Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Σκάλκος Δημήτρης Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής

2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

3 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

4 6. ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ MANAGEMENT
Βασικά Τμήματα Επιχείρησης: Marketing Παραγωγής Πωλήσεων Προσωπικού Οικονομικών Συμπληρωματικά Τμήματα: Έρευνας – ανάπτυξης Πληροφορικών Διοικητικών Συστημάτων Ολικής ποιότητας Δημοσίων Σχέσεων - επικοινωνίας Πιθανή συγχώνευση των τριών σε ένα τμήμα marketing Συντονισμός από Γενική Διεύθυνση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ MANAGEMENT

5 ΠΕΔΙΑ MANAGEMENT (ανασκόπηση)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: ΠΕΔΙΑ MANAGEMENT

6 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Συντονιστικό όργανο επιχείρησης
Συντονίζει ΟΛΕΣ τις δραστηριότητες της επιχείρησης: Προβλέπει και ερμηνεύει το περιβάλλον Αξιολογεί τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης Διαμορφώνει τους στρατηγικούς στόχους και τα προγράμματα δράσης κάθε τμήματος Παρακολουθεί (συντονίζει) την εκτέλεση των δραστηριοτήτων Ελέγχει αξιολογεί την επίδοση κάθε τμήματος, και την επίτευξη των στόχων Η ΧΑΡΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ: πρωταρχικός παράγων επιτυχίας του management ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: MANAGEMENT ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

7 ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Είδος ΠΥΞΙΔΑΣ για κάθε επιχείρηση Που θα ήθελε να βρεθεί: ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΟΡΑΜΑ της επιχείρησης Θέτει κατευθύνσεις Συμβάλει στην λήψη ομοιόμορφων αποφάσεων Συγκεντρώνει (στοχευμένα) την συνολική προσπάθεια Ορίζει την θέση της επιχείρησης στον ανταγωνισμό Μειώνει την αβεβαιότητα Προσδίδει: βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση Πως θα φτάσει στην αποστολή: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΥΦΙΣΤΥΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: MANAGEMENT ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

8 ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Θέτει κατευθύνσεις Συμβάλει στην λήψη ομοιόμορφων αποφάσεων Συγκεντρώνει (στοχευμένα) την συνολική προσπάθεια Ορίζει την θέση της επιχείρησης στον ανταγωνισμό Μειώνει την αβεβαιότητα Προσδίδει: βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση . Όλες οι αποφάσεις κινούνται προς την επίτευξη του συγκεκριμένου στρατηγικού στόχου & αποστολής . Σημαντική παράμετρος επιτυχίας στο σημερινό, παγκοσμιοποιημένο, συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: MANAGEMENT ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

9 ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Θέτει κατευθύνσεις Συμβάλει στην λήψη ομοιόμορφων αποφάσεων Συγκεντρώνει (στοχευμένα) την συνολική προσπάθεια Ορίζει την θέση της επιχείρησης στον ανταγωνισμό Μειώνει την αβεβαιότητα Προσδίδει: βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση Συγκέντρωση (συντονισμός) της προσπάθειας όλων των δραστηριοτήτων προς την επίτευξη των στόχων και της αποστολής: Χωρίς στρατηγική κάθε ένας σε κάθε τμήμα κάνει ότι θέλει!! ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: MANAGEMENT ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

10 ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Θέτει κατευθύνσεις Συμβάλει στην λήψη ομοιόμορφων αποφάσεων Συγκεντρώνει (στοχευμένα) την συνολική προσπάθεια Ορίζει την θέση της επιχείρησης στον ανταγωνισμό Μειώνει την αβεβαιότητα Προσδίδει: βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση . Η στρατηγική ορίζει την προσωπικότητα της επιχείρησης . Η στρατηγική επιτρέπει στο περιβάλλον να δημιουργεί ξεκάθαρη, χαρακτηριστική άποψη για την επιχείρηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: MANAGEMENT ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

11 ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΕΙΩΣΗ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ Θέτει κατευθύνσεις Συμβάλει στην λήψη ομοιόμορφων αποφάσεων Συγκεντρώνει (στοχευμένα) την συνολική προσπάθεια Ορίζει την θέση της επιχείρησης στον ανταγωνισμό Μειώνει την αβεβαιότητα Προσδίδει: βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση Ο σημαντικότερος λόγος ύπαρξης της στρατηγικής: . ΣΤΡΤΗΓΙΚΗ = Γενική κατευθυντήρια αρχή που: Μειώνει τις αβεβαιότητες Εξασφαλίζει το συμπαγές της επιχείρησης (μεταξύ των εργαζομένων) Εξασφαλίζει προστιθέμενη ενδυνάμωση στην επιχείρηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: MANAGEMENT ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

