Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αξιολόγηση στη φυσική αγωγή. Θέματα εργασίων Κίνητρα στη φυσική αγωγή. Κίνητρα στη φυσική αγωγή. Ο ρόλος του κλίματος κινήτρων στη διαμόρφωση θετικών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αξιολόγηση στη φυσική αγωγή. Θέματα εργασίων Κίνητρα στη φυσική αγωγή. Κίνητρα στη φυσική αγωγή. Ο ρόλος του κλίματος κινήτρων στη διαμόρφωση θετικών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αξιολόγηση στη φυσική αγωγή

2 Θέματα εργασίων Κίνητρα στη φυσική αγωγή. Κίνητρα στη φυσική αγωγή. Ο ρόλος του κλίματος κινήτρων στη διαμόρφωση θετικών στάσεων των μαθητών Ο ρόλος του κλίματος κινήτρων στη διαμόρφωση θετικών στάσεων των μαθητών Μέθοδοι διδασκαλίας στη φυσική αγωγή Μέθοδοι διδασκαλίας στη φυσική αγωγή Μέθοδοι εξάσκησης δεξιοτήτων στη φυσική αγωγή Μέθοδοι εξάσκησης δεξιοτήτων στη φυσική αγωγή Αξιολόγηση – βαθμολόγηση στην φυσική αγωγή Αξιολόγηση – βαθμολόγηση στην φυσική αγωγή

3 Θέματα εργασιών Γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη του εφήβου Γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη του εφήβου Αναγνώριση και έπαινος στη φυσική αγωγή Αναγνώριση και έπαινος στη φυσική αγωγή Συνεργατική διδασκαλία στη φυσική αγωγή Συνεργατική διδασκαλία στη φυσική αγωγή Σχεδιασμός και προγραμματισμός διδακτικού πλάνου Σχεδιασμός και προγραμματισμός διδακτικού πλάνου Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη μαθησιακή διαδικασία Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη μαθησιακή διαδικασία

4 Αξιολόγηση Σκοπός: Να αποκτήσει ο μαθητής επίγνωση για τις διαδικασίες εκτίμησης και αξιολόγησης των επιδόσεών του. Σκοπός: Να αποκτήσει ο μαθητής επίγνωση για τις διαδικασίες εκτίμησης και αξιολόγησης των επιδόσεών του. Στρατηγικές: α) Πρέπει να μειωθεί η έμφαση που δίνεται στις κοινωνικές συγκρίσεις. Στρατηγικές: α) Πρέπει να μειωθεί η έμφαση που δίνεται στις κοινωνικές συγκρίσεις. β) Πρέπει να δημιουργούνται συνθήκες και διαδικασίες που δίνουν στους αθλητές ευκαιρίες για να βελτιώσουν οι ίδιοι την απόδοσή τους. β) Πρέπει να δημιουργούνται συνθήκες και διαδικασίες που δίνουν στους αθλητές ευκαιρίες για να βελτιώσουν οι ίδιοι την απόδοσή τους.

5 γ) Πρέπει να υπάρχουν κάρτες και πίνακες βαθμολόγησης και αξιολόγησης όπου θα καταγράφεται η πρόοδος των αθλητών. γ) Πρέπει να υπάρχουν κάρτες και πίνακες βαθμολόγησης και αξιολόγησης όπου θα καταγράφεται η πρόοδος των αθλητών. δ) Πρέπει να ενθαρρύνονται οι αθλητές να συμμετέχουν και οι ίδιοι στη διαδικασία της αξιολόγησης. δ) Πρέπει να ενθαρρύνονται οι αθλητές να συμμετέχουν και οι ίδιοι στη διαδικασία της αξιολόγησης.

