Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μετεωρολογια – Κλιματολογία

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μετεωρολογια – Κλιματολογία"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μετεωρολογια – Κλιματολογία
Ατμόσφαιρα : αεριώδες τμήμα του πλανήτη που τον περιβάλει και τον ακολουθεί στο σύνολο των κινήσεών του. Μετεωρολογικά φαινόμενα: το σύνολο των φαινομένων που συμβαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα και γίνονται αντιληπτά (έμμεσα ή άμεσα) από τον άνθρωπο. Μετεωρολογικό στοιχείο: ακριβολογική έκφραση ενός μετεωρολογικού φαινομένου (βροχή, θερμοκρασία, κ.α.) Μόνιμα: θερμοκρασία, υγρασία, ατμοσφαιρική πίεση, χρώμα ουρανού, κ.α.) Εκτακτα: συμπτωματική εμφάνιση Μετεωρολογία: η επιστήμη που εξετάζει την ατμόσφαιρα και τα φαινόμενα που συμβαίνουν μέσα σε αυτήν. Καιρός: Η κατάσταση της ατμόσφαιρας πάνω από μια περιοχή, μια ορισμένη χρονική στιγμή, συμπεριλαμβανομένης και της εξέλιξης του φαινομένου. Κλίμα: η μέση καιρική κατάσταση για μια χρονική περίοδο. (Κλίμα=χαρακτήρας, Καιρός=στιγμιαία συμπεριφορά)

2 Σκοπός Μετεωρολογίας & Κλιματολογίας.
Η Μετεωρολογία εξετάζει τη φυσική, χημική και δυναμική της ατμόσφαιρας και τις άμεσες επιδράσεις των δυναμικών αιτιών πάνω στην επιφάνεια της γής. Απόκτηση των δεδομένων Ανάλυση των δεδομένων, ερμηνεία και διατύπωση νόμων που τα διέπουν Ανάλυση και πρόγνωση των καιρικών καταστάσεων Ελεγχος των δυνάμεων που ρυθμίζουν τα φαινόμενα και τις καταστάσεις της ατμόσφαιρας.

3 Σκοπός Μετεωρολογίας & Κλιματολογίας.
Σκοπός της κλιματολογίας είναι να ανακαλύψει, να περιγράψει και να εξηγήσει τη φύση του κλίματος και τη διαφορά του από τόπο σε τόπο, και τέλος να βρει πως συνδέεται το κλίμα με τα άλλα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος και με τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Η Μετεωρολογία και η Κλιματολογία σχετίζονται στενά με την Ωκεανογραφία, Γεωλογία, Φυσική Γεωγραφία, Βιολογία, Γεωργία, Υδρολογία, ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ.

4 Κλάδοι Μετεωρολογίας – Κλιματολογίας (1)
Γενική Μετεωρολογία Φυσική Μετεωρολογία (Φυσική νεφών, υδρομετεώρων, ατμοσφαιρική οπτική-ακουστική, ατμοσφαιρικός ηλεκτρισμός, ιονόσφαιρα, κ.α.) Δυναμική Μετεωρολογία (ενεργειακές μεταβολές, νόμοι υδροδυναμικής, αεροδυναμικής, θερμοδυναμικής = θεωρητικά μοντέλα ατμόσφαιρας) Περιγραφική Μετεωρολογία Πρακτική Μετεωρολογία (μέθοδοι παρατήρησης, όργανα, εγκατάσταση, επεξεργασία, κ.α.) Συνοπτική μετεωρολογία (μέθοδοι ανάλυσης και πρόγνωσης του καιρού). Αερολογία – Αερονομία (μελέτη φυσικών, χημικών διεργασιών στην ανώτερη ατμόσφαιρα).

5 Κλάδοι Μετεωρολογίας – Κλιματολογίας (2)
Μικρομετεωρολογία (παρατήρηση και ερμηνεία ατμοσ. Φαινομένων μικρής κλίμακας) Μακρομετεωρολογία (διεργασίες της ατμόσφαιρας μεγάλης κλίμακας, γενική κυκλοφορία, τύπος καιρού, αντικυκλώνες, υφέσεις, κ.α.) Μεσομετεωρολογία (εξέταση τροπικών κυκλώνων, καταιγίδων, σιφώνων, κ.α.) Γεωργική μετεωρολογία (κατώτερη ατμόσφαιρα = φυτά και ζωικοί οργανισμοί) Αεροναυτική μετεωρολογία (ατμοσφαιρικές καταστάσεις = πτήσεις, κ.α.) Ναυτική μετεωρολογία – Μετεωρολογία μεταφορών Μετεωροπαθολογία (μεταβολές που επηρεάζουν τον ανθρώπινο οργανισμό)

6 Κλάδοι Μετεωρολογίας – Κλιματολογίας (3)
Υδρομετεωρολογία (δίαιτα βροχοπτώσεων, εξατμίσεις, αρδεύσεις, υδρεύσεις, κ.α.) Ραδιομετεωρολογία (ατμόσφαιρα=ραδιοτηλεπικοινωνίες) Μακροκλιματολογία (πλανητική) Μεσοκλιματολογία (κλίμα μικρών εκτάσεων, οάσεων, πόλεις, κ.α.) Μικροκλιματολογία (αστικό μικροκλίμα, μικροκλίμα χλοερής επιφάνειας, κρυπτοκλίμα, φυτοκλίμα, κ.α.) Τοποκλίμα (σχέση τοπικών κλιμάτων – εδαφικοί σχηματισμοί) Κλιματολογία οριακού στρώματος (επιφάνεια στα μ πάνω από την οποία δεν υπεισέρχεται η τριβή εδάφους-αέρα). Κλιματολογία ελεύθερης επιφάνειας (κλίμα στην ατμόσφαιρα σε ύψος μεγαλύτερο του 1000μ).

7 Κλάδοι Μετεωρολογίας – Κλιματολογίας (4)
Βιοκλιματολογία (επίδραση κλιματικών συνθηκών στα έμβια όντα και στα βιολογικά φαινόμενα). Ιατρική και θεραπευτική κλιματολογία (σχέση κλίματος και υγείας ανθρώπου) Γεωργική κλιματολογία (κλίμα και γεωργική παραγωγή-δραστηριότητα) Ραδιοκλιματολογία (κλίμα διαφόρων ατμοσφαιρικών στρωμάτων + διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων) Εδαφοκλιματολογία (μηχανική, χημική, βιολογική επίδραση στη μορφή, χρώμα και σύνθεση του εδάφους λόγω βροχής και ατμοσφαιρικών ρύπων. Επιπλέον, μετακίνηση, διάβρωση –soil loss) Παλαιοκλιματολογία (μελέτη των κλιματολογικών συνθηκών που επικράτησαν στη διάρκεια μεγάλων γεωλογικών περιόδων του παρελθόντος).

8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Κεφ. 1. Ατμόσφαιρα Κεφ. 2. Η ακτινοβολία στην ατμόσφαιρα Κεφ. 3. Θερμοκρασία αέρα Κεφ. 4. Θερμοκρασία εδάφους Κεφ. 5. Θερμοκρασία υδάτων, ωκεανών, θαλασσών Κεφ. 6. Ατμοσφαιρική Πίεση Κεφ. 7. Ανεμος Κεφ. 8. Το νερό στην ατμόσφαιρα Κεφ. 9. Ατμοσφαιρικές διαταράκσεις (μετωπικές επιφάνειες – μέτωπα).


Κατέβασμα ppt "Μετεωρολογια – Κλιματολογία"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google