Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βασίλης Μουστάκης ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ Ανταποκρίνομαι σωστά: 1. Στις απαιτήσεις του πελάτη για υψηλή ποιότητα αγαθών και για.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βασίλης Μουστάκης ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ Ανταποκρίνομαι σωστά: 1. Στις απαιτήσεις του πελάτη για υψηλή ποιότητα αγαθών και για."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βασίλης Μουστάκης ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ Ανταποκρίνομαι σωστά: 1. Στις απαιτήσεις του πελάτη για υψηλή ποιότητα αγαθών και για ιδανική εξυπηρέτηση σε δελεαστικές τιμές; 2. Στις απαιτήσεις του συνόλου για κοινωνική ωφελιμότητα των αγαθών που προσφέρονται για κατανάλωση; 3. Στις ανάγκες των υφισταμένων για προστασία της σωματικής και ψυχικής τους υγείας; 4. Στις επιχειρηματικές προσδοκίες για υψηλό λόγο κόστους - οφέλους; 5. Στον κίνδυνο τραυματισμού του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος καθώς επίσης και στον κίνδυνο εξάλειψης των φυσικών πόρων; 6. Στις διακυμάνσεις της διεθνούς αγοράς και στους όρους της επιχειρηματικής δράσης σε τοπικό επίπεδο;

2 Βασίλης Μουστάκης ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΤΗΤΑΣ Είναι κάθε απόφασή μου: 1. Νόμιμη; 2. Ηθική με γνώμονα την εξυπηρέτηση του κοινού καλού; 3. Δίκαιη προς κάθε κατεύθυνση, ώστε όλοι οι συμβαλλόμενοι να βγαίνουν κερδισμένοι; 4. Τεκμηριωμένη για να εξασφαλίζει αντικειμενικότητα επιλογής;

3 Βασίλης Μουστάκης ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ( 1 ) Σκοπός της οργάνωσης της εργασίας είναι η αποδοτική χρησιμοποίηση των μέσων παραγωγής (δηλαδή των κεφαλαίων και των υλικών, της ενέργειας, των μηχανημάτων, των εγκαταστάσεων και της ανθρώπινης πρωτοβουλίας, ευφυΐας, επιδεξιότητας και γνώσης) και ο αποτελεσματικός συντονισμός των δραστηριοτήτων παραγωγής, προκειμένου τα προϊόντα της επιχείρησης να έχουν εμπορική ανταγωνιστικότητα στην αγορά. Η καλή ποιότητα, η φθηνή τιμή και η έγκαιρη παράδοση των προϊόντων εξασφαλίζουν πωλήσεις και κέρδος, αλλά ταυτόχρονα προϋποθέτουν περιορισμό ή εξάλειψη κάθε λειτουργικής σπατάλης σε χρόνο, μόχθο και πόρους για ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής.

4 Βασίλης Μουστάκης ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

5 Βασίλης Μουστάκης ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

6 Βασίλης Μουστάκης ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

7 Βασίλης Μουστάκης ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

8 Βασίλης Μουστάκης ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

9 Βασίλης Μουστάκης ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2)

10 Βασίλης Μουστάκης ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2) Η μείωση του κέρδους από τη μείωση της παραγωγικότητας μπορεί τώρα να υπολογισθεί από τη σχέση: Με άλλα λόγια εάν Ν1=Ν2=70% τότε η παραγωγικότητα μειώνεται κατά 51%, τα έσοδα μειώνονται κατά 30% και τα έξοδα (αμοιβές εργασίας) αυξάνονται κατά 43% σε σύγκριση με τις ιδανικές τιμές.

11 Βασίλης Μουστάκης ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (1) Ε Ε 13 Ε2Ε2 Ε 2α Ε 2ε Ε 2δ Ε 2γ Ε 2β Ε 2στ Ε1Ε1 Ε 1α Ε 1β Ε 1β2 Ε 1β1

12 Βασίλης Μουστάκης ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (2) ΑΡΧΗ ΤΕΛΟΣ Ε1Ε1 Ε 11 Ε 10 Ε8Ε8 Ε9Ε9 Ε6Ε6 Ε5Ε5 Ε 13 Ε 12 Ε2Ε2 Ε4Ε4 Ε3Ε3 Ε7Ε7

13 Βασίλης Μουστάκης ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (3) ΑΡΧΗΤΕΛΟΣ Ε 2ε Ε 2α Ε 2β Ε 2στ Ε 2γ Ε 2δ

14 Βασίλης Μουστάκης ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε1Ε1 Ε4Ε4 ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ Ε2Ε2 Ε 13 Ε5Ε5 Ε7Ε7 Ε 12 Ε6Ε6 Ε3Ε3 Ε9Ε9 Ε8Ε8 Ε 10 Ε 11 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΡΙΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

15 Βασίλης Μουστάκης ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Strategic Planning) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΔΙΩΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ. ΜΕΣΑΙΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (Management Control). ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ, κλπ). ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ. ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (Operational Control). ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

16 Βασίλης Μουστάκης ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ( 2 ) 2η ΠΡΑΞΗ ―ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ―ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ―ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΘΕΣΟΥΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ―ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ, Η / ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

17 Βασίλης Μουστάκης ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (3) 3η ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

18 Βασίλης Μουστάκης ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (4) 4η ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΘΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ : 1. ΟΡΙΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ 2. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3. ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΘΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΘΕΣΕΩΝ


Κατέβασμα ppt "Βασίλης Μουστάκης ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ Ανταποκρίνομαι σωστά: 1. Στις απαιτήσεις του πελάτη για υψηλή ποιότητα αγαθών και για."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google