Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΙ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2005 – 2014 Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΙ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2005 – 2014 Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΙ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2005 – 2014 Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ομάδα Περιβάλλοντος www.ekke.gr/estia Ιούνιος 2015

2 Αποτελέσματα Έρευνας Λειτουργούσες Λουτρικές Μονάδες κατά Φορέα Εκμετάλλευσης – Συμπλήρωση ερωτηματολογίων 2010 - 2015 Πλήθος ερωτηματολογίων Σύνολο Απώλειες Συμπλ Ερωτ. Συμπλ. Ερωτ. 2010201220132014201520102012201320142015 (Λειτ. 2009)(Λειτ. 2011)(Λειτ. 2012)(Λειτ.2013)(Λειτ.2014)(Λειτ. 2009)(Λειτ. 2011)(Λειτ. 2012)(Λειτ.2013)(Λειτ.2014) 1.Δημοτ. επιχ. 5555533 38 2. ΕΤΑ -----777777 3. Ιδιωτ. επιχείρ 444449999913 4. Ιδιωτ. επιχείρ. Αιδηψού με πηγή 1----677777 5.Ιδιωτ. επιχείρ. Αιδηψού με νερό ΕΟΤ 3----1417 ΣΥΝΟΛΟ 1399996973 82

3 Υπαρκτές ( λειτουργούσες και μη ) Λουτρικές Μονάδες κατά Περιφέρεια και Φορέα Εκμετάλλευσης 2010 - 2015 Περιφέρεια 1.Δημοτική επιχείρηση (Δημοτ. Κυριότητας)2.ΕΤΑΔ3.Ιδιωτική επιχείρηση ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΡΚΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ 2015 (ΛΕΙΤ.2014) ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΛΗΡ.ΕΡΩΤ. ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 2015 (ΛΕΙΤ.2014) 1.Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 6 6 54*Α.Μ/Θ 2.Κεντρική Μακεδονία 6118 88 3.Δυτική Μακεδονία 2 2 21*Δ.Μ 4.Ήπειρος 3 14 33 5.Θεσσαλία 2 2 22 6.Ιόνια Νησιά 7.Δυτική Ελλάδα 81211 64*Δ.Ε 8.Στερεά Ελλάδα 32629 23*Σ.Ε Εκ των οποίων: Ιδ. Επιχ. Αιδηψού με πηγή 7 Ιδ. Επιχ. Αιδηψού με παροχή νερού από τον ΕΟΤ 17 9.Αττική 33 33 10.Πελοπόννησος 11 2 22*Π 11.Βόρειο Αιγαίο 8 311 108 *Β.ΑΙΓ. 12.Νότιο Αιγαίο 2114 32*Ν.ΑΙΓ. 13.Κρήτη ΣΥΝΟΛΟ 3873782 7360 *Α.Μ/Θ : Τα της ΑΕΝΑΚ παραχωρήθηκαν σε ιδιώτη για εκμετάλευση και δεν λειτουργούν από το 2012. *Δ.Μ : Τα, Αγραπιδιά Αετός του δήμου Αμυνταίου δεν λειτουργούν από το 2011. *Δ.Ε : Από το 2013 δεν λειτουργούν α)οι ιαματικές πηγές Αγίου Βαρβάρου Τρύφου δήμου Ακτίου Βόνιτσας και β)η ιματική πηγή Σελιανίτικων. *Π : Η ιαματική πηγή του παραχορήθηκε από την ΕΤΑΔ στο δήμο Λουτρακίου 2012 και λειτουργεί χωρίς εισητήριο. *Σ.Ε : Οι ξενοδοχειακές μονάδες Capri και Νεφέλη σταμάτησαν να λειτουργούν πριν το 2010. Οι ξενοδοχειακές μονάδες Αίγλη και Στάδιο δεν λειτούργησαν το 2014. Η ι.π. Άγιος Παντελεήμων δεν λειτούργησε το 2014. Η ΕΤΑΔ ιαματικής πηγής Θερμοπυλών δε λειτούργησε το 2014. *Β.ΑΙΓ. : Τα ιματικά λουτρά Θερμής (ΤΣΑΥ) δεν λειτούργησαν το 2013,2014 και ο Άγιος Ιωάννης Λισβορίου δεν λειτουργεί από το 2012. *Ν.ΑΙΓ. : Τα ιαματικά λουτρά Αδάμαντα της Μύλου δε λειτουργούν από το 2012.