6 Αξιολόγηση ως μέσο διδασκαλίας Διαγνωστική αξιολόγηση (αρχή της διδασκαλίας) Διαγνωστική αξιολόγηση (αρχή της διδασκαλίας) βοηθά στη διάγνωση του επιπέδου των μαθητών και παράλληλα στη βελτίωση τους (ανατροφοδότηση – παρακίνηση) βοηθά στη διάγνωση του επιπέδου των μαθητών και παράλληλα στη βελτίωση τους (ανατροφοδότηση – παρακίνηση) Διαμορφωτική αξιολόγηση Διαμορφωτική αξιολόγηση Κατά τη διάρκεια της εξάσκησης παρέχεται ανατροφοδότηση που οδηγεί σε επιπλέον βελτίωση Κατά τη διάρκεια της εξάσκησης παρέχεται ανατροφοδότηση που οδηγεί σε επιπλέον βελτίωση Τελική αξιολόγηση Τελική αξιολόγηση Αξιολόγηση της προόδου των μαθητών και επίτευξης των στόχων Αξιολόγηση της προόδου των μαθητών και επίτευξης των στόχων

7 Αξιολόγηση στο γυμνάσιο Αξιολόγηση ψυχοκινητικού τομέα Αξιολόγηση ψυχοκινητικού τομέα Αξιολόγηση συναισθηματικού τομέα Αξιολόγηση συναισθηματικού τομέα Αξιολόγηση γνωστικού τομέα Αξιολόγηση γνωστικού τομέα Η αξιολόγηση στοχεύει στον έλεγχο της εκμάθησης των κινητικών-αθλητικών δεξιοτήτων και λιγότερο της αθλητικής επίδοσης. Έμφαση δίνεται στην ατομική πρόοδο Η αξιολόγηση στοχεύει στον έλεγχο της εκμάθησης των κινητικών-αθλητικών δεξιοτήτων και λιγότερο της αθλητικής επίδοσης. Έμφαση δίνεται στην ατομική πρόοδο

8 Είδη αξιολόγησης Ποιότητα εκτέλεσης της κίνησης (διαδικασία) Ποιότητα εκτέλεσης της κίνησης (διαδικασία) Αποτέλεσμα εκτέλεσης (αποτέλεσμα) Αποτέλεσμα εκτέλεσης (αποτέλεσμα) Ο εκπαιδευτικός να χρησιμοποιεί λίστα κριτηρίων (ποιοτική εκτέλεση) Ο εκπαιδευτικός να χρησιμοποιεί λίστα κριτηρίων (ποιοτική εκτέλεση)

9 Προϋποθέσεις αξιολόγησης Εγκυρότητα Εγκυρότητα Αντικειμενικότητα Αντικειμενικότητα Αξιοπιστία Αξιοπιστία

10 Αυθεντική αξιολόγηση Αναφέρεται στην αξιολόγηση του μαθητή σε συνθήκες παιχνιδιού Αναφέρεται στην αξιολόγηση του μαθητή σε συνθήκες παιχνιδιού Λήψη αποφάσεων Λήψη αποφάσεων Εκτέλεση δεξιότητας Εκτέλεση δεξιότητας Κινήσεις χωρίς μπάλα Κινήσεις χωρίς μπάλα

11 Κριτήρια αξιολόγησης - βαθμολόγησης Κινητική γνώση (κινητικός στόχος) 40% Κινητική γνώση (κινητικός στόχος) 40% Προσπάθεια, ενδιαφέρον, Προσπάθεια, ενδιαφέρον, συμπεριφορά, γνώσεις (κοινωνικός και γνωστικός στόχος) 40% συμπεριφορά, γνώσεις (κοινωνικός και γνωστικός στόχος) 40% Φυσικές ικανότητες (βιολογικός στόχος) 20% Φυσικές ικανότητες (βιολογικός στόχος) 20%

12 Αξιολόγηση ψυχοκινητικού τομέα Λίστες κριτηρίων Λίστες κριτηρίων Οικονομία χρόνου Οικονομία χρόνου Ανατροφοδότηση στους μαθητές Ανατροφοδότηση στους μαθητές Αξιοπιστία της αξιολόγησης Αξιοπιστία της αξιολόγησης Κινητικές δοκιμασίες - δοκιμασίες ΦΚ Κινητικές δοκιμασίες - δοκιμασίες ΦΚ Έμφαση στην ατομική βελτίωση Έμφαση στην ατομική βελτίωση Καθορισμός στόχων Καθορισμός στόχων

