Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕρευνητικΟ ΠρΟγραμμα: «ΙαματικΕς ΠηγΕς και ΛουτρΟτοποι»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕρευνητικΟ ΠρΟγραμμα: «ΙαματικΕς ΠηγΕς και ΛουτρΟτοποι»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕρευνητικΟ ΠρΟγραμμα: «ΙαματικΕς ΠηγΕς και ΛουτρΟτοποι»
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2014 Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ομάδα Περιβάλλοντος Ιούνιος 2015

2 Αποτελέσματα Έρευνας Λειτουργούσες Λουτρικές Μονάδες κατά Φορέα Εκμετάλλευσης – Συμπλήρωση ερωτηματολογίων Πλήθος ερωτηματολογίων Σύνολο Απώλειες Συμπλ Ερωτ. Συμπλ. Ερωτ. 2010 2012 2013 2014 2015 (Λειτ. 2009) (Λειτ. 2011) (Λειτ. 2012) (Λειτ.2013) (Λειτ.2014) 1.Δημοτ επιχ. 5 33 38 2. ΕΤΑ - 7 3. Ιδιωτ. επιχείρ 4 9 13 4. Ιδιωτ επιχείρ. Αιδηψού με πηγή 1 6 5.Ιδιωτ επιχείρ. Αιδηψού με νερό ΕΟΤ 3 14 17   ΣΥΝΟΛΟ 69 73 82

3 Υπαρκτές (λειτουργούσες και μη) Λουτρικές Μονάδες κατά Περιφέρεια και Φορέα Εκμετάλλευσης Περιφέρεια 1.Δημοτική επιχείρηση (Δημοτ. Κυριότητας) 2.ΕΤΑΔ 3.Ιδιωτική επιχείρηση ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΡΚΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ (ΛΕΙΤ.2014) ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΛΗΡ.ΕΡΩΤ. ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 2015 (ΛΕΙΤ.2014) 1.Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 6 5 4*Α.Μ/Θ 2.Κεντρική Μακεδονία 1 8 3.Δυτική Μακεδονία 2 1*Δ.Μ 4.Ήπειρος 3 4 5.Θεσσαλία 6.Ιόνια Νησιά 7.Δυτική Ελλάδα 11 4*Δ.Ε 8.Στερεά Ελλάδα 26 29 23*Σ.Ε Εκ των οποίων: Ιδ. Επιχ. Αιδηψού με πηγή 7 Ιδ. Επιχ. Αιδηψού με παροχή νερού από τον ΕΟΤ 17 9.Αττική 10.Πελοπόννησος 2*Π 11.Βόρειο Αιγαίο 10 8 *Β.ΑΙΓ. 12.Νότιο Αιγαίο 2*Ν.ΑΙΓ. 13.Κρήτη ΣΥΝΟΛΟ 38 37 82 73 60 *Α.Μ/Θ : Τα <Λουτρά Ελευθερών> της ΑΕΝΑΚ παραχωρήθηκαν σε ιδιώτη για εκμετάλευση και δεν λειτουργούν από το 2012. *Δ.Μ : Τα <Μπάνια>, Αγραπιδιά Αετός του δήμου Αμυνταίου δεν λειτουργούν από το 2011. *Δ.Ε : Από το 2013 δεν λειτουργούν α)οι ιαματικές πηγές Αγίου Βαρβάρου Τρύφου δήμου Ακτίου Βόνιτσας και β)η ιματική πηγή Σελιανίτικων. *Π : Η ιαματική πηγή του <Λουτρακίου> παραχορήθηκε από την ΕΤΑΔ στο δήμο Λουτρακίου 2012 και λειτουργεί χωρίς εισητήριο. *Σ.Ε : Οι ξενοδοχειακές μονάδες Capri και Νεφέλη σταμάτησαν να λειτουργούν πριν το Οι ξενοδοχειακές μονάδες Αίγλη και Στάδιο δεν λειτούργησαν το Η ι.π. Άγιος Παντελεήμων δεν λειτούργησε το Η ΕΤΑΔ ιαματικής πηγής Θερμοπυλών δε λειτούργησε το 2014. *Β.ΑΙΓ. : Τα ιματικά λουτρά Θερμής (ΤΣΑΥ) δεν λειτούργησαν το 2013,2014 και ο Άγιος Ιωάννης Λισβορίου δεν λειτουργεί από το 2012. *Ν.ΑΙΓ. : Τα ιαματικά λουτρά <Λάκκου> Αδάμαντα της Μύλου δε λειτουργούν από το 2012.

