Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εκτίμηση της Απόδοσης των Οργανισμών Αθλητικής Αναψυχής Κ. Αλεξανδρής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εκτίμηση της Απόδοσης των Οργανισμών Αθλητικής Αναψυχής Κ. Αλεξανδρής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εκτίμηση της Απόδοσης των Οργανισμών Αθλητικής Αναψυχής Κ. Αλεξανδρής

2 Η εκτίμηση της απόδοσης όλων των οργανισμών και φορέων είναι μια σημαντική διαδικασία προκειμένου να κριθούν τα διοικητικά στελέχη και να σχεδιασθούν διορθωτικές αλλαγές (Torkildsen, 1994). Η εκτίμηση της απόδοσης όλων των οργανισμών και φορέων είναι μια σημαντική διαδικασία προκειμένου να κριθούν τα διοικητικά στελέχη και να σχεδιασθούν διορθωτικές αλλαγές (Torkildsen, 1994). Δύο βασικές προϋποθέσεις υπάρχουν προκειμένου να γίνει κάτι τέτοιο: Δύο βασικές προϋποθέσεις υπάρχουν προκειμένου να γίνει κάτι τέτοιο:  Η οργάνωση ενός καλό σύστημα συγκέντρωσης πληροφοριών από τη διοίκηση της εταιρίας (MIS)  Η υιοθέτηση της “διοίκησης μέσω στόχων” (management by objectives).

3 Σύστημα Συγκέντρωσης Πληροφοριών (MIS) Πληροφοριών (MIS) “Διοίκηση μέσω στόχων” (management by objectives) “Διοίκηση μέσω στόχων” (management by objectives) Συλλογή στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών Συλλογή στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών για έξι βασικούς τομείς: για έξι βασικούς τομείς: Έσοδα Έσοδα (συνδρομές, εγγραφές, club, πωλήσεις, παροχές). Έξοδα Έξοδα (Προσωπικό, Λειτουργικά, Φθορές, Αγορές, Επενδύσεις). Στατιστικά “πόρτας”, όπου είναι δυνατόν Στατιστικά “πόρτας”, όπου είναι δυνατόν (στα γυμναστήρια, καθημερινή κίνηση, επισκέψεις, πληρότητα, ροή κτλ). Δείκτες απόδοσης Δείκτες απόδοσης (τζίρος / μέλος, τζίρος / λειτουργικά έξοδα, τζίρος bar κτλ). Πελάτες Πελάτες (ικανοποίηση, εκτίμηση ποιότητας, σχέσεις με το προσωπικό κτλ). Συστηματική διαδικασία ελέγχου της προόδου της επιχείρησης η οποία συνδέεται με τους στόχους και τις ικανότητες του διοικητικού στελέχους. Συστηματική διαδικασία ελέγχου της προόδου της επιχείρησης η οποία συνδέεται με τους στόχους και τις ικανότητες του διοικητικού στελέχους. Η διοίκηση μέσω στόχων: Η διοίκηση μέσω στόχων: Είναι ένας τρόπος σκέψης. Είναι ένας τρόπος σκέψης. Δεν είναι μόνο μια σειρά κανονισμών. Δεν είναι μόνο μια σειρά κανονισμών. Εκφράζει τη φιλοσοφία της διοίκησης. Εκφράζει τη φιλοσοφία της διοίκησης. Δείχνει την κατεύθυνση της επιχείρησης. Δείχνει την κατεύθυνση της επιχείρησης.

4 Διοίκηση μέσω στόχων Οφέλη: Οφέλη:  Προωθεί την ομαδική συνεργασία (στόχοι-ρόλοι- επικοινωνία).  Επιτυγχάνεται συγκέντρωση στα τελικά αποτελέσματα.  Το προσωπικό γνωρίζει τις υποχρεώσεις του (φτωχή, καλή επίδοση).  Η απόδοση εκτιμάται αντικειμενικά.  Τονίζει τις ανάγκες για εκπαίδευση.

5 Διοίκηση μέσω στόχων  Στρατηγικός προγραμματισμός → καθορισμός των στόχων  Στόχοι → συμβατοί με τη φιλοσοφία της επιχείρησης → τίθενται σε συνεργασία με τα στελέχη της εταιρίας → τίθενται σε συνεργασία με τα στελέχη της εταιρίας → κατανοητοί από το προσωπικό → κατανοητοί από το προσωπικό → δύσκολοι αλλά μέσα στα πλαίσια του εφικτού → δύσκολοι αλλά μέσα στα πλαίσια του εφικτού → αύξηση της παρακίνησης του προσωπικού → αύξηση της παρακίνησης του προσωπικού Έρευνες έχουν δείξει ότι η ύπαρξη συγκεκριμένων στόχων βοηθάει στην ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος, την αύξηση της αφοσίωσης του προσωπικού και της παραγωγικότητας.

