Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Μάιος 2013.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Μάιος 2013."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Μάιος 2013

2  Σύγκλιση πεδίων της επιστήμης των υπολογιστών και της τεχνολογίας της πληροφορίας με τη διοίκηση και την οικονομία  κάλυψη των αναγκών της εγχώριας και διεθνούς οικονομίας που βασίζεται στην πληροφορία  Προετοιμασία στελεχών επιχειρήσεων που θα κατανοούν και τα δύο πεδία & θα μπορούν να παρακολουθούν τη ραγδαία εξέλιξη που επιφέρει η τεχνολογία στον κόσμο των επιχειρήσεων 2

3  Επαγγελματικές και επιστημονικές δεξιότητες μέσω της ισορροπημένης εκπαίδευσης στην τεχνολογία και τη διοίκηση  Προετοιμασία των φοιτητών για το μέλλον που θα εξαρτάται από την πληροφορία και την τεχνολογία  Προετοιμασία στελεχών με γνώσεις – εφόδια από δύο επιστημονικές περιοχές για επιτυχημένη διευθέτηση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων  Έμπνευση και δημιουργία νέων δια-θεματικών προοπτικών για πτυχιούχους των δύο σχολών 3

4  Τη χρήση και τη δημιουργία καινοτόμων τεχνολογιών για τις επιχειρήσεις  Την παρακολούθηση και διαχείριση της τεχνολογικής ανάπτυξης  Ευκαιρίες που προσφέρουν οι τεχνολογίες στην αγορά  Κατανόηση της δομής και των λειτουργιών των επιχειρήσεων μέσω της τεχνολογίας  Τη χρήση της τεχνολογίας στη χάραξη στρατηγικών και στη λήψη αποφάσεων  Γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στις τεχνολογίες και στις δυνατότητες των επιχειρήσεων 4

5  Διεπιστημονικότητα – συνεργασία 2 Τμημάτων του ΑΠΘ με αντικείμενα - περιοχές αιχμής στη σύγχρονη αγορά εργασίας  Συνεχής αξιολόγηση διδασκόντων, μαθημάτων και συνολικά προγράμματος σπουδών  Έγκαιρος εντοπισμός προβλημάτων και συνεχείς ανανεώσεις των μαθημάτων και του προγράμματος σπουδών με γνώμονα τις αξιολογήσεις  Αποδεδειγμένα συνεχής βελτίωση του επιπέδου σπουδών και προσφερόμενης εκπαίδευσης 5

6  Διάρκεια σπουδών: 3 εξάμηνα ◦ 2 εξάμηνα μαθημάτων ◦ 1 εξάμηνο διπλωματική εργασία + μαθήματα  12 μαθήματα συνολικά (προσφέρονται 22) ◦ Α' εξάμηνο: 5 υποχρεωτικά μαθήματα ◦ Β' εξάμηνο: 5 (από 8) μαθήματα επιλογής ◦ Γ ' εξάμηνο: 2 (από 4) μαθήματα επιλογής  Βαθμός: ◦ 3/4 από το ΜΟ της βαθμολογίας των μαθημάτων ◦ 1/4 από το βαθμό της διπλωματικής εργασίας 6

7 7 Μαθήματα Πληροφορικής Μαθήματα Διοίκησης & Οικονομίας Κοινά Μαθήματα Πληροφορικής - Διοίκησης & Οικονομίας Κοινά Μαθήματα Πληροφορικής - Διοίκησης & Οικονομίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

8 8 1 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων Βάσεις Δεδομένων Πληροφοριακά Περιβάλλοντα Παγκόσμιου Ιστού Υποδομές Τεχνολογίας Πληροφορίας Διοίκηση Επιχειρήσεων Διοίκηση Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομική Λογιστική Διοικητική Λογιστική Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ Αποθήκες Δεδομένων & Εξόρυξη Δεδομένων Διοίκηση Έργων Πληροφορικής Διαχείριση Γνώσης Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών Επικοινωνία και Προώθηση Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Θεωρία Χαρτοφυλακίου Δίκαιο Πληροφορικής Μεθοδολογία Έρευνας και Ανάλυσης Δεδομένων 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ Προσομοίωση στη Διοίκηση Ηλεκτρονικό Εμπόριο Συμπεριφορά Καταναλωτή Διαχείριση Χρηματο- οικονομικών Κινδύνων