12 ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
Θέτει κατευθύνσεις Συμβάλει στην λήψη ομοιόμορφων αποφάσεων Συγκεντρώνει (στοχευμένα) την συνολική προσπάθεια Ορίζει την θέση της επιχείρησης στον ανταγωνισμό Μειώνει την αβεβαιότητα Προσδίδει: βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση . Επίτευξη αρμονίας μεταξύ της επιχείρησης και του περιβάλλοντος της: (αμφίδρομη σχέση, ανατροφοδοτούμενα μέρη): ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ: Απόλυτη ΑΡΜΟΝΙΑ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΑ: Με βάση την συγκέντρωση όλων στην αποτελεσματική επίτευξη των στόχων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: MANAGEMENT ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

13 ΧΡΗΜΑΤΟΪΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Η παρακολούθηση των χρηματοϊκονομικών της επιχείρησης Τρεις βασικές χρησιμότητες: Έλεγχος από την επιχείρηση των συνολικών δραστηριοτήτων (έσοδα, έξοδα, κέρδη) με χρηματοϊκονομικούς όρους (επιχείρηση = κερδοφορία) 2) Παρουσίαση της επιχείρησης (ως καθαρής, καθολικής εικόνας) σε όλους τους ενδιαφερόμενους (προσωπικό, τράπεζες, πιστωτές κ.α.) 3) Συμμόρφωση με τον νόμο και τις απαιτήσεις του (εφoριά, διεύθυνση εμπορίου, βιομηχανίας έλεγχοι ΣΔΟΕ κ.α.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: MANAGEMENT ΧΡΗΜΑΤΟΪΚΟΝΟΜΙΚΑ

14 Α) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Αξιολόγηση των στόχων και της αποτελεσματικότητας της επένδυσης βάσει: ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Προσδιορίζονται και ελέγχονται: Η απόσβεση των επενδεδυμένων κεφαλαίων (χρόνος επιστροφής τους) Η κερδοφορία της επένδυσης – επιχείρησης (% κέρδους σε ομαλή λειτουργία) Οι διαθέσιμες εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης με σκοπό την χρήση της ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗΣ, και ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑΣ πηγής για τις ανάγκες της επιχείρησης (αποθέματα κεφαλαίων, δανεισμός, μετοχικό κεφάλαιο, leasing, δάνειο κ.α.), ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: MANAGEMENT ΧΡΗΜΑΤΟΪΚΟΝΟΜΙΚΑ

15 Β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Βραχυπρόθεσμος (ετήσιος) και μακροπρόθεσμος (τριετής, ή πενταετής) προγραμματισμός ΠΡΟΒΛΕΨΗ: Εξέλιξης –χρηματοδοτικών ροών – καταστάσεων των οικονομικών της επιχείρησης Βασικό εργαλείο: ο πίνακας μηνιαίας / ετήσιας χρηματοδοτικής ροής (chash flow chart) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: MANAGEMENT ΧΡΗΜΑΤΟΪΚΟΝΟΜΙΚΑ

16 Γ) ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΣΗ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η κοστολόγηση των προϊόντων γίνεται με βασικό σκοπό: Την αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων (ακριβές κόστος προϊόντων) Την διαμόρφωση συνολικής τιμολογιακής πολιτικής και κερδοφορίας, σε συνεργασία με το marketing [βάσει εξωτερικών (π.χ. ανταγωνισμός) και εσωτερικών δεδομένων (π.χ. προβλεπόμενο ποσοστό κερδοφορίας) Καθορισμός πιστωτικής πολιτικής της επιχείρησης [βάσει των οικονομικών δυνατοτήτων (διαθέσιμη ρευστότητα), και των στόχων της επιχείρησης] ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: MANAGEMENT ΧΡΗΜΑΤΟΪΚΟΝΟΜΙΚΑ

17 Δ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ = ρευστότητα
Διαχείριση διαθεσίμων σκοπό έχει: Την βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων «οικονομικών αποθεμάτων - πλεονασμάτων» για την απόκτηση εισροών που θα εξασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία & ανάπτυξη της επιχείρησης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ = βέλτιστη χρήση προσφερόμενου χρήματος για μέγιστη αποδοτικότητα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: MANAGEMENT ΧΡΗΜΑΤΟΪΚΟΝΟΜΙΚΑ