6 Διοίκηση μέσω στόχων Οι στόχοι πρέπει να είναι: Οι στόχοι πρέπει να είναι: Συγκεκριμένοι, Μετρήσιμοι / Ρεαλιστικοί Συγκεκριμένοι, Μετρήσιμοι / Ρεαλιστικοί Επιτεύξιμοι / Ενταγμένοι σε ένα χρονοδιάγραμμα (π.χ. για ένα έτος) Επιτεύξιμοι / Ενταγμένοι σε ένα χρονοδιάγραμμα (π.χ. για ένα έτος) Ποσοτικοί. Ποσοτικοί. «Αύξηση των μελών κατά 20% ως το τέλος του έτους» «Αύξηση των μελών κατά 20% ως το τέλος του έτους» «Αύξηση της κερδοφορίας κατά 10% μέσα σε 2 χρόνια» «Αύξηση της κερδοφορίας κατά 10% μέσα σε 2 χρόνια» Ποιοτικοί. Ποιοτικοί. Οι ποιοτικοί στόχοι μπορούν να συνοδεύουν τους ποσοτικούς. Οι ποιοτικοί στόχοι μπορούν να συνοδεύουν τους ποσοτικούς. Είναι δύσκολο να μετρηθούν. Η εκτίμησή τους βασίζεται στην έρευνα αγοράς, η οποία θα πρέπει να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με την ίδια μεθοδολογία, έτσι ώστε τα αποτελέσματα να είναι συγκρίσιμα. Είναι δύσκολο να μετρηθούν. Η εκτίμησή τους βασίζεται στην έρευνα αγοράς, η οποία θα πρέπει να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με την ίδια μεθοδολογία, έτσι ώστε τα αποτελέσματα να είναι συγκρίσιμα. «Αύξηση της ικανοποίησης των πελατών» «Αύξηση της ικανοποίησης των πελατών» «Βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων» «Βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων» «Βελτίωση της εμπειρίας των συμμετεχόντων» «Βελτίωση της εμπειρίας των συμμετεχόντων»

7 Δείκτες Απόδοσης Διακρίνονται σε άμεσοι (ποσοτικοί δείκτες) και έμμεσοι τρόπος (ποιοτικοί δείκτες). Διακρίνονται σε άμεσοι (ποσοτικοί δείκτες) και έμμεσοι τρόπος (ποιοτικοί δείκτες). Χωρίζονται σε 5 κατηγορίες (Torkildsen, 1994 ): Χωρίζονται σε 5 κατηγορίες (Torkildsen, 1994 ): 1. Δείκτες εισαγωγής 2. Δείκτες εξαγωγής 3. Δείκτες αποδοτικότητας 4. Δείκτες αποτελεσματικότητας 5. Δείκτες απόδοσης συγκεκριμένων προγραμμάτων

8 Δείκτες Απόδοσης 1. Δείκτες εισαγωγής Οικονομικοί (συνολικά έξοδα, λειτουργικά έξοδα, έξοδα συντήρησης / προσθήκης εγκαταστάσεων, έξοδα προσωπικού, σταθερά έξοδα (π.χ. ενοίκιο). Οικονομικοί (συνολικά έξοδα, λειτουργικά έξοδα, έξοδα συντήρησης / προσθήκης εγκαταστάσεων, έξοδα προσωπικού, σταθερά έξοδα (π.χ. ενοίκιο). Περιγραφή Εγκαταστάσεων (μέγεθος αιθουσών, εξοπλισμός κτλ.) Περιγραφή Εγκαταστάσεων (μέγεθος αιθουσών, εξοπλισμός κτλ.) Προσωπικό (αριθμός προσωπικού (σύνολο), ανά πρόγραμμα, εμπειρία προσωπικού, πτυχία, εκπαίδευση). Προσωπικό (αριθμός προσωπικού (σύνολο), ανά πρόγραμμα, εμπειρία προσωπικού, πτυχία, εκπαίδευση).