4 Σύνολο Εισιτηρίων κατά Περιφέρεια (2005 – 2014)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 91.072 77.169 49.791 43.936 37.983 6,00% 5,46% 4,94% 4,82% 4,43% 4,87% 5,69% 4,99% 4,31% 5,18% Κεντρική Μακεδονία 24,49% 24,20% 27,77% 29,77% 31,17% 33,04% 38,88% 50,26% 50,87% 52,60% 32,95% Δυτική Μακεδονία 550 22.700 26.800 20.900 21.000 16.000 4.505 1.264 2.162 1.624 0,03% 1,10% 1,19% 0,92% 0,90% 0,78% 0,28% 0,14% 0,25% 0,18% 0,68% Ηπειρος 42.936 45.570 46.892 44.919 46.189 41.552 26.569 6.860 5.521 5.930 2,17% 2,21% 2,08% 1,97% 1,98% 2,02% 1,68% 0,63% 0,67% 1,82% Θεσσαλία 88.693 96.641 93.080 94.445 98.474 87.517 63.172 35.590 33.360 28.964 4,48% 4,69% 4,12% 4,14% 4,24% 4,26% 3,98% 4,06% 3,79% 3,29% 4,19% Δυτική Ελλάδα 99.142 75.124 25.252 20.903 19.895 5,73% 5,59% 4,39% 4,75% 4,95% 4,74% 2,88% 2,37% 2,26% 4,63% Στερεά Ελλάδα 37,42% 37,24% 36,81% 35,09% 33,22% 30,38% 25,69% 14,90% 13,28% 11,45% 30,80% Αττική 11,50% 10,89% 10,11% 9,65% 9,83% 10,04% 9,88% 12,72% 13,79% 14,17% 10,76% Πελοπόννησος 65.592 64.492 62.459 60.764 67.852 85.457 68.439 29.276 27.036 36.600 3,31% 3,13% 2,76% 2,67% 2,92% 4,16% 3,34% 3,07% 4,15% Βόρειο Αιγαίο 87.986 92.812 81.147 40.271 56.317 56.265 4,45% 4,50% 4,70% 5,20% 5,52% 5,37% 5,12% 4,60% 6,40% 6,39% 5,11% Νότιο Αιγαίο 8.601 9.432 14.029 15.034 14.912 11.897 9.109 5.442 4.973 4.671 98.100 0,43% 0,46% 0,62% 0,66% 0,64% 0,58% 0,57% 0,56% 0,53% 100,00%

5 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 2005 - 2014
Ο συνολικός αριθμός εισιτηρίων όλων των λουτρικών μονάδων αυξάνεται μεταξύ κατά 17,3%. Κατά το 2010 εμφανίζεται πτώση 11% έναντι του Κατά το 2011 η υστέρηση έναντι του 2009 ανέρχεται σε 31,7% και κατά 19,8% έναντι του 2005.Η πτωτική τάση είναι ακόμη σημαντικότερη κατά το 2012, οπότε διαμορφώνεται στο 62,4% έναντι του 2009.Τα επόμενα χρόνια, , η εικόνα σταθεροποιείται σε αυτά τα χαμηλότερα επίπεδα. Έτσι κατά το 2014 η μείωση έναντι του 2009 διαμορφώνεται στο 62,1% και έναντι του 2005 στο 55,5%.

6 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 2014 ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

7 Κατανομή Εισιτηρίων κατά Περιφέρεια (2005 – 2014)
Κατά το 2014: Μέσος Όρος 10ετίας: Κεντρική Μακεδονία → 52,60% Κεντρική Μακεδονία Μ.Ο δεκαετίας → 32,95% Στερεά Ελλάδα → 11,45% Στερεά Ελλάδα Μ.Ο δεκαετίας → 30,80% Αττική Μ.Ο δεκαετίας → 10,76% Από το 2010 και μετά η Κεντρική Μακεδονία υπερέχει της Στερεάς Ελλάδας.

