Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πρόγνωση Μετεωρολογικής Παλίρροιας: High Resolution Storm Surge Model Χρήστος Μακρής Δρ. Υπολογιστικής Υδροδυναμικής ΜΔΕ Μηχ/κος Παράκτιας Ζώνης Διπλ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πρόγνωση Μετεωρολογικής Παλίρροιας: High Resolution Storm Surge Model Χρήστος Μακρής Δρ. Υπολογιστικής Υδροδυναμικής ΜΔΕ Μηχ/κος Παράκτιας Ζώνης Διπλ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πρόγνωση Μετεωρολογικής Παλίρροιας: High Resolution Storm Surge Model Χρήστος Μακρής Δρ. Υπολογιστικής Υδροδυναμικής ΜΔΕ Μηχ/κος Παράκτιας Ζώνης Διπλ. Πολιτικός Μηχ/κος

2 Μετεωρολογική Παλίρροια (Storm Surge/Tide) Μεταβολή Στάθμης Θάλασσας Ανύψωση ή Ταπείνωση της Μέσης Στάθμης Θάλασσας (ΜΣΘ) Χρονική κλίμακα φαινόμενου: μερικές ώρες έως μέρες Αλληλεπίδραση με: γεωστροφικές ροές (μερικές μέρες εβδομάδες/μήνες) αστρονομική παλίρροια (ημι-ημερήσια στην περιοχή) κυματογενή ανύψωση για κορεσμένη ζώνη θραύσης (μερικές ώρες - μέρα)

3 Το μοντέλο μετεωρολογικής παλίρροιας High Resolution Storm Surge (HRSS) model 2-διάστατο υδροδυναμικό μοντέλο εξισώσεων ρηχών νερών (SWEs) περιγράφει μεταβολές ΜΣΘ λαμβάνοντας υπόψη:  Ατμοσφαιρικές παραμέτρους (άνεμος και ατμοσφαιρική πίεση)  Απόκριση ελεύθερης επιφάνειας στη βαροβαθμίδα  Γεωστροφία (δυνάμεις Coriolis)  Αστρονομική παλίρροια  Τριβές υδάτινης μάζας στον πυθμένα  Διατμητικές τάσεις ανέμου στην ελεύθερη επιφάνεια της θάλασσας  Επίδραση κυματογενών ρευμάτων + ανύψωσης Αποτελέσματα του μοντέλου: ΜΣΘ & μέση με το βάθος ταχύτητα ρεύματος Μοντέλο Μετεωρολογικής Παλίρροιας HRSS Γενική Περιγραφή

4 Οριακές συνθήκες Οριακές συνθήκες Μοντέλο Μετεωρολογικής Παλίρροιας HRSS Πεδίο Εφαρμογής – Υπολογιστικά Επίπεδα Επίπεδο 1Επίπεδο 2Επίπεδο 3 Δx = 1/6.67° ≈ 15kmΔx = 1/20° ≈ 5kmΔx = 1/60° ≈ 1,67km 3 μονόδρομα εμφωλευμένα υπολογιστικά πεδία Δt sim = 30sec Δt out = 1 και/ή 3 hrs Βαθυμετρίες από GEBCO (2009)

5 HRSS: De Vries et al (1995) – Krestenitis et al (2010, 2011) – Androulidakis et al (2015) Μοντέλο Μετεωρολογικής Παλίρροιας HRSS Βασικές Εξισώσεις 2-D Εξισώσεις Navier-Stokes χωροχρονική μεταβολή πεδίου ταχυτήτων επιρροή Coriolis και βαρύτητας δύναμη λόγω πίεσης δύναμη λόγω ανέμου δύναμη λόγω τριβών πυθμένα δύναμη λόγω αστρονομικής παλίρροιας Εξισώσεις ποσότητας κίνησης Εξίσωση συνέχειας χωροχρονική μεταβολή ΜΣΘ με αρχή διατήρησης της μάζας

6 Μοντέλο Μετεωρολογικής Παλίρροιας HRSS Ειδικές Παραμετροποιήσεις Β) Προσομοίωση των οριζόντιων δινών: μοντέλο τύπου Smagorisky Συντελεστής C S =0.1 (Rogallo & Moin 1984) για υπολογισμό τυρβώδους κινηματικής συνεκτικότητας Α) Υπολογισμός διατμητικών τάσεων στη διεπιφάνεια νερού/αέρα W: ταχύτητα ανέμου στα 10m C D : συντελεστής τριβής ελεύθερης επιφάνειας Smith & Banke (1975) Γ) Αστρονομική παλίρροια από Schwiderski (1980) Συνιστώσες: M2, S2, N2, K2, K1, O1, P1, Q1 Δ) Υπολογισμός κυματογενούς ανύψωσης (Dean & Dalrymple, 2002; Goda, 1985)

