Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Copyright British Graduates Society © 2015 Π ανεπιστημιακή Επιχειρηματική Συνεργασία Σ ΥΝΔΕΣΜΟΣ Α ΠΟΦΟΙΤΩΝ Β ΡΕΤΑΝΙΚΩΝ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΠΕΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Copyright British Graduates Society © 2015 Π ανεπιστημιακή Επιχειρηματική Συνεργασία Σ ΥΝΔΕΣΜΟΣ Α ΠΟΦΟΙΤΩΝ Β ΡΕΤΑΝΙΚΩΝ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΠΕΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Copyright British Graduates Society © 2015 Π ανεπιστημιακή Επιχειρηματική Συνεργασία Σ ΥΝΔΕΣΜΟΣ Α ΠΟΦΟΙΤΩΝ Β ΡΕΤΑΝΙΚΩΝ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΠΕΣ

2 Copyright British Graduates Society © 2015 Γιατί κάποιοι πανεπιστημιακοί και όχι όλοι? Γιατί κάποια πανεπιστήμια και όχι όλα? Γιατί αλλού και όχι στην Ελλάδα? Φοιτητές «σαΐνια» παράγουν καινοτομία “διαγωνισμός καινοτομίας Μαρινόπουλου” Ομάδα 5 φοιτητών καινοτομεί και φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο που εργάζονται οι σύγχρονοι προγραμματιστές “source Lair - ΕΜΠ” Νέοι χωρίς δεξιότητες “McKinsey Report” Η απόκτηση καλού μορφωτικού επιπέδου διασφαλίζει τους νέους ενάντια στην έλλειψη επαγγελματικής εμπειρίας ακόμη και σε περίοδο κρίσης. “ΟΟΣΑ, Η εκπαίδευση με μια ματιά, 2013” Φοιτητικός Διαγωνισμός Ψηφιακής Καινοτομίας και Νέας Επιχειρηματικότητας στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν “ELTRUN - IHU” Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας “πρωτοβουλία καθηγητή Λαδόπουλου”

3 Copyright British Graduates Society © 2015 To Οικοσύστημα της ΠΕΣ Πηγή: The state of European University-Business Cooperation, Science-to-Marketing Research Centre, Munster University of Applied Sciences, Germany, 31 st August 2011 Ενδιαφερόμενα μέρη Ιδρύματα – Επιχειρήσεις – Κυβέρνηση Ενδιαφερόμενα μέρη Ιδρύματα – Επιχειρήσεις – Κυβέρνηση 8 τύποι / 3 ομάδες Πανεπιστημιακής Επιχειρηματικής Συνεργασίας (ΠΕΣ) Συνεργασία σε R&D Εμπορική Αξιοποίηση R&D Κινητικότητα Πανεπιστημιακών Κινητικότητα Φοιτητών Σχεδιασμός Προγραμμάτων Σπουδών Δια βίου Μάθηση Επιχειρηματικότητα Διακυβέρνηση 4 Πυλώνες

4 Copyright British Graduates Society © 2015 Έκταση της ΠΕΣ στην ΕΕ Συνεργασία στην κινητικότητα Κινητικότητα πανεπιστημιακών Κινητικότητα φοιτητών Συνεργασία στην κινητικότητα Κινητικότητα πανεπιστημιακών Κινητικότητα φοιτητών Καθηγητές 3,6 Ιδρύματα 5,5 Λοιπές συνεργασίες Σχεδιασμός προγραμμάτων σπουδών Δια βίου μάθηση Επιχειρηματικότητα Διακυβέρνηση Λοιπές συνεργασίες Σχεδιασμός προγραμμάτων σπουδών Δια βίου μάθηση Επιχειρηματικότητα Διακυβέρνηση Καθηγητές 4,5 Ιδρύματα 5,9 Κατά μέσο όρο οι πανεπιστημιακοί αφιερώνουν το 20% του χρόνου τους στην ΠΕΣ Μόνο το 4,5% του προϋπολογισμού των ΑΕΙ προέρχεται από την ΠΕΣ Συνεργασία σχετικά με R&D Συνεργασία σε R&D Εμπορική αξιοποίηση R&D Συνεργασία σχετικά με R&D Συνεργασία σε R&D Εμπορική αξιοποίηση R&D Καθηγητές 4,5 Ιδρύματα 5,9 Η αξιολόγηση αναφέρεται σε 10βάθμια κλίμακα ως εξής: 0,1 – 4,9: Χαμηλή, 5,0 – 6,9: Μέτρια, 7,0 – 10,0: Υψηλή Αξιολόγηση

