Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Καινοτομία: επισκόπηση

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Καινοτομία: επισκόπηση"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Καινοτομία: επισκόπηση
Δρ. Απόστολος Ραφαηλίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

2 Η Κατάσταση στην Ελλάδα (1)
Ταχεία υιοθέτηση καινοτομιών, όταν ενσωματώνονται σε τελικά καταναλωτικά προϊόντα ή σε τεχνικό εξοπλισμό 2/3 επιχειρηματικών εγχειρημάτων χωρίς κανένα βαθμό καινοτομικότητας 1/5 των εγχειρημάτων αξιοποιεί (έτοιμες) τεχνολογίες αιχμής Απουσία διασύνδεσης επιστημονικής έρευνας με δυνάμεις παραγωγής Πολύ χαμηλές δαπάνες για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, τόσο από τον δημόσιο, όσο και (περισσότερο) από τον ιδιωτικό τομέα

3 Η Κατάσταση στην Ελλάδα (2)

4 Η Κατάσταση στην Ελλάδα (3)

5 Η Κατάσταση στην Ελλάδα (4)

6 Διαστάσεις Καινοτομίας
B. A. Lundvall: «Οι άνθρωποι και όχι η τεχνολογία το κλειδί για την καινοτομία» (μείωση παραγωγικότητας επί 3ετία στη Δανία) Καινοτομία: φαινόμενο κοινωνικο – οικονομικό και επιχειρησιακό/επιχειρηματικό, με ισχυρό τεχνολογικό (αλλά και οργανωσιακό) υπόβαθρο Η καινοτομία δεν είναι κάτι που «απλά συμβαίνει», και η οικονομική της σημασία δεν επιτρέπει να την αφήνουμε στην τύχη Peter Drucker: «Η επιχείρηση έχει δυο βασικές λειτουργίες, την παραγωγή καινοτομιών και το μάρκετινγκ» («μύωπας» μηχανικός, «μυωπία του μάρκετινγκ») Καινοτομία σε περίοδο ύφεσης – κρίσης;

7 Επισκόπηση Ζητήματα που παρουσιάζονται:
Σημασία τεχνολογίας, καινοτομίας και διαχείρισής τους Έννοια της τεχνολογίας Διαδικασία διαχείρισης της τεχνολογίας Έννοια της καινοτομίας Διαδικασία διαχείρισης της καινοτομίας

8 Εισαγωγή Alan Greenspan:
Νέες τεχνολογίες λόγω συσσωρευτικών καινοτομιών τα τελευταία 50 έτη επιφέρουν αλλαγές σε τρόπο παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών, και σε τρόπο διανομής στους τελικούς χρήστες Παράδειγμα: οι αυξανόμενες χρήσεις του διαδικτύου οδήγησαν σε καταιγιστική αύξηση νέων επιχειρήσεων και σε ραγδαίες αλλαγές σε παραγωγή και σε δίκτυα διανομής Ενδεικτικά: διπλασιασμός ρυθμού κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών στις ΗΠΑ μεταξύ 1970 – 1985 και 1985 – 2000 Αλλαγή όχι μόνο στα προϊόντα/υπηρεσίες, μα ΚΑΙ στον τρόπο εργασίας Αύξηση ζήτησης ΚΑΙ μείωση τιμών; Συνέπειες για επιχειρήσεις;

9 Σχέση Τεχνολογίας – Καινοτομίας και Κοινωνίας
Θέσεις εργασίας Εισοδήματα Εξαγωγές Προσπάθεια μείωσης συνολικού κόστους (με outsourcing και σε άλλες χώρες) Αλληλεπίδραση τεχνολογίας – καινοτομίας με την κοινωνία: ώθηση (push, διαδίκτυο, κινητό τηλέφωνο) και έλκυση (pull, μείωση περιβαλλοντικού ίχνους αυτοκινήτων) Εταιρίες και κλάδοι δημιουργούνται / εξαφανίζονται εξαιτίας νέων τεχνολογιών (μουσική «βιομηχανία» - Napster, Polaroid) Καινοτομία μπορεί να υπάρξει παντού και αφορά ολόκληρη την επιχείρηση γιατί αφορά και συμπεριφορές Dr. Pepper – Seven Up: Deja Blue