18 MANAGEMENT ΧΡΗΜΑΤΟΪΚΟΝΟΜΙΚΑ
Ε) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ είναι η η λειτουργία των χρηματοϊκονομικών που επιτρέπει την πλήρη πληροφόρηση της επιχείρησης σχετικά με: Την συνολική οικονομική κατάσταση της επιχείρησης Τις οικονομικές συναλλαγές Τις χρηματοδοτικές ροές ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: ΓΕΚΙΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: ίδια σε όλες τις επιχειρήσεις ΕΙΔΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: ειδικές περιπτώσεις ανά κλάδο και ομάδες επιχειρήσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: MANAGEMENT ΧΡΗΜΑΤΟΪΚΟΝΟΜΙΚΑ

19 Ε) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ Το βασικό έργο της λογιστικής συνίσταται:
Στην καταγραφή των οικονομικών της επιχείρησης (συναλλαγές, ροές, εξελίξεις, απαιτήσεις) Στην σύνταξη ειδικών λογιστικών καταστάσεων, βάσει της καταγραφής Στην καταγραφή οικονομικών μεγεθών προς ενημέρωση της διοίκησης (κοστολόγια, δείκτες αποδοτικότητας κ.α.) Στην τήρηση φορολογικών στοιχείων και την καταβολή των φόρων (στο κράτος) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: οι λογιστές είναι: α) εξωτερικοί συνεργάτες των ΜΜΕ β) καταγράφουν στοιχεία ΜΟΝΟΝ για την καταβολή φόρων, και τις απαιτήσεις του κράτους γ) δεν εκτελούν έργο 2,3 για την ενημέρωση επιχείρηση οι επιχειρήσεις ΟΥΤΕ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ τι σημαίνει ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ!! Με τραγικές συνέπειες για την ΜΜΕ! ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: MANAGEMENT ΧΡΗΜΑΤΟΪΚΟΝΟΜΙΚΑ

20 ΣΤ) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ = εισροές μετρητών (πελάτες*, τόκους, ενοίκια, επιστροφή φόρων, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.α. ΠΛΗΡΩΜΕΣ = εκροές μετρητών (αγορά εμπορευμάτων, περιουσιακών στοιχείων, πρώτων υλών, μισδοδοσία, ενοίκια, φόροι, δάνεια κ.α.) * Η λιανική πώληση επιτρέπει την ΑΜΕΣΗ είσπραξη χρημάτων από πελάτες, σε αντίθεση με την χονδρική πώληση Ζ) ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Έλεγχος σωστής υλοποίηση πιστωτικής πολιτικής & είσπραξης των προβλεπόμενων εσόδων στον προβλεπόμενο χρόνο! Η διάθεση μετρητών: το μεγαλύτερο σημερινό πλεονέκτημα στην αντιμετώπιση της ελληνικής κρίσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: MANAGEMENT ΧΡΗΜΑΤΟΪΚΟΝΟΜΙΚΑ

21 MARKETING Σημαντικότατος κλάδος του management ΣΗΜΕΡΑ
ΟΛΕΣ οι ενέργειες που αφορούν: « την ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών – πελατών μέσω: Σχεδιασμού, παραγωγής και διάθεσης ελκυστικών για τον καταναλωτή προϊόντων και υπηρεσιών Περιλαμβάνει τις κάτωθι βασικές λειτουργίες: Α) ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Β) ΑΝΑΠΤΥΗΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Γ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (σε συνεργασία με χρηματοϊκονομική διεύθυνση) Ε) ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δ) ΠΡΟΒΟΛΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ * Οι λειτουργίες Β, (Γ,Ε)-εμπόριο: στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις: ΑΥΤΟΝΟΜΑ τμήματα Ο καταναλωτής: . η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ισχύς της αγοράς σήμερα . Το κλειδί της επιτυχίας!!!!!!! ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: MANAGEMENT marketing