5 Copyright British Graduates Society © 2015 Η Κατάσταση της ΠΕΣ στην ΕΕ Σημαντικό περιθώριο για την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, καθώς η ΠΕΣ στην ΕΕ είναι σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης

6 Copyright British Graduates Society © 2015 Πλεονεκτήματα της ΠΕΣ Τόσο οι καθηγητές όσο και τα ιδρύματα ιεραρχούν στην κορυφή της συνεργασίας τις προοπτικές για τους φοιτητές Οι καθηγητές διακρίνουν έλλειψη κινήτρων και ιεραρχούν πολύ χαμηλά τα αναμενόμενα προσωπικά οφέλη από την ΠΕΣ Καθηγητές Ιδρύματα

7 Copyright British Graduates Society © 2015 Κίνητρα - Παράγοντες Κινητοποίησης Επιχειρηματικά κίνητρα Απασχόληση του προσωπικού και των φοιτητών από επιχειρήσεις Ενδιαφέρον από επιχειρήσεις για πρόσβαση στην επιστημονική γνώση Πρόσβαση σε χρηματοδότηση για συνεργασία με επιχειρήσεις Μικρή γεωγραφική απόσταση των ΑΕΙ από τον επιχειρηματικό εταίρο Πρόσβαση σε έρευνα και εγκαταστάσεις Επιχειρηματικός προσανατολισμός των ΑΕΙ Επιχειρηματικά κίνητρα Απασχόληση του προσωπικού και των φοιτητών από επιχειρήσεις Ενδιαφέρον από επιχειρήσεις για πρόσβαση στην επιστημονική γνώση Πρόσβαση σε χρηματοδότηση για συνεργασία με επιχειρήσεις Μικρή γεωγραφική απόσταση των ΑΕΙ από τον επιχειρηματικό εταίρο Πρόσβαση σε έρευνα και εγκαταστάσεις Επιχειρηματικός προσανατολισμός των ΑΕΙ Καθηγητές 4,5 Ιδρύματα 5,9 Τα κίνητρα που αφορούν τις σχέσεις παρουσιάζονται πολύ ισχυρότερα τόσο για τους καθηγητές όσο και για τα ιδρύματα Κίνητρα σχέσεων Αμοιβαία εμπιστοσύνη και δέσμευση Κοινός στόχος Κοινό συμφέρον από ενδιαφερόμενα μέρη Προϋπάρχουσα σχέση με επιχειρηματικό εταίρο Κίνητρα σχέσεων Αμοιβαία εμπιστοσύνη και δέσμευση Κοινός στόχος Κοινό συμφέρον από ενδιαφερόμενα μέρη Προϋπάρχουσα σχέση με επιχειρηματικό εταίρο Καθηγητές 6,7 Ιδρύματα 7,0 Η αξιολόγηση αναφέρεται σε 10βάθμια κλίμακα ως εξής: 0,1 – 4,9: Χαμηλή, 5,0 – 6,9: Μέτρια, 7,0 – 10,0: Υψηλή Αξιολόγηση

