμό ανταγωνιστικότητας Ομάδες Ενδιαφέροντος (Stakeholders): Οποιαδήποτε ομάδα έχει ενδιαφέρον για την επιτυχή λειτουργία της επιχείρησης

6 Πως Ανταποκρίνεται η Επιχείρηση
Για να ανταποκριθούν στις επιδράσεις του περιβάλλοντος (εσωτερικό – εξωτερικό) οι επιχειρήσεις: Διαφοροποιούν το προϊόν/υπηρεσία που προσφέρουν Βελτιώνουν την ποιότητα των υπηρεσιών τους Βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα τους

7 Διαφοροποίηση Προϊόντος/Υπηρεσίας
Μετατόπιση προσοχής από τιμολογιακό ανταγωνισμό (price competition) σε μη – τιμολογιακό ανταγωνισμό (non – price competition), διαφοροποίηση από τους ανταγωνιστές Μέσω: Ανθρώπινου Δυναμικού Φυσικού περιβάλλοντος (μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι) Διαδικασίες παραγωγής

8 Βελτίωση της Ποιότητας Υπηρεσιών
Οι επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται πως μεγιστοποίηση της παρεχόμενης ποιότητας υπηρεσιών μπορεί να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό προϊόν Μέσω: Καταναλωτικών προσδοκιών Προηγούμενη εμπειρία Διαφήμιση Από στόμα σε στόμα διαφήμιση

9 Βελτίωση της Αποτελεσματικότητος
Ανάπτυξη οικονομικών και αποτελεσματικών διαδικασιών προσφοράς υπηρεσιών Αλλά: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Οργάνωση του φυσικού περιβάλλοντος Μείωση του αναμενόμενου ρίσκου (perceived risk) Διαχείριση φέρουσας ικανότητας (carrying capacity) και ζήτησης (demand)

10 Βιβλιογραφία Ανδριώτης Κ., (2007), Κεφ. 4, ‘Περιβάλλον Μάρκετινγκ’ (σελ. 61 – 77) Τζωρτζάκης Κ., & Τζωρτζάκη Α., (2002), Κεφ. 1, ‘Η Έννοια, Η Φιλοσοφία και το Περιβάλλον του Μάρκετινγκ’, (σελ. 71 – 103) Ηγουμενάκης Ν., (1999), Κεφ. 1, ‘Εισαγωγή στο Σύγχρονο Μάρκετινγκ’ (σελ. 24 – 65) Kotler P. Et al., (2006, 4th Ed.), “Marketing for Hospitality and Tourism”, Esp. Chapter 2, pp. 37 – 69

11 Ερωτήσεις Ερώτηση 1η: Ερώτηση 2η: Ερώτηση 3η: Ερώτηση 4η:
Αναλύστε τη σχέση μεταξύ του εσωτερικού περιβάλλοντος (μικρό) και τις πωλήσεις μιας επιχείρησης γρήγορων γευμάτων. Ερώτηση 2η: Εξετάστε τους παράγοντες που θα επηρεάσουν τις πωλήσεις γρήγορων γευμάτων την επόμενη πενταετία. Ερώτηση 3η: Οι προμηθευτές και οι μεσαζόντες είναι σημαντικοί παράγοντες για μια επιχείρηση. Εξηγείστε τον ρόλο και τις δράσεις αυτών των παραγόντων στη σημερινή επιχείρηση Ερώτηση 4η: Εξηγείστε την διαφορά φιλοσοφίας που επικρατεί στις μέρες μας στις επιχειρήσεις. Χρησιμοποιείστε μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων για να αναλύσετε τα επιχειρήματα σας.


Κατέβασμα ppt "Το περιβάλλον Μάρκετινγκ Διάλεξη 2η"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google