Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ομότιμος Καθ. Σπύρος Λιούκας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ομότιμος Καθ. Σπύρος Λιούκας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ομότιμος Καθ. Σπύρος Λιούκας
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιχειρηματική Υπευθυνότητα και Αειφορία 1η Ενημερωτική Εκδήλωση Κοινωνική Οικονομία Κοινωνική Πρόνοια Περιβάλλον Περιβάλλον Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Ομότιμος Καθ. Σπύρος Λιούκας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

2 «Ευ Αειφορείν»: Γιατί;
“The business case”: έχει οφέλη, δημιουργεί αξία για τις επιχειρήσεις Εξοικονόμηση πόρων Επιχειρηματικές ιδέες, καινοτομία Φήμη και κοινωνική υπόληψη Αφοσίωση πελατών και εργαζομένων Δυνατότητες χρηματοδότησης και συνεργασιών Σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ συμμετόχων “The social case”: Οι επιχειρήσεις έχουν ευθύνη για τον αντίκτυπό τους στην κοινωνία

3 Αειφορία (sustainability) vs. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)
Και οι δύο έννοιες αφορούν στο τρίπτυχο: Οικονομία, περιβάλλον, άνθρωπος Η Αειφορία αφορά τη στρατηγική της επιχείρησης, είναι εσωτερική υπόθεση Η ΕΚΕ αφορά κοινωνικές και οικολογικές δράσεις σε εθελοντική βάση που συνήθως δεν αλλάζουν το επιχειρηματικό μοντέλο

4 Στο παρελθόν η έμφαση ήταν...
Οικονομική Κοινωνική, απασχόληση Περιβαλλοντική, οικολογική

5 Σήμερα..η ολοκλήρωση των τριών οπτικών δημιουργεί νέα νοητικά μοντέλα και καινοτομία
Οικονομική Επίδοση Κερδοφορία Απασχόληση, Κοινωνική Eπίδοση Περιβάλλον Aποτύπωμα Αποτ΄λυπωμα

6 Χρησιμότητα για επιχειρήσεις
Εξαρτάται από τον τρόπο που η επιχείρηση βλέπει την αειφορία / βιωσιμότητα Πώς η αειφορία ενσωματώνεται στο στρατηγικό σχεδιασμό, στις λειτουργίες Πώς μπορεί να οδηγήσει σε νέα γνώση και ικανότητες, και συνεπώς σε καινοτομία Η πλειονότητα των ΜΜΕ δεν αντιλαμβάνεται τα δυνητικά οφέλη Χρειάζεται καθοδήγηση και μεταφορά τεχνογνωσίας για να κατανοήσει τις ευκαιρίες που ανοίγονται

7 Μετάβαση από τα πρώτα στάδια σε πιο αναπτυγμένα
Πρώτες δράσεις – περιφερειακές, μεμονωμένες, π.χ., περικοπή του κόστους με ανακύκλωση Ενσωμάτωση στο επιχειρηματικό μοντέλο, π.χ., «πράσινα» προϊόντα και υπηρεσίες Προηγμένη ανάπτυξη, στρατηγική καινοτομία, δημιουργία αξίας «από κοινού» με ομάδες Μεμονωμένες δράσεις, Περιφερειακή εφαρμογή Ενσωμάτωση στην κύρια επιχειρηματική λειτουργία Στρατηγική καινοτομία, νέες μορφές δράσης

8 «Ευ Αειφορείν»: Οι δημόσιες αρχές μπορούν να συμβάλλουν
Αύξηση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης των επιχειρήσεων Σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις για την από κοινού δημιουργία αξίας Μεταφορά τεχνογνωσίας από καλές πρακτικές

9 Η κρίση ως ευκαιρία Επιχειρήσεις με προσανατολισμό στην αειφορία θα βρεθούν σε πλεονεκτική θέση κατά την έξοδο από την κρίση Έναντι των πιέσεων για υπεύθυνη επιχειρηματικότητα Έναντι πιο ευαίσθητων καταναλωτών Προτιμούν προϊόντα από επιχειρήσεις που έχουν τη φήμη ότι είναι κοινωνικά πιο υπεύθυνες Μάλιστα είναι διατιθέμενοι να πληρώσουν ένα premium για προϊόντα κοινωνικά υπεύθυνων επιχειρήσεων Για προσέλκυση ταλαντούχων εργαζομένων Για εντοπισμό επιχειρηματικών ευκαιριών στα πλαίσια της τοπικής κοινωνίας όπου δραστηριοποιούνται