9 Δείκτες Απόδοσης 2. Δείκτες εξαγωγής Έσοδα / τζίρος (Συνολικός τζίρος, Τζίρος ανά πρόγραμμα / παροχή, συνδρομές, πωλήσεις προϊόντων, έσοδα από διοργανώσεις, κτλ). Έσοδα / τζίρος (Συνολικός τζίρος, Τζίρος ανά πρόγραμμα / παροχή, συνδρομές, πωλήσεις προϊόντων, έσοδα από διοργανώσεις, κτλ). Μέλη / Κίνηση (αριθμός μελών, επισκέψεις καθημερινά, αριθμός ατόμων ανά πρόγραμμα, μέλη ανά κατηγορίες, πληρότητα). Μέλη / Κίνηση (αριθμός μελών, επισκέψεις καθημερινά, αριθμός ατόμων ανά πρόγραμμα, μέλη ανά κατηγορίες, πληρότητα).

10 Δείκτες Απόδοσης 3. Δείκτες αποδοτικότητας Η αποδοτικότητα ορίζεται ως ο βαθμός στον οποίον μία επιχείρηση επιτυγχάνει την καλύτερη δυνατή χρήση των εγκαταστάσεων και προγραμμάτων της, ή το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις. Η αποδοτικότητα ορίζεται ως ο βαθμός στον οποίον μία επιχείρηση επιτυγχάνει την καλύτερη δυνατή χρήση των εγκαταστάσεων και προγραμμάτων της, ή το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις. Μετριέται με συσχετίσεις ανάμεσα στα έσοδα κι έξοδα: Μετριέται με συσχετίσεις ανάμεσα στα έσοδα κι έξοδα: Συνολικά έσοδα / λειτουργικά έξοδα Συνολικά έσοδα / λειτουργικά έξοδα Συνολικά έσοδα / Έξοδα προσωπικού Συνολικά έσοδα / Έξοδα προσωπικού Έξοδα προσωπικού / Λειτουργικά έξοδα Έξοδα προσωπικού / Λειτουργικά έξοδα Λειτουργικά έξοδα / αριθμό μελών Λειτουργικά έξοδα / αριθμό μελών Συνολικά έσοδα / αριθμό προσωπικού Συνολικά έσοδα / αριθμό προσωπικού Τζίρος ανά άτομο Τζίρος ανά άτομο

11 Δείκτες Απόδοσης 4. Δείκτες αποτελεσματικότητας Ορίζεται ως ο βαθμός στον οποίον μια επιχείρηση πετυχαίνει τους στόχους της σχετικά με τους πελάτες και την ικανοποίηση των αναγκών τους. Ορίζεται ως ο βαθμός στον οποίον μια επιχείρηση πετυχαίνει τους στόχους της σχετικά με τους πελάτες και την ικανοποίηση των αναγκών τους. Παραδείγματα τέτοιων δεικτών είναι: Παραδείγματα τέτοιων δεικτών είναι: Ποσοστά συμμετοχής Ποσοστά συμμετοχής Συχνότητα επισκέψεων. Συχνότητα επισκέψεων. Επιτυχία προσέλκυσης συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού Επιτυχία προσέλκυσης συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού (π.χ. ηλικιωμένους) (π.χ. ηλικιωμένους) Προφίλ των πελατών σε συσχέτιση με την περιοχή στόχου Προφίλ των πελατών σε συσχέτιση με την περιοχή στόχου Ποσοστά συμμετοχής στην ομάδα στόχου. Ποσοστά συμμετοχής στην ομάδα στόχου.

12 Δείκτες Απόδοσης 5. Δείκτες απόδοσης συγκεκριμένων προγραμμάτων Παραδείγματα δεικτών απόδοσης των προγραμμάτων: Παραδείγματα δεικτών απόδοσης των προγραμμάτων: Ποικιλία προγραμμάτων. Ποικιλία προγραμμάτων. Προγράμματα διδασκαλίας δραστηριοτήτων (προγράμματα αρχαρίων). Προγράμματα διδασκαλίας δραστηριοτήτων (προγράμματα αρχαρίων). Προγράμματα που στοχεύουν σε συγκεκριμένες ομάδες στόχου (π.χ. παιδιά). Προγράμματα που στοχεύουν σε συγκεκριμένες ομάδες στόχου (π.χ. παιδιά). Πρωτοβουλίες, νέες ιδέες. Πρωτοβουλίες, νέες ιδέες.


Κατέβασμα ppt "Εκτίμηση της Απόδοσης των Οργανισμών Αθλητικής Αναψυχής Κ. Αλεξανδρής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google