Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γεωργουλάς Α. Κονιδάρης Α. Αγγελίδης Π. Κωτσοβίνος Ν.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γεωργουλάς Α. Κονιδάρης Α. Αγγελίδης Π. Κωτσοβίνος Ν."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γεωργουλάς Α. Κονιδάρης Α. Αγγελίδης Π. Κωτσοβίνος Ν.
«ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ CORIOLIS ΣΤΗΝ ΕΚΡΟΗ ΥΦΑΛΜΥΡΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΑ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» Γεωργουλάς Α. Κονιδάρης Α. Αγγελίδης Π. Κωτσοβίνος Ν.

2 Εισαγωγή Η Μαύρη Θάλασσα αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πηγές ρύπανσης του Βορείου Αιγαίου. Η Μαύρη Θάλασσα συνδέεται με το Βόρειο Αιγαίο μέσω του Βοσπόρου, της θάλασσας του Μαρμαρά και των Δαρδανελίων.

3 BLACK SEA OUTFLOWS THROUGH DARDANELLES TO NORTH AEGEAN

4 Βόρειο Αιγαίο-Μαύρη Θάλασσα

5 Βόρειο Αιγαίο-Μαύρη Θάλασσα
Διαφορά Πυκνότητας (Θερμοκρασία-Αλατότητα) Ανταλλαγή υδάτων μεταξύ Μαύρης Θάλασσας και Βορείου Αιγαίου. Υψομετρική Διαφορά Καθαρό ισοζύγιο επιφανειακής εισροής από την Μαύρη Θάλασσα στο Βόρειο Αιγαίο. Συνολική εκροή επιφανειακών υφάλμυρων υδάτων από την Μαύρη Θάλασσα στο σημείο εκροής στο Βόρειο Αιγαίο, 1250 km3/year. Συνολική βυθισμένη εισροή αλμυρών υδάτων από το Βόρειο Αιγαίο στα στενά των Δαρδανελίων, 950 km3/year.

6 Βόρειο Αιγαίο-Μαύρη Θάλασσα
1250 km3/year

7 Δύσκολη ανταλλαγή υδάτων μεταξύ Βορείου και Νοτίου Αιγαίου για μεγάλα βάθη εξαιτίας της τοπογραφίας και μορφολογίας του πυθμένα. Αρχική Εικασία: Η επίδραση της δύναμης Coriolis στην υπό μελέτη εκροή συμβάλει στην επιπλέον συσσώρευση υδάτων της Μαύρης Θάλασσας στο Βόρειο Αιγαίο. Κρίνεται σημαντική η διερεύνηση της πορείας και εξάπλωσης των υδάτων που εισέρχονται στο Βόρειο Αιγαίο από την Μαύρη Θάλασσα.

8 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μακροσκοπική μελέτη της πορείας και εξάπλωσης του σχηματιζόμενου Επιφανειακού Ανωστικού Πλουμίου, με χρήση κατάλληλου φυσικού ομοιώματος, κατασκευασμένου σε περιστρεφόμενη δεξαμενή. Επίδρασης της Δύναμης Coriolis. Σύγκριση Πειραματικών και Δορυφορικών Εικόνων. Εξαγωγή μακροσκοπικών και ποιοτικών αποτελεσμάτων για την εξάπλωση του εν λόγω πλουμίου, λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση της δύναμης Coriolis.

9 Κλίμακες και Παράμετροι Μοντελοποίησης

10 Περιστρεφόμενη Δεξαμενή (Α΄ Εργαστήριο Υδραυλικής και Υδραυλικών Έργων, Δ.Π.Θ)

11 Κλίμακες Μηκών Τεχνική Στρεβλής Κλίμακας Οριζόντια Κλίμακα:
Κατακόρυφη Κλίμακα

12 Κλίμακες μοντελοποίησης
Ομοιότητα Froude : Κλίμακα Ταχύτητας & Χρόνου Ομοιότητα Rossby : Κλίμακα Συχνότητας

13 Γενικά χαρακτηριστικά μεγέθη μοντελοποίησης

14 Χαρακτηριστικά μεγέθη μοντελοποίησης εκροής από τον Ελλήσποντο

15 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ

16 Επιλογή Χάρτη Υδρογραφική Υπηρεσία Πολεμικού Ναυτικού (1 : )

17 Στιγμιότυπα από την κατασκευή του φυσικού ομοιώματος

18

19 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

20 Περιστρεφόμενη Δεξαμενή (Ομοίωμα)
Κάμερες Βιντεοσκόπησης Προβολείς Φωτισμού Διάταξη Εκροής Γλυκού Νερού Διάταξη Χρωματισμού Γλυκού Νερού Διάταξη Ετοιμασίας Αλμυρού Νερού Αλατόμετρο-Αγωγιμόμετρο Τηλεχειριστήρια Ελέγχου

21 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

22 Πείραμα Με Περιστροφή t=0.0 ημέρες t=0.4 ημέρες t=0.7 ημέρες

23 t=2.4 ημέρες t=4.4 ημέρες t=5.7 ημέρες t=9.0 ημέρες

24 t=13.2 ημέρες t=15.4 ημέρες t=22.0 ημέρες t=33.0 ημέρες

25 Πείραμα Χωρίς Περιστροφή
t=0.0 ημέρες t=0.4 ημέρες t=0.7 ημέρες t=1.5 ημέρες

26 t=0.0 ημέρες t=0.0 ημέρες t=0.0 ημέρες t=0.0 ημέρες

27 Πείραμα σε περιστρεφόμενη
Δεξαμενή. Πείραμα σε μη περιστρεφόμενη Δεξαμενή.

28 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

29 Χάρτες Χλωροφύλλης SeaWifs

30

31 Εικόνες Επιφανειακής Θαλάσσιας Θερμοκρασίας (SST-Images)

32 Συμπεράσματα Σημαντική επίδραση της δύναμης Coriolis στην μελέτη και εξάπλωση του υπό μελέτη πλουμίου. Δυο κύρια ρεύματα εξάπλωσης: - Βόρεια εξάπλωση σε μια ζώνη κατά μήκος των ακτών της ΑΜΘ, όπου μεταφέρεται ένα κλάσμα της εκροής. -Ανακυκλοφορία σε μια συνεχώς αυξανόμενη τοπική κυλίδα κατάντη της εκροής με δημιουργία νέων τμημάτων ροής που ανπτύσονται αντικυκλωνικά γύρω από τα νησιά (Ίμβρος, Λήμνος, Σαμοθράκη). Ποιοτική συμφωνία με δορυφορικά δεδομένα όσον αφορά τις περιοχές εξάπλωσης και συγκέντρωσης των υφάλμυρων υδάτων του υπό μελέτη επιφανειακού ανωστικού πλουμίου.


Κατέβασμα ppt "Γεωργουλάς Α. Κονιδάρης Α. Αγγελίδης Π. Κωτσοβίνος Ν."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google