Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2011 - 2013 Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου Γεώργιος Συλαίος Επίκουρος Καθηγητής Κιμμέρια.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2011 - 2013 Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου Γεώργιος Συλαίος Επίκουρος Καθηγητής Κιμμέρια."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2011 - 2013 Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου Γεώργιος Συλαίος Επίκουρος Καθηγητής Κιμμέρια Ξάνθης gsylaios@env.duth.gr

2 «Άξονα Προτεραιότητας 4: Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης» Θεματική Προτεραιότητα: Σχεδιασμός, εισαγωγή και εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης προκειμένου να αυξηθεί η απασχολησιμότητα, να βελτιωθεί η συνάφεια της υποχρεωτικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης / κατάρτισης προς την αγορά εργασίας, και να προσαρμοστούν οι δεξιότητες του εκπαιδευμένου προσωπικού σε μία καινοτόμο αντίληψη και σε μία οικονομία βασισμένη στην κοινωνία της γνώσης.

3 Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

4 Στόχοι αυτού του νέου, ενιαίου πλαισίου υλοποίησης των δράσεων είναι:  Η μεγιστοποίηση των συνεργειών και η αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας.  Η βελτιστοποίηση του συντονισμού και της διαχείρισης.  Η διεύρυνση και ενίσχυση της δικτύωσης με άλλα Ιδρύματα, την αγορά εργασίας και τους πιστοποιημένους φορείς προώθησης της απασχόλησης. Στόχοι ΔΑΣΤΑ

5 Ετήσιο Σχέδιο Δράσης του ΔΑΣΤΑ 1.Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος του ΔΑΣΤΑ 2.Δικτυακός Τόπος του ΔΑΣΤΑ 3.Δικτύωση Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, Δήμοι, άλλοι πιστοποιημένοι φορείς προώθησης της απασχόλησης, Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης, συλλογικοί επαγγελματικοί και κλαδικοί φορείς, Παρατηρητήριο Νεανικής Επιχειρηματικότητας και Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς κλπ 4. Ενέργειες Προβολής / Δημοσιότητας και Διάχυσης των Αποτελεσμάτων Ημέρες καριέρας, έκδοση ενημερωτικού υλικού, οργάνωση εκδηλώσεων Διαγωνισμοί Καινοτομίας εντός του Πανεπιστημίου

6 Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Εξασφαλίζει τη Πρακτική Άσκηση 112 συνολικά φοιτητών 1ος κύκλος 1/7/2011 – 31/8/2011, θα συμμετάσχουν 30 φοιτητές 2ος κύκλος 1/7/2012 – 31/8/2012 θα συμμετάσχουν 41 φοιτητές 3ος κύκλος 1/7/2013 – 31/8/2013, θα συμμετάσχουν 41 φοιτητές Η Πρακτική Άσκηση έχει δίμηνη διάρκεια. Λαμβάνει χώρα σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, μελετητικά και τεχνικά γραφεία, βιοτεχνίες και βιομηχανίες, εταιρείες συμβούλων περιβαλλοντικής διαχείρισης, δημόσιους οργανισμούς και φορείς.

7

8 Η Πρακτική Άσκηση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για α) την πληρέστερη κατάρτιση των φοιτητών του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, β) την εξασφάλιση θέσεων εργασίας για τους αποφοίτους του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, και γ) την ενίσχυση της γενικότερης προσπάθειας για ουσιαστική σύνδεση της Ανώτατης Εκπαίδευσης με την παραγωγική διαδικασία. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος η Πρακτική Άσκηση θεσμοθετήθηκε πλέον ως μάθημα επιλογής ενταγμένη στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος.

9 Άμεσοι στόχοι της Πρακτικής Άσκησης είναι: Η απόκτηση μιας πρώτης εμπειρίας / προϋπηρεσίας σχετικής με το επάγγελμα, Η εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης που οι φοιτητές κατέχουν, Η ανάδειξη δεξιοτήτων των ασκούμενων, Η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης των ασκουμένων, Η ομαλότερη μετάβαση των φοιτητών από το Πανεπιστήμιο στο χώρο της παραγωγής, της παροχής υπηρεσιών, των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Η εξοικείωση των φοιτητών με το εργασιακό περιβάλλον και με τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου, Η δημιουργία ενός δικτύου μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Επιχειρήσεων, για την προώθηση συνεργασιών στην Ελλάδα αλλά και στον ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο.

