Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ManLab1 Συστεμική θεώρηση του σχεδιασμού της εργασίας Οργανωσιακάστοιχεία Περιβαλλοντικάστοιχεία Στοιχείασυμπεριφοράς ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ Παραγωγική και ικανοποιητική.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ManLab1 Συστεμική θεώρηση του σχεδιασμού της εργασίας Οργανωσιακάστοιχεία Περιβαλλοντικάστοιχεία Στοιχείασυμπεριφοράς ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ Παραγωγική και ικανοποιητική."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ManLab1 Συστεμική θεώρηση του σχεδιασμού της εργασίας Οργανωσιακάστοιχεία Περιβαλλοντικάστοιχεία Στοιχείασυμπεριφοράς ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ Παραγωγική και ικανοποιητική εργασία ΣχεδιασμόςεργασίαςΑνάδρασηΕΠΙΘΥΜΗΤΑΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

2 ManLab2 Συστατικά του σχεδιασμού της εργασίας Οργανωσιακά στοιχεία Μηχανιστική προσέγγιση Ροή εργασίας Πρακτικές εργασίας Εργονομία Περιβαλλοντικά στοιχεία Iκανότητες & διαθεσιμότητα εργαζομένων Προσδοκίες κοινωνικές και κουλτούρας Στοιχεία συμπεριφοράς Αυτονομία Ποικιλία Αναγνώριση καθήκοντος Σημαντικότητα καθήκοντος Ανάδραση

3 ManLab3 Οργανωσιακά στοιχεία (1) Σχετίζονται με την Αποτελεσματικότητα της εργασίας. Μηχανιστική προσέγγιση Προσδιορισμός και ταξινόμηση των καθηκόντων σε σχέση με το χρόνο και την προσπάθεια που απαιτείται από τους εργαζόμενους. Ο προσδιορισμός καθηκόντων οδηγεί στην δομική προσαρμογή (specialization) της εργασίας. Το βήμα αυτό οδηγεί σε μικρό (χρονικά) κύκλο εργασίας Η μηχανιστική προσέγγιση δίνει βαρύτητα στα: Αποτελεσματικότητα της προσπάθειας Χρόνο Κόστος εργασίας Εκπαίδευση Χρόνος μάθησης εργαζομένων

4 ManLab4 Ροή εργασίας Ροή εργασίας Η παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών απαιτεί διαδοχή και ισορροπία μεταξύ εργασιών για να εκτελεσθεί σωστάΗ παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών απαιτεί διαδοχή και ισορροπία μεταξύ εργασιών για να εκτελεσθεί σωστά Εργονομία Εργονομία Η βέλτιστη παραγωγικότητα απαιτεί την θεώρηση της σχέσης μεταξύ εργαζομένου και της εργασίας κατά το σχεδιασμό της. Η εργονομία μελετάει την αλληλεπίδραση ανθρώπου – εξοπλισμού.Η βέλτιστη παραγωγικότητα απαιτεί την θεώρηση της σχέσης μεταξύ εργαζομένου και της εργασίας κατά το σχεδιασμό της. Η εργονομία μελετάει την αλληλεπίδραση ανθρώπου – εξοπλισμού. Πρακτικές εργασίας Πρακτικές εργασίας Είναι η θέσπιση τρόπων διεξαγωγής της εργασίας.Είναι η θέσπιση τρόπων διεξαγωγής της εργασίας. Οργανωσιακά στοιχεία (2)

5 ManLab5 Περιβαλλοντικά στοιχεία Ικανότητα και διαθεσιμότητα εργαζομένων Παράγοντας που καθορίζει τις προϋποθέσεις της αποτελεσματικότητας της εργασίαςΠαράγοντας που καθορίζει τις προϋποθέσεις της αποτελεσματικότητας της εργασίας Προσδοκίες κοινωνικές και κουλτούρας Η αποδοχή του σχεδιασμού της εργασίας εξαρτάται από προεκτάσεις όπως το κοινωνικό περιβάλλον και η κουλτούρα των εργαζομένων.Η αποδοχή του σχεδιασμού της εργασίας εξαρτάται από προεκτάσεις όπως το κοινωνικό περιβάλλον και η κουλτούρα των εργαζομένων.

6 ManLab6 Στοιχεία συμπεριφοράς (1) Ο παράγοντας αυτός βοηθάει στην δημιουργία κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος το οποίο επηρεάζει την ικανοποίηση των αναγκών του εργαζομένου

