Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΜΣ 513 Ακαδημαϊκό Έτος 2014 - 2015 Εαρινό Εξάμηνο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΜΣ 513 Ακαδημαϊκό Έτος 2014 - 2015 Εαρινό Εξάμηνο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΜΣ 513 Ακαδημαϊκό Έτος 2014 - 2015 Εαρινό Εξάμηνο

2 Agenda για σήμερα Διδάσκοντες Διδασκαλία και Εξέταση μαθήματος Περιεχόμενο Μαθήματος Εισαγωγή στο Η-Εμπόριο Εφαρμογές Η-Εμπορίου Επιχειρησιακά Μοντέλα στο Η-Εμπόριο

3 Διδάσκοντες Αφροδίτη Τσαλγατίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια Γεώργιος Αθανασόπουλος, Δρ. Πληροφορικής

4 Σκοπός του Μαθήματος Να εξετάσει τι σημαίνει Η-Εμπόριο και τις διαφορές του από το παραδοσιακό Εμπόριο Τα επιχειρησιακά μοντέλα για το Η-Εμπόριο Τεχνολογίες Ανάπτυξης Εφαρμογών Η-Εμπορίου Σχετικά θέματα [Ασφάλεια, Η-Διακυβέρνηση, Νομικά θέματα κλπ] Να βοηθήσει τους φοιτητές να εξοικειωθούν στην: Ανάπτυξη εφαρμογών Η-Εμπορίου χρησιμοποιώντας μία συγκεκριμένη τεχνολογία

5 Διδασκαλία και Εξέταση Μαθήματος Διδασκαλία και Εμπέδωση της Ύλης μέσω Διαλέξεων Εργαστηρίων στην τεχνολογία JXTA Τρόπος Εξέτασης Υποχρεωτική Εργασία 20-40% Υποχρεωτικές Γραπτές Εξετάσεις 60-80

6 Περιεχόμενο Μαθήματος Θεωρητικό Μέρος Εισαγωγή στο Η-Εμπόριο καί Επιχειρησιακά Μοντέλα Η-Κατάστημα, Aρχιτεκτονικές καί Τεχνολογίες γιά Η-Εμπόριο Η Τεχνολογία JXTA για Ανάπτυξη Εφαρμογών Η-Εμπορίου Συστήματα φήμης, επιθέσεις και μηχανισμοί άμυνας Η τεχνολογία EDI και το πρότυπο ebXML Νομικές Πτυχές Ηλεκτρονικού Εμπορίου Η-Πληρωμές και Ασφάλεια Εργαστηριακό Μέρος Τεχνολογία JXTA και Ανάπτυξη Εφαρμογών Η-Εμπορίου

7 Υλικό Εργαστηρίου Αναπτυξη P2P εφαρμογών Εισαγωγή στο JXTA framework Αρχιτεκτονική και τοπολογία P2P δικτύου Ανάπτυξη κόμβων δικτύου Ανάπτυξη JXTA υπηρεσιών Χρήση των υπηρεσιών

8 Agenda για σήμερα Διδάσκοντες Διδασκαλία και Εξέταση μαθήματος Περιεχόμενο Μαθήματος Εισαγωγή στο Η-Εμπόριο Εφαρμογές Η-Εμπορίου Επιχειρησιακά Μοντέλα στο Η-Εμπόριο

9 Ηλεκτρονικό Εμπόριο Εισαγωγή (1) Γενική έννοια που καλύπτει πολλές μορφές επιχειρησιακών συναλλαγών ή ανταλλαγής πληροφορίας: μεταξύ Επιχειρήσεων [Business to Business – Β2Β], συνήθως μέσω EDI [Electronic Data Interchange] από τη δεκαετία του 1970. Αποτελεί το 94% των συναλλαγών η-εμπορίου μεταξύ Επιχειρήσεων και Καταναλωτών [Business to Consumer – Β2C] μεταξύ Καταναλωτών και Επιχειρήσεων [Consumer to Business – C2B] μεταξύ Επιχειρήσεων και Κυβέρνησης [Business to Government – Β2G] καθώς καιG2B, G2G, G2E [Government-to-Employee], G2C [Government-to-Citizen], C2G [Citizen-to-Government] μεταξύ Kαταναλωτών [Consumer to Consumer C2C], π.χ. eBay, Paypal μεταξύ Επιχειρήσεων και Υπαλλήλων [Business to Employee – B2E] που γίνονται με τη χρήση της τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών

10 H-Εμπόριο H-Εμπόριο Εισαγωγή (2) Εμφανίστηκε πριν από περίπου 40 χρόνια. Από τότε έχει αλλάξει πολύ. Δεκαετία 1970: ηλεκτρονική διεξαγωγή εμπορικών συναλλαγών μέσω η- ανταλλαγής παραγγελιών και τιμολογιών χρησιμοποιώντας τα πρότυπα Electronic Data Interchange (EDI)και Electronic Funds Transfer (EFT). Δεκαετία 1980: πιστωτικές κάρτες, ΑΤΜs, telephone banking, Συστήματα για κράτηση αεροπορικών θέσεων (Sabre στις ΗΠΑ και της Travicom στη Βρετανία Δεκαετία 1990: συστήματα ενδο-επιχειρησιακού σχεδιασμού (Entreprise Resource Planning), Εξόρυξης Δεδομένων (Data Mining)και αποθήκευσης δεδομένων (Data Warehousing). Σήμερα περιλαμβάνει τα πάντα, από την παραγγελία ψηφιακού περιεχομένου για άμεση διαδικτυακή κατανάλωση έως και την παραγγελία συμβατικών αγαθών και υπηρεσιών, αλλά και τις υπηρεσίες που διευκολύνουν άλλες μορφές ηλεκτρονικού εμπορίου.

11 H-Εμπόριο H-Εμπόριο Εισαγωγή (3) Αύξηση εύρους των η-ανταλλαγών με χρήση Διαδικτύου Ηλεκτρονική μεταφορά χρηματικών πόρων Διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain management) Διαδικτυακό μάρκετινγκ (Internet marketing) Διεκπεραίωση διαδικτυακών διαδικασιών (online transaction processing), Ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων (electronic data interchange, EDI), Καταγραφή συστημάτων διοίκησης (inventory management) Αυτοματοποίηση συστημάτων συγκέντρωσης δεδομένων.

12 H-Εμπόριο H-Εμπόριο Εισαγωγή (4) Μερικοί ορισμοί Εμπόριο παροχής αγαθών και υπηρεσιών που πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα, βασιζόμενο δηλαδή στην ηλεκτρονική μετάδοση δεδομένων, χωρίς να καθίσταται αναγκαία η φυσική παρουσία των συμβαλλομένων μερών, πωλητή-αγοραστή. Περιλαμβάνει το σύνολο των διαδικτυακών διαδικασιών: ανάπτυξης, προώθησης, πώλησης, παράδοσης, εξυπηρέτησης και πληρωμής για προϊόντα και υπηρεσίες.

13 Ηλεκτρονικό Εμπόριο Εισαγωγή (5) Κι άλλοι Ορισμοί: Η ανταλλαγή αγαθών που επιτυγχάνεται μέσα από μια συνήθως συνεχή επικοινωνία με ηλεκτρονικά μέσα. Κάθε μορφή επιχειρηματικής συναλλαγής στην οποία οι εταίροι αλληλεπιδρούν με ηλεκτρονικά μέσα και όχι με τη φυσική τους παρουσία ή με άμεση επαφή Το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να έχει μια ευρεία ερμηνεία, ώστε να περιλαμβάνει ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων ή αγορά αγαθών από επιχειρήσεις ή άτομα. Κάθε δραστηριότητα, που περιλαμβάνει τη λειτουργία και την αλληλεπίδραση επιχειρήσεων με ηλεκτρονικά μέσα, όπως η παροχή υπηρεσιών On-Line

