Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΡΓΆΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΊΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ Δρ. Γεώργιος Καμπουρίδης 8/20/2015 Εισαγωγή στο Management 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΡΓΆΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΊΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ Δρ. Γεώργιος Καμπουρίδης 8/20/2015 Εισαγωγή στο Management 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΡΓΆΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΊΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ Δρ. Γεώργιος Καμπουρίδης gkabou@teipat.gr 8/20/2015 Εισαγωγή στο Management 1

2 Τι είναι Management; 8/20/2015Εισαγωγή στο Management 2  Management = Οργάνωση και Διοίκηση  '''.,., η ενέργεια, η τέχνη, ή ο τρόπος διοίκησης, χειρισμού, καθοδήγησης, κ. λ. π., η δεξιότητα διοίκησης, οι δεξιότητες του στελέχους."

3 Τι είναι Management; ( Ι ) 8/20/2015Εισαγωγή στο Management 3  Ό όρος management περιλαμβάνει :  Προσδιορισμό των στόχων του οργανισμού  Επίτευξη των στόχων ενός οργανισμού  Οργάνωση της εργασίας και των υποστηρικτών δραστηριοτήτων,  Υποκίνηση του προσωπικού, την επάνδρωση των θέσεων,  Έλεγχο του έργου,  Αξιολόγηση της προσπάθειας που ολοκληρώθηκε.

4 Τι είναι Management; ( ΙΙ ) 8/20/2015Εισαγωγή στο Management 4  American Society of Management:  Είναι ο τρόπος δουλειάς με άλλους και μέσω άλλων για την επιτυχία των αντικειμενικών και μετρήσιμων στόχων του οργανισμού.  Παράλληλα οφείλει να ικανοποιεί τις υποκειμενικές ανάγκες των μελών του. Εργαζόμενος με περισσότερα προσόντα qualified) Υποκειμενικές ανάγκες των εργαζομένων ταυτίζονται με τους στόχους της επιχείρησης Εργαζόμενος με λιγότερα προσόντα (under qualified)

5 Δραστηριότητες του Manager 8/20/2015Εισαγωγή στο Management 5  O ι δραστηριότητες – λειτουργίες :  Του προγραμματισμού,  Της οργάνωσης,  Της επιλογής των κατάλληλων εργαζομένων  Του συντονισμού,  Της υποκίνησης, καθοδήγησης και ελέγχου για την επίτευξη αποτελεσμάτων μέσω άλλων προσώπων με τη διαδικασία εκχώρησης αρμοδιοτήτων (delegation).

6 Δραστηριότητες του Manager ( Ι ) 8/20/2015Εισαγωγή στο Management 6  Ευθύνη (responsibility):  T ο καθήκον ( ενέργεια ) ή εργασία που πρέπει να ολοκληρωθεί σε ορισμένο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τις προδιαγραφές.  Εξουσιοδότηση (Delegation): η δυνατότητα που έχει δοθεί σε κάποιον να ενεργεί για λογαριασμό άλλου.  Υπευθυνότητα (Accountability): η υποχρέωση να δίνει κανείς λογαριασμό για τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

7 Δραστηριότητες του Manager ( ΙΙ ) 8/20/2015Εισαγωγή στο Management 7  Να εκχωρούν αρμοδιότητες σε κατώτερα επίπεδα μέσα στον οργανισμό.  Να κάνουν τις εργασίες πιο ενδιαφέρουσες για τους εργαζόμενους  Να αυξάνουν το βαθμό υπευθυνότητας κάθε θέσης εργασίας  Να εφαρμόζουν νέα συστήματα ανταμοιβής για την απόδοση των εργαζομένων  Να συμπεριφέρνονται στους εργαζόμενους με Σεβασμό

8 «Διοίκηση» ή «Διαχείριση» τι ο Mackenzie (1969) 8/20/2015Εισαγωγή στο Management 8  « Διοίκηση » να πετυχαίνεις αντικειμενικούς στόχους μέσα από τους άλλους,  « Διαχείριση » να διευθύνεις τις λεπτομέρειες της εκτελεστικής δουλειάς.

9 Κατάταξη Οργανισμών 8/20/2015Εισαγωγή στο Management 9 1. Τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς όπως για παράδειγμα ένα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Πανεπιστήμιο, Νοσοκομείο. 2. Οι οικονομικοί οργανισμοί που έχουν στόχο το κέρδος, δηλαδή τις επιχειρήσεις.

10 Στοιχεία των οργανισμών ( Τζωρτζάκης) 8/20/2015Εισαγωγή στο Management 10  Έχουν ένα ξεκάθαρο σκοπό. Ο σκοπός αυτός πιθανόν να εκφράζεται είτε ως ένας στόχος ή ως σύνολο στόχων  Έχουν μέλη τους ανθρώπους.  Έχουν ιδιαίτερη δομή που καθορίζει και  προσδιορίζει την συμπεριφορά των μελών του.

11 Η ΘΕΩΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 8/20/2015Εισαγωγή στο Management 11  Οι άνθρωποι σχηματίζουν οργανισμούς για να πετύχουν κοινούς στόχους.  Αποδοχή της εξουσίας Η εξουσία του manager δεν προέρχεται από την θέση που κατέχει, αλλά από τον βαθμό αποδοχής του από τους εργαζόμενους.