10 «Ευ Αειφορείν»: Το έργο
Επιχειρήσεις ΒΕΑ Δήμος Αθηναίων Χορηγικές δράσεις Δράσεις αειφορίας Πιλοτικές δράσεις Δομές συνεργασίας Ευ Αειφορείν 1. Προαγωγή της Κοινωνικής Πρόνοιας 2. Προστασία του Περιβάλλοντος 3. Προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας και Ενίσχυση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Προβολή Κίνητρα Νέα προϊόντα Νέες υπηρεσίες

11 Σε τι αφορά; Τρεις Θεματικοί Τομείς Παρέμβασης Κοινωνική Περιβάλλον
Κοινωνική Πρόνοια Κοινωνική Οικονομία Περιβάλλον Περιβάλλον Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

12 3 Θεματικοί Τομείς Παρέμβασης
Κοινωνική Πρόνοια Διασύνδεση και συνεργασία ιδιωτικών επιχειρήσεων με κοινωνικές υπηρεσίες και δομές του Δήμου Αθηναίων με στόχο.. την ενίσχυση των κοινωνικών δομών του Δήμου και της προσφερόμενης βοήθειας προς συμπολίτες που έχουν ανάγκη μέσω της υϊοθέτησης πρακτικών ΕΚΕ από τις επιχειρήσεις 2. Περιβάλλον Διασύνδεση, δικτύωση και συνεργασία ιδιωτικών επιχειρήσεων και Δήμου Αθηναίων στον τομέα του περιβάλλοντος με στόχο.. την ενίσχυση των δράσεων για το φυσικό περιβάλλον μέσω της υϊοθέτησης πρακτικών ΕΚΕ από τις επιχειρήσεις τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος της ανθρώπινης δράσης στην περιοχή του Δήμου 3. Κοινωνική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα Διασύνδεση και συνεργασία ιδιωτικών επιχειρήσεων με κοινωνικές επιχειρήσεις στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων με στόχο.. την ενίσχυση των κοινωνικών δομών του Δήμου μέσω της κοινής δράσης ιδιωτικών και κοινωνικών επιχειρήσεων

13 1. Κοινωνική Πρόνοια

14 Γιατί; Για να καλυφθούν περισσότερο οι κοινωνικές ανάγκες
Αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων άστεγοι διαβιούντες υπό άθλιες συνθήκες παιδική φτώχεια μετανάστες Αντιμετώπιση των ελλείψεων στη δημόσια υγεία Αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας Ενίσχυση και προσαρμογή των ικανοτήτων / δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού

15 Κοινωνικές δομές / δράσεις Δήμου Αθηναίων
Υλοποιούνται με την υποστήριξη Μ.Κ.Ο. Ιδρυμάτων Εταιριών Ομάδων πολιτών Διευκολύνονται από τη δια-δικτυακή πλατφόρμα «Συν Αθηνά» Σημείο επικοινωνίας, ενημέρωσης, ανταλλαγής εμπειρίας και τεχνογνωσίας

16 Παραδείγματα κοινωνικών δομών / δράσεις (1)
Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α) Ανοικτό κέντρο σίτισης Στέγαση - ξενώνες Κοινωνικό παντοπωλείο Κοινωνικό φαρμακείο Αθηναϊκή αγορά Κόμβος αλληλοβοήθειας πολιτών Αλληλεγγύη στην οικογένεια

17 Παραδείγματα κοινωνικών δομών / δράσεις (2)
Ανοικτό κέντρο ημερήσιας υποδοχής αστέγων Στήριξη προσφύγων γυναικών για ισότιμη ένταξη στην Ελληνική κοινωνία Στέγαση οικογενειών Δίκτυο αλληλεγγύης Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών

18 2. Περιβάλλον

19 Πώς; Μέσω της εμπειρίας άλλων Ευρωπαϊκών πόλεων
Αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής Κατανάλωση ενέργειας Διαχείριση αποβλήτων Αειφόρος Κινητικότητα «Πράσινες» προμήθειες «Πρασίνισμα» αστικών επιφανειών

20 Εμπειρία Ευρωπαϊκών Πόλεων (1)
Αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής Περιορισμός εκπομπών αεριών του διοξειδίου Προσαρμογή στις νέες συνθήκες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα Κατανάλωση ενέργειας Εξοικονόμηση Βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας Εναλλακτικές/ανανεώσιμες πηγές ενέργειας «Πράσινα κτίρια» ( ‘Green building’)

21 Εμπειρία Ευρωπαϊκών Πόλεων (2)
3. Διαχείριση αποβλήτων Ανακύκλωση – επαναχρησιμοποίηση Εκμετάλλευση αποβλήτων – βιομάζα/ κομποστοποίηση 4. Αειφόρος Κινητικότητα e-Mobility Ποδηλατόδρομοι ‘Car-sharing’

22 Εμπειρία Ευρωπαϊκών Πόλεων (3)
5. «Πράσινες» προμήθειες Περιβαλλοντικά κριτήρια στην εφοδιαστική αλυσίδα 6. «Πρασίνισμα» αστικών επιφανειών Πράσινες στέγες/ταράτσες Δενδροφύτευση Βελτίωση/αύξηση χώρων πρασίνου, δημοτικών πάρκων και κήπων Αρχιτεκτονική τοπίου αστικών χώρων

23 3. Κοινωνική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα

24 Γιατί; Για να δημιουργηθεί «από κοινού» αξία, συνέργειες
Λαμβάνοντας υπόψη πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων

25 Κοινωνικές επιχειρήσεις
Με εναλλακτικές τυπικές μορφές Κοιν. Σ. Επ., Κοιν. Σ.Π.Ε., Αστικές μη κερδοσκοπικές, Μη κερδοσκοπικά σωματεία Κοιν. Σ. Επ. 476 στην Ελλάδα, πολλές από αυτές (87) δραστηριοποιούνται στο Δήμο Αθηναίων Παροχή υπηρεσιών κοινωνικού προνοιακού χαρακτήρα σε ηλικιωμένους, παιδιά, ευπαθείς ομάδες κ.λπ. Παροχή υπηρεσιών παραγωγικού σκοπού, για ανάγκες πολιτισμού, περιβάλλοντος κ.λπ.

26 Δράσεις ΕΥ ΑΕΙΦΟΡΕΙΝ 1. Ενέργειες Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης
2. Πληροφόρηση-Συμβουλευτική Υποστήριξη-Επιμόρφωση 3. Δικτύωση 4. Πιλοτική Εφαρμογή

27 Κοινωνική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα
1. Ενέργειες Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης Κοινωνική Πρόνοια Κοινωνική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα Περιβάλλον Περιβάλλον Εξειδικευμένες ημερίδες ενημέρωσης ανά θεματικό τομέα παρέμβασης

28 Κοινωνική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα
2. Πληροφόρηση-Συμβουλευτική Υποστήριξη-Επιμόρφωση Κοινωνική Πρόνοια Κοινωνική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα Περιβάλλον Περιβάλλον Εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για ΕΚΕ Δώδεκα θεματικά εργαστήρια με θέμα «ΕΚΕ στις επιχειρήσεις του Δ. Αθηναίων» Δύο εξειδικευμένα εργαστήρια για θέματα ΕΚΕ ανά θεματικό τομέα παρέμβασης Δύο εξειδικευμένα επιμορφωτικά προγράμματα διάρκειας 20 ωρών ανά θεματικό τομέα παρέμβασης Ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα 20 στελεχών διάρκειας 4 ωρών στο εξωτερικό

