Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης 2015. Βασικά στοιχεία για την αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ Τα 28 κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν από κοινού την ευθύνη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης 2015. Βασικά στοιχεία για την αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ Τα 28 κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν από κοινού την ευθύνη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης 2015

2 Βασικά στοιχεία για την αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ Τα 28 κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν από κοινού την ευθύνη για περισσότερο από το 50% της παγκόσμιας αναπτυξιακής βοήθειας Το 2013, η ΕΕ διέθεσε ένα σημαντικό ποσό, ύψους 14,86 δισεκατ. ευρώ, στην εξωτερική αναπτυξιακή βοήθεια Το συνολικό ποσό που συμφωνήθηκε για τα χρηματοδοτικά μέσα της εξωτερικής δράσης ανέρχεται σε λίγο πάνω από 51,4 δισεκατ. ευρώ για την περίοδο 2014–2020.* *Ετήσια έκθεση 2014 σχετικά με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη και την εξωτερική βοήθεια και την εφαρμογή τους το 2013 ΕΕ ΗΠΑ Άλλοι χρηματοδότες

3 Αναπτυξιακή συνεργασία σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισσαβώνας «Κύριος στόχος της πολιτικής της Ένωσης στον τομέα αυτό είναι ο περιορισμός και, μακροπρόθεσμα, η εξάλειψη της φτώχειας» (Άρθρο 208) «Η Ένωση λαμβάνει υπόψη τους στόχους της συνεργασίας για την ανάπτυξη κατά την εφαρμογή πολιτικών που ενδέχεται να επηρεάσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες.» (Άρθρο 208)

4 Πολιτική της ΕΕ στον τομέα της παροχής βοήθειας & ιστορία 1958 Η αναπτυξιακή πολιτική των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι μέρος της εξωτερικής πολιτικής Δεκαετίες 1950–1990 Επέκταση της βοήθειας των ΕΚ προς την Ομάδα ΑΚΕ, την Ανατολική Ευρώπη, τη Μεσόγειο, την Ασία, τη Λατινική Αμερική και τα Βαλκάνια, καθώς και γέννηση θεματικών προγραμμάτων, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, με μετατροπή των συμφωνιών σύνδεσης σε συμφωνίες εταιρικής σχέσης. 1992 Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, Ρίο ντε Τζανέιρο – Σύμβαση για την αλλαγή του κλίματος του πλανήτη 2000 Οι 8 Αναπτυξιακοί στόχοι της Χιλιετίας που υιοθέτησαν τα Ηνωμένα Έθνη: επίτευξη των στόχων σχετικά με τη μείωση της φτώχειας για το 2015

5 Πολιτική της ΕΕ στον τομέα της παροχής βοήθειας & ιστορία 2005 Η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη 2011–15 Ανακοινώσεις συνδεόμενες με το αναπτυξιακό θεματολόγιο για μετά το 2015 2011 Αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ «Ένα πρόγραμμα δράσης για αλλαγή» «Ένα πρόγραμμα δράσης για αλλαγή» 2012 Rio+20 για τη Βιώσιμη ανάπτυξη 2013 Αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για όλουςΑξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για όλους 2014 Η Παγκόσμια σύμπραξη για μία αποτελεσματική αναπτυξιακή συνεργασία στο Μεξικό 2015 Προθεσμία επίτευξης των στόχων σύμφωνα με τους 8 Αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας που υιοθέτησαν τα Ηνωμένα Έθνη!

6 Αναπτυξιακοί στόχοι της Χιλιετίας Η εξάλειψη της έσχατης φτώχειας και της πείνας Η διασφάλιση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για όλους Η προώθηση της ισότητας των φύλων και της ενίσχυσης της θέσης των γυναικών Η μείωση της παιδικής θνησιμότητας Η βελτίωση της μητρικής υγείας Η καταπολέμηση του ιού VIH/έιτζ, της ελονοσίας και άλλων ασθενειών Η διασφάλιση ενός βιώσιμου περιβάλλοντος H δημιουργία μιας παγκόσμιας εταιρικής σχέσης για την ανάπτυξη

7 Κύριοι φορείς Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Συμβούλιο Κράτη μέλη ΕΥΕΔ Αντιπροσωπείες της Ένωσης Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Επιτροπή των Περιφερειών Ιδιωτικός τομέας ΜΚΟ/ΟΚΠ Διεθνείς Οργανισμοί Πανεπιστήμια Σχολεία Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειακής διοίκησης Ιδρύματα

8 Επίτροποι Neven Mimica, Διεθνής Συνεργασία και Ανάπτυξη Cecilia Malmström, Εμπόριο Johannes Hahn, Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και Διαπραγματεύσεις για τη Διεύρυνση Χρήστος Στυλιανίδης, Ανθρωπιστική Βοήθεια και Διαχείριση Κρίσεων Federica Mogherini, Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής

9 Τι επιδιώκει να επιτύχει το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης; Να ευαισθητοποιήσει για τα οφέλη της αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ και να προωθήσει αίσθημα κοινής ευθύνης, αλληλεγγύης και ευκαιρίας σε έναν ολοένα και πιο αλληλεξαρτώμενο κόσμο. Να δώσει τη δυνατότητα συμμετοχής στους πολίτες της ΕΕ, να προωθήσει την κριτική σκέψη και το ενεργό ενδιαφέρον τους για την αναπτυξιακή συνεργασία όπως, για παράδειγμα, η διατύπωση πολιτικών και η εφαρμογή τους. Να ενημερώσει τους πολίτες της ΕΕ για τα αποτελέσματα που έχει επιτύχει η ΕΕ μαζί με τα κράτη μέλη ως παγκόσμιος φορέας, αλλά και που θα συνεχίσει να επιτυγχάνει στον τομέα της διεθνούς ανάπτυξης.