4 Σύνολο Εισιτηρίων κατά Περιφέρεια (2005 – 2014) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 2005200620072008200920102011201220132014 ΣΥΝΟΛΟ Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 118.801123.825123.275112.474112.21291.07277.16949.79143.93637.983 890.538 6,00% 5,46%4,94%4,82%4,43%4,87%5,69%4,99%4,31% 5,18% Κεντρική Μακεδονία 484.624498.981627.511678.300724.054679.310616.746440.054447.786463.434 5.660.800 24,49%24,20%27,77%29,77%31,17%33,04%38,88%50,26%50,87%52,60% 32,95% Δυτική Μακεδονία 55022.70026.80020.90021.00016.0004.5051.2642.1621.624 117.505 0,03%1,10%1,19%0,92%0,90%0,78%0,28%0,14%0,25%0,18% 0,68% Η π ειρος 42.93645.57046.89244.91946.18941.55226.5696.8605.5215.930 312.938 2,17%2,21%2,08%1,97%1,98%2,02%1,68%0,78%0,63%0,67% 1,82% Θεσσαλία 88.69396.64193.08094.44598.47487.51763.17235.59033.36028.964 719.936 4,48%4,69%4,12%4,14%4,24%4,26%3,98%4,06%3,79%3,29% 4,19% Δυτική Ελλάδα 113.328115.30199.142113.752110.276101.72275.12425.25220.90319.895 794.695 5,73%5,59%4,39%4,99%4,75%4,95%4,74%2,88%2,37%2,26% 4,63% Στερεά Ελλάδα 740.508767.927831.874799.641771.698624.751407.427130.443116.847100.889 5.292.005 37,42%37,24%36,81%35,09%33,22%30,38%25,69%14,90%13,28%11,45% 30,80% Αττική 227.549224.576228.457219.920228.441206.458156.689111.354121.347124.834 1.849.625 11,50%10,89%10,11%9,65%9,83%10,04%9,88%12,72%13,79%14,17% 10,76% Πελο π όννησος 65.59264.49262.45960.76467.85285.45768.43929.27627.03636.600 567.967 3,31%3,13%2,76%2,67%2,92%4,16%4,31%3,34%3,07%4,15% 3,31% Βόρειο Αιγαίο 87.98692.812106.151118.489128.166110.47081.14740.27156.31756.265 878.074 4,45%4,50%4,70%5,20%5,52%5,37%5,12%4,60%6,40%6,39% 5,11% Νότιο Αιγαίο 8.6019.43214.02915.03414.91211.8979.1095.4424.9734.671 98.100 0,43%0,46%0,62%0,66%0,64%0,58%0,57%0,62%0,56%0,53% 0,57% ΣΥΝΟΛΟ 1.979.1682.062.2572.259.6702.278.6382.323.2742.056.2061.586.096875.597880.188881.090 17.182.183 100,00%

5 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 2005 - 2014 Ο συνολικός αριθμός εισιτηρίων όλων των λουτρικών μονάδων αυξάνεται μεταξύ 2005-2009 κατά 17,3%. Κατά το 2010 εμφανίζεται πτώση 11% έναντι του 2009. Κατά το 2011 η υστέρηση έναντι του 2009 ανέρχεται σε 31,7% και κατά 19,8% έναντι του 2005.Η πτωτική τάση είναι ακόμη σημαντικότερη κατά το 2012, οπότε διαμορφώνεται στο 62,4% έναντι του 2009.Τα επόμενα χρόνια, 2013-2014, η εικόνα σταθεροποιείται σε αυτά τα χαμηλότερα επίπεδα. Έτσι κατά το 2014 η μείωση έναντι του 2009 διαμορφώνεται στο 62,1% και έναντι του 2005 στο 55,5%.

