Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οργάνωςη και Διοίκηςη Βιομηχανικών Επιχειρήςεων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οργάνωςη και Διοίκηςη Βιομηχανικών Επιχειρήςεων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Οργάνωςη και Διοίκηςη Βιομηχανικών Επιχειρήςεων
Εισαγωγή στο Management Οργάνωςη και Διοίκηςη Βιομηχανικών Επιχειρήςεων Δρ. Γεώργιος Καμπουρίδης 4/20/2017

2 Τι είναι Management; Management = Οργάνωση και Διοίκηση
'''.,.,η ενέργεια, η τέχνη, ή ο τρόπος διοίκησης, χειρισμού, καθοδήγησης, κ.λ.π., η δεξιότητα διοίκησης, οι δεξιότητες του στελέχους." Εισαγωγή στο Management 4/20/2017

3 Τι είναι Management; (Ι)
Προσδιορισμό των στόχων του οργανισμού Επίτευξη των στόχων ενός οργανισμού Οργάνωση της εργασίας και των υποστηρικτών δραστηριοτήτων, Υποκίνηση του προσωπικού, την επάνδρωση των θέσεων, Έλεγχο του έργου, Αξιολόγηση της προσπάθειας που ολοκληρώθηκε. Εισαγωγή στο Management 4/20/2017

4 Τι είναι Management; (ΙΙ)
American Society of Management: Είναι ο τρόπος δουλειάς με άλλους και μέσω άλλων για την επιτυχία των αντικειμενικών και μετρήσιμων στόχων του οργανισμού. Παράλληλα οφείλει να ικανοποιεί τις υποκειμενικές ανάγκες των μελών του. Εργαζόμενος με περισσότερα προσόντα qualified) Υποκειμενικές ανάγκες των εργαζομένων ταυτίζονται με τους στόχους της επιχείρησης Εργαζόμενος με λιγότερα προσόντα (under qualified) Εισαγωγή στο Management 4/20/2017

5 Δραστηριότητες του Manager
Oι δραστηριότητες – λειτουργίες : Του προγραμματισμού, Της οργάνωσης, Της επιλογής των κατάλληλων εργαζομένων Του συντονισμού, Της υποκίνησης, καθοδήγησης και ελέγχου για την επίτευξη αποτελεσμάτων μέσω άλλων προσώπων με τη διαδικασία εκχώρησης αρμοδιοτήτων (delegation). Εισαγωγή στο Management 4/20/2017

6 Δραστηριότητες του Manager (Ι)
Ευθύνη (responsibility): Tο καθήκον (ενέργεια) ή εργασία που πρέπει να ολοκληρωθεί σε ορισμένο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Εξουσιοδότηση (Delegation): η δυνατότητα που έχει δοθεί σε κάποιον να ενεργεί για λογαριασμό άλλου. Υπευθυνότητα (Accountability): η υποχρέωση να δίνει κανείς λογαριασμό για τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Εισαγωγή στο Management 4/20/2017

7 Δραστηριότητες του Manager (ΙΙ)
Να εκχωρούν αρμοδιότητες σε κατώτερα επίπεδα μέσα στον οργανισμό. Να κάνουν τις εργασίες πιο ενδιαφέρουσες για τους εργαζόμενους Να αυξάνουν το βαθμό υπευθυνότητας κάθε θέσης εργασίας Να εφαρμόζουν νέα συστήματα ανταμοιβής για την απόδοση των εργαζομένων Να συμπεριφέρνονται στους εργαζόμενους με Σεβασμό Εισαγωγή στο Management 4/20/2017

8 «Διοίκηση» ή «Διαχείριση» τι ο Mackenzie (1969)
«Διοίκηση» να πετυχαίνεις αντικειμενικούς στόχους μέσα από τους άλλους, «Διαχείριση» να διευθύνεις τις λεπτομέρειες της εκτελεστικής δουλειάς. Εισαγωγή στο Management 4/20/2017

9 Κατάταξη Οργανισμών 1. Τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς όπως για παράδειγμα ένα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Πανεπιστήμιο, Νοσοκομείο. 2. Οι οικονομικοί οργανισμοί που έχουν στόχο το κέρδος, δηλαδή τις επιχειρήσεις. Εισαγωγή στο Management 4/20/2017

10 Στοιχεία των οργανισμών (Τζωρτζάκης)
Έχουν ένα ξεκάθαρο σκοπό. Ο σκοπός αυτός πιθανόν να εκφράζεται είτε ως ένας στόχος ή ως σύνολο στόχων Έχουν μέλη τους ανθρώπους. Έχουν ιδιαίτερη δομή που καθορίζει και προσδιορίζει την συμπεριφορά των μελών του. Εισαγωγή στο Management 4/20/2017

11 Η ΘΕΩΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
Οι άνθρωποι σχηματίζουν οργανισμούς για να πετύχουν κοινούς στόχους. Αποδοχή της εξουσίας Η εξουσία του manager δεν προέρχεται από την θέση που κατέχει, αλλά από τον βαθμό αποδοχής του από τους εργαζόμενους. Εισαγωγή στο Management 4/20/2017

