Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βασική Γεωδαισία - Δουφεξοπούλου 2008 ΥΨΟΜΕΤΡΙΑ – ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΑ DATUM Ο προσδιορισμός υψομέτρου στη Γεωδαισία νοείται ως η κάθετη απόσταση ενός σημείου από.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βασική Γεωδαισία - Δουφεξοπούλου 2008 ΥΨΟΜΕΤΡΙΑ – ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΑ DATUM Ο προσδιορισμός υψομέτρου στη Γεωδαισία νοείται ως η κάθετη απόσταση ενός σημείου από."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βασική Γεωδαισία - Δουφεξοπούλου 2008 ΥΨΟΜΕΤΡΙΑ – ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΑ DATUM Ο προσδιορισμός υψομέτρου στη Γεωδαισία νοείται ως η κάθετη απόσταση ενός σημείου από μια επιφάνεια η οποία ορίζεται ως υψομετρική αναφορά ( υψομετρικό σύστημα ) Σημεία που βρίσκονται στην επιφάνεια αυτή έχουν εξ ορισμού υψόμετρο ΜΗΔΕΝ

2 Βασική Γεωδαισία - Δουφεξοπούλου 2008 Υπάρχουν δύο υψομετρικά συστήματα  Το ορθομετρικό σύστημα που έχει επιφάνεια αναφοράς μια ΦΥΣΙΚΗ επιφάνεια ( = δεν έχει εξίσωση!!). Η διεύθυνση μέτρησης υψομέτρου είναι η τοπική κάθετη (= η κατακόρυφη διεύθυνση του τόπου )  Το γεωμετρικό ( γεωδαιτικό ) σύστημα στο οποίο η επιφάνεια αναφοράς είναι ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ.Διεύθυνση μέτρησης υψομέτρου είναι η κάθετη επί την επιφάνεια ( = μαθηματική κάθετη )  Τα υψόμετρα και οι υψομετρικές διαφορές στα δύο αυτά συστήματα ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ!!!!

3 Βασική Γεωδαισία - Δουφεξοπούλου 2008 Ορισμός – πραγματοποίηση συστημάτων  Ορθομετρικό σύστημα Η επιφάνεια με υψόμετρο μηδέν είναι μια πραγματοποίηση της θέσης Μέσης Στάθμης της Θάλασσας ( ΜΣΘ ) η οποία θεωρητικά ταυτίζεται με μια επιφάνεια ίσου δυναμικού W πεδίου βαρύτητας της Γης. Η κατακόρυφη είναι g=grad(W).  Γεωδαιτικό ( γεωμετρικό ) σύστημα. Η επιφάνεια με το υψόμετρο μηδέν είναι η πραγματοποίηση της επιφάνειας που χρησιμοποιείται ως οριζοντιογραφική αναφορά. Η κάθετη είναι η εξίσωση της κάθετης επί την επιφάνεια

4 Βασική Γεωδαισία - Δουφεξοπούλου 2008 Στη Γεωδαισία χρησιμοποιείται το ορθομετρικό σύστημα!!!!  Ο ορισμός υψομέτρου Η σε ορθομετρικό σύστημα έχει «δυσκολίες» στη πραγματοποίση υψομετρικής επιφάνειας αναφοράς, αλλά η επιφάνεια είναι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ  Ο ορισμός υψομέτρου h σε γεωδαιτικό σύστημα είναι εύκολος αλλά η επιφάνεια υψομετρικής αναφοράς είναι ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ! σημείο υψομετρικής αναφοράς  Στη Γεωδαισία πραγματοποιούνται για ένα αριθμό σημείων υψόμετρα στα δύο συστήματα. Κάθε τέτοιο σημείο αποτελεί σημείο υψομετρικής αναφοράς

5 Βασική Γεωδαισία - Δουφεξοπούλου 2008 Οι δύο υψομετρικές επιφάνειες Οι δύο υψομετρικές επιφάνειες Οι δύο υψομετρικές επιφάνειες

6 Βασική Γεωδαισία - Δουφεξοπούλου 2008 Τα συστήματα συνδέονται h=N+H

7 Βασική Γεωδαισία - Δουφεξοπούλου 2008 Μερικοί λόγοι που χρησιμοποιείται το ορθομετρικό σύστημα & κυρίως οι δΗ  Οι υψομετρικές διαφορές δΗ (ορθομετρικό σύστημα ) δείχνουν την πραγματική κλίση ως προς τη στάθμη του νερού σε ηρεμία (η στάθμη έχει διαχρονικές μεταβολές από διάφορα φαινόμενα)  Η θέση μέσης στάθμης θάλασσας ( ΜΣΘ ) στο παρελθόν ήταν δυνατό να προσδιορισθεί από την ανάλυση διαχρονικών & συνεχών παρατηρήσεων του νερού ( δυσκολίες…….). Σήμερα (2008) υπάρχουν και άλλες μέθοδοι ( π.χ σήμα ρανταρ )  Η θέση της μαθηματικής επιφάνειας αναφοράς είναι νοητή δηλαδή οι υψομετρικές διαφορές δh έχουν μόνο γεωμετρική έννοια!!!  Σήμερα η μετατροπή υψομέτρων μεταξύ των δύο συστημάτων είναι μια σχετικά εύκολη υπολογιστική εργασία ΑΝ το Ν μπορεί να υπολογισθεί με ακρίβεια ενός ή λίγων cm!!!! ( αυτό είναι δύσκολο!)