14 Ηλεκτρονικό Εμπόριο Εισαγωγή (6) Φορείς: Κυβέρνηση Προμηθευτές Έμποροι Καταναλωτές Διαδικασίες: Marketing Πωλήσεις Πληρωμές Προμήθεια Υποστήριξη Δίκτυα: Διαδίκτυο Ιδιωτικά Δίκτυα Τεχνολογίες Πληροφορικής Νομοθεσία

15 Ηλεκτρονικό Εμπόριο Εισαγωγή (7) Περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και λειτουργιών, όπως: Επίτευξη αρχικής επαφής μεταξύ πιθανού πελάτη και πιθανού προμηθευτή Ανταλλαγή Πληροφορίας Υποστήριξη πριν και μετά την πώληση (Πληροφορίες γιά διαθέσιμα προϊόντα και υπηρεσίες, βοήθεια στη χρήση του προϊόντος, κλπ.) Πωλήσεις, Ηλεκτρονικές Πληρωμές, Διανομή προϊόντος Διαμοιραζόμενες Επιχειρησιακές Διαδικασίες μεταξύ μιας επιχείρησης και των συνεργατών της Εικονικές Επιχειρήσεις προσωρινή συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων που μοιράζονται τα μέσα και τις δεξιότητές τους για να ανταποκριθούν καλύτερα σε επιχειρησιακές ευκαιρίες. Η συνεργασία τους υποστηρίζεται από δίκτυα υπολογιστών. Οι εικονικές επιχειρήσεις είναι το αποτέλεσμα της χρήσης των συνεργατικών δικτύων και της κατανεμημένης συνεργασίας

16 Ηλεκτρονικό Εμπόριο Εισαγωγή (8) Επηρεάζει σημαντικά τη δομή και τις διαδικασίες του εμπορίου Οι Επιχειρησιακές Διαδικασίες που υποστηρίζονται από το Η-Εμπόριο Διασχίζουν τα όρια μιας μεμονωμένης εταιρείας Εκτελούνται συνεργατικά με άλλους εταίρους Απευθύνονται σε μια συγκεκριμένη αγορά μέσω Εικονικών Επιχειρήσεων Αρκετές εταιρείες ξεκίνησαν αναδιοργάνωση προς αυτή την κατεύθυνση Κάθε εταιρεία είναι υπεύθυνη για ένα επί μέρους τμήμα μιας συνολικής διαδικασίας

17 Ηλεκτρονικό Εμπόριο Εισαγωγή (9) Για την επιτυχία του Η-Εμπορίου χρειάζονται διαφορετικές επιλογές από το παραδοσιακό εμπόριο. Για παράδειγμα, για το B2C H-Εμπόριο χρειάζεται: Ευέλικτη υποδομή που υποστηρίζει πολύπλοκες και ευέλικτες υπηρεσίες που μπορούν να διαχειρίζονται τα αιτήματα των πελατών σε ένα ιδιαίτερα δυναμικό δίκτυο από προμηθευτές. Τα δομικά στοιχεία αυτής της υποδομής πρέπει: να εξασφαλίζουν ασφάλεια και να παρέχουν μηχανισμούς γιά: Αναζήτηση, Διαφήμιση, Διαπραγμάτευση, Ταίριασμα Aπαίτησης με προσφορά (ΜatchΜaking), Παραγγελίες, Τιμολόγηση, Πληρωμές, Διανομή, Υπηρεσίες λογιστηρίου και υποστήριξης πελατών, κλπ

18 Ηλεκτρονικό Εμπόριο Εισαγωγή (10) Επομένως η τεχνολογία Η-Εμπορίου σχετίζεται με πολλές περιοχές της επιστήμης των υπολογιστών όπως: Βάσεις δεδομένων και επεξεργασία συναλλαγών Διαλειτουργικότητα ετερογενών συστημάτων και πηγών πληροφόρησης Έξυπνοι πράκτορες (agents), πολυμέσα, Ασφάλεια Συστήματα εργασιορροών (workflow systems) Κατανεμημένη επεξεργασία, mobile computing κλπ. Η έρευνα σε όλα τα παραπάνω πεδία συνεχίζεται