12 Τι Σημαίνει Βιομηχανικός ?
«Βιομηχανία» (industry) αναφέρεται σε μεταποιητικές παραγωγικές επιχειρήσεις (δευτερογενής τομέας της οικονομίας) σε αντιπαράθεση με τη «γεωργία», (πρωτογενής τομέας). Βιομηχανία σημαίνει επίσης επιχειρηματική δραστηριότητα μεγάλης κλίμακας, π.χ. ο κλάδος των δημόσιων μεταφορών. Στα πλαίσια του μαθήματος ο όρος βιομηχανία θα χρησιμοποιείται με την έννοια του κλάδου. Εισαγωγή στο Management 4/20/2017

13 Επιστημονικό Management
Η πρώτη προσέγγιση με επιστημονικό τρόπο, έγινε από τον Taylor. «Η οικονομική ευημερία επιτυγχάνεται μόνο με την μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων». Η απόδοση βελτιώνεται όταν η παραγωγή γίνεται με τον "μοναδικό σωστό τρόπο" ο οποίος καθοριζόταν από τον ειδικό. Εισαγωγή στο Management 4/20/2017

14 Επιστημονικό Management (Ι)
Προσέγγιση Συμπεριφοράς (Behavioral approach). Η βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένου μπορεί να γίνει με την επίδειξη κατανόησης στους ίδιους τους εργαζομένους παρά με την επίδειξη κατανόησης στην εργασία. Εισαγωγή στο Management 4/20/2017

15 Επιστημονικό Management (ΙΙ)
Επιστήμη του Management (Management Science γνωστή και σαν Επιχειρησιακή Έρευνα (Operational research). Η παραγωγικότητα των εργαζομένων μπορεί να αυξηθεί με επιστημονικές μεθόδους σε συνδυασμό με μαθηματικά μοντέλα των εργασιών. Εισαγωγή στο Management 4/20/2017

16 Οι παραδοχές προσέγγισης του management με επιστημονικό τρόπο
Τα προβλήματα των οργανισμών μπορούν να επιλυθούν με την εφαρμογή των επιστημονικών μεθόδων. Τα προβλήματα ενός συστήματος μπορούν να λυθούν με την επίλυση μαθηματικών εξισώσεων που αντιπροσωπεύουν το σύστημα. Τα βήματα τα οποία ακολουθεί η μέθοδος, είναι: Εισαγωγή στο Management 4/20/2017

17 Οι παραδοχές προσέγγισης του management με επιστημονικό τρόπο
Ο manager παρατηρεί το σύστημα (μέρος της επιχείρησης) στο οποίο παρουσιάζεται το πρόβλημα. Διατυπώνει ένα μαθηματικό μοντέλο, το οποίο περιγράφει τις σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών που συνθέτουν το σύστημα. Εισαγωγή στο Management 4/20/2017

18 Οι παραδοχές προσέγγισης του management με επιστημονικό τρόπο
Το μαθηματικό μοντέλο χρησιμοποιείται για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το πώς θα συμπεριφερόταν το πραγματικό σύστημα κάτω από ορισμένες δεδομένες συνθήκες. Τέλος, το μαθηματικό μοντέλο δοκιμάζεται με την εκτέλεση πειραμάτων, για να διαπιστωθεί αν το σύστημα πράγματι συμπεριφέρεται με ορισμένο τρόπο κάτω από τις προβλεπόμενες συνθήκες, Εισαγωγή στο Management 4/20/2017

19 Ανασχεδιασμός των Παραγωγικών Διαδικασιών (Reengineering)
Η μέγιστη απόδοση θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο με τον ανασχεδιασμό της εργασίας και την αλλαγή της στάσης των εργαζομένων για τη δουλειά. Μελέτες χρόνου και κινήσεων (Studies of time and motions), Απλοποίηση της εργασίας Πληρωμή με το κομμάτι (Payment by piece) Εισαγωγή στο Management 4/20/2017

20 Ανασχεδιασμός των Παραγωγικών Διαδικασιών (I)
Η δωδεκάδα συμφέρει (ως τυποποιημένη μορφή ενός συνόλου προϊόντων) Χρονικός προγραμματισμός έργων (Διάγραμμα Gant), τεχνικές πρόβλεψης ολοκλήρωσης έργων Επίδομα παραγωγής (Κίνητρα αύξησης της παραγωγικότητας-Production bonus) Εισαγωγή στο Management 4/20/2017

21 Προσέγγιση Εξάρτησης (Personal Approach)
Ο καλύτερος τρόπος Management εξαρτάται από τον προσωπικό τύπο διοίκησης του Manager σε σχέση με τις ανάγκες μιας δεδομένης κατάστασης, ενός δεδομένου οργανισμού. Έμφαση στην κουλτούρα των οργανισμών. Managers με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στόχους (προσηλωμένοι στους στόχους, επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων κλπ). Εισαγωγή στο Management 4/20/2017

22 Ερωτήσεις Κατανόησης Τι είναι Management; Περιγράψτε τις δραστηριότητες του Manager. Εισαγωγή στο Management 4/20/2017


Κατέβασμα ppt "Οργάνωςη και Διοίκηςη Βιομηχανικών Επιχειρήςεων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google