10 Γιατί ένα Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης 2015; Αποτελεί ευκαιρία να προβληθεί η έντονη δέσμευση της ΕΕ και των κρατών μελών της ως προς την εξάλειψη της φτώχειας παγκοσμίως. Σε έναν ολοένα και πιο αλληλεξαρτώμενο κόσμο, η αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ ωφελεί τους λαούς τόσο στην ΕΕ όσο και στις χώρες-εταίρους μας Παγκόσμιο αναπτυξιακό θεματολόγιο για μετά το 2015, αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών – ένα ορόσημο για την αναπτυξιακή πολιτική Το 2015 είναι η προθεσμία για τους Αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας

11 Σε ποιους απευθύνεται η εκστρατεία; Στους νέους Στους υπευθύνους χάραξης πολιτικής Στο ευρύ κοινό Στην κοινωνία των πολιτών και τις οργανώσεις Στα σχολεία και τα πανεπιστήμια

12 Ιανουάριος – Η Ευρώπη στον κόσμο Φεβρουάριος– Παιδεία Μάρτιος– Γυναίκες και κορίτσια Απρίλιος – Υγεία Μάιος – Ειρήνη και ασφάλεια Ιούνιος – Βιώσιμη πράσινη ανάπτυξη, αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας και επιχειρήσεις Ιούλιος – Παιδιά και νέοι Αύγουστος – Ανθρωπιστική βοήθεια Σεπτέμβριος – Δημογραφικά στοιχεία και μετανάστευση Οκτώβριος – Επισιτιστική ασφάλεια Νοέμβριος – Βιώσιμη ανάπτυξη και δράση για το κλίμα Δεκέμβριος – Ανθρώπινα δικαιώματα και διακυβέρνηση Θεματικοί μήνες

13 Εταιρικές σχέσεις Ιστότοπος Μέσα κοινωνικής δικτύωσης Το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης και « the World’s Best News » Εργαλειοθήκη επικοινωνίας Πρωτοβουλίες ενδιαφερομένων Σημαντικότερες εκδηλώσεις Κύρια στοιχεία της εκστρατείας

14 Εργαλειοθήκη – Υλικό για το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης 2015, οπτικά στοιχεία και επιπρόσθετες πηγές θα δώσουν στους ενδιαφερομένους τα εργαλεία για να προωθήσουν το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης 2015 μέσα από τα δικά τους κανάλια. Η Εργαλειοθήκη περιέχει επίσης οπτικά εργαλεία για να στηρίξει την ενασχόληση και τις προσπάθειές σας να προωθήσετε τους στόχους και τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Έτους Ανάπτυξης 2015. Πληροφορίες και υλικό της εκστρατείας Εκπαιδευτικά εργαλεία Ενημερωτικό δελτίο και παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Έτους Ανάπτυξης Μηνιαία ενημερωτικά δελτία Ενημερωτικά γραφήματα Δύο εκδόσεις της εφημερίδας για το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης Δεδομένα Ευρωβαρόμετρου (Δημοσκοπήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ για τη διεθνή ανάπτυξη και βοήθεια) Κατάλογος των βασικών εκδηλώσεων της εκστρατείας σε επίπεδο ΕΕ Στοιχεία οπτικής ταυτότητας Πώς να συμμετάσχετε στο Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης 2015

15 Ιστότοπος και μέσα κοινωνικής δικτύωσης Περιλαμβάνονται βασικές ειδήσεις από την εκστρατεία Ιστορίες της εβδομάδας Εργαλειοθήκη εκστρατείας Ημερολόγιο εκδηλώσεων όπου προβάλλονται οι εκδηλώσεις των εταίρων/ενδιαφερομένων Βασικά στοιχεία και ενημερώσεις για την ανάπτυξη Πλατφόρμα ανταλλαγής ιδεών και συμμετοχής εταίρων και πολιτών Σελίδες ειδικά αφιερωμένες στα προφίλ των οργανώσεων που συμμετέχουν ενεργά στο Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης 2015 Επιμέλεια ιστοτόπου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης Πώς να συμμετάσχετε στο Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης 2015 europa.eu/eyd2015 facebook.com/EuropeanYearForDevelopment2015 #EYD2015

16 Λάβετε ενημερώσεις, ανταλλάξτε πληροφορίες, συνεισφέρετε με τις ιδέες σας! Γίνετε μέλος της ομάδας: capacity4dev.ec.europa.eu/eyd2015/capacity4dev.ec.europa.eu/eyd2015/ Συμπεριλάβετε τα δίκτυά σας! Προωθήστε το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης 2015 με τα δίκτυά σας και τους ενδιαφερομένους και παρακινήστε τους να λάβουν μέρος Κρατήστε επαφή μαζί μας μέσω διαδικτύου, Twitter και Facebook europa.eu/eyd2015 #EYD2015 facebook.com/EuropeanYearForDevelopment2015 Συμμετέχετε, είναι το Έτος μας!


Κατέβασμα ppt "Το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης 2015. Βασικά στοιχεία για την αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ Τα 28 κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν από κοινού την ευθύνη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google