8 Copyright British Graduates Society © 2015 Περιοριστικοί Παράγοντες Εμπόδια σχέσεων Έλλειψη ενημέρωσης των επιχειρήσεων για ΠΕΣ Περιορισμένη δυνατότητα των επιχειρήσεων να απορροφήσουν ερευνητικά αποτελέσματα και έργα ΠΕΣ Διαφορετικά κίνητρα μεταξύ ΑΕΙ και επιχειρήσεων Γραφειοκρατία στο εσωτερικό ή εξωτερικό περιβάλλον των ΑΕΙ Διαφορετική γλώσσα επικοινωνίας ανάμεσα σε επιχειρήσεις & ΑΕΙ Έλλειψη προσώπων με επιστημονικές γνώσεις στις επιχειρήσεις Καθηγητές 4,5 Ιδρύματα 5,9 Εμπόδια χρηματοδότησης Έλλειψη εξωτερικών πόρων ΠΕΣ Έλλειψη χρηματοδοτικών πόρων επιχείρησης Έλλειψη διαθέσιμων πόρων από ΑΕΙ Υφιστάμενη χρηματοοικονομική κρίση Καθηγητές 6,5 Ιδρύματα 6,8 Χρησιμότητα αποτελεσμάτων Εμπιστευτικότητα αποτελεσμάτων για επιχειρήσεις Φόβος ότι η γνώση θα γίνει ευρύτερα γνωστή Έμφαση σε πρακτικά αποτελέσματα Καθηγητές 6,1 Ιδρύματα 6,0 Αξιολόγηση Η αξιολόγηση αναφέρεται σε 10βάθμια κλίμακα ως εξής: 0,1 – 4,9: Χαμηλή, 5,0 – 6,9: Μέτρια, 7,0 – 10,0: Υψηλή Αξιολόγηση

9 Copyright British Graduates Society © 2015 Λοιποί Παράγοντες που Επηρεάζουν την ΠΕΣ Σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τον βαθμό εφαρμογής της ΠΕΣ στην ΕΕ είναι: Προϋπηρεσία των καθηγητών σε επιχειρήσεις Κλάδος / αντικείμενο δραστηριοποίησης Ωριμότητα κανονιστικού πλαισίου χώρας Φύλο Πιο δραστήριοι οι άνδρες σε: Κινητικότητα φοιτητών Εμπορική αξιοποίηση R & D Επιχειρηματικότητα Διακυβέρνηση Ηλικία Πανεπιστημιακοί με περισσότερα από 10 χρόνια σε ΑΕΙ είναι πιο δραστήριοι σε όλους τους τύπους ΠΕΣ Προϋπηρεσία Υψηλότερη συμμετοχή οι πανεπιστημιακοί με >10 χρόνια προϋπηρεσία σε επιχείρηση Μικρότερη δραστηριότητα όσοι έχουν <2 χρόνια Γνωστικό Αντικείμενο Μεγαλύτερος βαθμός συμμετοχής στους κλάδους τεχνολογίας, σε σχέση με τις κοινωνικές επιστήμες Χώρα Καθηγητές: Λιθουανία, Βουλγαρία, Λεττονία Ιδρύματα: Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρουμανία Αλλά το σημαντικότερο απαιτούμενο στοιχείο είναι η: αλλαγή κουλτούρας

10 Copyright British Graduates Society © 2015 Προτεινόμενοι Τρόποι Υποστήριξης Κίνητρα / Εμπόδια Πόροι (48%) Πόροι (48%) Διαρθρωτικά Ταμεία Δικτύωση Πρωτοβουλίες Μέσα Διευκόλυνσης (35%) Βελτίωση Διαδικασιών Experts / Agents Οφέλη (14%) Οφέλη (14%) Προαγωγές Καθηγητών Φορολογικές Ελαφρύνσεις Περίπου οι μισοί διατύπωσαν την ανάγκη διαφόρων τύπων χρηματοδότησης Το 1/3 υποστήριξε την ανάγκη εμπλοκής ειδικών συμβούλων για τη διευκόλυνση της εφαρμογής ΠΕΣ Πολιτικές (28%) Πολιτικές (28%) Πνευματική Ιδιοκτησία Μείωση Γραφειοκρατίας Νοοτροπία (11%) Νοοτροπία (11%) Αντίληψη / Κατανόηση Εμπιστοσύνη Επιχειρηματικότητα Κινητικότητα (11%) Κινητικότητα (11%) Καθηγητές Φοιτητές