29 Κοινωνική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα
3. Δικτύωση Κοινωνική Πρόνοια Κοινωνική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα Περιβάλλον Περιβάλλον Ηλεκτρονική δικτύωση Φυσική δικτύωση Συναντήσεις Μελών δημιουργία εταιρικού micro-site Επισκέψεις εργασίας σε εταιρείες με καλές πρακτικές ΕΚΕ ανά θεματικό τομέα παρέμβασης online M2M –member to member portal Blog Forum EKE Social networking Συμμετοχή σε εκθέσεις και συνέδρια σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεταφορά καλών πρακτικών ΕΚΕ Newsletters Δικτύωση με τοπικούς και παραγωγικούς φορείς για την προώθηση βέλτιστων πρακτικών ΕΚΕ στο Δήμο Αθηναίων - Δημιουργία Δικτύου ΕΚΕ Τριήμερο εκπαιδευτικό ταξίδι 20 στελεχών στο εξωτερικό

30 Κοινωνική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα
4. Πιλοτική Εφαρμογή Κοινωνική Πρόνοια Κοινωνική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα Περιβάλλον Περιβάλλον Φεστιβάλ: «1η Εβδομάδα Ανθρώπινης Δράσης» «2η Εβδομάδα Ανθρώπινης Δράσης» Διαγωνισμός αριστείας για πρακτικές ΕΚΕ Τελετή Βράβευσης επιχειρήσεων «Βραβεία Ανθρώπινης Δράσης» Φεστιβάλ: 1ο «Πλανήτης – Περιβάλλον – Εμείς: Act Now! Festival» 2ο Upcycling Art Festival Διαγωνισμός αριστείας για πρακτικές ΕΚΕ Τελετή Βράβευση επιχειρήσεων «Βραβεία Αειφορίας» Δύο Εκδηλώσεις: Ημερίδα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Φεστιβάλ «Εβδομάδα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας» Επιβράβευση μέσω ειδικής απολογιστικής έκδοσης Ειδική Απολογιστική Έκδοση

31 Οφέλη για τα Μέλη του ΒΕΑ
Συνέργειες από κοινές δράσεις, δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ επιχειρήσεων Δικτύωση με άλλες επιχειρήσεις, φορείς και δίκτυα ΕΚΕ Αφοσίωση πελατών και εργαζομένων Ενίσχυση εταιρικής φήμης, κοινωνικής αποδοχής και υπόληψης Προβολή της επιχείρησης & του κοινωνικού της προφίλ στο διαδίκτυο, σε εκθέσεις και ημερίδες, κ.λπ. Ενίσχυση κοινωνικής υπευθυνότητας & Ενδυνάμωση κουλτούρας Εθελοντισμού Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα Εξοικονόμηση Πόρων Δυνατότητες Χρηματοδότησης και συνεργασιών

32 Συμμετοχή Παρουσία στα επιμορφωτικά εργαστήρια/προγράμματα:
1 θεματικό εργαστήριο γενικά για την ΕΚΕ – διάρκειας 4 ωρών 1 εξειδικευμένο εργαστήριο στο θεματικό τομέα επιλογής – διάρκειας 4 ωρών 1 επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειας 20 ωρών στο θεματικό τομέα επιλογής Oι 20 καλύτεροι: 1 διακρατικό σεμινάριο (3ημερο ταξίδι στο εξωτερικό)-διάρκειας 4 ωρών Εφαρμογή συγκεκριμένων πρακτικών και δράσεων ΕΚΕ στο θεματικό τομέα επιλογής στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής του έργου

33 Πληροφόρηση και Ενημέρωση
Δομή Υποδοχής & Πληροφόρησης (Helpdesk) επιχειρήσεων Δευτέρα – Παρασκευή: 9 π.μ. – 3 μ.μ., ΒΕΑ, Ακαδημίας 18, Αθήνα, γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων, 3ος όροφος, Τηλέφωνα επικοινωνίας , Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ): Ιστοσελίδα ΕΥ ΑΕΙΦΟΡΕΙΝ: Ιστοσελίδα ΒΕΑ:

34 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σας ευχαριστούμε! Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Κατέβασμα ppt "Ομότιμος Καθ. Σπύρος Λιούκας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google