22 Α) ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Ορισμός:
Η συστηματική συλλογή, καταγραφή, και ανάλυση στοιχείων της αγοράς που αφορούν το marketing των παρεχόμενων από την επιχείρηση προϊόντων (ή υπηρεσιών) Συμβάλει αποφασιστικά: Στην μείωση της αβεβαιότητας στην λήψη των αποφάσεων Α) ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Β) ΑΝΑΠΤΥΗΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Γ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Δ) ΠΡΟΒΟΛΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ Ε) ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Καθορισμός των χαρακτηριστικών της αγοράς Μέτρηση της δυναμικότητας της αγοράς πρόβλεψη προσφοράς και ζήτησης Ανάλυση ανταγωνιστικών προϊόντων Πρόβλεψη επιχειρησιακών και κοινωνικών τάσεων Ανάλυση του μεριδίου αγοράς της επιχείρησης (βασικό στοιχείο για την επιχείρηση) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: MANAGEMENT marketing

23 Β) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ή/και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η γέφυρα μεταξύ: Οικονομικών & τεχνολογικών κοινωνικών, οικονομικών, δυνατοτήτων της επιχείρησης αισθητικών αναγκών των καταναλωτών Α) ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Β) ΑΝΑΠΤΥΗΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Γ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Δ) ΠΡΟΒΟΛΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ Ε) ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η επιχείρηση παράγει & πουλάει αυτό που πιστεύει ότι: ΧΡΕΙAΖΕΤΑΙ Η ΑΓΟΡΑ (ο πελάτης - καταναλωτής) (βάσει ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ Λειτουργικών αποφάσεων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: MANAGEMENT marketing

24 Β) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ή/και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)
ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α) ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Β) ΑΝΑΠΤΥΗΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Γ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Δ) ΠΡΟΒΟΛΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ Ε) ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ= Πώς να γίνουν τα σωστά πράγματα (για τον καταναλωτή) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ= Πώς να γίνουν τα πράγματα σωστά Οι βασικές λειτουργίες είναι οι ακόλουθες: Α) Η αξιολόγηση των αναγκών των καταναλωτών Β) Τι, και πως θα πρέπει να παραχθεί για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των καταναλωτών Γ) Τι και πως θα πρέπει να αλλαχθεί στα υπάρχοντα προϊόντα για να ικανοποιηθούν ανάγκες: . Ποιά προϊόντα να σταματήσουν . Ποια και πως να βελτιωθούν . Ποια και πως νέα προϊόντα να παραχθούν ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: MANAGEMENT marketing

25 Γ)) ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Οι πιο πολύπλοκες αποφάσεις του marketing Με αυξανόμενη σημασία στο ανταγωνιστικό, σημερινό, παγκόσμιο περιβάλλον Η τιμή επηρεάζει: α) την εικόνα του προϊόντος (και της επιχείρησης): Το φτηνό δεν συμβάλει πάντα σε καλύτερη εικόνα β) την συμπεριφορά των ανταγωνιστών γ) την προώθηση του προϊόντος (δυνατότητα διαφήμισης από τα κέρδη κ.α. Α) ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Β) ΑΝΑΠΤΥΗΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Γ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Δ) ΠΡΟΒΟΛΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ Ε) ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η τιμολογιακή πολιτική λαμβάνει υπ’ όψιν: Α) Την ανάλυση των διαθέσιμων πληροφοριών Β) Την τιμολογιακή πολιτική των ανταγωνιστών Γ) Το μοντέλο του καταναλωτή (στον οποίο απευθύνεται) Δ) Της οικονομικές δυνατότητες και στόχους της επιχείρησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: MANAGEMENT marketing

26 Βασική μεταβλητή ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων
Δ) ΠΡΟΒΟΛΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ Βασική μεταβλητή ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων Α) ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Β) ΑΝΑΠΤΥΗΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Γ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Δ) ΠΡΟΒΟΛΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ Ε) ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ: Κατανόηση διαδικασίας επικοινωνίας & πειθούς του πελάτη ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Αποστολή μηνυμάτων με σκοπό την παρακίνηση & ώθηση του πελάτη (εκεί που η επιχείρηση θέλει) Επικοινωνία Ενημέρωση Δέσμευση ΙΕΡΑΡΧΙΑ (με πελάτη) (του πελάτη) (του πελάτη) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: MANAGEMENT marketing

27 Δ) ΠΡΟΒΟΛΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Το αποτελεσματικό marketing, βασίζεται στα 4Ρ: Product Place Promotion Price Οι αποτελεσματικές ενέργειες προώθησης βασίζονται στους εξής 4 παράγοντες: . Το προϊόν . Τον αγοραστή . Τον πωλητή . Την στρατηγική διάθεσης Α) ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Β) ΑΝΑΠΤΥΗΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Γ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Δ) ΠΡΟΒΟΛΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ Ε) ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Οι βασικές προωθητικές ενέργειες είναι οι εξής: 1. Διαφήμιση 2. Διαπροσωπικές πωλήσεις 3. Προσφορές 4. Εκπτώσεις 5. Διαγωνισμοί Διανομή δειγμάτων 7. Τοποθέτηση στον χώρο (π.χ. ράφια σούπερ μάρκετ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: MANAGEMENT marketing