10 Δημιουργία Αξίας από την Καινοτομία
Τεχνολογία και καινοτομία πρέπει να δημιουργούν αξία: για την επιχείρηση ή/και για τον πελάτη (άτομο ή κοινωνία) Η καινοτομία δεν είναι αυτοσκοπός. Αληθινά κίνητρα: κέρδος, αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα

11 Από την Ανακάλυψη στην Εφαρμογή

12 Ορισμός της Τεχνολογίας
Η πρακτική εφαρμογή της μάθησης και της γνώσης από μεμονωμένα άτομα και οργανισμούς για την υποστήριξη της ανθρώπινης προσπάθειας Η γνώση, τα προϊόντα, οι διαδικασίες, τα εργαλεία και τα συστήματα που χρησιμοποιούνται στη δημιουργία αγαθών ή στην παροχή υπηρεσιών Οικονομολόγος, τεχνολόγος vs. αστρονόμος (tacitness) Know – how vs. know – why (μαϊμούδες)

13 Συστημική Προσέγγιση των Οργανισμών

14 Ορισμός Διαχείρισης της Τεχνολογίας
Η διασύνδεση διαφόρων επιστημονικών – τεχνολογικών πεδίων με στόχο τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, εφαρμογή, παρακολούθηση και έλεγχο των τεχνολογικών ικανοτήτων για την επίτευξη στρατηγικών στόχων ενός οργανισμού Σημασία ελέγχου: National Cash Register Company → NCR

15 Περιοχές που Επηρεάζουν τη Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας
Περιοχές που Επηρεάζουν τη Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας

16 Σημασία Διαχείρισης Τεχνολογίας
Ρυθμός τεχνολογικών αλλαγών απαιτεί διεπιστημονική προσέγγιση Τεχνολογική εξέλιξη και συνειδητοποίηση πελατών έχουν συντομεύσει κύκλους ζωής προϊόντων/υπηρεσιών Μειώνεται ο διαθέσιμος χρόνος ανάπτυξης και αυξάνει η ανάγκη για ευελιξία Εντεινόμενος διεθνής ανταγωνισμός πιέζει για αύξηση ανταγωνιστικότητας Αλλαγή τεχνολογίας – αλλαγή εργαλείων διοίκησης

17 Διαχείριση Τεχνολογίας: συνολική υπόθεση
iBot, δεν πωλείται πια από το 2009 Dean Kamen (δημιουργός και του Segway) Αποφάσεις: Τι είδους καινοτομία; Τι είδους τεχνολογίες; Πρωτοπόροι ή όχι; Ίδια ανάπτυξη ή όχι; Εύρος προϊόντων – υπηρεσιών (πλατφόρμα); Τιμολόγηση; Ποιες αγορές;

18 Διαχείριση Καινοτομίας vs. Διαχείριση Τεχνολογίας
Διαχείριση Γνώσης Διαχείριση Τεχνολογίας

19 Ορισμός της καινοτομίας
;;;;; Καινοτομία: Εφεύρεση + Εκμετάλλευση; Ορισμός: η διαδικασία μέσω της οποίας αναπτύσσονται νέα ή/και βελτιωμένα προϊόντα, υπηρεσίες, διαδικασίες και υλικά και μεταφέρονται – αξιοποιούνται, είτε σε εργοστασιακές μονάδες είτε στην αγορά, ανάλογα με την περίπτωση (Rubenstein) Διαχείριση άμεσου χρόνου (JIT) Διαδικασία που εξασφαλίζει ότι οι εισροές της διαδικασίας παραγωγής εισάγονται ακριβώς τη στιγμή που είναι αναγκαίες και επιτρέπει μείωση κόστους αποθήκευσης και κεφαλαίου