11 Copyright British Graduates Society © 2015 Καλές ευρωπαϊκές πρακτικές ΠΕΣ Φινλανδία – Πλατφόρμα Demola Hermedia ltd – Tampere University Απασχολήθηκαν περισσότεροι από 500 φοιτητές Παραδόθηκαν πάνω από110 έργα Φινλανδία – Πλατφόρμα Demola Hermedia ltd – Tampere University Απασχολήθηκαν περισσότεροι από 500 φοιτητές Παραδόθηκαν πάνω από110 έργα Ιταλία – Technology Transfer Office Milan Polytechnic Κατοχυρώθηκαν 500 πατέντες εκ των οποίων 50% σε χρήση Δημιουργήθηκαν 20 spin-off επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο €11 εκ Ιταλία – Technology Transfer Office Milan Polytechnic Κατοχυρώθηκαν 500 πατέντες εκ των οποίων 50% σε χρήση Δημιουργήθηκαν 20 spin-off επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο €11 εκ Γαλλία – Promotech Living Lab Περιφερειακές ΜΜΕ - National Polytechnical Institute in Lorraine Δημιουργήθηκαν 41 επιχειρήσεις και 80 νέες θέσεις εργασίας Υπάρχουν στην θερμοκοιτίδα 34 επιχειρήσεις με 460εργαζόμενους Γαλλία – Promotech Living Lab Περιφερειακές ΜΜΕ - National Polytechnical Institute in Lorraine Δημιουργήθηκαν 41 επιχειρήσεις και 80 νέες θέσεις εργασίας Υπάρχουν στην θερμοκοιτίδα 34 επιχειρήσεις με 460εργαζόμενους Βουλγαρία – GIS Transfer Centre Technical University of Sofia Δημοσιεύτηκαν 23 προφίλ μικρών επιχειρήσεων, ινστιτούτων και πανεπιστημίων Βουλγαρία – GIS Transfer Centre Technical University of Sofia Δημοσιεύτηκαν 23 προφίλ μικρών επιχειρήσεων, ινστιτούτων και πανεπιστημίων

12 Copyright British Graduates Society © 2015 Επιχειρήσεις Πανεπιστημιακοί Ιδρύματα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΕΣ Διοίκηση “Νεφελώδες μοντέλο” Συσχέτιση Ενδιαφερόμενων Μερών ΠΕΣ Κυβέρνηση Επιχειρήσεις Πανεπιστημιακοί Ιδρύματα Διοίκηση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΟΜΗ ΠΕΣ “Triple Helix Model” Κυβέρνηση

13 Copyright British Graduates Society © 2015 Σκέψεις / Ερωτήματα

14 Copyright British Graduates Society © 2015 H ΠΕΣ Σήμερα στην Ελλάδα Έκταση 21 η Κίνητρα 16 η Περιορισμοί 1 η Το British Graduates Society αποφάσισε να το ερευνήσει:

15 Copyright British Graduates Society © 2015 H Έρευνα σε Ελληνικές Επιχειρήσεις Παρά το γεγονός ότι η διάδοση της ΠΕΣ στην Ελλάδα εκτιμάται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, 2 στους 3 επιχειρηματίες θεωρούν ότι, εν δυνάμει, έχουν πολλά να κερδίσουν από μια τέτοια συνεργασία με τα πανεπιστήμια Πολύ Υψηλή (-ος) Υψηλή (-ος) Μέτρια Χαμηλή (-ος) Πολύ Χαμηλή (-ος) Βαθμός διάδοσης ΠΕΣ στην Ελλάδα Δυνατότητα βοήθειας επιχειρήσεων από πανεπιστήμια Πηγή: Πρωτογενής Έρευνα του BGS Economics Group, Νοέμβριος 2014

16 Copyright British Graduates Society © 2015 Οφέλη για Επιχειρήσεις και Πανεπιστήμια Τα οφέλη από την ΠΕΣ στην Ελλάδα εκτιμάται ότι θα είναι πάρα πολύ μεγάλα τόσο για τα πανεπιστήμια όσο και για τις επιχειρήσεις Οφέλη ΠΕΣ για τις επιχειρήσεις Οφέλη ΠΕΣ για τα πανεπιστήμια Πολύ Υψηλή (-ος) Υψηλή (-ος) Μέτρια Χαμηλή (-ος) Πολύ Χαμηλή (-ος) Πηγή: Πρωτογενής Έρευνα του BGS Economics Group, Νοέμβριος 2014

