Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δ’ Προγραμματική Περίοδος 2007-2013 Διαχωρισμός Χρηματοδότησης σε ΕΣΠΑ και ΕΣΑΑ Ταμεία ΕΣΠΑ: ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣΤαμεία ΕΣΠΑ: ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ Ταμεία ΕΣΑΑ: ΕΤΑΑ,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δ’ Προγραμματική Περίοδος 2007-2013 Διαχωρισμός Χρηματοδότησης σε ΕΣΠΑ και ΕΣΑΑ Ταμεία ΕΣΠΑ: ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣΤαμεία ΕΣΠΑ: ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ Ταμεία ΕΣΑΑ: ΕΤΑΑ,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Δ’ Προγραμματική Περίοδος 2007-2013 Διαχωρισμός Χρηματοδότησης σε ΕΣΠΑ και ΕΣΑΑ Ταμεία ΕΣΠΑ: ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣΤαμεία ΕΣΠΑ: ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ Ταμεία ΕΣΑΑ: ΕΤΑΑ, ΕΤΑΤαμεία ΕΣΑΑ: ΕΤΑΑ, ΕΤΑ Κατανομή των Περιφερειών σε στόχους Ποιοί Στόχοι; Στόχος 1: Σύγκλιση Στόχος 2: Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα & Απασχόληση Στόχος 3: Εδαφική Συνεργασία Ποιές Περιφέρειες; Στόχος 1: 11 Περιφέρειες Στόχος 2: 2 Περιφέρειες ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ και ΝΗΣΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

3 Δ’ Προγραμματική Περίοδος 2007-2013  5 από τις 13 Περιφέρειες σε καθεστώς Μεταβατικής Στήριξης Μεταβατική Στήριξη Στόχου 1 = σταδιακή έξοδος από στόχο 1 Μεταβατική Στήριξη Στόχου 1 = σταδιακή έξοδος από στόχο 1 = στατιστική σύγκλιση = phasing out ΑΤΤΙΚΗ – ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗ – ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Μεταβατική Στήριξη Στόχου 2 = σταδιακή είσοδος στο στόχο 2 Μεταβατική Στήριξη Στόχου 2 = σταδιακή είσοδος στο στόχο 2 = phasing in ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ – ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ  Ετήσια Δέσμευση συγκεκριμένων ποσών των ΕΤΠΑ-ΕΚΤ (όχι του ΤΣ) για τις περιφέρειες Μεταβατικής Στήριξης.

4 Δ’ Προγραμματική Περίοδος 2007-2013 25 Επιχειρησιακά Προγράμματα ΕΣΠΑ 8 Τομεακά 8 Τομεακά 5 ΠΕΠ 5 ΠΕΠ 12 Εδαφικής Συνεργασίας (πρώην INTERREG) 12 Εδαφικής Συνεργασίας (πρώην INTERREG) Κατάλογος των ΕΠ ανά στόχο και Ταμείο

5 Δ’ Προγραμματική Περίοδος 2007-2013

6 Νέα στοιχεία στη διαχείριση Νέα στοιχεία στη διαχείριση Κατηγοριοποίηση (5 διαστάσεις) Κατηγοριοποίηση (5 διαστάσεις) Earmarking (στρατηγική Λισσαβώνας) Earmarking (στρατηγική Λισσαβώνας) Παρακολούθηση Προσθετικότητας (μόνο για ΕΠ στόχου 1) Παρακολούθηση Προσθετικότητας (μόνο για ΕΠ στόχου 1) ΧΠ ΕΠ ανά στόχο και Ταμείο, κατ΄έτος ΧΠ ΕΠ ανά στόχο και Ταμείο, κατ΄έτος Άξονες Προτεραιότητας ΕΠ: 1 στόχος, 1 ταμείο, 1 Περιφέρεια (?) Άξονες Προτεραιότητας ΕΠ: 1 στόχος, 1 ταμείο, 1 Περιφέρεια (?) SFC 2007-13 (εισαγωγή στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση) SFC 2007-13 (εισαγωγή στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση) Αρμόδιες Αρχές ανά Ταμείο (Διαχείρισης, Πιστοποίησης, Ελέγχου) Αρμόδιες Αρχές ανά Ταμείο (Διαχείρισης, Πιστοποίησης, Ελέγχου)

7 Δ’ Προγραμματική Περίοδος 2007-2013  Κατηγοριοποίηση σε 5 διαστάσεις  Οι 3 πρώτες και σε προγραμματικό επίπεδο (ΧΠ) Θέμα Προτεραιότητας Θέμα Προτεραιότητας Μορφή Χρηματοδότησης Μορφή Χρηματοδότησης Εδαφικό Τύπο Εδαφικό Τύπο Οικονομική Δραστηριότητα Οικονομική Δραστηριότητα Γεωγραφική Περιοχή Γεωγραφική Περιοχή

8 Δ’ Προγραμματική Περίοδος 2007-2013 Προσαρμογές ΟΠΣ για την Δ’ ΠΠ 2007-2013 Νέοι κανονισμοί Νέοι κανονισμοί Δομή SFC 2007-13 Δομή SFC 2007-13 Διεπαφή με SFC 2007-13 (δομημένα αρχεία) Διεπαφή με SFC 2007-13 (δομημένα αρχεία) Διακίνηση εγγράφων μέσω SFC 2007-13 (μη δομημένα αρχεία) Διακίνηση εγγράφων μέσω SFC 2007-13 (μη δομημένα αρχεία)


Κατέβασμα ppt "Δ’ Προγραμματική Περίοδος 2007-2013 Διαχωρισμός Χρηματοδότησης σε ΕΣΠΑ και ΕΣΑΑ Ταμεία ΕΣΠΑ: ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣΤαμεία ΕΣΠΑ: ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ Ταμεία ΕΣΑΑ: ΕΤΑΑ,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google