Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΑΣΤΑ 2010-2015.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΑΣΤΑ 2010-2015."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΑΣΤΑ 2010-2015

2 ΕΣΠΑ: Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Έγγραφο προγραμματισμού για τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο Επιδότηση από την ΕΕ για Επιχειρησιακά Προγράμματα ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

3 ΔΑΣΤΑ Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση

4 ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:  Να εξοικειωθούν οι φοιτητές/τριες με τον κόσμο της παραγωγικής διαδικασίας, με σκοπό τη βελτίωση των επαγγελματικών προοπτικών τους ως αποφοίτων στην αγορά εργασίας.  Να αυξηθεί η απασχολησιμότητα, να βελτιωθεί η συνάφεια της υποχρεωτικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης/κατάρτισης με την αγορά εργασίας.  Να προσαρμοστούν οι δεξιότητες του εκπαιδευμένου προσωπικού σε μία καινοτόμο αντίληψη και σε μία οικονομία βασισμένη στην κοινωνία της γνώσης.

5 Επιμέρους στόχοι  Υποστήριξη του επαγγελματικού προσανατολισμού των μελλοντικών δασκάλων σε νέες επαγγελματικές και επιστημονικές κατευθύνσεις  Ενίσχυση του Προγράμματος Σπουδών → νέα αντικείμενα και εργασιακοί χώροι  Σύνδεση του ΠΤΔΕ με εξωσχολικούς φορείς υποδοχής → ενδυνάμωση του ρόλου του σε επίπεδο επιστημονικό, κοινωνικό και επιχειρηματικό  Σύνδεση του ΠΤΔΕ με πιστοποιημένους φορείς προώθησης της απασχόλησης μέσω αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας

6 Αναμενόμενα αποτελέσματα  Απόκτηση μιας πρώτης εμπειρίας/προϋπηρεσίας ή/και η επαγγελματική ένταξη στο χώρο όπου πραγματοποιήθηκε η ΠΑ  Αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης μέσα από την επαγγελματική εξάσκηση, ανάδειξη δεξιοτήτων  Η ομαλότερη μετάβαση των φοιτητών από το χώρο προετοιμασίας στο χώρο παραγωγής (επιχειρήσεων και των οργανισμών)  Εξοικείωση με το εργασιακό περιβάλλον, τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου και τις εργασιακές σχέσεις  Δημιουργική συνάντηση διαφορετικών επιστημονικών κλάδων – ενθάρρυνση αυτενέργειας και επαγγελματικής επινοητικότητας των ασκουμένων.  Δημιουργία δίαυλου επικοινωνίας μεταξύ ΑΕΙ και παραγωγικών φορέων, ώστε να διευκολύνεται η μεταξύ τους συνεργασία.

7 Διεύρυνση της υπάρχουσας ΠΑ  Οριζόντια: σε φορείς υποδοχής που δεν υπάγονται στο δημόσιο σχολείο: Μουσεία, Βιβλιοθήκες, Ερευνητικά Κέντρα, Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, Εταιρείες ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, Κατασκηνώσεις, Εφημερίδες με παιδικά ένθετα, Παιδικά θέατρα κ.ά.  Κάθετη: - σε καινοτόμους θεσμούς και δράσεις του δημόσιου σχολείου (Ειδικά σχολεία, Ολοήμερα Σχολεία, Σχολεία με Προγράμματα Ευέλικτης Ζώνης, Τμήματα Τσιγγανοπαίδων, Τάξεις Υποδοχής κ.λπ) - σε ιδρύματα της θεσμοθετημένης ή μη τυπικής εκπαίδευσης (Εργαστήρια Πανεπιστημιακών Τμημάτων, «Φροντιστήρια» Πολιτιστικών Συλλόγων για την Ελληνική Γλώσσα κ.λπ.).

8 Οργάνωση ΠΑ Φορείςυποδοχής ΜαθήματαΠΤΔΕ

9 Θεματικά Πεδία ΠΑ  1. Αρχειακή έρευνα, Ιστορία και Τοπική Ιστορία  2. Μουσειακή Εκπαίδευση - Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς – Αισθητική Αγωγή  3. Βιβλίο, Λογοτεχνία και Γλώσσα  4. Συμβουλευτική στην παιδική ηλικία – Ειδική Αγωγή – Αγωγή Υγείας  5. Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση  6. Εφαρμογές των Μαθηματικών στην Κοινωνία και το Περιβάλλον  7. Εφαρμογές της Στατιστικής στην Εκπαίδευση  8. Εφαρμογές των Φυσικών Επιστημών στη διαχείριση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος  9. Εξωσχολική μάθηση και ψυχαγωγία: άτυπες και μη τυπικές μορφές  10. Διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας σε Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης

10 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  Η συμμετοχή έχει προαιρετικό χαρακτήρα.  Η επιλογή των θεματικών πεδίων και φορέων άσκησης γίνεται κατά το δυνατόν από τους φοιτητές/τριες,  Όλα τα θεματικά πεδία είναι διαθέσιμα σε όλους τους φοιτητές όλων των εξαμήνων. Βασική προϋπόθεση για την επιλογή ενός θεματικού πεδίου: η παρακολούθηση ενός τουλάχιστον Μάθήματος Επιλογής της ίδιας ή συναφούς θεματικής.  Κάθε φοιτητής/τρια θα μπορεί να επιλέγει μέχρι δύο (2) θεματικά πεδία (σε 1 ή 2 Μαθήματα Επιλογής) και αντίστοιχους φορείς υποδοχής  Κάθε θεματικό πεδίο μπορεί να δέχεται από πέντε (min 5) έως εικοσιπέντε (max 25) φοιτητές/τριες (πιθανή κλήρωση)  Χρονική διάρκεια άσκησης: 60+ ώρες εργασίας σε διάστημα ενός ημερολογιακού μηνός.  Περίοδος απασχόλησης: όλη η διάρκεια των δύο εξαμήνων, καθώς και η περίοδος των θερινών διακοπών.  Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται και στα μόνιμα μέρη διαμονής των φοιτητών/τριών.

11 Περίοδοι υλοποίησης της ΠΑ Εαρινά εξάμηνα: 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 Χειμερινά εξάμηνα: 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 Θεματικά πεδία 6-10 Θεματικά πεδία 1-5

12 Αριθμός ασκουμένων 204 φοιτητές/τριες (μέχρι το Σεπτέμβριο του 2013) 200 φοιτητές/τριες (από τον Οκτώβριο του 2013)

13 Ασφάλιση φοιτητών/τριών Ασφάλιση στο ΙΚΑ έναντι κινδύνου  όχι ένσημα,  όχι μετρήσιμος χρόνος εργασίας

14 Διαδικασία • Δήλωση προτίμησης θεματικού πεδίου και φορέα στο Μάθημα Επιλογής (φόρμα) • Συμπλήρωση έντυπου σύμβασης και απόκτηση αριθμού μητρώου στο ΙΚΑ Φλώρινας • Διεξαγωγή της ΠΑ • Βεβαίωση από το φορέα (παρουσιολόγιο) • Αμοιβή (300 Ευρώ εσωτ. για την περίοδο: Οκτώβριος 2013- Οκτώβριος 2015)


Κατέβασμα ppt "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΑΣΤΑ 2010-2015."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google