8 Κατανομή Εισιτηρίων στις Λουτρικές Μονάδες κατά Περιφέρεια (Μ
Κατανομή Εισιτηρίων στις Λουτρικές Μονάδες κατά Περιφέρεια (Μ.Ο ετών )

9 Κατανομή (%) Εισιτηρίων στις Περιφέρειες με το μεγαλύτερο αριθμό εισιτηρίων (2005-2014)
Η Κεντρική Μακεδονία έχει συνεχή ποσοστιαία αύξηση από το 2005 (24,49%) έως το 2009 (31,1%). Κατά το 2010 υπερβαίνει για πρώτη φορά τη Στερεά Ελλάδα (με 33,04% έναντι 30,38%) με το 2012 να εμφανίζεται τεράστια διαφορά με πλήρη ανατροπή των έως τότε δεδομένων (με 50,26% έναντι 14,9%) και το 2014 να εμφανίζεται η μέγιστη διαφορά (με 52,60% έναντι 11,45%)

10 Σύνολο Εισιτηρίων κατά Φορέα Εκμετάλλευσης (2005 – 2014)
ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 45,74% 46,66% 49,11% 48,28% 50,04% 53,12% 58,06% 67,98% 69,16% 70,91% 52,86% ΕΤΑΔ 61.995 68.548 65.246 16,88% 15,46% 12,35% 12,51% 11,39% 9,37% 8,61% 7,08% 7,79% 7,36% 11,68% ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΠΛΗΝ ΑΙΔΗΨΟΥ) 19,13% 18,44% 17,37% 18,87% 19,08% 18,62% 17,52% 18,19% 17,51% 17,13% 18,33% ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΙΔΗΨΟΥ ΜΕ ΠΗΓΗ 86.716 90.256 97.354 67.405 17.477 13.343 12.107 4,38% 4,92% 5,89% 5,42% 4,73% 4,25% 2,00% 1,52% 1,37% 4,40% ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΙΔΗΨΟΥ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΌ ΤΟΝ ΕΟΤ 41.687 35.394 27.969 13,86% 15,06% 16,25% 14,45% 14,06% 14,15% 11,56% 4,76% 4,02% 3,17% 12,73% 100,00%

11 Κατανομή Εισιτηρίων κατά Φορέα Εκμετάλλευσης (2005 – 2014)

12 Κατανομή Εισιτηρίων κατά Φορέα Εκμετάλλευσης (2005 – 2014)
Εισιτήρια Μονάδων ΕΤΑΔ: Μείωση 80,5% μεταξύ 2005 και 2014 Εισιτήρια Ιδιωτικών Επιχειρήσεων (πλην Αιδηψού): Μείωση 60,1% μεταξύ 2005 και 2014 Εισιτήρια Αιδηψού: Μείωση 88,7% μεταξύ 2005 και 2014 Εισιτήρια Δημοτικών Επιχειρήσεων: Μείωση 31% μεταξύ 2005 και 2014 Σχετικό Μερίδιο των δημοτικών επιχειρήσεων επί του Συνόλου: → 45,74% → 50,04% →67,98% →69,16% → 70,91% Στη διαμόρφωση αυτής της εικόνας συντελεί κυρίως η συγκράτηση αναλογικά υψηλού αριθμού εισιτηρίων στις μεγάλες Δημοτ.Επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας (Αριδαία και Λαγκαδάς),καθώς και στις Δημοτ.Επιχειρήσεις του Βορείου Αιγαίου (Λέσβος και Ικαρία).Δευτερευόντως συντελεί η αξιόλογη πορεία που εμφανίζουν μεμονωμένες μονάδες –ανεξαρτήτως φορέα εκμετάλλευσης και γεωγραφικής περιφέρειας –και συγκεκριμένα οι μονάδες στο Άγκιστρο και στο Σιδηρόκαστρο,στην Υπάτη και στη λίμνη Βουλιαγμένης.

