Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Lynne C. Boughton, From Pious Legend to Feminist Fantasy: Distinguishing Hagiographical License from Apostolic Practice in the «Acts of Paul/Acts of Thecla»,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Lynne C. Boughton, From Pious Legend to Feminist Fantasy: Distinguishing Hagiographical License from Apostolic Practice in the «Acts of Paul/Acts of Thecla»,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Lynne C. Boughton, From Pious Legend to Feminist Fantasy: Distinguishing Hagiographical License from Apostolic Practice in the «Acts of Paul/Acts of Thecla», The Journal of Religion 71/ 3 (1991) Shelly Matthews, Thinking of Thecla: Issues in Feminist Historiography, Journal of Feminist Studies in Religion 17/ 2 (2001) 39-55

2 Kansas City, Missouri, The Nelson Gallery – Atkins Museum, ανάγλυφο τόντο από ασβεστόλιθο με την παράσταση του μαρτυρίου της Θέκλας, αρ

3 Ζήνων δὲ παροτρύνουσαν ὥς φασι θεασάμενος τὴν ἁγίαν καὶ πολύαθλον πρωτομάρτυρα Θέκλαν καὶ τὴν τῆς βασιλείας ἀποκατάστασιν ὑπισχνουμένην, ἐπὶ τὸ Βυζάντιον στρατεύει δώροις τοὺς πολιορκοῦντας ὑπελθών, καὶ δεύτερον ἔτος τῆς ἀρχῆς κρατήσαντα τὸν Βασιλίσκον ἐξωθεῖται, ἁγίοις τε προσπελάσαντα σηκοῖς τοῖς ἐχθροῖς ἐκδίδωσιν. Οὗτος ὁ Ζήνων μέγιστον τέμενος ἐξοχῇ τε καὶ κάλλει προὖχον ἀνατέθεικε τῇ πρωτομάρτυρι Θέκλῃ ἀνὰ τὴν Σελευκέων, ἐν Κουκουσῷ δὲ τῷ σταθμῷ ἅμα γυναικὶ καὶ τέκνοις ἀποσφάττεται. Καὶ νόμον ὁ Ζήνων τίθησιν ἀναιροῦντα τὰ ἐπὶ τοῖς ἐγκυκλίοις συντεθειμένα Βασιλίσκῳ τῷ τυράννῳ· καὶ Πέτρος μὲν ὁ ἐπίκλην Κναφεὺς τῆς Ἀντιοχέων ἐκκλησίας ἀπελαύνεται, Παῦλος δὲ τῆς Ἐφεσίων. Ευάγριος Σχολαστικός, Εκκλησιαστική Ιστορία ΙΙΙ 8 (γεγονότα λίγο μετά το 476)

4 Meriamlik Ayatekla, τοπογραφικό
Hertzfeld E., Guyer S., Meriamlik und Korykos, zwei christliche Ruinenstätten des rauhen Kilikiens, Monumanta Asiae Minoris Antiqua II, Manchester 1930

5 Meriamlik Ayatekla, τρουλαία βασιλική

6 Meriamlik Ayatekla, τρουλαία βασιλική

7 Meriamlik Ayatekla, ναός της αγίας Θέκλας

8 Meriamlik Ayatekla, ναός της αγίας Θέκλας, κρύπτη

9 Meriamlik, ναός αγίας Θέκλας, αρχιτεκτονικά μέλη στην κρύπτη

10 Έφεσος, «σπηλιά του αγίου Παύλου»

11 Έφεσος, «σπηλιά του αγίου Παύλου»

12 Έφεσος, «σπηλιά του αγίου Παύλου»

13 Η νεκρόπολη El Bagawat και η όαση Kharga στη Μέση Αίγυπτο

14 El Bagawat, ναΐσκος της Ειρήνης, μέσα 4ου αι.
Charles Wilkinson, αντίγραφο τοιχογραφίας θόλου του ναΐσκου της Ειρήνης, Νέα Υόρκη, Μητροπολιτικό Μουσείο, αρ

15 El Bagawat, ναΐσκος της Ειρήνης, μέσα 4ου αι.

16 El Bagawat, ναΐσκος της Εξόδου, μέσα 4ου αι.

17 El Bagawat, ναΐσκος της Εξόδου, μέσα 4ου αι.
Charles Wilkinson, αντίγραφο τοιχογραφίας θόλου του ναΐσκου της Εξόδου, Νέα Υόρκη, Μητροπολιτικό Μουσείο, αρ

18 Η αγία Θέκλα σε διάκοσμο πολυτελών κιβωτιδίων
Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο, Τμήμα Προϊστορίας και Ευρώπης, δωρεά William Maskell ( ), αρ. ΜΜΕ

19 Harlan J. Berk, Ltd., Chicago, Illinois, αρ. aq.13050
Η αγία Θέκλα σε τέχνεργα καθημερινής χρήσης Τμήμα από χείλος πινακίου (African Red Slip Ware) με την αγία Θέκλα και ενεπίγραφη δέλτο: [Dom]ina [Vic]toria Harlan J. Berk, Ltd., Chicago, Illinois, αρ. aq.13050 Ξύλινο κτένι με την παράσταση του Δανιήλ στο λάκκο των λεόντων και της Θέκλας στην αρένα με τα λιοντάρια, άλλοτε στο Μουσείο του Βερολίνου (καταστράφηκε στο Β’ ΠΠ)

20 Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου, αρ. ευρ. MNC 1926
Πήλινες ευλογίες του αγίου Μηνά με παράσταση της αγίας Θέκλας New Haven, Connecticut, Yale Art Gallery, Whiting Palestinian Collection, αρ Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου, αρ. ευρ. MNC 1926

21 Gorny & Mosch 156 (2007), Lot 2522, τέλη 7ου – αρχή 8ου αι.
Μολυβδόβουλλα με παράσταση της αγίας Θέκλας Gorny & Mosch 156 (2007), Lot 2522, τέλη 7ου – αρχή 8ου αι. Dr. Busso Peus, Auction 376 ( ), Lot 1311, τέλη 7ου – αρχή 8ου αι. Gerhard Hirsch, Auction 271 ( ), Lot 2674, τέλη 7ου – αρχή 8ου αι.

22 Βουλλωτήριο Harvard Art Museums, Arthur M. Sackler Museum, Κληροδότημα του Thomas Whittemore, αρ (περ )

23 Ουάσιγκτον, Συλλογή Dumbarton Oaks, χάλκινος ενεπίγραφος σταυρός σε στρώμα μολύβδου, αρ. 52.5


Κατέβασμα ppt "Lynne C. Boughton, From Pious Legend to Feminist Fantasy: Distinguishing Hagiographical License from Apostolic Practice in the «Acts of Paul/Acts of Thecla»,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google