28 Το άλλο μισό του marketing
Ε) ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Το άλλο μισό του marketing ΟΡΙΣΜΟΣ: Όλες οι ενέργειες που αφορούν την φυσική διάθεση (ροή) του προϊόντος από την παραγωγή στον καταναλωτή Α) ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Β) ΑΝΑΠΤΥΗΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Γ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Δ) ΠΡΟΒΟΛΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ Ε) ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Αποτελεσματική διακίνηση (διάθεση): Είναι η εξυπηρέτηση του πελάτη με το ελάχιστο δυνατόν κόστος (μεταφορά, αποθήκευση, διαχείριση προϊόντων & καταναλωτών κ.α.), Βασικοί παράγοντες επιτυχίας: Α) Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Β) Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ Γ) Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ (πριν και μετά την πώληση) Δ) Η ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: MANAGEMENT marketing

29 ΣΤ) ΑΓΟΡΕΣ (PURCHASING FUNCTION)
Ο σχεδιασμός, οι αποφάσεις, οι ενέργειες που απαιτούνται για την αγορά όλων των απαραίτητων για την επιχείρηση υλικών την κατάλληλη ώρα, και στην βέλτιστη τιμής (προϊόντα, πρώτες ύλες, υλικά συσκευασίας, αναλώσιμα κ.α.) Α) ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Β) ΑΝΑΠΤΥΗΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Γ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Δ) ΠΡΟΒΟΛΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ Ε) ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΣΤ. ΑΓΟΡΕΣ) ΝΕΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΕΔΙΑ MARKETING: Τα νέα, αναδυόμενα πεδία του σύγχρονου marketing είναι: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ MARKETING ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ MARKETING MARKETING ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ MARKETING MARKETING ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ MARKETING ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΑΜΕΣΟ MARKETING ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: MANAGEMENT marketing

30 ΠΩΛΗΣΕΙΣ (και ως μέρος του marketing)
Οι βασικές λειτουργίες των πωλήσεων είναι οι ακόλουθες: . Προγραμματισμός των πωλήσεων (στόχοι, αγορά, τζίρος κ.α.) . Οργάνωση των πωλήσεων (περιοχές ευθύνης, συντονισμός, σχεδιασμός κ.α.) . Στελέχωση (προσλήψεις, βασική εκπαίδευση, κίνητρα κ.α.) . Διαχείριση λειτουργίας των πωλήσεων . Έλεγχος των πωλήσεων (αποτελέσματα, % κερδοφορίας, δαπάνες κ.α.) Α) ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Β) ΑΝΑΠΤΥΗΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: παραγωγή Γ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Δ) ΠΡΟΒΟΛΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ Ε) ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α,Γ, Δ, Ε: πωλήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: MANAGEMENT marketing

31 MANAGEMENT Διοίκηση Προσωπικού
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ: Είναι η σωστή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού (της επιχείρησης) Ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση εφαρμογής μεθόδων ποσοτικής και ποιοτικής επάρκειας των εργαζομένων (στην επιχείρηση) Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ: Η συστηματική ανάλυση των επιχειρησιακών αναγκών της επιχείρησης σε προσωπικό και η ανάπτυξη πολιτικής προσωπικού ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: Σχετίζεται με ην φυσική ροή του προσωπικού σήμερα, αλλά αφορά και τα μελλοντικά σχέδια Αποτελεί ΒΑΣΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΣΜΟΥ, λόγω της χρήσης εξειδικευμένων πλέον στελεχών, και του συνήθους υψηλού % κόστους της μισθοδοσίας Εξετάζει συνεχώς νέους τρόπους βελτίωσης της «απασχόλησης» των εργαζομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: MANAGEMENT Διοίκηση Προσωπικού

32 Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (προσωπικού)
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Οι βασικές ενέργειες του προγραμματισμού εργαζομένων είναι τέσσερις: Πρόβλεψη μελλοντικών αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό Ανάλυση διαθεσιμότητας προσφοράς εργαζομένων (στην αγορά εργασίας) Σχεδιασμός προγραμμάτων ικανοποίησης αναγκών Παρακολούθηση εφαρμογής των προγραμμάτων Ο προγραμματισμός εστιάζει στις απαιτούμενες δεξιότητες / ικανότητες στο μέλλον ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: MANAGEMENT Διοίκηση Προσωπικού