13 Κατανομή (%) Εισιτηρίων στις Λουτρικές Μονάδες κατά Φορέα Εκμετάλλευσης (2005 – 2014)

14 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΛΟΥΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΆ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (2005 – 2014)
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΙΔΗΨΟΥ ΜΕ ΠΗΓΗ 86.716 90.256 97.354 67.405 17.477 13.343 12.107 24,02% 22,52% 23,23% 28,96% 27,84% 25,07% 26,87% 29,54% 27,38% 30,21% 25,68% ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ. ΑΙΔΗΨΟΥ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΌ ΤΟΝ ΕΟΤ 41.687 35.394 27.969 75,98% 77,48% 76,77% 71,04% 72,16% 74,93% 73,13% 70,46% 72,62% 69,79% 74,32% 59.164 48.737 40.076 100,00%

15 ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (πλην Αιδηψού)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 2. Κεντρική Μακεδονία 40.000 35.000 25.000 12.000 12300 10.000 9,30% 9,02% 9,14% 9,00% 7,54% 7,98% 6,62% 5,53% 7. Δυτική Ελλάδα 47.017 49.358 53.863 52.893 56.669 48.737 37.428 9.042 3.695 3.426 12,42% 12,98% 13,72% 12,30% 12,78% 12,73% 13,47% 5,68% 2,40% 2,27% 11,50% 8. Στερεά Ελλάδα 86.618 54.405 26.441 16.820 11.185 27,48% 27,98% 28,09% 24,61% 23,37% 22,62% 19,58% 16,60% 10,91% 7,41% 23,04% 9. Αττική 60,10% 59,04% 58,19% 51,14% 51,53% 53,92% 56,40% 69,93% 78,71% 82,69% 58,72% 11. Βόρειο Αιγαίο 11.370 14.623 6.091 4.300 400 1.525 38,309 2,64% 3,30% 1,59% 1,55% 0,25% 1,01% 1,22% ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 100,00% *Η μονάδα του ΤΣΑΥ στη Λέσβο δε λειτούργησε το 2014.

16 Κατανομή Εισιτηρίων στις Ιδιωτικές Επιχειρήσεις (πλην Αιδηψού) κατά Περιφέρεια (2005 – 2014)

17 ΕπιχειρΗςεις ΕΤΑΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 2. Κεντρική Μακεδονία 7000 6200 6800 6500 9227 9560 1847 1582 1.540 57.056 2,09% 1,94% 2,44% 2,38% 2,46% 4,79% 7,00% 2,98% 2,31% 2,36% 2,84% 7. Δυτική Ελλάδα 38303 37539 13858 31859 26617 23.485 18696 12710 13458 12.219 11,46% 11,78% 4,97% 11,17% 10,06% 12,19% 13,69% 20,50% 19,63% 18,73% 11,40% 8. Στερεά Ελλάδα 44.838 51.290 49.628 82,41% 81,76% 87,15% 80,80% 81,37% 77,76% 74,86% 72,33% 74,82% 76,06% 80,86% 10. Πελοπόννησος 2550 489  * * 35.539 1,95% 2,04% 2,33% 2,28% 1,32% 0,36% 2% 12. Νότιο Αιγαίο 6986 7915 8693 9596 9676 7571 5576 2600 2218 1.859 62.690 2,48% 3,12% 3,37% 3,66% 3,93% 4,08% 4,19% 3,24% 2,85% ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 61.995 68.548 65.246 100,00% *Η Ι.Π Λουτρακίου (ποσιθεραπεία) παραχωρήθηκε στο δήμο Λουτρακίου και λειτουργεί χωρίς εισιτήριο.

18 Κατανομή Εισιτηρίων στις Επιχειρήσεις ΕΤΑ κατά Περιφέρεια (2005 – 2014)

