Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κλιματική Αλλαγή, Δυναμική Hurst-Kolmogorov και Αβεβαιότητα Σταμάτης Μπατέλης Έφη Μόσχου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κλιματική Αλλαγή, Δυναμική Hurst-Kolmogorov και Αβεβαιότητα Σταμάτης Μπατέλης Έφη Μόσχου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κλιματική Αλλαγή, Δυναμική Hurst-Kolmogorov και Αβεβαιότητα Σταμάτης Μπατέλης Έφη Μόσχου

2 • Κλίμα και Κλιματική Αλλαγή • Κλιματικά Μοντέλα και Αβεβαιότητα • Δυναμική Hurst-Kolmogorov • Το φαινόμενο Hurst-Kolmogorov και το κλίμα • Η σημασία του φαινομένου στη Διαχείριση Υδατικών Πόρων 2

3 Κλίμα • Η σύνθεση των στοιχείων καιρού για ένα μακρύ χρονικό διάστημα • Όρος της ελληνιστικής εποχής, σχετίζεται με την κλίση των ακτίνων του ήλιου Κλιματική Αλλαγή • Όρος των τελευταίων δεκαετιών • Στερείται επιστημονικής τεκμηρίωσης 3

4 Φυσική βάση • Αύξηση Θερμοκρασίας • Αύξηση Συγκέντρωσης CO 2 στην ατμόσφαιρα, Φαινόμενο θερμοκηπίου • Λιώσιμο των Πάγων • Αύξηση της Μέσης Στάθμης της Θάλασσας 4

5 Τι πραγματικά συμβαίνει … • Το φαινόμενο του θερμοκηπίου ζωτικής σημασίας για τον πλανήτη • Δεν έχει εξηγηθεί πλήρως η σχέση της θερμοκρασίας με το CO 2 • Πολύ μικρό το ποσοστό της ανθρωπογενούς παραγωγής CO 2 (2.5~3.0 %) • Το CO 2 δεν είναι το κύριο αέριο του θερμοκηπίου 5

6 6 Απόκλιση της μετρημένης θερμοκρασίας από τη μέση Χρονική εξέλιξη έκτασης των πάγων (Πηγή:UAH)

7 7 Άνοδος στάθμης θάλασσας σε μεγάλη χρονική κλίμακα Άνοδος μέσης στάθμης σε κλίμακα 20ετίας (Πηγή:Global Warming Art) (Πηγή:UAH)

8 8 Μεταβολή θερμοκρασίας από το 1979 Μεταβολή θερμοκρασίας τα τελευταία 50000 χρόνια, από παλαιοκλιματικά δεδομένα (Πηγή:Koutsoyiannis et al.2009)

9  Τα κλιματικά μοντέλα προβλέπουν διαρκή αύξηση της θερμοκρασίας  Τίθενται υπό διαρκή αμφισβήτηση  Προσπάθεια ντετερμινιστικής ερμηνείας του κλιματικού συστήματος  Τα αποτελέσματα των μοντέλων υπερεκτιμούν την πραγματικότητα 9

10 10 Οι εκτιμήσεις των μοντέλων ασύμβατες με την πραγματικότητα Υπερεκτιμούν το μέγεθος (Πηγή:Koutsoyiannis et al. 2008) (Πηγή:Anagnostopoulos et al. 2011)

11 Σε τυχαία γεγονότα συμβαίνουν υψηλές και χαμηλές τιμές. Σε μια φυσική διαδικασία: • η τάση να συμβαίνουν τέτοια γεγονότα είναι μεγαλύτερη • τείνουν να συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα σε ομάδες 11 Harold Hurst (1880-1978) Andrey Kolmogorov (1903-1987) ΕΜΜΟΝΗ

12 12 Σύγκριση ελάχιστης στάθμης ποταμού Νείλου με τυχαία συνθετική χρονοσειρά (ρουλέτα) με ίδιο μέγεθος και ίδια τυπική απόκλιση (Πηγή:Koutsoyiannis 2010a)