6 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 2014 ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

7 Κατανομή Εισιτηρίων κατά Περιφέρεια (2005 – 2014) Κατά το 2014: Μέσος Όρος 10ετίας: Κεντρική Μακεδονία → 52,60% Κεντρική Μακεδονία Μ.Ο δεκαετίας → 32,95% Στερεά Ελλάδα → 11,45% Στερεά Ελλάδα Μ.Ο δεκαετίας → 30,80% Αττική Μ.Ο δεκαετίας → 10,76% Από το 2010 και μετά η Κεντρική Μακεδονία υπερέχει της Στερεάς Ελλάδας.

8 Κατανομή Εισιτηρίων στις Λουτρικές Μονάδες κατά Περιφέρεια ( Μ. Ο ετών 2005-2014)

9 Κατανομή (%) Εισιτηρίων στις Περιφέρειες με το μεγαλύτερο αριθμό εισιτηρίων (2005-2014) Η Κεντρική Μακεδονία έχει συνεχή ποσοστιαία αύξηση από το 2005 (24,49%) έως το 2009 (31,1%). Κατά το 2010 υπερβαίνει για πρώτη φορά τη Στερεά Ελλάδα (με 33,04% έναντι 30,38%) με το 2012 να εμφανίζεται τεράστια διαφορά με πλήρη ανατροπή των έως τότε δεδομένων (με 50,26% έναντι 14,9%) και το 2014 να εμφανίζεται η μέγιστη διαφορά (με 52,60% έναντι 11,45%)

10 Σύνολο Εισιτηρίων κατά Φορέα Εκμετάλλευσης (2005 – 2014) ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 2005200620072008200920102011201220132014ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ905.305962.2421.109.6251.100.0591.162.5501.092.336920.931595.201608.741624.7979.081.787 45,74%46,66%49,11%48,28%50,04%53,12%58,06%67,98%69,16%70,91%52,86% ΕΤΑΔ334.172318.788279.043285.139264.629192.620136.53061.99568.54865.2462.006.710 16,88%15,46%12,35%12,51%11,39%9,37%8,61%7,08%7,79%7,36%11,68% ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 378.633380.383392.617430.019443.351382.904277.822159.237154.162150.9703.150.098 (ΠΛΗΝ ΑΙΔΗΨΟΥ) 19,13%18,44%17,37%18,87%19,08%18,62%17,52%18,19%17,51%17,13%18,33% ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΙΔΗΨΟΥ ΜΕ ΠΗΓΗ 86.71690.256111.152134.200126.02597.35467.40517.47713.34312.107756.035 4,38% 4,92%5,89%5,42%4,73%4,25%2,00%1,52%1,37%4,40% ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΙΔΗΨΟΥ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΌ ΤΟΝ ΕΟΤ 274.342310.588367.233329.221326.719290.992183.40841.68735.39427.9692.187.553 13,86%15,06%16,25%14,45%14,06%14,15%11,56%4,76%4,02%3,17%12,73% ΣΥΝΟΛΟ1.979.1682.062.2572.259.6702.278.6382.323.2742.056.2061.586.096875.597880.188881.08917.182.183 100,00%

11 Κατανομή Εισιτηρίων κατά Φορέα Εκμετάλλευσης (2005 – 2014)

12  Εισιτήρια Μονάδων ΕΤΑΔ: Μείωση 80,5% μεταξύ 2005 και 2014  Εισιτήρια Ιδιωτικών Επιχειρήσεων (πλην Αιδηψού): Μείωση 60,1% μεταξύ 2005 και 2014  Εισιτήρια Αιδηψού: Μείωση 88,7% μεταξύ 2005 και 2014  Εισιτήρια Δημοτικών Επιχειρήσεων: Μείωση 31% μεταξύ 2005 και 2014 Σχετικό Μερίδιο των δημοτικών επιχειρήσεων επί του Συνόλου: 2005 → 45,74% 2009 → 50,04% 2012 →67,98% 2013 →69,16% 2014 → 70,91% Στη διαμόρφωση αυτής της εικόνας συντελεί κυρίως η συγκράτηση αναλογικά υψηλού αριθμού εισιτηρίων στις μεγάλες Δημοτ.Επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας (Αριδαία και Λαγκαδάς),καθώς και στις Δημοτ.Επιχειρήσεις του Βορείου Αιγαίου (Λέσβος και Ικαρία).Δευτερευόντως συντελεί η αξιόλογη πορεία που εμφανίζουν μεμονωμένες μονάδες –ανεξαρτήτως φορέα εκμετάλλευσης και γεωγραφικής περιφέρειας –και συγκεκριμένα οι μονάδες στο Άγκιστρο και στο Σιδηρόκαστρο,στην Υπάτη και στη λίμνη Βουλιαγμένης.

