Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Λουκάς Τσιρώνης1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ (1) Διοίκηση είναι η συστηματοποίηση της συλλογικής προσπάθειας μέσω της οποίας στοχεύουμε στην ικανοποίηση των στόχων που έχουν.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Λουκάς Τσιρώνης1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ (1) Διοίκηση είναι η συστηματοποίηση της συλλογικής προσπάθειας μέσω της οποίας στοχεύουμε στην ικανοποίηση των στόχων που έχουν."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Λουκάς Τσιρώνης1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ (1) Διοίκηση είναι η συστηματοποίηση της συλλογικής προσπάθειας μέσω της οποίας στοχεύουμε στην ικανοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί. Διοίκηση είναι η διαδικασία βελτιστοποίησης ή βελτίωσης της επιλογής και πραγματοποίησης των στόχων μέσα από ένα πολυεπίπεδο ιεραρχικά διαταγμένο σύστημα επικοινωνίας που καθορίζει τις δραστηριότητες των εργαζομένων. Οι έννοιες που στηρίζουν τον ορισμό της διοίκησης είναι :

2 Λουκάς Τσιρώνης2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ (2) Τον καθορισμό του επιδιωκόμενου σκοπού (ΤΙ, ΓΙΑΤΙ). Την χάραξη σχεδίου δράσης για την πραγματοποίηση του σκοπού (ΠΩΣ, ΠΟΥ, ΠΟΤΕ, ΠΟΣΟ, ΠΟΙΟΣ). Την εκτέλεση του σχεδίου Την αξιολόγηση της εκτέλεσης του σχεδίου. Την επιβολή διορθωτικών μέτρων σε περίπτωση που τα πραγματικά αποτελέσματα αποκλίνουν από τις προδιαγραφές.

3 Λουκάς Τσιρώνης3

4 4 Χαρακτήρας της Διοίκησης Η διοίκηση συνδυάζει Επιστήμη και Τέχνη. Ποσοτικές μέθοδοι (επιχειρησιακή έρευνα, τεχνολογική οικονομική, θεωρία αποφάσεων, προσομοίωση κ.λ.π.), μεθόδους επεξεργασίας πληροφοριών (δομές δεδομένων, συστήματα στήριξης αποφάσεων, κ.λ.π.), κανόνες οργάνωσης (δομή εξουσίας, ροή εργασίας, κ.λ.π.), τεχνολογία της παραγωγής, ψυχολογία, κοινωνιολογία, οικονομική θεωρία κ.λ.π. Ως τέχνη στηρίζεται στην ικανότητα αντίληψης καταστάσεων, στην ικανότητα ενεργοποίησης του προσωπικού, στην ικανότητα επικοινωνίας, κ.λ.π.

5 Λουκάς Τσιρώνης5 Η Διαδικασία της Διοίκησης Διοίκηση είναι η διαδικασία επιλογής στόχων, η διαδικασία καταμερισμού ανθρωπίνων, τεχνολογικών και φυσικών πόρων στις διάφορες επί μέρους δραστηριότητες που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων και η διαδικασία συντονισμού της δράσης για τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας των διαθέσιμων πόρων.

6 Λουκάς Τσιρώνης6 Διοικητικές Λειτουργίες Προγραμματισμός (καθορισμό στόχων και σχεδιασμό δράσης). Οργάνωση (διαμόρφωση δομών και κατανομή πόρων). Διεύθυνση (ανάθεση καθηκόντων, ενεργοποίηση του προσωπικού και συντονισμού εργασιών). Έλεγχος (μέτρηση επιτευγμάτων και πηδαλιούχηση των προσπαθειών πάνω στην επιλεγμένη πορεία).

7 Λουκάς Τσιρώνης7 Διοικητικές ικανότητες (1) Ικανότητα αντίληψης καταστάσεων ή προβλημάτων. Είναι η ικανότητα πρόβλεψης προβλημάτων ή αποκλίσεων βασισμένη στην κατανόηση του τρόπου που πρέπει να λειτουργεί η επιχείρηση, των μηχανισμών που συγκρατούν την τάξη και της ανθρώπινης φύσης που τείνει να αποσυντονίσει τα πράγματα. Επιπρόσθετες διαστάσεις προσδιορισμού της ικανότητας αυτής είναι: Ικανότητα επιλογής του τρόπου δράσης. Η εξασφάλιση μιας αξιόπιστης πληροφοριακής βάσης, χειρισμός ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων, εφαρμογή των κατάλληλων μεθοδολογιών πρόβλεψης, εκτέλεση τυποποιημένων διοικητικών πράξεων.

8 Λουκάς Τσιρώνης8 Διοικητικές ικανότητες (2) Ικανότητα επικοινωνίας με το προσωπικό. Η διαμόρφωση διαπροσωπικών σχέσεων, ανάπτυξη καλού εργασιακού κλίματος, σεβασμού στις διαδικασίες και πίστης στο σύστημα, ικανοποίηση της εσωτερικής ανάγκης των εργαζομένων για αυτοσεβασμό, πλήρωση και νόημα από τη δουλειά τους μέσω του συστήματος εργασιακών αξιών, ευαισθησία προς τις ανάγκες και τα κίνητρα των εργαζομένων.

9 Λουκάς Τσιρώνης9 Η έννοια της επιχείρησης

10 Λουκάς Τσιρώνης10 Δημιουργία Επιχείρησης (1) Επιχειρηματικό ταλέντο, εμπορική σκέψη, καλός πωλητής 1.Καλή ιδέα i)Γέννηση ιδέας ii)Αξιολόγηση ιδέας iii)Επικύρωση ιδέας iv)Προστασία ιδέας 2) Σχεδιασμός δράσης υλοποίησης i)Οργανωτικός σχεδιασμός ii)Εμπορικός σχεδιασμός iii)Συμμόρφωση με το νόμο

11 Λουκάς Τσιρώνης11 Δημιουργία Επιχείρησης (2) 3) Εξασφάλιση επενδυτικού κεφαλαίου για την εφαρμογή της δράσης Κατάρτιση οικονομοτεχνικής μελέτης Πηγές επενδυτικών κεφαλαίων Υποβολή μελέτης για χρηματοδότηση Διαπραγμάτευση συμμετοχής 4) Μετουσίωση ιδέας Διαμόρφωση προϊόντος Μαζική παραγωγή Εναλλακτικοί τρόποι παραγωγής 5) Προώθηση προϊόντος Στρατηγικές προώθησης πωλήσεων


Κατέβασμα ppt "Λουκάς Τσιρώνης1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ (1) Διοίκηση είναι η συστηματοποίηση της συλλογικής προσπάθειας μέσω της οποίας στοχεύουμε στην ικανοποίηση των στόχων που έχουν."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google