33 Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (προσωπικού)
ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι βασικοί στόχοι του προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού είναι η εξασφάλιση για την επιχείρηση: Του βέλτιστου αριθμού εργαζομένων Χρήσης των υφιστάμενων εργαζομένων με τον βέλτιστο και αποδοτικότερο τρόπο Πρόβλεψης των πιθανών προβλημάτων σε ανθρώπινο δυναμικό που θα προκύψει (ελλείψεις, πλεονάσματα κ.α.) Διαθεσιμότητας καλά εκπαιδευμένου & ευέλικτου προσωπικού Μείωσης της εξάρτησης από εξωτερικούς παράγοντες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: MANAGEMENT Διοίκηση Προσωπικού

34 MANAGEMENT Διοίκηση Προσωπικού
Β) ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ κατάλληλου (ποιοτικά και ποσοτικά) ανθρώπινου δυναμικού με το ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: η προσέλκυση ικανού αριθμού υποψηφίων για την βέλτιστη επιλογή του καλύτερου Δύο είδη διαδικασίας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (για ανειδίκευτο προσωπικό) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (για εξειδικευμένο προσωπικό) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: MANAGEMENT Διοίκηση Προσωπικού

35 MANAGEMENT Διοίκηση Προσωπικού
Β) ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τα στάδια διαδικασίας προσλήψεων είναι τέσσερα (4): Ορισμός των απαιτούμενων προσόντων Προσέλκυση υποψηφίων Επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων Προσανατολισμός & εγκατάσταση νεοπροσληφθέντων με στόχο: Την ομαλή τοποθέτηση του νέου εργαζομένου στο περιβάλλον εργασίας Την δημιουργία θετικής στάσης προς τον εργαζόμενο, και προς την επιχείρηση (από τν εργαζόμενο) Γρήγορη απόδοση στην εργασία του εργαζομένου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: MANAGEMENT Διοίκηση Προσωπικού

36 Γ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΟΡΙΣΜΟΣ & ΣΚΟΠΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ: Μαθησιακή εμπειρία βελτίωσης της στάσης, των γνώσεων και της συμπεριφοράς των εργαζομένων για την επίτευξη της αποτελεσματικότερης απόδοσης αυτών ΣΚΟΠΟΣ: Η αύξηση των ικανοτήτων των εργαζομένων για την ικανοποίηση τρεχουσών και μελλοντικών αναγκών της επιχείρησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: MANAGEMENT Διοίκηση Προσωπικού

37 Γ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι βασικοί στόχοι αποτελεσματικής εκπαίδευσης των εργαζομένων είναι εξής οκτώ (8): Ελαχιστοποίηση κόστους μάθησης Βελτίωση ατομικής & ομαδικής & επιχειρησιακής απόδοσης Βελτίωση λειτουργικής ευελιξίας Προσέλκυση εργαζομένων με υψηλά προσόντα Αύξηση της «πιστότητας» των εργαζομένων στην επιχείρηση Αύξηση ανταπόκρισης της επιχείρησης στις αλλαγές που έρχονται (με την χρήση καταρτισμένων, πιστών, ικανών εργαζομένων) Ανάπτυξη εταιρικής κουλτούρας για συνεχή βελτίωση Παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: MANAGEMENT Διοίκηση Προσωπικού

38 Δ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Δ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ: Είναι η διαδικασία που βοηθάει (αξιολογητή & αξιολογούμενο) στον εντοπισμό ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ και των ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ με σκοπό την εκμετάλλευση ή την βελτίωση & την εξέλιξη της απόδοσης (για βέλτιστη απόδοση των στόχων της επιχείρησης) Η επιχείρηση θεσπίζει ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ, με σκοπό: Να πληροφορεί την διοίκηση και τον εργαζόμενο για την απόδοση του Να χρησιμοποιεί αντικειμενικά κριτήρια & διαφάνεια στις διαδικασίες αξιολόγησης Να υποστηρίζει δίκαιη την σταδιοδρομία κάθε εργαζόμενου στην επιχείρηση Να υποστηρίζει την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης μέσα από την βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: MANAGEMENT Διοίκηση Προσωπικού