17 Copyright British Graduates Society © 2015 Μορφές ΠΕΣ στην Ελλάδα H συνεργασία για R&D θεωρείται ακόμα ως η σημαντικότερη μορφή ΠΕΣ Οι άνδρες επιχειρηματίες του δείγματος κατατάσσουν σημαντικά ψηλότερα την κινητικότητα των φοιτητών και αντιστρόφως την κινητικότητα των πανεπιστημιακών (που κατατάσσεται χαμηλά) Πηγή: Πρωτογενής Έρευνα του BGS Economics Group, Νοέμβριος 2014 Κατάταξη σημαντικότητας μορφών ΠΕΣ

18 Copyright British Graduates Society © 2015 Εμπόδια ΠΕΣ στην Ελλάδα H έλλειψη χρηματοδοτικών πόρων και η γραφειοκρατία των πανεπιστημίων αποτελούν τα κύρια εμπόδια Οι γυναίκες επιχειρηματίες του δείγματος κατατάσσουν σημαντικά ψηλότερα την έλλειψη πόρων και την υιοθέτηση αποτελεσμάτων και αντιστρόφως τις διαφορές στη γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων Κατάταξη σημαντικότητας πιθανών εμποδίων Πηγή: Πρωτογενής Έρευνα του BGS Economics Group, Νοέμβριος 2014

19 Copyright British Graduates Society © 2015 Δυνητικά Μέτρα ΠΕΣ στην Ελλάδα Πολύ χρήσιμα μέτρα για την ανάπτυξη της ΠΕΣ στην Ελλάδα θεωρούνται τα υποστηρικτικά χρηματοδοτικά μέτρα, ενώ ακολουθούν οι φορολογικές ελαφρύνσεις, η ενίσχυση της δικτύωσης και η προβολή επιτυχημένων καλών πρακτικών Οι γυναίκες επιχειρηματίες του δείγματος κατατάσσουν σημαντικά χαμηλότερα την ενίσχυση δικτύωσης και την προβολή επιτυχημένων καλών πρακτικών Πηγή: Πρωτογενής Έρευνα του BGS Economics Group, Νοέμβριος 2014 Κατάταξη σημαντικότητας δυνητικών μέτρων

20 Copyright British Graduates Society © 2015 Τα χρησιμότερα μέτρα για την ανάπτυξη της ΠΕΣ στην Ελλάδα είναι η προβολή επιτυχημένων καλών πρακτικών, τα υποστηρικτικά χρηματοδοτικά μέτρα και οι φορολογικές ελαφρύνσεις Ανάπτυξη της ΠΕΣ στην Ελλάδα Στα εμπόδια για την ανάπτυξη της ΠΕΣ στην Ελλάδα κυριαρχούν η γραφειοκρατία στο εσωτερικό - θεσμικό περιβάλλον των πανεπιστημίων και η έλλειψη χρηματοδοτικών πόρων Εμπόδια για ΠΕΣ στην Ελλάδα Συμπεράσματα Έρευνας στις Ελληνικές Επιχειρήσεις Η Ελλάδα υστερεί στην κινητικότητα πανεπιστημιακών και στην παροχή δια βίου μάθησης σε στελέχη επιχειρήσεων, ενώ πολύ σημαντική κρίνεται η ανάπτυξη συνεργασιών για R&D Η ΠΕΣ στην Ελλάδα Πηγή: Πρωτογενής Έρευνα του BGS Economics Group, Νοέμβριος 2014 Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να αναδεικνύουμε τις έστω σποραδικές επιτυχίες

21 Copyright British Graduates Society © 2015 Σκέψεις / Απαντήσεις

22 Copyright British Graduates Society © 2015 Η λύση σε τρεις λέξεις

23 Copyright British Graduates Society © 2015 Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία – ΠΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@bgs.grinfo@bgs.gr


Κατέβασμα ppt "Copyright British Graduates Society © 2015 Π ανεπιστημιακή Επιχειρηματική Συνεργασία Σ ΥΝΔΕΣΜΟΣ Α ΠΟΦΟΙΤΩΝ Β ΡΕΤΑΝΙΚΩΝ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΠΕΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google