Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κύρια Ευρήματα Μελετών και Ερευνών Θοδωρής Λιανός.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κύρια Ευρήματα Μελετών και Ερευνών Θοδωρής Λιανός."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Κύρια Ευρήματα Μελετών και Ερευνών Θοδωρής Λιανός

3  Η ύφεση στην Περιφέρεια Αττικής χαρακτηρίζεται ελαφρώς πιο ήπια σε σχέση με το σύνολο τη ελληνικής οικονομίας.  Αντίθετα, ελαφρώς πιο έντονη χαρακτηρίζεται η συρρίκνωση της απασχόλησης στην Περιφέρεια Αττικής. Μέση ετήσια μεταβολή Κύρια Μακροοικονομικά Μεγέθη ΑΕΠ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

4  Στο πλαίσιο της μελέτης εξετάστηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα περίπου 6 χιλ. εταιρειών που εδρεύουν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων.  Η πλειοψηφία δραστηριοποιείται σε 21 κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, οι οποίοι συγκεντρώνονται κυρίως στους ακόλουθους τομείς ενδιαφέροντος: Δημογραφικά Στοιχεία Μερίδιο (2012) Μέση ετήσια μεταβολή (2010 - 2012)

5 €9,6 δις.  Ο συνολικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων ανήλθε το 2012 περίπου σε €9,6 δις και κατανέμεται σε ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.  Σημαντικές απώλειες σημειώνει ο συνολικός κύκλος εργασιών καθ’ όλη την περίοδο αναφοράς (2010-2012), έχοντας παρασυρθεί κυρίως από την πτωτική πορεία του εμπορικού τομέα. Κύκλος Εργασιών Μέση μεταβολή Μερίδιο (2012)

6  Υψηλός χαρακτηρίζεται ο βαθμός συγκέντρωσης, καθώς το 4% του συνολικού πληθυσμού συμβάλει στη διαμόρφωση του 57% του συνολικού Κύκλου Εργασιών.  Τη μικρότερη συμμετοχή στη διαμόρφωση του συνολικού Κ.Ε. εμφανίζουν οι πολύ μικρές εταιρείες, παρά το γεγονός ότι αποτελούν την πλειοψηφία του συνολικού πληθυσμού. Κύκλος Εργασιών

7  Αρνητικά καταγράφονται τα προ φόρων αποτελέσματα των επιχειρήσεων το 2012, σημειώνοντας επιδείνωση της τάξης του 30% έναντι του 2010.  Ωστόσο, η αναλογία των κερδοφόρων επιχειρήσεων έναντι των ζημιογόνων το 2012 διαμορφώνεται σε 1:1, καταγράφοντας μικρή υποχώρηση έναντι του 2010. Κερδοφορία Μέση μετ. μεριδίου Μερίδιο κερδοφόρων (2012)

8  Η πορεία των δεικτών κερδοφορίας χαρακτηρίζεται σε γενικές γραμμές έντονα πτωτική, με τη μεγαλύτερη μείωση να σημειώνεται το 2012.  Σε έντονα αρνητικά επίπεδα διαμορφώνεται ο δείκτης καθαρού και λειτουργικού περιθωρίου κέρδους, ενώ σε θετικά αλλά ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα κινείται το περιθώριο EBITDA. Κερδοφορία

9  Η αποδοτικότητα κεφαλαίων βαίνει πτωτική και κινείται σε αρνητικά επίπεδα καθόλη την περίοδο αναφοράς.  Το επίπεδο των βραχυπρόθεσμων τραπεζικών δανείων βαίνει συνεχώς μειούμενο, ωστόσο ο σχετικός δείκτης σημειώνει άνοδο εξαιτίας της συγκριτικά μεγαλύτερης συρρίκνωσης των ιδίων κεφαλαίων.  Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφει η σχέση των ξένων προς ίδια κεφάλαια. Αποδοτικότητα – Κεφαλαιακή Διάρθρωση

10 Κλάδοι Ενδιαφέροντος  Οι πλέον χαρακτηριστικοί κλάδοι άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων, έχουν ως εξής:

11 Εξελίξεις στους Κλάδους Ενδιαφέροντος  Η πορεία των κλάδων ενδιαφέροντος δεν διαφοροποιείται αισθητά σε εθνικό επίπεδο τα τελευταία έτη.  Οι εμπορικοί κλάδοι καταγράφουν έντονα πτωτική πορεία, ωστόσο εξακολουθούν να αποτελούν καθοριστικό παράγοντα της εγχώριας οικονομίας, κυρίως στον τομέα της απασχόλησης.  Ο κλάδος των καταλυμάτων και της εστίασης έχει πληγεί από την ύφεση, εμφανίζει ωστόσο σημάδια ανθεκτικότητας.  Έντονα πτωτική καταγράφεται η πορεία του κλάδου παροχής υπηρεσιών Υγείας, καταγράφοντας σημαντικές απώλειες σε όρους πωλήσεων.  Πτωτική καταγράφεται η πορεία των δραστηριοτήτων προγραμματισμού Η/Υ, ως αποτέλεσμα της μείωσης των επενδυτικών δαπανών των επιχειρήσεων.  Αντίθετα, η ανάθεση υποστηρικτικών υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις καταγράφει ανοδική πορεία, ενισχύοντας το σχετικό μερίδιο του κλάδου στις πωλήσεις και στην απασχόληση.

12  Σε οριακά θετικά επίπεδα διαμορφώνονται οι εκτιμήσεις σχετικά με την πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας - σε όρους αξίας πωλήσεων - το 2ο εξάμηνο του έτους, γεγονός που υποδηλώνει μικρή αναστροφή του αρνητικού κλίματος και σταδιακή υποχώρηση των αρνητικών προσδοκιών. Ισορροπίες απαντήσεων Πορεία Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

13  Περιορισμένος χαρακτηρίζεται ο εξαγωγικός προσανατολισμός των επιχειρήσεων στην Αθήνα.  Ισχυρές ωστόσο διαμορφώνονται οι εκτιμήσεις και προσδοκίες για βελτίωση των εξαγωγικών επιδόσεων το τρέχον έτος. Ισορροπίες απαντήσεων Εξαγωγικός Προσανατολισμός

14  Αρκετά μετριοπαθείς χαρακτηρίζονται οι εκτιμήσεις και προβλέψεις των επιχειρήσεων για την πορεία της απασχόλησης.  Παρά τη διαμόρφωση θετικού ισοζυγίου το 2 ο εξάμηνο, η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων εκτιμά ότι ο αριθμός των ατόμων που απασχολούν θα παραμείνει σε παρόμοια επίπεδα. Ισορροπίες απαντήσεων Απασχόληση

15  Επιδείνωση των συνθηκών ρευστότητας σημειώνει η πλειοψηφία των επιχειρήσεων για το 1 ο εξάμηνο του έτους.  Οι αρνητικές συνθήκες ρευστότητας αποτυπώνονται και στις εκτιμήσεις για το επόμενο εξάμηνο, με την πλειοψηφία να μην αναμένει ουσιαστική βελτίωση. Ισορροπίες απαντήσεων Συνθήκες Ρευστότητας

16  Σε ικανοποιητικά επίπεδα διαμορφώνεται το αίσθημα αισιοδοξίας για το μέλλον των επιχειρήσεων.  Ο κυριότερος στόχος ωστόσο για το άμεσο μέλλον αναδυκνείεται η επιβίωση των επιχειρήσεων. Αίσθημα Αισιοδοξίας - Στόχοι

17  Στους κυριότερους παράγοντες περιορισμού της επιχειρηματικής δραστηριότητας περιλαμβάνονται οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές, η χαμηλή καταναλωτική ζήτηση και οι ασφυκτικές συνθήκες ρευστότητας  Στο πλαίσιο αυτό, η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων έχει προβεί σε σχετικές οργανωτικές και λειτουργικές αλλαγές, με σκοπό την προσαρμογή τους στα νέα οικονομικά δεδομένα. Οργανωτικές Αλλαγές

18 Ευχαριστώ για την προσοχή σας Θοδωρής Λιανός


Κατέβασμα ppt "Κύρια Ευρήματα Μελετών και Ερευνών Θοδωρής Λιανός."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google