13 Αξιολόγηση συναισθηματικού τομέα Παρατήρηση Παρατήρηση Γραπτές ερωτήσεις (π.χ. αυτοαξιολόγηση της υπευθυνότητας) Γραπτές ερωτήσεις (π.χ. αυτοαξιολόγηση της υπευθυνότητας) Συμπεριφορά Συμπεριφορά Λίστες κριτηρίων Λίστες κριτηρίων

14 Αξιολόγηση γνωστικού τομέα Γραπτές ερωτήσεις Γραπτές ερωτήσεις Η έμφαση δίνεται στην αξιολόγηση του κινητικού στόχου και της προσπάθειας. Συστήνεται η αποφυγή γραπτών εξετάσεων για βαθμολόγηση. Η έμφαση δίνεται στην αξιολόγηση του κινητικού στόχου και της προσπάθειας. Συστήνεται η αποφυγή γραπτών εξετάσεων για βαθμολόγηση.

15 Βαθμολόγηση του μαθητή Σύνθεση όσο το δυνατόν περισσότερων παραγόντων Σύνθεση όσο το δυνατόν περισσότερων παραγόντων Σύνδεση των βαθμών με την επίτευξη των μαθησιακών στόχων Σύνδεση των βαθμών με την επίτευξη των μαθησιακών στόχων Παροχή πληροφόρησης σε μαθητές και γονείς για περαιτέρω βελτίωση Παροχή πληροφόρησης σε μαθητές και γονείς για περαιτέρω βελτίωση

16 Εκπαιδευτική αξιολόγηση ‘Η συστηματική και οργανωμένη διαδικασία, κατά την οποία διεργασίες, συστήματα, άτομα, μέσα,πλαίσια ή αποτελέσματα ενός εκπαιδευτικού μηχανισμού εκτιμιούνται με βάση προκαθορισμένα κριτήρια και μέσα και προκαθορισμένους σκοπούς’ ‘Η συστηματική και οργανωμένη διαδικασία, κατά την οποία διεργασίες, συστήματα, άτομα, μέσα,πλαίσια ή αποτελέσματα ενός εκπαιδευτικού μηχανισμού εκτιμιούνται με βάση προκαθορισμένα κριτήρια και μέσα και προκαθορισμένους σκοπούς’ (Δημητρόπουλος, 1999)

17 Βασικοί σκοποί της εκπαιδευτικής αξιολόγησης Ποιοτική βελτίωση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος Ποιοτική βελτίωση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος Επαγγελματική ανέλιξη των αποτελεσματικών εκπαιδευτικών Επαγγελματική ανέλιξη των αποτελεσματικών εκπαιδευτικών Ποιοτική βελτίωση και αναβάθμιση της μάθησης που λαμβάνει χώρα στα σχολεία Ποιοτική βελτίωση και αναβάθμιση της μάθησης που λαμβάνει χώρα στα σχολεία

18 ‘κακή’ αξιολόγηση Μέσο πίεσης και ελέγχου Μέσο πίεσης και ελέγχου Μέσο πίεσης από τις εκάστοτε πολιτικές ιδεολογίες και τους κρατούντες Μέσο πίεσης από τις εκάστοτε πολιτικές ιδεολογίες και τους κρατούντες Επιβολή της κυρίαρχης ιδεολογίας στην εκπαίδευση Επιβολή της κυρίαρχης ιδεολογίας στην εκπαίδευση Συμβάλλει στη διατήρηση της κοινωνικής ανισότητας Συμβάλλει στη διατήρηση της κοινωνικής ανισότητας Αντιβαίνει στην ιδέα της ελευθερίας δράσης και πνευματικής ανεξαρτησίας του εκπαιδευτικού Αντιβαίνει στην ιδέα της ελευθερίας δράσης και πνευματικής ανεξαρτησίας του εκπαιδευτικού Επηρεάζει αρνητικά τη σχέση εκπαιδευτικού και φορέων αξιολόγησης Επηρεάζει αρνητικά τη σχέση εκπαιδευτικού και φορέων αξιολόγησης Κυριαρχούν προβληματικές προσεγγίσεις αξιολόγησης που δεν εξασφαλίζουν τις βασικές προϋποθέσεις επιστημονικής εγκυρότητας Κυριαρχούν προβληματικές προσεγγίσεις αξιολόγησης που δεν εξασφαλίζουν τις βασικές προϋποθέσεις επιστημονικής εγκυρότητας Επιβάλλει την υπαλληλοποίηση Επιβάλλει την υπαλληλοποίηση Χρησιμοποιείται για προαγωγή ‘κατ’ εκλογήν’ Χρησιμοποιείται για προαγωγή ‘κατ’ εκλογήν’