9  10 ος χρόνος λειτουργίας του  330 απόφοιτοι ◦ 157 Οικονομολόγοι & ◦ 173 Πληροφορικοί Θέσεις εργασίας  Οι απόφοιτοι καλύπτουν θέσεις εξειδικευμένων στελεχών στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα, καθώς και σε Ερευνητικά & Εκπαιδευτικά Ιδρύματα  Υπάρχει υψηλή ζήτηση Οικονομολόγων με προχωρημένες γνώσεις στην Πληροφορική 9

10  ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ολόκληρου του προγράμματος σπουδών & της διαδικασίας εκπόνησης διπλωματικής  η άποψη των φοιτητών που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους για το ΔΠΜΣ είναι πολύ καλή ή άριστη  Η βελτίωση είναι συνεχής και αισθητή από χρονιά σε χρονιά  Η συντριπτική πλειοψηφία των αποφοίτων δηλώνει ότι θα σύστηνε το ΔΠΜΣ σε νέους υποψήφιους 10

11  πιο σημαντικοί λόγοι συνειδητής επιλογής του : ποιότητα σπουδών & η φήμη του ΔΠΜΣ  μεγάλη βαθμολογία στα εφόδια που πήραν από το ΔΠΜΣ (γνώσεις, προοπτικές, ανταγωνιστικότητα κλπ.) 11 Συμπεράσματα Αξιολογήσεων (1 από 3)

12  Η διαδικασία της εκπόνησης διπλωματικής αξιολογείται πολύ θετικά σε όλα τα στάδιά της με αναφορά ελάχιστων προβλημάτων 12 Συμπεράσματα Αξιολογήσεων (2 από 3)

13  Υπάρχει μια συνολική ικανοποίηση των αποφοίτων του ΔΠΜΣ σε όλα σχεδόν τα επίπεδα  Υπάρχουν συνεχείς προσπάθειες για βελτιώσεις ◦ Στη λειτουργία ολόκληρου του προγράμματος σπουδών ή σε συγκεκριμένα μαθήματα ◦ Στις υποδομές ◦ Στη σύνδεση με τις επιχειρήσεις 13 Συμπεράσματα Αξιολογήσεων (3 από 3)

14  Τμήμα Πληροφορικής ◦ 6 διδάσκοντες ΔΕΠ, 1 γραμματειακή υποστήριξη, φοιτητές τεχνικής υποστήριξης ◦ Εργαστήρια:  Γλωσσών Προγραμματισμού & Τεχνολογίας Λογισμικού  Τεχνολογίας και Επεξεργασίας Δεδομένων  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ◦ 8 διδάσκοντες ΔΕΠ ◦ Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων 2 μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ΑΠΘ – διδάκτορες Τμ. Πληροφορικής ΑΠΘ & ◦ Τμ. Οικονομικών Επιστημων ΑΠΘ 14

15  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ◦ Ε. Πετρίδου, Καθηγήτρια ◦ Χ. Σπαθής, Αναπληρωτής Καθηγητής ◦ Χ. Μπουτσούκη, Επίκουρη Καθηγήτρια 15  Τμήμα Πληροφορικής ◦ Ν. Βασιλειάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής ◦ Ε. Αγγελής, Αναπληρωτής Καθηγητής ◦ Α. Βακάλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ι. Βλαχάβας, Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, Διευθυντής Δ.Π.Μ.Σ.

16 16 http://dpms.csd.auth.gr Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 541 24, Θεσσαλονίκη κα. Ξένια Νάστου email: dpms_info@csd.auth.gr τηλ: 2310-998709

17


Κατέβασμα ppt "Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Μάιος 2013."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google