Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ατμοσφαιρική διασπορά ραδιενέργειας Σ. Ανδρονόπουλος Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ατμοσφαιρική διασπορά ραδιενέργειας Σ. Ανδρονόπουλος Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ατμοσφαιρική διασπορά ραδιενέργειας Σ. Ανδρονόπουλος Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας

2 Φυσικοί μηχανισμοί διασποράς ραδιενέργειας στην ατμόσφαιρα (1) Μεταφορά από την ροή του ανέμου Αραίωση λόγω τυρβώδους διάχυσης Εναπόθεση στο έδαφος – βαρύτητα (σωματίδια) – «ξηρή» και «υγρή» (λόγω βροχής) – αέρια και σωματίδια

3 Φυσικοί μηχανισμοί διασποράς ραδιενέργειας στην ατμόσφαιρα (2) Η απόσταση μεταφοράς και ο βαθμός αραίωσης εξαρτώνται από: – Ποσότητα που εκλύεται (Μπεκερέλ – Bq) – Φυσικές ιδιότητες εκλυόμενων στοιχείων: αέρια ή σωματίδια (μέγεθος), ταχύτητα εναπόθεσης, χρόνος ημιζωής – Συνθήκες έκλυσης: ύψος, θερμοκρασία (πιθανή ανύψωση του νέφους) – Διεύθυνση και ταχύτητα ανέμου (μεταβάλλονται οριζόντια και καθ’ ύψος στην ατμόσφαιρα): κατεύθυνση μεταφοράς, χρόνος άφιξης, βαθμός αραίωσης – Άλλες ατμοσφαιρικές συνθήκες: ικανότητα ανάμιξης της ατμόσφαιρας, βροχή – Έδαφος: ανάγλυφο (ταχύτητα και διεύθυνση ανέμου), τραχύτητα και είδος κάλυψης εδάφους (εναπόθεση, ικανότητα ανάμειξης της ατμόσφαιρας)

4 Υπολογιστική πρόγνωση ατμοσφαιρικής διασποράς ραδιενέργειας (1) Υπολογιστικά εργαλεία (μοντέλα) για την εκ των προτέρων εκτίμηση της διασποράς: – Μοντέλα υπολογισμού τροχιών – Μοντέλα ατμοσφαιρικής διασποράς

5 Υπολογιστική πρόγνωση ατμοσφαιρικής διασποράς ραδιενέργειας (2) Μοντέλα υπολογισμού τροχιών – Σύντομος τρόπος για πρώτη εκτίμηση των περιοχών που αναμένεται να επηρεαστούν – Απαιτούμενα δεδομένα: πεδίο ταχυτήτων ανέμου, ύψος έκλυσης – Τροχιά αέριας μάζας που ξεκινάει στο σημείο και στο χρόνο έκλυσης – Αναμενόμενη πορεία ραδιενεργών στοιχείων και χρόνος άφιξης – Όχι συγκεντρώσεις στον αέρα, εναπόθεση στο έδαφος, έκταση του νέφους

6 Υπολογιστική πρόγνωση ατμοσφαιρικής διασποράς ραδιενέργειας (3) Μοντέλα ατμοσφαιρικής διασποράς – Πρόγνωση συνεπειών διασποράς ραδιενέργειας: Συγκεντρώσεις στον αέρα Εναπόθεση στο έδαφος – Απαιτούμενα δεδομένα: Εκλυόμενες ποσότητες ραδιενεργών στοιχείων, συνθήκες έκλυσης και φυσικο-χημικές ιδιότητές τους Επιπλέον μετεωρολογικά δεδομένα: ικανότητα ανάμιξης της ατμόσφαιρας, βροχή (περιοχές και ένταση) – Έχει αναπτυχθεί στο ΕΠΕΡ / ΙΠΤΑ μέθοδος εκτίμησης άγνωστης εκλυόμενης ποσότητας ραδιενεργών στοιχείων: Συνδυασμός υπαρχόντων μετρήσεων ραδιενέργειας στον αέρα με μοντέλα διασποράς («Αφομοίωση δεδομένων» «Αντίστροφη προσομοίωση»)

7

8 0.00001 0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000 Cs-137 Bq/m 3

9 0.00001 0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000 Cs-137 Bq/m 3

10

11 Συστήματα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων Αποφάσεις για λήψη μέτρων ραδιολογικής προστασίας Ευρωπαϊκό σύστημα RODOS (Real-time On-line DecisiOn Support system) Το ΕΠΕΡ/ΙΠΤΑ έχει συνεισφέρει με την ανάπτυξη και εισαγωγή του μοντέλου ατμοσφαιρικής διασποράς και του μοντέλου επεξεργασίας μετεωρολογικών δεδομένων

12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνολογικά στοιχεία & χρονολογική εξέλιξη του ατυχήματος στην Fukushima Ατμοσφαιρική διασπορά ραδιενέργειας Μεταφορά ραδιενέργειας στο οικοσύστημα Μεταφορά ραδιενέργειας στο οικοσύστημα Ακτινοπροστασία : Μέτρα Ραδιολογικής προστασίας Ραδιενέργεια και επιπτώσεις στην υγεία : Μύθοι και πραγματικότητα Άλλες πηγές ενέργειας


Κατέβασμα ppt "Ατμοσφαιρική διασπορά ραδιενέργειας Σ. Ανδρονόπουλος Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google