19 ‘καλή αξιολόγηση’ Ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει το δικό του μερίδιο στην επιτυχία- πρόοδο του μαθητή Ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει το δικό του μερίδιο στην επιτυχία- πρόοδο του μαθητή Ο καλύτερος εκπαιδευτικός μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερος Ο καλύτερος εκπαιδευτικός μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερος Διαπίστωση ορίων, δυνατοτήτων ή επιδόσεων, ανάθεση καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και ρόλων στην εκπαιδευτική διαδικασία Διαπίστωση ορίων, δυνατοτήτων ή επιδόσεων, ανάθεση καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και ρόλων στην εκπαιδευτική διαδικασία Προσδιορισμός αναγκών των εκπαιδευτικών για βελτίωση, αδυναμιών και ελλείψεων, επιστημονική και διδακτική αναβάθμιση και εξέλιξη των εκπαιδευτικών Προσδιορισμός αναγκών των εκπαιδευτικών για βελτίωση, αδυναμιών και ελλείψεων, επιστημονική και διδακτική αναβάθμιση και εξέλιξη των εκπαιδευτικών Αξιοκρατική επιλογή για συγκεκριμένες θέσεις ή ρόλους Αξιοκρατική επιλογή για συγκεκριμένες θέσεις ή ρόλους Διδάσκει τον εκπαιδευτικό να αναζητά πληροφορίες και δεδομένα για τον εαυτό του, τη διδακτική του συμπεριφορά, να αυτό- αξιολογείται και να βελτιώνεται Διδάσκει τον εκπαιδευτικό να αναζητά πληροφορίες και δεδομένα για τον εαυτό του, τη διδακτική του συμπεριφορά, να αυτό- αξιολογείται και να βελτιώνεται Εξασφαλίζει την αξιοκρατία στην εκπαίδευση Εξασφαλίζει την αξιοκρατία στην εκπαίδευση

20 Κριτήρια αξιολόγησης Η συμπεριφορά του εκπαιδευτικού μέσα και έξω από την τάξη Η συμπεριφορά του εκπαιδευτικού μέσα και έξω από την τάξη Η μεθοδολογία που χρησιμοποιεί Η μεθοδολογία που χρησιμοποιεί Η αποτελεσματικότητα της προσπάθειας του Η αποτελεσματικότητα της προσπάθειας του Η παιδαγωγική και επιστημονική του κατάρτιση Η παιδαγωγική και επιστημονική του κατάρτιση Το επιστημονικό του έργο Το επιστημονικό του έργο

21 Μέθοδοι αξιολόγησης Παρατήρηση Παρατήρηση Διαπίστωση της απόδοσης των μαθητών Διαπίστωση της απόδοσης των μαθητών Διαπίστωση της παιδαγωγικής και επιστημονικής κατάρτισης/επάρκειας Διαπίστωση της παιδαγωγικής και επιστημονικής κατάρτισης/επάρκειας Αυτό-αξιολόγηση Αυτό-αξιολόγηση Αλληλοαξιολόγηση Αλληλοαξιολόγηση Τήρηση και μελέτη αρχείων Τήρηση και μελέτη αρχείων Διάφορες εξετάσεις Διάφορες εξετάσεις Ατομικός φάκελος Ατομικός φάκελος Συνδυασμοί μεθόδων Συνδυασμοί μεθόδων


Κατέβασμα ppt "Αξιολόγηση στη φυσική αγωγή. Θέματα εργασίων Κίνητρα στη φυσική αγωγή. Κίνητρα στη φυσική αγωγή. Ο ρόλος του κλίματος κινήτρων στη διαμόρφωση θετικών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google