13 Κατανομή (%) Εισιτηρίων στις Λουτρικές Μονάδες κατά Φορέα Εκμετάλλευσης (2005 – 2014)

14 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΛΟΥΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΆ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (2005 – 2014)  ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 2005200620072008200920102011201220132014ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΙΔΗΨΟΥ ΜΕ ΠΗΓΗ 86.71690.256111.152134.200126.02597.35467.40517.47713.34312.107756.035 24,02%22,52%23,23%28,96%27,84%25,07%26,87%29,54%27,38%30,21%25,68% ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ. ΑΙΔΗΨΟΥ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΌ ΤΟΝ ΕΟΤ 274.342310.588367.233329.221326.719290.992183.40841.68735.39427.9692.187.553 75,98%77,48%76,77%71,04%72,16%74,93%73,13%70,46%72,62%69,79%74,32% ΣΥΝΟΛΟ361.058400.844478.385463.421452.744388.346250.81359.16448.73740.0762.943.558 100,00%

15  ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ( πλην Αιδηψού ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2005200620072008200920102011201220132014 ΣΥΝΟΛΟ 2. Κεντρική Μακεδονία 40.000 35.00025.00012.0001230010.000174.300 9,30%9,02%9,14%9,00%7,54%7,98%6,62%5,53% 7. Δυτική Ελλάδα 47.01749.35853.86352.89356.66948.73737.4289.0423.6953.426362.128 12,42%12,98%13,72%12,30%12,78%12,73%13,47%5,68%2,40%2,27%11,50% 8. Στερεά Ελλάδα 104.067106.449110.297105.836103.61886.61854.40526.44116.82011.185725.736 27,48%27,98%28,09%24,61%23,37%22,62%19,58%16,60%10,91%7,41%23,04% 9. Αττική 227.549224.576228.457219.920228.441206.458156.689111.354121.347124.8341.849.625 60,10%59,04%58,19%51,14%51,53%53,92%56,40%69,93%78,71%82,69%58,72% 11. Βόρειο Αιγαίο 11.37014.6236.0914.300400 * 1.52538,309 2,64%3,30%1,59%1,55%0,25% * 1,01% 1,22% ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 378.633380.383392.617430.019443.351382.904277.822159.237154.162150.9703.150.098 100,00% * Η μονάδα του ΤΣΑΥ στη Λέσβο δε λειτούργησε το 2014.

16 Κατανομή Εισιτηρίων στις Ιδιωτικές Επιχειρήσεις ( πλην Αιδηψού ) κατά Περιφέρεια (2005 – 2014)

17  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2005200620072008200920102011201220132014 ΣΥΝΟΛΟ 2. Κεντρική Μακεδονία 700062006800 650092279560184715821.54057.056 2,09%1,94%2,44%2,38%2,46%4,79%7,00%2,98%2,31%2,36%2,84% 7. Δυτική Ελλάδα 383033753913858318592661723.48518696127101345812.219228.744 11,46%11,78%4,97%11,17%10,06%12,19%13,69%20,50%19,63%18,73%11,40% 8. Στερεά Ελλάδα 275.383260.634243.192230.384215.336149.787102.20944.83851.29049.6281.622.681 82,41%81,76%87,15%80,80%81,37%77,76%74,86%72,33%74,82%76,06%80,86% 10. Πελο π όννησος 6500 2550489 ** *35.539 1,95%2,04%2,33%2,28%2,46%1,32%0,36% 2% 12. Νότιο Αιγαίο 6986791586939596967675715576260022181.85962.690 2,09%2,48%3,12%3,37%3,66%3,93%4,08%4,19%3,24%2,85%3,12% ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 334.172318.788279.043285.139264.629192.620136.53061.99568.54865.2462.006.710 100,00% * Η Ι. Π Λουτρακίου (π οσιθερα π εία ) π αραχωρήθηκε στο δήμο Λουτρακίου και λειτουργεί χωρίς εισιτήριο.