20 Κατηγορίες καινοτομιών

21 Ορισμός της διαχείρισης της καινοτομίας
Συνολική προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων και δράσης βασισμένης σε συνθετικό πλαίσιο επίλυσης προβλημάτων, και κατανόηση των διασυνδέσεων που υπάρχουν ανάμεσα σε καινοτόμα ρεύματα, οργανωσιακές ομάδες και οργανωσιακή εξέλιξη. Αφορά και την εφαρμογή και διαχείριση εταιρικών πολιτικών αποφάσεων και υπερνίκηση «αντίστασης» ατόμων απέναντι στις αλλαγές. Διοίκηση που: Δημιουργεί περιβάλλον που ενθαρρύνει την καινοτόμο σκέψη και δράση Προσανατολίζεται προς κάτι που θα είναι καλύτερο και θα προσφέρει μεγαλύτερη αξία Δρα έγκαιρα και ενθαρρύνει ανάληψη κινδύνου

22 Δημιουργικότητα Χωρίς να σηκώσετε το στυλό από το χαρτί, τραβήξτε μέχρι τέσσερις ευθείες γραμμές που να περνούν μέσα από όλες τις κουκίδες

23 Διαδικασία διαχείρισης της καινοτομίας
Διαχείριση της καινοτομίας (Delbecq & Mills): Ειδικά κονδύλια για καινοτομική δραστηριότητα (Ε.Τ.Α.) Τακτική εξέταση άτυπων προτάσεων από ομάδες που δεν εντάσσονται στην επίσημη «γραμμή» της διοίκησης Σαφής προσανατολισμός σε μελέτες που πρέπει να εκπονηθούν και παρακολούθησή τους (διερεύνηση – μάθηση) Εκτεταμένες δραστηριότητες συλλογής πληροφοριών πέραν των ορίων της επιχείρησης, με στόχο να αποκομίσουν γνώσεις από τρίτους και να κατανοήσουν τι κάνουν «οι άλλοι» Ρεαλιστικές (αλλά υψηλές) προσδοκίες Ατμόσφαιρα που υποστηρίζει την ύπαρξη και διόρθωση σφαλμάτων, τις εναλλακτικές προτάσεις, και διάθεση κατάλληλων πόρων για συντήρηση και υποστήριξη

24 Pixar Animation Studios
Some companies identify playfulness as a very important contributor to creativity and innovation through corporate culture. Pixar, Google and Apple are great examples. Visit their headquarters and you will find the kind of an environment that fosters excellence, creativity, imagination, collaboration, as well as well-being. They use spaces filled with playful colors, game rooms, interior gardens, offices designed like a movie set, toys, and even a large slide, all in hopes of stimulating creativity and fun. 1979: Lucasfilm, 1986: Steven Jobs, 2006: Disney (7.4bn$) (Toy Story, A Bug’s Life, Monsters Inc., Finding Nemo, The Incredibles, Cars, Ratatouille, WALL – E, Up, Cars 2) Όλες οι ταινίες κινουμένων σχεδίων της Pixar είναι μεταξύ των 50 τέτοιων ταινιών με τον μεγαλύτερο τζίρο στα χρονικά του κινηματογράφου.

25 Διαχείριση της καινοτομίας
Ατομικά χαρακτηριστικά που εντείνουν την πρωτοβουλία, η οποία ενθαρρύνει την καινοτομικότητα: Να θέτεις ερωτήσεις ώστε να εντοπίζεις προβλήματα και ευκαιρίες Να μαθαίνεις νέες δεξιότητες Να αναλαμβάνεις ρίσκο και δράση την κατάλληλη στιγμή (εγκαίρως) Να ευθυγραμμίζεις τις ισχυρές προσωπικές αξίες και πεποιθήσεις με τις αξίες και τους στόχους του οργανισμού

26 Κυκλική διαδικασία δημιουργίας καινοτομίας
Κυκλική διαδικασία δημιουργίας καινοτομίας Διαδικασία της καινοτομίας: συνεχής προσπάθεια X – Rite Shade Vision (δεν πωλείται πλέον)


Κατέβασμα ppt "Καινοτομία: επισκόπηση"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google