39 Ε) ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Λαμβάνοντας υπ΄οψιν: α) τις ανάγκες της επιχείρησης β) τις επιθυμίες του εργαζομένου\ γ) τα προσόντα του εργαζομένου\ Το ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ μεταθέτει – προάγει τον εργαζόμενο σε συνεργασία με το τμήμα στο οποίο αυτός εργάζεταο ΣΤ) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΩΝ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αξιολόγηση θέσεων εργασίας Ανώτατη Διεύθυνση Δομή αμοιβών (ιδιοκτησία) Το επίπεδο αμοιβών εξαρτάται: 1) από την αγορά εργασίας, 2) την θέση της επιχείρησης , 3) την ποιότητα της απαιτούμενης εργασίας, 4) τον ανταγωνισμό, 5) το εν γένει εργασιακό κλίμα στην επιχείρηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: MANAGEMENT Διοίκηση Προσωπικού

40 Ζ) ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Η) ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ φροντίζει για λογαριασμό των εργαζομένων: . Εξασφάλιση των συντάξεων . Ασφάλιση . Ιατρική περίθαλψη . Αποζημίωση ασθένειας . Ανεργία (ταμείο) . Δάνεια εργαζόμενον Η) ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ένα τυπικό πρόγραμμα υγείας περιλαμβάνει για τους εργαζόμενους : . Ιατρικές εξετάσεις κατά τακτά χρονικά διαστήματα . Λειτουργία φαρμακείου . Πρώτες βοήθειες και θεραπεία μικροατυχημάτων . Μαθήματα υγιεινής & προφύλαξης από κινδύνους στην επιχείρηση . Θέματα χρήση / προφύλαξης μηχανικού εξοπλισμού . Εκπαίδευσης & επιβολής κανονισμών ασφαλείας . Στενή συνεργασία όλων των τμημάτων με διεύθυνση προσωπικού (για θέματα υγιεινής) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: MANAGEMENT Διοίκηση Προσωπικού

41 Θ) ΠΕΙΘΑΡΧΕΙΑ – ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ: ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ = Εκπαίδευση που αποσκοπεί στην απόκτηση «ορθής» συμπεριφοράς προς την ομάδα εργαζομένων στην επιχείρηση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ «ΟΡΘΗΣ» ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Ι) ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Σχέσεις Διοίκησης - Συνδικαλισμού Συναίνεση των δύο πλευρών με σκοπό συνήθως: (συνεργασία) . Τον καθορισμό των υπερωριών . Τον χειρισμό μεταθέσεων – απολύσεων . Την επίλυση διενέξεων . Την υποστήριξη της ενδο-επικοινωνίας Ο υπεύθυνος προσωπικού είναι ο εκπρόσωπος της επιχείρησης – της διοίκησης και επικοινωνεί με τον εκπρόσωπο των εργαζομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: MANAGEMENT Διοίκηση Προσωπικού

42 Κ) ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ανθρώπινου δυναμικού
Η οργάνωση της δομής του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης και οι συνεχείς μεταβολές στις οποίες αυτό υπόκειται Συνεχώς μεταβαλλόμενο οργανόγραμμα λειτουργίας (ανάλογα με το περιβάλλον τις αλλαγές του και τις αντίστοιχες ενδο-επιχειρησιακές ανάγκες Λ) ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Είναι έρευνα γύρω από: Ανθρώπινα προβλήματα της επιχείρησης . Διάθεσης & απόδοσης των εργαζομένων Πρόβλεψη για διοικητική επικοινωνία Σωστή ενδο-επικοινωνία Ομαδική συμπεριφορά Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: . Δεν αποτελεί αυτόνομη λειτουργία . Λειτουργεί με διατμηματικές ευθύνες & αρμοδιότητες . Λογοδοτεί απ’ ευθείας στην Γενική Διεύθυνση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: MANAGEMENT Διοίκηση Προσωπικού

43 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Στις μεγάλες (μεταποιητικές) επιχειρήσεις αποτελεί λειτουργία εκτός marketing: Αποτελείται κυρίως από: Τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την οργάνωση, την λειτουργία και τον έλεγχο της παραγωγής των προϊόντων της επιχείρησης (παραγωγική διαδικασία) Την αγορά των πρώτων υλών και του απαιτούμενου εξοπλισμού Την εκτέλεση των παραγγελιών & τον έλεγχο των αποθεμάτων (σε κάθε χρονική στιγμή) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: MANAGEMENT