19 Κυριότερα Είδη Εφαρμογών Η-Εμπορίου Εφαρμογές επιχείρησης προς επιχείρηση [Β2Β] Εφαρμογές επιχείρησης προςΚαταναλωτή [B2C] Eφαρμογές Καταναλωτή προς Καταναλωτή [C2C] ή Ατόμου προς Άτομο [Person to Person – P2P]

20 Agenda για σήμερα Διδάσκοντες Διδασκαλία και Εξέταση μαθήματος Περιεχόμενο Μαθήματος Εισαγωγή στο Η-Εμπόριο Εφαρμογές Η-Εμπορίου Επιχειρησιακά Μοντέλα στο Η-Εμπόριο

21 Εφαρμογές B2B Χαρακτηριστικά Ανταλλαγή δεδομένων Παραγγελίες Εσωτερική οργάνωση επιχείρησης Απομακρυσμένη συνεργασία Προώθηση προϊόντων σε εμπόρους, προμηθευτές κτλ Πληρωμές

22 Εφαρμογές Β2Β Πλεονεκτήματα Μείωση χρόνου εξυπηρέτησηςπαραγγελιών Just-In-Time systems για κατασκευαστές (μειώνει το κόστος αποθήκης και μεταφοράς προϊόντων) Quick Response για συστήματα λιανικής πώλησης Μείωση όγκου εργασιών και χρησιμοποιούμενου χαρτιού Παρακολούθηση δικτύου διανομής Ενδυνάμωση επαγγελματικών σχέσεων Βελτίωση Ποιότητας Παρεχομένων Υπηρεσιών

23 Εφαρμογές Β2Β Εργαλεία - Συστατικά Η-Πληρωμές Τηλεδιάσκεψη Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, Υποστήριξης Διοίκησης, Βάσεις Δεδομένων Ηλεκτρονικοί κατάλογοι Τεχνικές Αναζήτησης, Profiles Πίνακες ανακοινώσεων, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο EDI, ebXML, UDDI

24 Εφαρμογές Β2Β Μια Στρατηγική Ανάπτυξης 1. Καθορισμός στόχων 2. Εξασφάλιση υποστήριξης από συνεργάτες 3.Εξέταση τρόπου διεξαγωγής εμπορίου από συνεργάτες 4.Εξέταση πιθανής αναδιοργάνωσης 5.Λήψη βοήθειας στην εισαγωγή της νέας εφαρμογής 6. Ξεκίνημα εφαρμογής με μικρές απαιτήσεις 7.Πιλοτικό πρόγραμμα με λίγους συνεργάτες 8.Κοινή αναπαράσταση δεδομένων 9.Eξέλιξη βήμα - βήμα

25 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΕΙΛΕΣ Εμφάνιση χρηστών με πλαστή ταυτότητα Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε δίκτυο Παράνομη πρόσβαση στα δεδομένα Τρόποι αντιμετώπισης ΛειτουργίαΤεχνολογία ΚρυπτογράφησηΚωδικοποίηση δεδομένων Συμμετρική και Ασύμμετρη κρυπτογράφηση Authentication Πιστοποίησητ αυτότητας Ηλεκτρονικές υπογραφές Firewalls Eλέγχειτηνκυκ λοφορία Proxy servers κλπ

26 Agenda για σήμερα Διδάσκοντες Διδασκαλία και Εξέταση μαθήματος Περιεχόμενο Μαθήματος Εισαγωγή στο Η-Εμπόριο Εφαρμογές Η-Εμπορίου Επιχειρησιακά Μοντέλα στο Η-Εμπόριο


Κατέβασμα ppt "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΜΣ 513 Ακαδημαϊκό Έτος 2014 - 2015 Εαρινό Εξάμηνο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google