Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παραδοσιακοί Χοροί της Μακεδονίας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παραδοσιακοί Χοροί της Μακεδονίας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παραδοσιακοί Χοροί της Μακεδονίας
Η Μακεδονία, είναι ένα από τα γεωγραφικά διαμερίσματα της ηπειρωτικής Ελλάδας και αποτελεί το νότιο και μεγαλύτερο μέρος της ευρύτερης γεωγραφικής και ιστορικής περιοχής της Σήμερα αποτελεί βόρειο γεωγραφικό και ιστορικό διαμέρισμα, το δεύτερο μεγαλύτερο σε πληθυσμό και το μεγαλύτερο σε έκταση, (25,9% της όλης έκτασης) της Ελληνικής επικράτειας, οριζόμενο προς βορρά από τα σύνορα με την FYROM και την Βουλγαρία, προς νότια από τη Θεσσαλία και το Αιγαίο Πέλαγος, προς ανατολικά από τη Δυτική Θράκη και δυτικά από την Ήπειρο και Αλβανία. Traditional Dances of Makedonia, Greece : Macedonia is one of the geographic regions of continental Greece and constitutes the southern and larger part of the wider geographical and historical region of Today is the northern geographic and historic district, the second most populous and the largest in area (25.9% of the total area) of the Greek territory, defined on the north by the border with FYROM and Bulgaria to the south of Thessaly and the Aegean Sea to the east from Western Thrace and west of Epirus and Albania.

2 Ποικιλία και πολυπολιτισμικότητα
Στη Μακεδονία απαντά κανείς μεγάλη ποικιλία από χορούς μουσική και ρυθμούς που ανήκουν στην χορευτική παράδοση είτε των γηγενών πληθυσμών είτε των προσφύγων που ήρθαν από την Βόρεια Θράκη και τη Μ. Ασία και εγκαταστάθηκαν σ’ αυτήν μετά το Συναντούμε χορούς κυκλικούς και αντικριστούς. Ακόμη στα όριά της είναι εμφανής η επιρροή από τη Θράκη, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τα νησιά του Αιγαίου, καθώς και από τις σλάβικες φυλές των βορείων συνόρων της. Diversity and Multiculturalism : In Macedonia nobody answered a wide variety of dance music and rhythms belonging to the dancing tradition either indigenous populations or refugees who came from Northern Thrace and Asia Minor and settled in it after We meet and opposing circular dances. Even its limits are obvious influence from Thrace, Epirus, Thessaly, the Aegean islands, and of the Slavic tribes of the northern border.

3 Γεωγραφία Μακεδονία σύμφωνα με τη γεωμορφολογία της τη χωρίζουμε σε : Κεντρική Μακεδονία που περιλαμβάνει τους νομούς : Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Πέλλας, Ημαθίας και Πιερίας. Δυτική Μακεδονία που περιλαμβάνει τους νομούς : Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς και Γρεβενών. Ανατολική Μακεδονία που περιλαμβάνει τους νομούς : Σερρών, Καβάλας, Δράμας. Η εργασία αυτή έχει ως κύριο στόχο να αναδείξει την πληθώρα των χορών που υπάρχουν στη Μακεδονία καθώς και το που μπορεί κάποιος να τους βρει στη βιβλιογραφία του παραδοσιακού χορού. Geography : Macedonia according to the geomorphology of the divide in:; Central Macedonia which includes the prefectures of Thessaloniki, Kilkis, Chalkidiki, Pella, Imathia and Uttaranchal.; Western Macedonia which includes the prefectures of Kozani, Florina, Kastoria and Grevena.; Eastern Macedonia which includes the prefectures of Serres, Kavala, Drama.;; this work has as main objective to highlight the many dances that exist in Macedonia as well as one can find them in the literature of traditional dance.

4 Κινητικά μοτίβα Τα στοιχεία των χορών που ακολουθούν προέρχονται κυρίως από βιβλιογραφική έρευνα. Πολλοί από τους χορούς απαντώνται σε περισσότερες από μια περιοχές συνήθως με άλλο όνομα ή και διαφορετικό κινητικό μοτίβο, γι’ αυτό και είναι δύσκολο να τους εντάξουμε κάπου μόνο γεωγραφικά. Δίνονται πολύ περιληπτικά στοιχεία για τον κάθε χορό, όπως ο ρυθμός του, κάποιες πληροφορίες για τον τρόπο που χορεύεται, καθώς και το που τον βρίσκουμε στη βιβλιογραφία.  Στις περιπτώσεις που έχουμε διαφορά από τον ένα συγγραφέα στον άλλο όσον αφορά τον αριθμό των βημάτων ενός χορού, αυτό οφείλεται πολλές φορές στο διαφορετικό τρόπο ανάλυσης του κινητικού μοτίβου και όχι απαραίτητα στην ύπαρξη διαφορετικών βημάτων του χορού, χωρίς φυσικά να αποκλείεται και η δεύτερη περίπτωση. Σε τέτοια περίπτωση ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προστρέξει και στις άλλες βιβλιογραφικές αναφορές για να έχει πληρέστερη εικόνα του χορού. Mobility patterns : The elements of the dances that follow come mainly from literature research. Many of the dances are found in more than one region usually with a different name or a different kinetic pattern, so it is difficult to put them somewhere just geographically. Given very brief information about each dance, like the pace of some information on how you danced, and that we find in the literature. ; Where we are different from one author to another in terms of the number of steps of a dance, it is often in a different way to analyze the locomotor pattern and not necessarily the existence of different dance steps, without of course excluding the second case. In such a case, the applicant must take out the other references to a fuller picture of the dance.

5 Κατηγοριοποίηση χορών
Όλοι οι χοροί που αναφέρονται ως κυκλικοί χορεύονται σε ανοιχτό κύκλο. Παλιά δημιουργούνταν ξεχωριστοί κύκλοι ανδρών και γυναικών ή στον ίδιο κύκλο έμπαιναν πρώτα όλοι οι άνδρες και ακολουθούσαν οι γυναίκες. Ο συνδετικός κρίκος μεταξύ ανδρών και γυναικών ήταν πάντα το μαντήλι τη μια άκρη του οποίου κρατούσε ο τελευταίος των ανδρών και την άλλη η πρώτη των γυναικών. Πολλοί χοροί της Μακεδονίας έχουν το χαρακτηριστικό γνώρισμα να ξεκινάνε με πολύ αργό ρυθμό και να καταλήγουν σε πολύ γρήγορο ρυθμό. Π.χ Γκάιντα, Μάρενα, Στάνκενα, Σουλεϊμάνοβο, Γκέϊκο κ.α. Ιδιαίτερο γνώρισμα των χορών της Μακεδονίας  είναι η μεγάλη ποικιλία των ρυθμών που απαντώνται. Βρίσκουμε ρυθμούς από δίσημους έως και 16σημους. categorization dances : All dances are danced circular referred to as an open circle. Old circles created separate men and women or the same cycle first entered all the men and women followed. The link between men and women were always wipe one side of which was holding the last of the men and the other the first women.;; Many dances of Macedonia have the feature to start very slowly and arrive at a very fast pace. Bagpipe eg, Maren, Stankena, Souleimanovo, Gkeiko etc. A special feature of the dances of Macedonia is the great variety of rhythms encountered. Found rates of up disimous 16simous.


Κατέβασμα ppt "Παραδοσιακοί Χοροί της Μακεδονίας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google