7 ΠΕΙΡΑΜΑ Ατμοσφαιρικές Παράμετροι Παλίρροια Schwiderski (1980) Οριακή Συνθήκη στο Γιβραλτάρ Λοιπές Παραμετροποιήσεις * Μέγιστο Βάθος H (m) Π.1ΝΑΙΟΧΙ C D (Smith & Banke, 1975)Πραγματικό Π.2ΝΑΙΟΧΙΝΑΙ»» Π.3ΝΑΙ ΟΧΙ»» Π.4ΝΑΙ »» Π.5ΝΑΙΟΧΙ C D = 10 -5 » Π.6ΝΑΙΟΧΙ C D = 10 -6 » Π.7ΝΑΙΟΧΙ C D (Smith and Banke, 1975)100 Π.8ΝΑΙΟΧΙ C D = 10 -5 100 Π.9ΝΑΙ »Πραγματικό Π.10ΝΑΙ C D = 10 -6 » Π.11ΝΑΙΟΧΙ C D (Smith and Banke, 1975) C S =0.24 » Π.12ΝΑΙ C D = 10 -5 » Βαθμονόμηση Μοντέλου HRSS Παραμετροποιήσεις Έτος Προσομοίωσης 2012 * C S =0.1 παντού εκτός από Π.11

8 ΣΤΑΘΜΟΣΠ.1Π.1Π.2Π.2Π.3Π.3Π.4Π.5Π.6Π.7Π.8Π.9Π.10Π.11Π.12 Thessaloniki0.480.590.530.570.620.530.590.560.680.550.510.65 Genova0.720.76 0.770.710.730.77 0.790.760.720.61 Ancona0.610.68 0.690.670.630.730.700.720.670.640.69 Napoli0.560.620.590.610.590.560.680.660.690.610.560.58 Marseille0.500.510.550.520.420.510.390.430.460.520.810.46 Venice0.610.71 0.720.800.660.750.710.820.690.68 Catania0.400.470.360.430.400.380.450.440.510.430.360.46 Hadera0.500.54 0.550.620.500.620.650.660.530.510.45 Cagliari0.450.540.470.510.540.480.500.490.600.500.460.43 Otranto0.440.530.460.510.520.450.540.510.620.500.430.39 Alexandroupoli0.340.640.630.640.730.590.680.640.770.610.600.76 All Stations0.510.600.570.590.600.550.610.600.670.580.570.56 Αξιολόγηση Μοντέλου HRSS Συντελεστές Συσχέτισης Willmott Skill Score (1981)

9 καλή αναπαραγωγή εξέλιξης της ΜΣΘ καλή αναπαράσταση των τοπικών εξάρσεων και ακροτάτων υποτίμηση από Ιούλιο ως Οκτώβριο μετρητής εντός του ΛΘ: επιρροή από τοπικές ανακλάσεις και ταλαντώσεις Αξιολόγηση Μοντέλου HRSS Σύγκριση προσομοιώσεων με μετρήσεις

10

11 Kassanda Kassanda Storm Surge System ΜΣΘ [m] 05/11/14 09:00 UTC HRSS ΜΣΘ [m] 05/11/14 10:00 UTC Απόδοση μοντέλου HRSS Σύγκριση με άλλα συστήματα πρόγνωσης

12 HRSS ΜΣΘ [m] 08/11/14 10:00 UTC Kassanda Kassanda Storm Surge System ΜΣΘ [m] 08/11/14 09:00 UTC Απόδοση μοντέλου HRSS Σύγκριση με άλλα συστήματα πρόγνωσης

13 Πραγματικό SLP (hPa) MyOcean ΜΣΘ (m) HRSS ΜΣΘ (m)

14 Απόδοση μοντέλου HRSS Απόκριση σε δεδομένα εισόδου

15 Μέση Στάθμη Θάλασσας [m] Πρόγνωση που έγινε στις 08/05 και αφορά στην περίοδο 08 Μαΐου 12:00 με 11 Μαΐου 12:00 Αποτελέσματα μοντέλου HRSS Χρονική εξέλιξη 2-D χαρτών ΜΣΘ

16 Θεσσαλονίκη Επανομή Παραλία Κατερίνης Φούρκα Θεσσαλονίκη, Στάθμη θάλασσας [m] Επανομή, Στάθμη θάλασσας [m] Παραλία Κατερίνης, Στάθμη θάλασσας [m] Φούρκα, Στάθμη θάλασσας [m] Αποτελέσματα μοντέλου HRSS Χρονοσειρές ΣΣΘ σε σταθμούς Total Surge ΣΣΘ = ΜΣΘ + η S

17 OCE Group Γιάννης Κρεστενίτης Κατερίνα Κομπιάδου Γιάννης Ανδρουλιδάκης Χρήστος Μακρής Βασίλης Μπαλτίκας OCE Group Εργαστήριο Θαλάσσιας Τεχνικής και Θαλασσίων Έργων ΑΠΘ - Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "Πρόγνωση Μετεωρολογικής Παλίρροιας: High Resolution Storm Surge Model Χρήστος Μακρής Δρ. Υπολογιστικής Υδροδυναμικής ΜΔΕ Μηχ/κος Παράκτιας Ζώνης Διπλ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google