19 ΔημοτικΕς ΕπιχειρΗςεις
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 1. Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 118801 123825 123275 112474 112212 91072 77169 49791 43936 37.983 13,12% 12,87% 11,11% 10,22% 9,65% 8,34% 8,38% 8,37% 7,22% 6,08% 9,81% 2. Κεντρική Μακεδονία 477624 492781 620711 631500 677554 635083 582186 426207 433904 52,76% 51,21% 55,94% 57,41% 58,28% 58,14% 63,22% 71,61% 71,28% 72,33% 59,78% 3. Δυτική Μακεδονία 550 22.700 26.800 20.900 21.000 16.000 4.505 1.264 2.162 1.624 0,06% 2,36% 2,42% 1,90% 1,81% 1,46% 0,49% 0,21% 0,36% 0,26% 1,29% 4. Ήπειρος 42.936 45.570 46.892 44.919 46.189 41.552 26.569 6.860 5.521 5.930 4,74% 4,23% 4,08% 3,97% 3,80% 2,89% 1,15% 0,91% 0,95% 3,45% 5. Θεσσαλία 88693 96641 93080 94445 98474 87517 63172 35590 33360 28.964 9,80% 10,04% 8,39% 8,59% 8,47% 8,01% 6,86% 5,98% 5,48% 4,63% 7,93% 7. Δυτική Ελλάδα 28.008 28.404 31.421 29.000 26.990 29.500 19.000 3.500 3.750 4.250 3,09% 2,95% 2,83% 2,64% 2,32% 2,70% 2,06% 0,59% 0,62% 0,68% 2,24% 10. Πελοπόννησος 59092 57992 55959 54264 61352 82907 67950 29276 27036 36.600 6,53% 6,03% 5,04% 4,93% 5,28% 7,59% 7,38% 4,92% 4,44% 5,86% 11. Βόρειο Αιγαίο 87.986 92.812 76.847 39.871 56.317 54.740 9,72% 9,57% 9,74% 9,77% 9,56% 6,70% 9,25% 8,76% 12. Νότιο Αιγαίο 1615 1517 5336 5438 5236 4326 3533 2842 2755 2.812 35.410 0,18% 0,16% 0,48% 0,45% 0,40% 0,38% 0,39% ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 100,00%

20 Κατανομή Εισιτηρίων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις κατά Περιφέρεια (2005 – 2014)

21 Συνοπτικά Συμπεράσματα Επισκεψιμότητας των ετών 2005 -2014
Συνοπτικά Συμπεράσματα Επισκεψιμότητας των ετών Η συνολική άνοδος των εισιτηρίων κατά τα έτη 2005 –2009 αντιστρέφεται κατά τα τελευταία έτη 2010 – 2014, με σταθεροποίηση στο κατώτερο σημείο του 2012. Μικρότερη αναλογικά πτώση παρουσιάζουν οι Δημοτικές Επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας που κατά τα φαινόμενα έχουν επιτύχει την προσέλκυση και άλλων επισκεπτών, εκτός από τους δικαιούχους μέσω ασφαλιστικών ταμείων. Αντίθετα, σημαντική πτώση παρουσιάζεται στις επιχειρήσεις των άλλων περιφερειών, οι οποίες αντιθέτως εμφανίζεται να είναι σχεδόν αποκλειστικά εξαρτημένες από τις εγκρίσεις των ασφαλιστικών ταμείων. Συνολικά, πάντως, οι επισκέπτες χωρίς ασφαλιστική κάλυψη σε όλες τις λουτρικές μονάδες εμφανίζονται σημαντικά μειωμένοι, εξαιτίας της επιδεινούμενης οικονομικής κρίσης.

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

23 Κατάλογος Ερευνηθεισών Μονάδων
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ * ΣΧΟΛΙΑ Αν. Μακεδονία - Θράκη 1 (ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΟΥΤΡΩΝ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2 ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ (ΨΑΡΟΘΕΡΜΩΝ) ΓΕΝΗΣΑΙΑΣ (ΠΟΤΑΜΙΑΣ) 5 ΛΑΣΠΟΛΟΥΤΡΑ ΚΡΗΝΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ (ΑΕΝΑΚ) Τα <Λουτρά Ελευθερών> της ΑΕΝΑΚ παραχωρήθηκαν σε ιδιώτη για εκμετάλλευση και δεν λειτουργούν από το 2012. Κεντρική Μακεδονία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΪΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ-"ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ" 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε 3 Ι.Π ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» (ΠΟΖΑΡ) 6 ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ ΕΤΑΔ Α.Ε / Υπ/μα ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΟΥΤΡΩΝ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 7 ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Δυτική Μακεδονία ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΠΗΓΗ "ΜΠΑΝΙΑ" - ΑΓΡΑΠΙΔΙΑ-ΑΕΤΟΣ Τα <Μπάνια>, Αγραπιδιά Αετός του δήμου Αμυνταίου δεν λειτουργούν από το 2011. Ήπειρος ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ" Α.Ε ΛΟΥΤΡΑ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ-ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΑΕ Ι.Π. ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ "ΠΑΛΙΟΣΑΡΑΓΑ" Θεσσαλία ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΔΡΑΝΙΣΤΑΣ-ΚΑΪΤΣΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ Α.Ε ΟΤΑ *Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις αναφέρονται με την παλιά ή/και με την παλιά και νέα ονομασία τους.