10 Στα πλαίσια του προτεινόμενου έργου θα λάβουν χώρα: α) δράσεις ενημέρωσης και προβολής της ΠΑ προς τους φοιτητές του ΤΜΠ (συναντήσεις ενημέρωσης, ανακοινώσεις, ανάπτυξη ιστοσελίδας στο δικτυακό τόπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, κλπ.) β) δράσεις προετοιμασίας και οργάνωσης της ΠΑ (κατάρτιση βάσης δεδομένων Παραγωγικών Φορέων, κατάρτιση βάσης δεδομένων ασκούμενων φοιτητών, έκδοση οδηγού πρακτικής άσκησης, κλπ) γ) Δράσεις υλοποίησης της ΠΑ (εποπτεία ασκούμενων, σύνταξη τεύχους πεπραγμένων, πιστοποίηση περαίωσης ΠΑ, κλπ.), και δ) Δράσεις αξιολόγησης της επιτυχίας της ΠΑ (παρακολούθηση δεικτών, σύνταξη ετησίων εκθέσεων αξιολόγησης, σύνταξη συνολικής έκθεσης αξιολόγησης έργου, κλπ.)

11 α) δράσεις ενημέρωσης και προβολής της ΠΑ Υπάρχει ειδική σελίδα ΠΑ στην ιστοσελίδα του Τμήματος (Προπτυχιακά) Υπάρχει συνεχής και άμεση ενημέρωση της σελίδας του μαθήματος της ΠΑ στο e-class Ενημερωτική ημερίδα Συνεχής επαφή με e-mail. β) δράσεις προετοιμασίας και οργάνωσης της ΠΑ Καταρτίστηκε η Βάση Δεδομένων Παραγωγικών Φορέων που επιθυμούν να δεχθούν φοιτητές..\Κατάλογος Επιχειρήσεων για Πρακτική Άσκηση.xls..\Κατάλογος Επιχειρήσεων για Πρακτική Άσκηση.xls Βρίσκεται σε εξέλιξη η κατάρτιση βάσης δεδομένων υποψήφιων ασκούμενων φοιτητών ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΜΠ- ΔΠΘ.docΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΜΠ- ΔΠΘ.doc Έχει ολοκληρωθεί η έκδοση οδηγού πρακτικής άσκησης ΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

12 ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ Υποβολή αιτήσεων φοιτητών έως 22/5/2011 Επιλογή 30 ασκουμένων Επικοινωνία με επιχειρήσεις – φορείς και υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με το Τμήμα μας Υπογραφή Ειδικών Συμβάσεων ασκουμένων με ΕΕ Ορισμός Επόπτη - μέλους ΔΕΠ για κάθε ασκούμενο Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης Συμπλήρωση Απαραίτητων Εντύπων Πεπραγμένων και Αξιολόγησης Έκδοση βεβαίωσης ΠΑ από φορέα Υποβολή δικαιολογητικών στην ΕΕ

13 1. Επιλογή Ασκουμένων  Η απόδοση του φοιτητή στα μαθήματα  Η εντοπιότητα του φοιτητή, δηλαδή εάν ο τόπος πραγματοποίησης της ΠΑ συμπίπτει ή βρίσκεται κοντά στον τόπο της μόνιμης κατοικίας του.  Η κατεύθυνση σπουδών που ακολουθεί (αυτό ισχύει μόνο για τους φοιτητές 8ου εξαμήνου).  Η προσωπικότητα, το ήθος και ο χαρακτήρας του φοιτητή.  Η προσωπική του επιθυμία και οι προτιμήσεις. Η επιλογή θα γίνεται από τον ΕΥ σε συνεργασία με το μέλος ΔΕΠ που πρότεινε τη συγκεκριμένη θέση άσκησης, οποίος θα είναι και ο επόπτης του.

