Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΑΣΤΑ

2 ΕΣΠΑ: Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
Έγγραφο προγραμματισμού για τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο Επιδότηση από την ΕΕ για Επιχειρησιακά Προγράμματα ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

3 Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση
ΔΑΣΤΑ Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση

4 ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Να εξοικειωθούν οι φοιτητές/τριες με τον κόσμο της παραγωγικής διαδικασίας, με σκοπό τη βελτίωση των επαγγελματικών προοπτικών τους ως αποφοίτων στην αγορά εργασίας. Να αυξηθεί η απασχολησιμότητα, να βελτιωθεί η συνάφεια της υποχρεωτικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης/κατάρτισης με την αγορά εργασίας. Να προσαρμοστούν οι δεξιότητες του εκπαιδευμένου προσωπικού σε μία καινοτόμο αντίληψη και σε μία οικονομία βασισμένη στην κοινωνία της γνώσης.

5 Επιμέρους στόχοι Υποστήριξη του επαγγελματικού προσανατολισμού των μελλοντικών δασκάλων σε νέες επαγγελματικές και επιστημονικές κατευθύνσεις Ενίσχυση του Προγράμματος Σπουδών → νέα αντικείμενα και εργασιακοί χώροι Σύνδεση του ΠΤΔΕ με εξωσχολικούς φορείς υποδοχής → ενδυνάμωση του ρόλου του σε επίπεδο επιστημονικό, κοινωνικό και επιχειρηματικό Σύνδεση του ΠΤΔΕ με πιστοποιημένους φορείς προώθησης της απασχόλησης μέσω αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας

6 Αναμενόμενα αποτελέσματα
Απόκτηση μιας πρώτης εμπειρίας/προϋπηρεσίας ή/και η επαγγελματική ένταξη στο χώρο όπου πραγματοποιήθηκε η ΠΑ Αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης μέσα από την επαγγελματική εξάσκηση, ανάδειξη δεξιοτήτων Η ομαλότερη μετάβαση των φοιτητών από το χώρο προετοιμασίας στο χώρο παραγωγής (επιχειρήσεων και των οργανισμών) Εξοικείωση με το εργασιακό περιβάλλον, τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου και τις εργασιακές σχέσεις Δημιουργική συνάντηση διαφορετικών επιστημονικών κλάδων – ενθάρρυνση αυτενέργειας και επαγγελματικής επινοητικότητας των ασκουμένων. Δημιουργία δίαυλου επικοινωνίας μεταξύ ΑΕΙ και παραγωγικών φορέων, ώστε να διευκολύνεται η μεταξύ τους συνεργασία.

7 Διεύρυνση της υπάρχουσας ΠΑ
Οριζόντια: σε φορείς υποδοχής που δεν υπάγονται στο δημόσιο σχολείο: Μουσεία, Βιβλιοθήκες, Ερευνητικά Κέντρα, Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, Εταιρείες ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, Κατασκηνώσεις, Εφημερίδες με παιδικά ένθετα, Παιδικά θέατρα κ.ά. Κάθετη: - σε καινοτόμους θεσμούς και δράσεις του δημόσιου σχολείου (Ειδικά σχολεία, Ολοήμερα Σχολεία, Σχολεία με Προγράμματα Ευέλικτης Ζώνης, Τμήματα Τσιγγανοπαίδων, Τάξεις Υποδοχής κ.λπ) - σε ιδρύματα της θεσμοθετημένης ή μη τυπικής εκπαίδευσης (Εργαστήρια Πανεπιστημιακών Τμημάτων, «Φροντιστήρια» Πολιτιστικών Συλλόγων για την Ελληνική Γλώσσα κ.λπ.).

8 Οργάνωση ΠΑ Φορείς υποδοχής Μαθήματα ΠΤΔΕ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

9 Θεματικά Πεδία ΠΑ 1. Αρχειακή έρευνα, Ιστορία και Τοπική Ιστορία
2. Μουσειακή Εκπαίδευση - Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς – Αισθητική Αγωγή 3. Βιβλίο, Λογοτεχνία και Γλώσσα 4. Συμβουλευτική στην παιδική ηλικία – Ειδική Αγωγή – Αγωγή Υγείας 5. Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση 6. Εφαρμογές των Μαθηματικών στην Κοινωνία και το Περιβάλλον 7. Εφαρμογές της Στατιστικής στην Εκπαίδευση 8. Εφαρμογές των Φυσικών Επιστημών στη διαχείριση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος 9. Εξωσχολική μάθηση και ψυχαγωγία: άτυπες και μη τυπικές μορφές 10. Διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας σε Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης

10 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
Η συμμετοχή έχει προαιρετικό χαρακτήρα. Η επιλογή των θεματικών πεδίων και φορέων άσκησης γίνεται κατά το δυνατόν από τους φοιτητές/τριες, Όλα τα θεματικά πεδία είναι διαθέσιμα σε όλους τους φοιτητές όλων των εξαμήνων. Βασική προϋπόθεση για την επιλογή ενός θεματικού πεδίου: η παρακολούθηση ενός τουλάχιστον Μάθήματος Επιλογής της ίδιας ή συναφούς θεματικής. Κάθε φοιτητής/τρια θα μπορεί να επιλέγει μέχρι δύο (2) θεματικά πεδία (σε 1 ή 2 Μαθήματα Επιλογής) και αντίστοιχους φορείς υποδοχής Κάθε θεματικό πεδίο μπορεί να δέχεται από πέντε (min 5) έως εικοσιπέντε (max 25) φοιτητές/τριες (πιθανή κλήρωση) Χρονική διάρκεια άσκησης: 60+ ώρες εργασίας σε διάστημα ενός ημερολογιακού μηνός. Περίοδος απασχόλησης: όλη η διάρκεια των δύο εξαμήνων, καθώς και η περίοδος των θερινών διακοπών. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται και στα μόνιμα μέρη διαμονής των φοιτητών/τριών.

11 Περίοδοι υλοποίησης της ΠΑ
Θεματικά πεδία 6-10 Εαρινά εξάμηνα: , , , Θεματικά πεδία 1-5 Χειμερινά εξάμηνα: , , ,

12 Αριθμός ασκουμένων 204 φοιτητές/τριες (μέχρι το Σεπτέμβριο του 2013)
204 φοιτητές/τριες (μέχρι το Σεπτέμβριο του 2013) 200 φοιτητές/τριες (από τον Οκτώβριο του 2013)

13 Ασφάλιση φοιτητών/τριών
Ασφάλιση στο ΙΚΑ έναντι κινδύνου όχι ένσημα, όχι μετρήσιμος χρόνος εργασίας

14 Διαδικασία Δήλωση προτίμησης θεματικού πεδίου και φορέα στο Μάθημα Επιλογής (φόρμα) Συμπλήρωση έντυπου σύμβασης και απόκτηση αριθμού μητρώου στο ΙΚΑ Φλώρινας Διεξαγωγή της ΠΑ Βεβαίωση από το φορέα (παρουσιολόγιο) Αμοιβή (300 Ευρώ εσωτ. για την περίοδο: Οκτώβριος Οκτώβριος 2015)


Κατέβασμα ppt "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google