24 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΙΑ Δυτική Ελλάδα 1 "ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΤΕΦΑΝΙ" ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 2 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΛΕΥΡΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 3 ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΟΥ ΤΡΥΦΟΥ (Δ. ΜΕΔΕΩΝΟΣ)-ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ Από το 2013 δεν λειτουργούν οι ιαματικές πηγές Αγίου Βαρβάρου Τρύφου δήμου Ακτίου Βόνιτσας Ι.Π. ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ - ΜΠΑΛΕΖΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΚΑΡΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε  Δεν λειτουργεί από το έτος 2013. ΕΤΑΔ Α.Ε / Υπ/μα ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΚΑΪΑΦΑ ΛΟΥΤΡΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ "ΟΜΙΛΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ" Στερεά Ελλάδα ΕΤΑΔ Α.Ε / Υπ/μα ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΑΙΔΗΨΟΥ Ι.Π. ΓΙΑΛΤΡΩΝ-ΧΑΣΑΝΗ ΣΟΦΙΑ Ι.Π. ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ (εντός ξενοδοχείου "Ηράκλειον") ΑΞΤΕΕ 4 Ι.Π. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ (εντός ξενοδοχείου "Κνωσσός") ΑΞΤΕΕ 5 Ι.Π. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (μόνο Υ/Θ) - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 6 Ι.Π. ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗ (εντός ξενοδοχείου "ΕΝΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΣΣΕΣ") - ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 7 Ι.Π. ΑΙ ΠΗΓΑΙ (εντός ξενοδοχείου "Αι Πηγαί") - αφοί ΜΠΑΛΑΛΑ 8 ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (μόνο Υ/Δ) - ΜΠΑΣΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ο.Ε Δε λειτούργησε το 2014. 10 ΘΕΡΜΑΙ ΣΥΛΛΑ (εντός ξενοδοχείου)-ΑΝΚΑΡ Α.Ε 11 ΑΙΓΛΗ Α.Ε (εντός ξενοδοχείου)- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ

25 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΙΑ Στερεά Ελλάδα 2 12 ΑΥΡΑ (εντός ξενοδοχείου) - ΣΕΡΑΦΕΤΙΝΙΔΗΣ 13 ΙΣΤΙΑΙΑ (εντός ξενοδοχείου) - ΠΑΡΑΓΚΑΜΙΑΝ ΚΑΛΟΥΣΤ 14 ΚΕΝΤΡΙΚΟ (εντός ξενοδοχείου) - ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 15 ΚΑΠΟΛΟΣ (εντός ξενοδοχείου) - ΚΑΠΟΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΞΤΕ ΚΑΠΟΛΟΣ Α.Ε 16 ΑΝΕΣΙΣ (εντός ξενοδοχείου) - ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΗ ΔΟΥΣΤΑΜΠΑΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε 17 ΕΡΜΗΣ (εντός ξενοδοχείου) - ΠΗΤΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & Δ. ΔΗΜΗΤΡΕΣΣΑΣ Ο.Ε 18 ΙΛΙΟΝ (εντός ξενοδοχείου) - ΘΕΟΔΩΡΑ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΙΩΤΗ ΕΠΕ 19 ΕΙΡΗΝΗ (εντός ξενοδοχείου) - ΤΣΟΤΣΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 20 ΜΗΘΩ (εντός ξενοδοχείου) - ΜΗΤΣΑΣ-ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ 21 ΤΑΙΝΑΡΟ (εντός ξενοδοχείου) - ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 22 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ (ΔΙΕΘΝΕΣ) (εντός ξενοδοχείου) 23 CAPRI (εντός ξενοδοχείου) Δεν λειτουργεί 24 ΝΕΦΕΛΗ (εντός ξενοδοχείου) 25 ΣΤΑΔΙΟ (εντός ξενοδοχείου) - ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Δε λειτούργησε το 2014. 26 ΘΑΛΑΣΣΑ (εντός ξενοδοχείου) 4 ΕΤΑΔ Α.Ε / Υπ/μα ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 3 ΓΑΛΗΝΗ Α.Ε (ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΣΗ) - (Ι.Π. ΚΑΜΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ) 5 ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΠΗΓΗ "ΘΕΡΜΑΙ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΟΥ" 6 ΕΤΑΔ Α.Ε / Υπ/μα ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΥΠΑΤΗΣ Αττική 1 ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΜΕΘΑΝΩΝ-ΜΕΘΑΝΑ VOLCANIC SPA YIOI ΑΠΟΣΤ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.Ε (Α. ΘΕΡΜΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ, Β. ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ, Γ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ "ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"