7 ManLab7 Αναγνώριση καθήκοντος Με την έλλειψη του οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να αναγνωρίσουν το αποτέλεσμα της εργασίας τους. Αυτό σημαίνει:Με την έλλειψη του οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να αναγνωρίσουν το αποτέλεσμα της εργασίας τους. Αυτό σημαίνει:  Μικρή αίσθηση υπευθυνότητας  Έλλειψη ηθικής ικανοποίησης Σημαντικότητα καθήκοντος Η σημασία του καθήκοντος έναντι της συνολικής εργασίας.Η σημασία του καθήκοντος έναντι της συνολικής εργασίας.Ανάδραση Ανάδραση σημαίνει ότι ο εργαζόμενος γνωρίζει το βαθμό απόδοσης της εργασίας κάθε χρονική στιγμή. Η έλλειψη της περιορίζει τα κίνητρα για μεγαλύτερη αποδοτικότητα από τους εργαζομένους.Ανάδραση σημαίνει ότι ο εργαζόμενος γνωρίζει το βαθμό απόδοσης της εργασίας κάθε χρονική στιγμή. Η έλλειψη της περιορίζει τα κίνητρα για μεγαλύτερη αποδοτικότητα από τους εργαζομένους. Στοιχεία συμπεριφοράς (2)

8 ManLab8 Όσο περισσότερο εξειδικευμένη είναι η εργασία τότε η παραγωγικότητα φτάνει το μέγιστο σημείο. Τα στοιχεία συμπεριφοράς όμως είναι εκείνα που μειώνουν τους βαθμούς απόδοσης της εργασίας Ανταλλαγές μεταξύ συμπεριφοράς και αποτελεσματικότητας (1) Γράφημα Α: Παραγωγικότητα έναντι εξειδίκευσης

9 ManLab9 Γράφημα Β: Ικανοποίηση έναντι εξειδίκευσης Η ικανοποίηση αυξάνεται όταν η απογοήτευση είναι σε χαμηλά επίπεδα και η ανάδραση σε υψηλά. Όταν όμως υπάρξει έλλειψη αυτονομίας, ποικιλίας και αναγνώριση καθήκοντος τότε η ικανοποίηση μειώνεται. Ανταλλαγές μεταξύ συμπεριφοράς και αποτελεσματικότητας (2)

10 ManLab10 Γράφημα Γ: Μάθηση έναντι εξειδίκευσης Ανταλλαγές μεταξύ συμπεριφοράς και αποτελεσματικότητας (3) Απαιτείται μικρότερος χρόνος για την μάθηση μιας εξειδικευμένης εργασίας από το αντίθετο.

11 ManLab11 Γράφημα Δ: Turnover έναντι εξειδίκευσης Οι εργασίες με υψηλό ποσοστό εξειδίκευσης είναι πιο εύκολες στη μάθηση, τα χαμηλά ποσοστά ικανοποίησης που συνδέονται με αυτές οδηγούν σε υψηλές τιμές turnover. Ανταλλαγές μεταξύ συμπεριφοράς και αποτελεσματικότητας (4)

12 ManLab12 Τεχνικές Επανασχεδιασμού εργασίας Υπό-εξειδικευμένες Απλοποίηση εργασίας:Διαίρεση εργασίας στα επιμέρους καθήκοντα Αποβολή μη απαραίτητων καθηκόντων Επανασχεδιασμός:Προσδιορισμός επιθυμητών αποτελεσμάτωνΕπανασχεδιασμός:Προσδιορισμός επιθυμητών αποτελεσμάτων Επαναδόμηση εργασιών Απόφαση για το βαθμό εξειδίκευσης της εργασίας κατά το σχεδιασμό της

13 ManLab13 Υπερ-εξειδικευμένες  Περιορισμένη ικανοποίηση  Μικρές δυνατότητες επιτυχίας  Αναγνώριση  Ψυχολογική ανάπτυξη

14 ManLab14 Μέθοδοι βελτίωσης: Εργασιακή εναλλαγή Μετακίνηση εργαζομένων από εργασία σε εργασίαΜετακίνηση εργαζομένων από εργασία σε εργασία Εργασιακή μεγέθυνση (οριζόντια επέκταση) Επέκταση του αριθμού των σχετικών καθηκόντων μέσα στην εργασία. Πρόσθεση παρόμοιων υπευθυνοτήτων για την παροχή μεγαλύτερης ποικιλίας.Επέκταση του αριθμού των σχετικών καθηκόντων μέσα στην εργασία. Πρόσθεση παρόμοιων υπευθυνοτήτων για την παροχή μεγαλύτερης ποικιλίας. Εμπλουτισμός εργασίας (κατακόρυφη επέκταση) Αύξηση υπευθυνότητας, αυτονομίας και ελέγχου στην εργασία (καθήκοντα προγραμματισμού και ελέγχου )Αύξηση υπευθυνότητας, αυτονομίας και ελέγχου στην εργασία (καθήκοντα προγραμματισμού και ελέγχου ) Αυτόνομες ομάδες εργασίας  Ομάδες εργασίας με υπευθυνότητες προϊσταμένου  Τα μέλη της ομάδας μπορούν να εκτελέσουν όλες τις εργασίες των εργαζομένων της ομάδας  Παρακολούθηση απόδοσης εργασιών


Κατέβασμα ppt "ManLab1 Συστεμική θεώρηση του σχεδιασμού της εργασίας Οργανωσιακάστοιχεία Περιβαλλοντικάστοιχεία Στοιχείασυμπεριφοράς ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ Παραγωγική και ικανοποιητική."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google