14 2. Υπογραφή Σύμβασης - Δικαιώματα Σύμφωνα με τη προκήρυξη επιλέξιμες δαπάνες είναι:  Η μηνιαία αμοιβή του ασκουμένου (340 ευρώ ανά μήνα),  Το κόστος ασφάλισης του ασκούμενου στο ΙΚΑ,  Δαπάνες εφ’ άπαξ μετακίνησης του ασκούμενου στο χώρο ΠΑ (κάλυψη μίας μετακίνησης του ασκούμενου κατά την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης προς τον τόπο υλοποίησής της και μία μετακίνηση (επιστροφή) του ασκούμενου μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης)

15 2. Υπογραφή Σύμβασης - Υποχρεώσεις Τήρηση Ημερολογίου Καθημερινής Απασχόλησης, στο οποίο θα καταγράφει συνοπτικά και για όσο χρόνο διαρκεί η ΠΑ, την καθημερινή του απασχόληση, τις εργασίες και τα καθήκοντα που του ανατέθηκαν κλπ. (πχ. Εργασία πεδίου, εργαστηριακό έργο, υπολογιστικό έργο, σχεδιασμός διεργασιών, σύνταξη τεχνικής πρότασης, καταμέτρηση υλικού, μετρήσεις πεδίου κ.λπ.). Συγγραφή εκτενούς Τεχνικής Έκθεσης, στην οποία θα αναφέρονται οι επιστημονικές και τεχνικές λεπτομέρειες των εργασιών που πραγματοποίησε ο ασκούμενος στο πλαίσιο της ΠΑ.

16 3. Υποχρέωση συμπλήρωσης εντύπων -Υποχρεώσεις 3.1. Έντυπα που Αφορούν το Φοιτητή E-mail ενημέρωσης για την έναρξη ΠΑ προς τον Επόπτη κάθε φοιτητή με κοινοποίηση στον Επιστημονικά Υπεύθυνο. Αποστέλλω και τα στοιχεία του Υπεύθυνου Εκπαίδευσης. Βεβαίωση Πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης Δήλωση Πρακτικής Άσκησης Έντυπο Αποτίμησης της Πρακτικής από το Φοιτητή Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Πρακτικής από το Φοιτητή Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Φοιτητή από Συνεργαζόμενο Φορέα

17

18

19 3. Υποχρέωση συμπλήρωσης εντύπων -Υποχρεώσεις 3.1. Έντυπα που Αφορούν το Φορέα Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης από το Φορέα

20 ΠΡΟΣΟΧΗ 1.Κάθε έντυπο και κάθε σελίδα του φακέλου σας να έχει το λογότυπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και του ΕΣΠΑ 2.Μην ξεχάσετε τη Βεβαίωση ΠΑ σωστά συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη 3.Οπωσδήποτε τη Τεχνική Έκθεση ΠΑ και το Ημερήσιο Ημερολόγιο με τα λογότυπα σε κάθε σελίδα. 4.Πριν τη Πρακτική Άσκηση πηγαίνω στο Γραφείο ΠΑ για να πάρω μία βεβαίωση για το ΙΚΑ.

21 Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση Αριθμού Μητρώου στο ΙΚΑ είναι: Φωτοτυπία της Αστυνομικής Tαυτότητας Έγγραφο που ν' αποδεικνύει τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας, λογαριασμός ΔΕΗ κ.λ.π.) Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του Τραπεζικού Λογαριασμού Φωτοτυπία της Σύμβασης ΠΡΟΣΟΧΗ

22 Επισημαίνεται στους φοιτητές που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα της ΠΑ ότι στον επαγγελματικό χώρο που θα βρεθούν, εκπροσωπούν εκ των πραγμάτων όχι μόνο τον εαυτό τους, αλλά και το Τμήμα και το Πανεπιστήμιο τους. Η δική τους, λοιπόν, υπεύθυνη και ευπρεπής συμπεριφορά και απόδοση, όχι μόνο κάνει καλό στους ίδιους αλλά, επίσης, συμβάλλει στην ενίσχυση της καλής εικόνας του Τμήματος και του Πανεπιστημίου προς τα έξω. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

23 Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας !!!!!


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2011 - 2013 Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου Γεώργιος Συλαίος Επίκουρος Καθηγητής Κιμμέρια."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google