Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Chr. Kondoleon, επιμ., Antioch. The Lost Ancient City, κατ. έκθ., Worcester Art Museum, Worcester, Massachusetts, 7 Οκτ. 2000 – 4 Φεβρ. 2001, Princeton,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Chr. Kondoleon, επιμ., Antioch. The Lost Ancient City, κατ. έκθ., Worcester Art Museum, Worcester, Massachusetts, 7 Οκτ. 2000 – 4 Φεβρ. 2001, Princeton,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Chr. Kondoleon, επιμ., Antioch. The Lost Ancient City, κατ. έκθ., Worcester Art Museum, Worcester, Massachusetts, 7 Οκτ. 2000 – 4 Φεβρ. 2001, Princeton, New Jersey 2000 Cl. Foss, Syria in Transition, 550-750: An Archaeological Approach, DOP 51 (1997) 189-269 J. Lafontaine-Dosogne, Itinéraires archéologiques dans la région d’Antioche – Recherches sur le monastère et sur l’iconographie de S. Syméon Stylite le Jeune, Paris 1967, σ. 67-135, 169-217 W. Djobadze, Archeological Investigations in the Region West of Antioch on-the-Orontes, Stuttgart 1986, σ. 57-115 ΑΝΤΙΟΧΕΙΑ: Η ΧΑΜΕΝΗ ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΗ

2 Σέλευκος Α’ Νικάτωρ (358-281 π.Χ.) Αντιόχεια (Antakya) Άγαλμα της Τύχης της Αντιόχειας του Ευτυχίδη Ίδρυση της Αντιόχειας

3 Αντιόχεια (Antakya): η σημερινή πόλη

4 300 π.Χ. ίδρυση της πόλης 37 π.Χ. – 37 Ηρώδης και Τιβέριος κοσμούν την κεντρική οδό με στοές και τείχη 34-36 διάδοση Χριστιανισμού σε πόλη και χώρα 320-341 «Χρυσό Οκτάγωνο» 338 Ο Κωνστάντιος αυτοκράτορας ανατολής 361-363 Ο Ιουλιανός διαμένει στην πόλη 387 «Στάση των αγαλμάτων» 438 Η Ευδοκία χορηγεί νέα τείχη 459 Κοίμηση Αγ. Συμεών Στυλίτη 526-528 Σεισμοί: μετωνυμία σε Θεούπολις 540 Επιδρομή Περσών, βουβωνική πανώλη 540-565 Νέα ιουστινιάνεια τείχη 573, 610 Περσικές επιδρομές 637/8 Κατάληψη της πόλης από τους Άραβες Τοπογραφικό της Αντιόχειας και χρονολόγιο

5 Αντιόχεια: τείχη

6 Αρχαιολογικές έρευνες (1932-1939)

7 Σελεύκεια Πιερία, «Οικία του διαγωνισμού οινοποσίας» Αντιόχεια: ιδιωτικές οικίες

8 Δάφνη, «Οικία του Μενάνδρου» Αντιόχεια: ιδιωτικές οικίες

9 Δάφνη, «Οικία της λέμβου των ψυχών» Αντιόχεια: ιδιωτικές οικίες

10 Θέρμες C ΝΔ τεταρτημόριο του νησιού Yakto, ψηφιδωτό της Μεγαλοψυχίας Αμφιθέατρο, παλάτι και Χρυσό Οκτάγωνο Αντιόχεια: η πόλη

11 «Οικία του κακού ματιού», ψηφιδωτό (2 ος αι. μ.Χ.) Μαγικές αρές ( defixiones ) από ασήμι και μολύβι (4 ος – 6 ος αι.) Αντιόχεια: η πόλη

12 Αντιόχεια, νησί. Χρυσό Οκτάγωνο, πρόταση αναπαράστασης (Κωνσταντίνεια περίοδος, 327-341) Αντιόχεια, Δυτικό νεκροταφείο. Ναός Αγίου Βαβύλα (καθιέρωση επί επισκόπου Μελετίου, 381 μ.Χ.) Αντιόχεια: οι χριστιανικοί ναοί

13 Ευσέβιος, Εἰς τὸν βίον τοῦ μακαρίου Κωνσταντίνου τοῦ βασιλέως, Λόγος Γ’ κεφ. 50 «καὶ τῶν λοιπῶν δ’ ἐθνῶν τὰς μάλιστα κρατιστευούσας πόλεις ταῖς τῶν εὐκτηρίων φιλοκαλίαις ἐκπρέπειν ἐποίει, ὥσπερ οὖν καὶ {τὴν} ἐπὶ τῆς ἀνατολικῆς μητροπόλεως, ἣ τὴν ἐπώνυμον εἴληχεν Ἀντιόχου προσηγορίαν· ἐφ’ ἧς ὡς ἐπὶ κεφαλῆς τῶν τῇδε ἐθνῶν μονογενές τι χρῆμα ἐκκλησίας μεγέθους ἕνεκα καὶ κάλλους ἀφιέρου, μακροῖς μὲν ἔξωθεν περιβόλοις τὸν πάντα νεὼν περιλαβών, εἴσω δὲ τὸν εὐκτήριον οἶκον εἰς ἀμήχανον ἐπάρας ὕψος, ἐν ὀκταέδρου {μὲν} συνεστῶτα σχήματι, ἐν κύκλῳ ὑπερῴων τε καὶ καταγείων χωρημάτων ἁπανταχόθεν περιεστοιχισμένον, ὃν καὶ χρυσοῦ πλείονος ἀφθονίᾳ χαλκοῦ τε καὶ τῆς λοιπῆς πολυτελοῦς ὕλης ἐστεφάνου κάλλεσιν.» Ευάγριος, Ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία VI 8, PG 86.2, στ. 2857 Αντιόχεια: οι χριστιανικοί ναοί

14 Σελεύκεια Πιερία, τετράκογχο (τέλη 5 ου – αρχή 6 ου αι. ) Αντιόχεια: οι χριστιανικοί ναοί

15

16 Μονή και προσκύνημα του αγίου Συμεών του Στυλίτη († 459) Ναοδομία της Συρίας

17 Μονή και προσκύνημα του αγίου Συμεών του Στυλίτη († 459)

18 Ναοδομία της Συρίας Μονή και προσκύνημα του αγίου Συμεών του Στυλίτη († 459): οι ξενώνες των προσκυνητών και το βαπτιστήριο

19 Μονή και προσκύνημα του αγίου Συμεών του Στυλίτη († 459): αργυρεπίχρυσο τάμα, σήμερα στο Μουσείο του Λούβρου και πήλινο φιαλίδιο Ναοδομία της Συρίας

20

21 Θαυμαστόν Όρος, Μονή και προσκύνημα του αγίου Συμεών Στυλίτη του Νέου (521-597) Ναοδομία της Συρίας

22 Ναοδομία της Συρίας: βασιλικές

23 Ναοδομία της Συρίας: περίκεντρα κτίρια

24 Ναοδομία της Συρίας: γλυπτική

25 Ναοδομία της Συρίας: ο συριακού τύπου άμβωνας

26 «Νεκρές πόλεις» της Συρίας

27 Σύνοψη


Κατέβασμα ppt "Chr. Kondoleon, επιμ., Antioch. The Lost Ancient City, κατ. έκθ., Worcester Art Museum, Worcester, Massachusetts, 7 Οκτ. 2000 – 4 Φεβρ. 2001, Princeton,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google