Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Χωρικά διαφοροποιημένη διαχείριση νερού στη Μεσογειακή Γεωργία Ιωάννης Μανάκος και Χρήστος Καρυδάς Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, Τμήμα Διαχείρισης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Χωρικά διαφοροποιημένη διαχείριση νερού στη Μεσογειακή Γεωργία Ιωάννης Μανάκος και Χρήστος Καρυδάς Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, Τμήμα Διαχείρισης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Χωρικά διαφοροποιημένη διαχείριση νερού στη Μεσογειακή Γεωργία Ιωάννης Μανάκος και Χρήστος Καρυδάς Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος Αθήνα, Μάϊος 2005

2 Χωρικά διαφοροποιημένη διαχείριση (ΧΔΔ) Η χωρικά διαφοροποιημένη διαχείριση (ΧΔΔ) στοχεύει στη βελτίωση των οικονομικών της γεωργικής επιχείρησης και στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω της προσαρμογής των ποσοτήτων εισροών στις πραγματικές ανάγκες του αγροτεμαχίου σε κάθε υποπεριοχή (χωρικά διαφοροποιημένη προσέγγιση με ‘ζώνες διαχείρισης’) Γνήσια εικόνα (πραγματικότητα) Ομοιογενής προσέγγιση Χωρικά διαφοροποιημένη προσέγγιση Αμπελώνας σε ψευδοέγχρωμη δορυφορική εικόνα

3 Χρήση των Γ.Σ.Π./ Τηλεπισκόπησης στην ΧΔΔ Νερού (ΧΔΔΝ) Η ΧΔΔ μπορεί να αξιοποιηθεί για εξοικονόμηση νερού με το σχεδιασμό διαφορετικών διαχειριστικών ζωνών νερού στο αγροτεμάχιο. Οι παράμετροι που συνυπολογίζονται στη διαχείριση νερού άρδευσης (σχεδιασμός διαχειριστικών ζωνών) είναι: εδαφικές ιδιότητες ανάπτυξη της καλλιέργειας κλίση και άλλα στοιχεία του τοπίου ασκούμενες γεωργικές πρακτικές Οι τεχνολογίες των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) και Τηλεπισκόπησης εισάγουν συνδυασμένες λύσεις στα παραπάνω.

4 Εδαφικές ιδιότητες με Γ.Σ.Π. Δειγματοληψία εδαφικών ιδιοτήτων σε πλέγμα... …και παραγωγή θεματικών χαρτών με τεχνικές Γ.Σ.Π.

5 Ανάπτυξη καλλιέργειας εκτιμούμενη από απεικονίσεις Η ετερογενής ανάπτυξη της καλλιέργειας μπορεί να ανιχνευθεί με ειδικούς Δείκτες Βλάστησης, πχ τον NDVI που υπολογίζεται από πολυφασματικές δορυφορικές εικόνες… NDVI

6 Ανάπτυξη καλλιέργειας εκτιμούμενη από αισθητήρα σε μικρό ύψος … ή με ειδικό αισθητήρα που καταγράφει δείγματα ανάκλασης σε μικρό ύψος πάνω από το έδαφος. Υπόμνημα Σημεία φωτογράφησης 20 60 Σχετ. Συντεταγμένες (m) Τιμές NDVI: Sensor System GPS Application Unit Σύστημα Αισθητήρα GPS Μονάδα Εδαρμογής Δειγματοληψία

7 Κλίσεις που υπολογίζονται από Υψομετρικό μοντέλο Αναγλύφου (DEM) Η κλίση της επιφάνειας του εδάφους είναι κρίσιμος παράγοντας στην διαχείριση άρδευσης Το Μεσογειακό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από μεγάλη εναλλαγή κλίσεων Κλίση 5% Κλίση 9% Κλίση 19% Κλίση 1% Διαδοχικά αγροτεμάχια με μεγάλη εναλλαγή κλίσεων. Στο ένα αγροτεμάχιο, η κλίση μεταβάλλεται από 1 έως 5% (αλλάζοντας κατηγορία κλίσης, δηλαδή από 0-3% σε 3-8%).

8 Πλαίσιο ειδικών συνθηκών της Μεσογειακής Γεωργίας Η Μεσογειακή Γεωργία χαρακτηρίζεται από μεγάλη ετερογένεια και κατατεμαχισμό κυματοειδές ανάγλυφο μικρό μέγεθος αγροτεμαχίου χαμηλό γεωργικό εισόδημα

9 ΧΔΔΝ στη Μεσογειακή Γεωργία Η ΧΔΔ στη Μεσογειακή Γεωργία πρέπει να είναι οικονομική ως επένδυση να είναι οικονομική στην εφαρμογή να είναι εύκολη η υιοθέτησή τους (φιλικές στο χρήστη και με σύντομη κατάρτιση) αποδοτικές στην εξοικονόμηση νερού και/ ή βελτίωση του εισοδήματος τους αγρότη

10 Ενδεικτικό κόστος εξοπλισμού Γ.Σ.Π./ Τηλεπισκόπησης Κόστος πλήρους μονάδας Γ.Σ.Π., ανάλυσης εικόνας και πλήρους χαρτογραφικής μονάδας: ~25.000 € Κόστος δορυφορικής εικόνας: 15 € / km 2 (φωτογραμμετρική προεπεξεργασία στο εργαστήριο), >100 € / km 2 έτοιμα προϊόντα για ανάλυση) Κόστος ειδικής κάμερας για χρήση από την επιφάνεια τους εδάφους: ~3.000 € Κόστος GPS: ~500 € Κόστος επιχειρησιακού φερόμενου στον ελκυστήρα συστήματος αισθητήρα σε συνεργασία με τον υπολογιστή του ελκυστήρα: ~12.000 €

11 Επιχειρησιακή εφαρμογή Συλλογική αγορά εξοπλισμού και απόκτηση δεδομένων (συνεπώς ελάχιστο κόστος ανά γεωργό) Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων από αρμόδιους ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς οργανισμούς Κοινοποίηση αποτελεσμάτων στους γεωργούς από τις αρμόδιες τοπικές διαχειριστικές αρχές

12 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!!


Κατέβασμα ppt "Χωρικά διαφοροποιημένη διαχείριση νερού στη Μεσογειακή Γεωργία Ιωάννης Μανάκος και Χρήστος Καρυδάς Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, Τμήμα Διαχείρισης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google