18 Κατανομή Εισιτηρίων στις Επιχειρήσεις ΕΤΑ κατά Περιφέρεια (2005 – 2014)

19  ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2005200620072008200920102011201220132014 ΣΥΝΟΛΟ 1. Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 1188011238251232751124741122129107277169497914393637.983 890.538 13,12%12,87%11,11%10,22%9,65%8,34%8,38%8,37%7,22%6,08%9,81% 2. Κεντρική Μακεδονία 477624492781620711631500677554635083582186426207433904451.894 5.429.444 52,76%51,21%55,94%57,41%58,28%58,14%63,22%71,61%71,28%72,33%59,78% 3. Δυτική Μακεδονία 55022.70026.80020.90021.00016.0004.5051.2642.1621.624 117.505 0,06%2,36%2,42%1,90%1,81%1,46%0,49%0,21%0,36%0,26%1,29% 4. Ή π ειρος 42.93645.57046.89244.91946.18941.55226.5696.8605.5215.930 312.938 4,74% 4,23%4,08%3,97%3,80%2,89%1,15%0,91%0,95%3,45% 5. Θεσσαλία 88693966419308094445984748751763172355903336028.964719.936 9,80%10,04%8,39%8,59%8,47%8,01%6,86%5,98%5,48%4,63%7,93% 7. Δυτική Ελλάδα 28.00828.40431.42129.00026.99029.50019.0003.5003.7504.250 203.823 3,09%2,95%2,83%2,64%2,32%2,70%2,06%0,59%0,62%0,68%2,24% 10. Πελο π όννησος 59092579925595954264613528290767950292762703636.600 532.428 6,53%6,03%5,04%4,93%5,28%7,59%7,38%4,92%4,44%5,86% 11. Βόρειο Αιγαίο 87.98692.812106.151107.119113.543104.37976.84739.87156.31754.740 839.765 9,72%9,65%9,57%9,74%9,77%9,56%8,34%6,70%9,25%8,76%9,25% 12. Νότιο Αιγαίο 1615151753365438523643263533284227552.812 35.410 0,18%0,16%0,48%0,49%0,45%0,40%0,38%0,48%0,45% 0,39% ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 905.305962.2421.109.6251.100.0591.162.5501.092.336920.931595.201608.741624.797 9.081.787 100,00%

20 Κατανομή Εισιτηρίων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις κατά Περιφέρεια (2005 – 2014)

21 Συνοπτικά Συμπεράσματα Επισκεψιμότητας των ετών 2005 -2014  Η συνολική άνοδος των εισιτηρίων κατά τα έτη 2005 –2009 αντιστρέφεται κατά τα τελευταία έτη 2010 – 201 4, με σταθεροποίηση στο κατώτερο σημείο του 2012.  Μικρότερη αναλογικά πτώση παρουσιάζουν οι Δημοτικές Επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας που κατά τα φαινόμενα έχουν επιτύχει την προσέλκυση και άλλων επισκεπτών, εκτός από τους δικαιούχους μέσω ασφαλιστικών ταμείων.  Αντίθετα, σημαντική πτώση παρουσιάζεται στις επιχειρήσεις των άλλων περιφερειών, οι οποίες αντιθέτως εμφανίζεται να είναι σχεδόν αποκλειστικά εξαρτημένες από τις εγκρίσεις των ασφαλιστικών ταμείων.  Συνολικά, πάντως, οι επισκέπτες χωρίς ασφαλιστική κάλυψη σε όλες τις λουτρικές μονάδες εμφανίζονται σημαντικά μειωμένοι, εξαιτίας της επιδεινούμενης οικονομικής κρίσης.