12 Τι Σημαίνει Βιομηχανικός ? 8/20/2015Εισαγωγή στο Management 12  « Βιομηχανία » (industry) αναφέρεται σε μεταποιητικές παραγωγικές επιχειρήσεις ( δευτερογενής τομέας της οικονομίας ) σε αντιπαράθεση με τη « γεωργία », ( πρωτογενής τομέας ).  Βιομηχανία σημαίνει επίσης επιχειρηματική δραστηριότητα μεγάλης κλίμακας, π. χ. ο κλάδος των δημόσιων μεταφορών. Στα πλαίσια του μαθήματος ο όρος βιομηχανία θα χρησιμοποιείται με την έννοια του κλάδου.

13 Επιστημονικό Management 8/20/2015Εισαγωγή στο Management 13  Η πρώτη προσέγγιση με επιστημονικό τρόπο, έγινε από τον Taylor.  « Η οικονομική ευημερία επιτυγχάνεται μόνο με την μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων ».  Η απόδοση βελτιώνεται όταν η παραγωγή γίνεται με τον " μοναδικό σωστό τρόπο " ο οποίος καθοριζόταν από τον ειδικό.

14 Επιστημονικό Management ( Ι ) 8/20/2015Εισαγωγή στο Management 14  Προσέγγιση Συμπεριφοράς (Behavioral approach).  Η βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένου μπορεί να γίνει με την επίδειξη κατανόησης στους ίδιους τους εργαζομένους παρά με την επίδειξη κατανόησης στην εργασία.

15 Επιστημονικό Management ( ΙΙ ) 8/20/2015Εισαγωγή στο Management 15  Επιστήμη του Management (Management Science γνωστή και σαν Επιχειρησιακή Έρευνα (Operational research).  Η παραγωγικότητα των εργαζομένων μπορεί να αυξηθεί με επιστημονικές μεθόδους σε συνδυασμό με μαθηματικά μοντέλα των εργασιών.

16 Οι παραδοχές προσέγγισης του management με επιστημονικό τρόπο 8/20/2015Εισαγωγή στο Management 16  Τα προβλήματα των οργανισμών μπορούν να επιλυθούν με την εφαρμογή των επιστημονικών μεθόδων.  Τα προβλήματα ενός συστήματος μπορούν να λυθούν με την επίλυση μαθηματικών εξισώσεων που αντιπροσωπεύουν το σύστημα. Τα βήματα τα οποία ακολουθεί η μέθοδος, είναι :

17 Οι παραδοχές προσέγγισης του management με επιστημονικό τρόπο 8/20/2015Εισαγωγή στο Management 17  Ο manager παρατηρεί το σύστημα ( μέρος της επιχείρησης ) στο οποίο παρουσιάζεται το πρόβλημα.  Διατυπώνει ένα μαθηματικό μοντέλο, το οποίο περιγράφει τις σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών που συνθέτουν το σύστημα.

18 Οι παραδοχές προσέγγισης του management με επιστημονικό τρόπο  Το μαθηματικό μοντέλο χρησιμοποιείται για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το πώς θα συμπεριφερόταν το πραγματικό σύστημα κάτω από ορισμένες δεδομένες συνθήκες.  Τέλος, το μαθηματικό μοντέλο δοκιμάζεται με την εκτέλεση πειραμάτων, για να διαπιστωθεί αν το σύστημα πράγματι συμπεριφέρεται με ορισμένο τρόπο κάτω από τις προβλεπόμενες συνθήκες, 8/20/2015Εισαγωγή στο Management 18

19 Ανασχεδιασμός των Παραγωγικών Διαδικασιών (Reengineering) 8/20/2015Εισαγωγή στο Management 19  Η μέγιστη απόδοση θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο με τον ανασχεδιασμό της εργασίας και την αλλαγή της στάσης των εργαζομένων για τη δουλειά.  Μελέτες χρόνου και κινήσεων (Studies of time and motions), Απλοποίηση της εργασίας  Πληρωμή με το κομμάτι (Payment by piece)

20 Ανασχεδιασμός των Παραγωγικών Διαδικασιών (I) 8/20/2015Εισαγωγή στο Management 20  Η δωδεκάδα συμφέρει ( ως τυποποιημένη μορφή ενός συνόλου προϊόντων )  Χρονικός προγραμματισμός έργων ( Διάγραμμα Gant), τεχνικές πρόβλεψης ολοκλήρωσης έργων  Επίδομα παραγωγής ( Κίνητρα αύξησης της παραγωγικότητας -Production bonus)

21 Προσέγγιση Εξάρτησης (Personal Approach) 8/20/2015Εισαγωγή στο Management 21  Ο καλύτερος τρόπος Management εξαρτάται από τον προσωπικό τύπο διοίκησης του Manager σε σχέση με τις ανάγκες μιας δεδομένης κατάστασης, ενός δεδομένου οργανισμού.  Έμφαση στην κουλτούρα των οργανισμών.  Managers με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στόχους ( προσηλωμένοι στους στόχους, επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων κλπ ).

22 Ερωτήσεις Κατανόησης  Τι είναι Management; Περιγράψτε τις δραστηριότητες του Manager. 8/20/2015Εισαγωγή στο Management 22


Κατέβασμα ppt "ΟΡΓΆΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΊΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ Δρ. Γεώργιος Καμπουρίδης 8/20/2015 Εισαγωγή στο Management 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google