44 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (TQM) TOTAL QUALITY MANAGEMENT - CONTROL
ΝΕΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ αντιμετώπιση της ποιότητας λειτουργίας των επιχειρήσεων Με ΣΥΝΕΧΩΣ αυξανόμενη σπουδαιότητα και σημασία για τις επιχειρήσεις Βασίζεται στις αρχές του Deming (εφαρμογή σε Ιαπωνία, στα 1960): Α) Συνεχής εστίαση στις ανάγκες του πελάτη Β) Συνεχής βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων η/και των υπηρεσιών Γ) Αριστοποίηση διαδικασιών εσωτερικής λειτουργίας στην επιχείρηση Δ) Συνεχής αύξηση του λόγου αποτελέσματος / κόστος εργασίας (αποδοτικότητας προσωπ.) Ε) Συνεχής ανάπτυξη καινοτομίας & αξιοποίησης νέων τεχνολογιών ΣΤ)Συνεχής συμπίεση χρόνου εκτέλεσης παραγγελιών Ζ) Συνεχής ανάπτυξη και αξιοποίηση του υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ TQM ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: MANAGEMENT

45 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (R&D) RESEARCH & DEVELOPMENT
ΣΚΟΠΟΣ: Η τεχνολογική βελτίωση των υφιστάμενων προϊόντων, και των μεθόδων παραγωγής, αλλά και η εξεύρεση νέων καινοτόμων προϊόντων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ (διαχείριση καινοτομίας, νέων τεχνολογιών, μεταφορά τεχνολογίας, πατέντες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: MANAGEMENT

46 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΟΡΙΣΜΟΣ: Αποτελεσματική συγκέντρωση, αποθήκευση, και διανομή των «χρήσιμων» πληροφοριών στη διοίκηση της επιχείρησης ΑΞΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ: με βάση την ποιότητα, ποσότητα, χρονική καταλληλότητα, και σχετικότητα για την επιχείρηση Στρατηγικό σχεδιασμό (ανώτατα στελέχη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗ Διοικητικό έλεγχο (μεσαία στελέχη) Λειτουργικό έλεγχο (κατώτατα στελέχη) Τα στελέχη με ευθύνη της λειτουργία των Δ.Π.Σ. προέρχονται από τον χώρο της πληροφορικής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: MANAGEMENT

47 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Οι βασικές ενέργειες που πρέπει να υλοποιούνται στα πλαίσια του Δ.Π.Σ. είναι: Α) Χρήση των εργαζομένων στην ομάδα σχεδιασμού του συστήματος Β) Διατήρηση του κόστους λειτουργίας σε χαμηλό επίπεδο Γ) Επιλεκτικότητα στην συλλογή των πληροφοριών Δ) Έλεγχος στην εισαγωγή των πληροφοριών στο σύστημα Ε) Εκπαίδευση των χρηστών στην χρήση του συστήματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: MANAGEMENT

48 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (P.R.) Public Relations
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΓΟΡΑ) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Δημόσιες Σχέσεις: Βελτίωση εικόνας της επιχείρησης στην αγορά Έμπνευση εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας Επίλυση προβλημάτων όταν και όπως προκύπτουν (μεταξύ των πλευρών) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: MANAGEMENT

49 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (P.R.) ΣΤΟΧΟΙ
Οι βασικοί στόχοι της λειτουργίας P.R. (Public Relations) είναι οι ακόλουθοι: Διατήρηση & ενίσχυση της εικόνας της επιχείρησης στην αγορά Μετατροπή δυσάρεστων & δυσμενών καταστάσεων όσον αφορά την επιχείρηση (εχθρότητα, προκατάληψη, απάθεια, άγνοια κ.α.) σε συμπάθεια και αποδοχή από το περιβάλλον Αύξηση της «φήμης» και της «πελατείας» της επιχείρησης Αύξηση της καταναλωτικής αποδοχής των προϊόντων από τους πελάτες Υποστήριξη εισόδου νέων προϊόντων στην αγορά Προώθηση σωστών εργασιακών σχέσεων στην επιχείρηση (με μείωση των συγκρούσεων και αντιθέσεων μεταξύ των εργαζομένων) Διευκόλυνση των επενδύσεων, συγχωνεύσεων κ.α. της επιχείρησης Ενημέρωση της διοίκησης για τις εν γένει απόψεις του περιβάλλοντος ως προς την επιχείρηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: MANAGEMENT

50 ΠΕΔΙΑ MANAGEMENT (ανασκόπηση)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: ΠΕΔΙΑ MANAGEMENT


Κατέβασμα ppt "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google