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

23 Κατάλογος Ερευνηθεισών Μονάδων * Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις αναφέρονται με την παλιά ή / και με την παλιά και νέα ονομασία τους. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΝΟΜΟΣΑ/ΑΑ/ΑΕΠΩΝΥΜΙΑ * ΣΧΟΛΙΑ Αν. Μακεδονία - Θράκη 11 ( ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΟΥΤΡΩΝ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αν. Μακεδονία - Θράκη 12 ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ( ΨΑΡΟΘΕΡΜΩΝ ) Αν. Μακεδονία - Θράκη 21 ΓΕΝΗΣΑΙΑΣ ( ΠΟΤΑΜΙΑΣ ) Αν. Μακεδονία - Θράκη 51 ΛΑΣΠΟΛΟΥΤΡΑ ΚΡΗΝΙΔΩΝ Αν. Μακεδονία - Θράκη 52 ΛΟΥΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ( ΑΕΝΑΚ ) Τα της ΑΕΝΑΚ π αραχωρήθηκαν σε ιδιώτη για εκμετάλλευση και δεν λειτουργούν α π ό το 2012. Κεντρική Μακεδονία 21 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΪΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ -" ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ " Κεντρική Μακεδονία 24 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α. Ε Κεντρική Μακεδονία 32 Ι. Π ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ ΚΙΛΚΙΣ Α. Ε Κεντρική Μακεδονία 41 ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ « ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α. Ε.» ( ΠΟΖΑΡ ) Κεντρική Μακεδονία 61 ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ Κεντρική Μακεδονία 62 ΕΤΑΔ Α. Ε / Υ π/ μα ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ Κεντρική Μακεδονία 63 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΟΥΤΡΩΝ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Κεντρική Μακεδονία 71 ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Δυτική Μακεδονία 21 ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ Δυτική Μακεδονία 41 ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΠΗΓΗ " ΜΠΑΝΙΑ " - ΑΓΡΑΠΙΔΙΑ - ΑΕΤΟΣ Τα, Αγρα π ιδιά Αετός του δήμου Αμυνταίου δεν λειτουργούν α π ό το 2011. Ή π ειρος 31 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ " ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ " Α. Ε Ή π ειρος 32 ΛΟΥΤΡΑ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ - ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΑΕ Ή π ειρος 41 Ι. Π. ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ " ΠΑΛΙΟΣΑΡΑΓΑ " Θεσσαλία 11 ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΔΡΑΝΙΣΤΑΣ - ΚΑΪΤΣΑΣ Θεσσαλία 12 ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ Α. Ε ΟΤΑ

24 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΝΟΜΟΣΑ/ΑΑ/ΑΕΠΩΝΥΜΙΑΣΧΟΛΙΑ Δυτική Ελλάδα 11 " ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΤΕΦΑΝΙ " ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤ / ΝΙΑΣ Δυτική Ελλάδα 12 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΛΕΥΡΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δυτική Ελλάδα 13 ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΟΥ ΤΡΥΦΟΥ ( Δ. ΜΕΔΕΩΝΟΣ )- ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ Α π ό το 2013 δεν λειτουργούν οι ιαματικές π ηγές Αγίου Βαρβάρου Τρύφου δήμου Ακτίου Βόνιτσας Δυτική Ελλάδα 22 Ι. Π. ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ - ΜΠΑΛΕΖΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΚΑΡΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο. Ε Δεν λειτουργεί α π ό το έτος 2013. Δυτική Ελλάδα 31 ΕΤΑΔ Α. Ε / Υ π/ μα ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΚΑΪΑΦΑ Δυτική Ελλάδα 32 ΛΟΥΤΡΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ " ΟΜΙΛΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ " Στερεά Ελλάδα 21 ΕΤΑΔ Α. Ε / Υ π/ μα ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΑΙΔΗΨΟΥ Στερεά Ελλάδα 22 Ι. Π. ΓΙΑΛΤΡΩΝ - ΧΑΣΑΝΗ ΣΟΦΙΑ Στερεά Ελλάδα 23 Ι. Π. ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ( εντός ξενοδοχείου " Ηράκλειον ") ΑΞΤΕΕ Στερεά Ελλάδα 24 Ι. Π. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ( εντός ξενοδοχείου " Κνωσσός ") ΑΞΤΕΕ Στερεά Ελλάδα 25 Ι. Π. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ( μόνο Υ / Θ ) - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Στερεά Ελλάδα 26 Ι. Π. ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗ ( εντός ξενοδοχείου " ΕΝΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΣΣΕΣ ") - ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Στερεά Ελλάδα 27 Ι. Π. ΑΙ ΠΗΓΑΙ ( εντός ξενοδοχείου " Αι Πηγαί ") - αφοί ΜΠΑΛΑΛΑ Στερεά Ελλάδα 28 ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ( μόνο Υ / Δ ) - ΜΠΑΣΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ο. ΕΔε λειτούργησε το 2014. Στερεά Ελλάδα 210 ΘΕΡΜΑΙ ΣΥΛΛΑ ( εντός ξενοδοχείου )- ΑΝΚΑΡ Α. Ε Στερεά Ελλάδα 211 ΑΙΓΛΗ Α. Ε ( εντός ξενοδοχείου )- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ Δε λειτούργησε το 2014.