13 Συντελεστής Hurst : συσχετίζει την αυτοσυσχέτιση της χρονοσειράς με το ρυθμό που αυτή μειώνεται όταν αυξάνεται η χρονική υστέρηση (lag) των ζευγών. Ενώ σε μια χρονοσειρά θα περιμέναμε πως η αυτοσυσχέτιση με lag=1 θα ήταν μεγάλη και όσο αυξάνονταν το lag αυτή θα μειωνόταν απότομα, παρατηρείται πως λόγω της εμμονής δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο αλλά η αυτοσυσχέτιση συνεχίζει να παίρνει σημαντικές μη μηδενικές τιμές. 13 Τιμές που παίρνει ο συντελεστής Hurst • Η=0.5 : τυχαία μεταβολή (λευκός θόρυβος). Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του στοιχείου στο χρόνο t και t+1 •0<Η<0.5 : υπάρχει συμπεριφορά αντίθετη της εμμονής, δηλαδή μια αύξηση της τιμής ακολουθείται από μια μείωση της τιμής • 0.5<Η<1 : η χρονοσειρά αυτή έχει εμμονή. Δηλαδή μια μεγάλη τιμή έχει μεγάλη πιθανότητα να ακολουθείται από μια μεγάλη τιμή και το αντίστοιχο για μικρότερες τιμές, ακόμα και για μεγάλη χρονική υστέρηση

14 14 Στάσιμη στοχαστική ανέλιξη • η συνάρτηση κατανομής της δεν επηρεάζεται από το χρόνο • στάσιμη με την ευρεία έννοια αν η μέση τιμή της παραμένει αμετάβλητη ενώ η αυτοσυνδιασπορά της εξαρτάται μόνο από τη διαφορά του χρόνου Μη Στάσιμη στοχαστική ανέλιξη • χαρακτηριστικά ντετερμινιστικής εξάρτησης από το χρόνο

15 15  Η στασιμότητα ή μη εξαρτάται από τη χρονική κλίμακα  Αλλάζοντας τη χρονική κλίμακα, αμφισβητείται η στασιμότητα ή μη μιας χρονοσειράς (Πηγή:Koutsoyiannis 2010a)

16 16 Στάσιμη περιγραφή :  ΔΕ συνεπάγεται σταθερότητα  Ορθή για τη μελέτη των μεταβολών στις διάφορες χρονικές κλίμακες Συμπεριφορά ΗΚ Στοχαστική βάση για τη μελέτη των κλιματικών διακυμάνσεων στις διάφορες χρονικές κλίμακες

17  Διάγραμμα αυτοσυσχέτισης ▪ Δυναμικό φάσμα  Κλιμακόγραμμα 17 (Πηγή:Koutsoyiannis 2010a)

18  Χρήση δείγματος θερμοκρασιών χιονιού στη Γροιλανδία (3994 τιμές), το οποίο έχει προκύψει από παλιοκλιματικά δεδομένα.(Πηγή:ΝΟΑΑ).  Ο δείκτης Hurst βρέθηκε ίσος με 0.88 για κλίμακα ίση με 120.  18 Απεικόνιση χρονοσειράς παλαιοκλιματικών δεδομένων Κλιμακόγραμμα χρονοσειρας

19  Χρήση δείγματος θερμοκρασιών χιονιού στη Γροιλανδία (3994 τιμές), το οποίο έχει προκύψει από παλιοκλιματικά δεδομένα.(Πηγή:ΝΟΑΑ).  Ο δείκτης Hurst βρέθηκε ίσος με 0.88 για κλίμακα ίση με 120. 19 Διάγραμμα αυτοσυσχέτισης

20 20  Τα κύρια κλιματικά και υδρολογικά στοιχεία εμφανίζουν συμπεριφορά HK  Τα ακρότατα συμβαίνουν κατά ομάδες  Αν δε λαμβάνεται υπόψη κατά το σχεδιασμό της διαχείρισης των υδατικών πόρων υποεκτιμάται η συχνότητα των ακραίων τιμών  Υποεκτίμηση αβεβαιότητας και διακινδύνευσης

21 Ευχαριστούμε τον υποψήφιο διδάκτορα Γιάννη Μαρκόνη για τη βοήθεια και την υπομονή του...

22 Σας ευχαριστούμε….


Κατέβασμα ppt "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κλιματική Αλλαγή, Δυναμική Hurst-Kolmogorov και Αβεβαιότητα Σταμάτης Μπατέλης Έφη Μόσχου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google