26 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΙΑ Αττική 1 3 Ι.Π. ΛΙΜΝΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Πελοπόννησος 2 "ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ" ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε" (Υ/Θ "ΘΕΡΜΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ") Πρώην ΕΤΑΔ Α.Ε / Υπ/μα ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ (ΠΟΣΙΘΕΡΑΠΕΙΑ) Λειτουργεί με ελεύθερη πρόσβαση από το (Δήμος Λουτρακίου) Βόρειο Αιγαίο ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ "ΘΕΡΜΑ" ΚΟΛΠΟΥ ΓΕΡΑΣ ΑΔΕΛΑΕ 4 ΜΗΘΥΜΝΑ - ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΦΤΑΛΟΥΣ ΑΔΕΛΑΕ 5 ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ ΤΣΑΥ  Δεν λειτούργησε το 2013,2014. 6 Ι.Π. ΘΕΡΜΩΝ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΗΦΑΙΣΤΟΥ -Ε. ΓΙΑΡΜΑΔΟΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε (CLASSIC THERMA SPA) 9 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΣΒΟΡΙΟΥ Δεν λειτουργεί από το 2012. ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ (ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ) ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ (ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ) ΣΠΗΛΙΑΣ (ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ) Ι.Π. ΑΓΙΑΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ (ΑΜΑΝΗΣ) ΧΙΟΥ Νότιο Αιγαίο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ "ΛΑΚΚΟΥ" ΑΔΑΜΑΝΤΑ (ΜΗΛΟΣ) Δεν λειτουργούν από το 2012. ΕΤΑΔ Α.Ε / Υπ/μα ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΚΥΘΝΟΥ

27 Ανατολική Μακεδονία-Θράκη
Κατάλογος Απωλειών Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ Φ.ΕΚΜΕΤ. ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 1 Ι.Π ΕΧΙΝΟΥ ΔΗΜ. Ξάνθης Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 2 Ι.Π ΧΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΔΙΩΤ. Άρτας Ήπειρος 3 ΑΓΡΑΠΙΔΟΚΑΜΠΟΥ Αιτωλοακαρνανίας Δυτική Ελλάδα 4 Ι.Π ΛΙΤΣΕΚΙΟΥ 5 Ι.Π ΜΟΥΡΣΤΙΑΝΟΥ 6 Ι.Π ΣΤΑΧΤΗΣ ΠΟΡΙΑΡΗ 7 Ι.Π ΧΕΛΟΒΑ ΜΠΑΝΙΩΤΗ 8 Ι.Π ΚΡΑΤΣΑ ΘΕΡΜΑ ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμου Βόρειο Αιγαίο 9 Ι.Π ΧΑΡΟΥ ΜΗΛΟΥ Κυκλάδων Νότιο Αιγαίο


Κατέβασμα ppt "ΕρευνητικΟ ΠρΟγραμμα: «ΙαματικΕς ΠηγΕς και ΛουτρΟτοποι»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google