25 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΝΟΜΟΣΑ/ΑΑ/ΑΕΠΩΝΥΜΙΑΣΧΟΛΙΑ Στερεά Ελλάδα 212 ΑΥΡΑ ( εντός ξενοδοχείου ) - ΣΕΡΑΦΕΤΙΝΙΔΗΣ Στερεά Ελλάδα 213 ΙΣΤΙΑΙΑ ( εντός ξενοδοχείου ) - ΠΑΡΑΓΚΑΜΙΑΝ ΚΑΛΟΥΣΤ Στερεά Ελλάδα 214 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ( εντός ξενοδοχείου ) - ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝ / ΝΟΣ Στερεά Ελλάδα 215 ΚΑΠΟΛΟΣ ( εντός ξενοδοχείου ) - ΚΑΠΟΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΞΤΕ ΚΑΠΟΛΟΣ Α. Ε Στερεά Ελλάδα 216 ΑΝΕΣΙΣ ( εντός ξενοδοχείου ) - ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΗ ΔΟΥΣΤΑΜΠΑΝΗ & ΣΙΑ Ο. Ε Στερεά Ελλάδα 217 ΕΡΜΗΣ ( εντός ξενοδοχείου ) - ΠΗΤΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & Δ. ΔΗΜΗΤΡΕΣΣΑΣ Ο. Ε Στερεά Ελλάδα 218 ΙΛΙΟΝ ( εντός ξενοδοχείου ) - ΘΕΟΔΩΡΑ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΙΩΤΗ ΕΠΕ Στερεά Ελλάδα 219 ΕΙΡΗΝΗ ( εντός ξενοδοχείου ) - ΤΣΟΤΣΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Στερεά Ελλάδα 220 ΜΗΘΩ ( εντός ξενοδοχείου ) - ΜΗΤΣΑΣ - ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ Στερεά Ελλάδα 221 ΤΑΙΝΑΡΟ ( εντός ξενοδοχείου ) - ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Στερεά Ελλάδα 222 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ ( ΔΙΕΘΝΕΣ ) ( εντός ξενοδοχείου ) Στερεά Ελλάδα 223 CAPRI ( εντός ξενοδοχείου ) Δεν λειτουργεί Στερεά Ελλάδα 224 ΝΕΦΕΛΗ ( εντός ξενοδοχείου ) Δεν λειτουργεί Στερεά Ελλάδα 225 ΣΤΑΔΙΟ ( εντός ξενοδοχείου ) - ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑΔε λειτούργησε το 2014. Στερεά Ελλάδα 226 ΘΑΛΑΣΣΑ ( εντός ξενοδοχείου ) Στερεά Ελλάδα 42 ΕΤΑΔ Α. Ε / Υ π/ μα ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝΔε λειτούργησε το 2014. Στερεά Ελλάδα 43 ΓΑΛΗΝΗ Α. Ε ( ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΣΗ ) - ( Ι. Π. ΚΑΜΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ) Στερεά Ελλάδα 45 ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΠΗΓΗ " ΘΕΡΜΑΙ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΟΥ " Στερεά Ελλάδα 46 ΕΤΑΔ Α. Ε / Υ π/ μα ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΥΠΑΤΗΣ Αττική 11 ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΜΕΘΑΝΩΝ - ΜΕΘΑΝΑ VOLCANIC SPA YIOI ΑΠΟΣΤ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α. Ε ( Α. ΘΕΡΜΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ, Β. ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ, Γ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ) Αττική 12 ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ " ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ "

26 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΝΟΜΟΣΑ/ΑΑ/ΑΕΠΩΝΥΜΙΑΣΧΟΛΙΑ Αττική 13 Ι. Π. ΛΙΜΝΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Πελο π όννησος 32 " ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ " ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ " ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α. Ε " ( Υ / Θ " ΘΕΡΜΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ") Πελο π όννησος 33 Πρώην ΕΤΑΔ Α. Ε / Υ π/ μα ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ (ΠΟΣΙΘΕΡΑΠΕΙΑ) Λειτουργεί με ελεύθερη π ρόσβαση α π ό το 2012 ( Δήμος Λουτρακίου ) Βόρειο Αιγαίο 12 ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ Βόρειο Αιγαίο 13 ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ " ΘΕΡΜΑ " ΚΟΛΠΟΥ ΓΕΡΑΣ ΑΔΕΛΑΕ Βόρειο Αιγαίο 14 ΜΗΘΥΜΝΑ - ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΦΤΑΛΟΥΣ ΑΔΕΛΑΕ Βόρειο Αιγαίο 15 ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ ΤΣΑΥ Δεν λειτούργησε το 2013,2014. Βόρειο Αιγαίο 16 Ι. Π. ΘΕΡΜΩΝ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΗΦΑΙΣΤΟΥ - Ε. ΓΙΑΡΜΑΔΟΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ο. Ε (CLASSIC THERMA SPA) Βόρειο Αιγαίο 19 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΣΒΟΡΙΟΥ Δεν λειτουργεί α π ό το 2012. Βόρειο Αιγαίο 21 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ( ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ) Βόρειο Αιγαίο 22 ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ( ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ) Βόρειο Αιγαίο 23 ΣΠΗΛΙΑΣ ( ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ) Βόρειο Αιγαίο 31 Ι. Π. ΑΓΙΑΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ( ΑΜΑΝΗΣ ) ΧΙΟΥ Νότιο Αιγαίο 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ Νότιο Αιγαίο 21 ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ " ΛΑΚΚΟΥ " ΑΔΑΜΑΝΤΑ ( ΜΗΛΟΣ ) Δεν λειτουργούν α π ό το 2012. Νότιο Αιγαίο 22 ΕΤΑΔ Α. Ε / Υ π/ μα ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΚΥΘΝΟΥ

27 Κατάλογος Απωλειών Α/ΑΕΠΩΝΥΜΙΑΦ.ΕΚΜΕΤ.ΝΟΜΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 1Ι.Π ΕΧΙΝΟΥΔΗΜ.ΞάνθηςΑνατολική Μακεδονία-Θράκη 2Ι.Π ΧΑΝΟΠΟΥΛΟΥΙΔΙΩΤ.ΆρταςΉπειρος 3ΑΓΡΑΠΙΔΟΚΑΜΠΟΥΔΗΜ.ΑιτωλοακαρνανίαςΔυτική Ελλάδα 4Ι.Π ΛΙΤΣΕΚΙΟΥΔΗΜ.ΑιτωλοακαρνανίαςΔυτική Ελλάδα 5Ι.Π ΜΟΥΡΣΤΙΑΝΟΥΙΔΙΩΤ.ΑιτωλοακαρνανίαςΔυτική Ελλάδα 6Ι.Π ΣΤΑΧΤΗΣ ΠΟΡΙΑΡΗΔΗΜ.ΑιτωλοακαρνανίαςΔυτική Ελλάδα 7Ι.Π ΧΕΛΟΒΑ ΜΠΑΝΙΩΤΗΔΗΜ.ΑιτωλοακαρνανίαςΔυτική Ελλάδα 8Ι.Π ΚΡΑΤΣΑ ΘΕΡΜΑ ΙΚΑΡΙΑΣΙΔΙΩΤ.ΣάμουΒόρειο Αιγαίο 9Ι.Π ΧΑΡΟΥ ΜΗΛΟΥΙΔΙΩΤ.ΚυκλάδωνΝότιο Αιγαίο


Κατέβασμα ppt "ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΙ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2005 – 2014 Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google