8 Βασική Γεωδαισία - Δουφεξοπούλου 2008 Βασικά προβλήματα της υψομετρίας  Πραγματοποίηση υψομετρικού πλαισίου αναφοράς με καλή ακρίβεια για μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών και από πολύ διαφορετικούς τύπους μετρήσεων  Η σύνδεση μεταξύ εθνικών υψομετρικών συστημάτων για υψομετρία και ακριβή παρακολούθηση & πρόβλεψη «δυναμικών» φαινομένων ( παραδείγματα……)  Η ανανέωση των τιμών υψομέτρων στα υψομετρικά σημεία αναφοράς σε ένα τοπικό ή μη σύστημα  Ο προσδιορισμός του Παγκόσμιου Υψομετρικού Συστήματος ( στόχος υπό εξέλιξη…..)  ΕΥΚΟΛΗ Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

9 Βασική Γεωδαισία - Δουφεξοπούλου 2008 Υψόμετρο: Η = Η αναφοράς + δΗ μέτρησης

10 Βασική Γεωδαισία - Δουφεξοπούλου 2008 Υψομετρικά δίκτυα  Ένας αριθμός σημείων για τα οποία είναι γνωστό το υψόμετρο σε ένα κοινό για ΟΛΑ πλαίσιο ορίζει ένα υψομετρικό δίκτυο  Τα σημεία ενός υψομετρικού δικτύου είναι σημεία αναφοράς  Τοπικά, περιφερειακά, εθνικά, Παγκόσμια δίκτυα  Οι μετρήσεις, οι εργασίες, οι υπολογισμοί για ίδρυση υψομετρικού δικτύου έχουν μεγάλη ποικιλία….  Επιστημονικός ορισμός ορθομετρικού υψομέτρου g=grad ( W )  Η επιφάνεια αναφοράς ( ίσου δυναμικού ) W=W o ( Η=0 ) σε ένα υψόμετρο Η δυναμικό W=W H δηλαδή δW=( W H - W o ) και δΗ ισοδυναμεί με διαφορά δυναμικού δW / g  Το ορθομετρικό υψόμετρο είναι τμήμα καμπύλης που τοπικά είναι πολύ κοντά με ένα ευθύγραμμο τμήμα

11 Βασική Γεωδαισία - Δουφεξοπούλου 2008 Προσοχή: Τα h και Η ανάποδα από ορισμό τους!!!!!!!!

12 Βασική Γεωδαισία - Δουφεξοπούλου 2008 Δορυφορική υψομετρία ( στιγμιαία στάθμη νερού ) μέτρηση - επεξεργασία  Εικόνα του δορυφόρου Topex-Poseidon & μέτρησης ρανταρ

13 Βασική Γεωδαισία - Δουφεξοπούλου 2008 Μέτρηση υψομετρικών διαφορών  Γεωμετρική χωροστάθμηση ( άμεση ) - χωροβάτης, σταδία  Τριγωνομετρική υψομετρία ( έμμεση ) - θεοδόλιχο  Βαρομετρική μέθοδος ( έμμεση ) αλτιμετρικά βαρόμετρα  Διαστημικές ( GPS, Δορυφορική υψομετρία - πολύπλοκες όχι τοπικά!!!!)- Διαστημικά συστήματα - λογισμικό Η/Υ  Υδραυλική χωροστάθμηση ( παληά μέθοδος )  Η ακρίβεια της υψομετρικής διαφοράς, η απόσταση μεταξύ των σημείων & το είδος του εδάφους ( κλίσεις ) καθορίζουν ποιά μέθοδος είναι κατάλληλη

14 Βασική Γεωδαισία - Δουφεξοπούλου 2008 Αρχή μέτρησης δορυφορικής υψομετρίας

15 Βασική Γεωδαισία - Δουφεξοπούλου 2008 Αρχή γεωμετρικής χωροστάθμησης

16 Βασική Γεωδαισία - Δουφεξοπούλου 2008 Αρχή τριγωνομετρικής υψομετρίας

17 Βασική Γεωδαισία - Δουφεξοπούλου 2008

18

19


Κατέβασμα ppt "Βασική Γεωδαισία - Δουφεξοπούλου 2008 ΥΨΟΜΕΤΡΙΑ – ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΑ DATUM Ο προσδιορισμός υψομέτρου στη Γεωδαισία νοείται ως η κάθετη απόσταση ενός σημείου από."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google