Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

7 ο. Η ναοδομία της εποχής των Μακεδόνων, των Κομνηνών και των Αγγέλων (10ος – 12ος αιώνας): Ι. Η οικοδομική παράδοση της Κωνσταντινούπολης Κωνσταντινούπολη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "7 ο. Η ναοδομία της εποχής των Μακεδόνων, των Κομνηνών και των Αγγέλων (10ος – 12ος αιώνας): Ι. Η οικοδομική παράδοση της Κωνσταντινούπολης Κωνσταντινούπολη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 7 ο. Η ναοδομία της εποχής των Μακεδόνων, των Κομνηνών και των Αγγέλων (10ος – 12ος αιώνας): Ι. Η οικοδομική παράδοση της Κωνσταντινούπολης Κωνσταντινούπολη και περιοχή της: Μάγγανα, μονή Αγίου Γεωργίου. Μονή Χώρας (α’ και β’ φάση: 11 ος και 12 ος αι.). Χάλκη, Παναγία Καμαριώτισσα. Παναγία Μουχλιώτισσα. Kursunlu, Άγιος Αβέρκιος. Gül Çamii. Kalenderhane Çamii. Νησιά Αιγαίου: Χίος, Νέα Μονή και Παναγία Κρίνα. Μικρά Ασία: Καππαδοκία: Aksaray, Çanlı kilise. Κόραμα, υπόσκαφοι ναοί (Tokalı, Karanlık και Elmalı kilise).

2 Βιβλιογραφία Μπούρας Χ., Η Νέα Μονή της Χίου. Ιστορία και Αρχιτεκτονική, Αθήνα 1981 Μπούρας Χ., «Τυπολογικές παρατηρήσεις στο καθολικό της μονής των Μαγγάνων στην Κωνσταντινούπολη», ΑΔ 31 (1976), Α'-Μελέται, 136-151 Μπούρας Χ., «Η αρχιτεκτονική της Παναγίας του Μουχλίου στην Κωνσταντινούπολη», ΔΧΑΕ 26 (2005), 35-50 Mango C., «The Monastery of St. Abercius at Kurşunlu (Elegmi) in Bithynia», DOP 22 (1968), 169-176 Mango C., «A Note on Panagia Kamariotissa and Some Imperial Foundations of the Tenth and Eleventh Centuries at Constantinople», DOP 27 (1973), 128-132 Ousterhout R., The Αrchitecture of the Kariye Camii in Instanbul, Washington D.C. 1987 Striker C.L., Kuban Y.D., Kalenderhane in Istanbul. Τhe Βuildings, their History, Architecture, and Decoration, Final Reports on the Archaeological Exploration and Restoration at Kalenderhane Camii 1966-1978, Mainz 1997

3 Kariye Çamii (μονή της Χώρας) α’ φάση: περ. 1077-1081, επί Μαρίας Δούκαινας β’ φάση: περ. 1120 επί Ισαακίου Κομνηνού

4 Kariye Çamii (μονή της Χώρας)

5

6 Kurşunlu (νότια ακτή της θάλασσας του Μαρμαρά), Άγιος Αβέρκιος (μονή της Θεοτόκου των Ελεγμών, τυπικό του Νικηφόρου Μυστικού [1162])

7 Gül Çamii (τέλη 12 ου αι.)

8 Gül Çamii

9 Kalenderhane Çamii (τέλη 12 ου αι.)

10 Kalenderhane Çamii

11 Παραλλαγές οκταγωνικού ναού (κατά Χαράλαμπο Μπούρα)

12 Άγιος Γεώργιος των Μαγγάνων (1045-1047)

13 Άγιος Γεώργιος των Μαγγάνων (1045-1047): προτεινόμενες λύσεις ανωδομής (κατά Χαράλαμπο Μπούρα)

14 Χάλκη, ναός Παναγίας Καμαριώτισσας (τέλη 11 ου αι.)

15 Φανάρι, Παναγία Μουχλιώτισσα (11 ος αι.)

16 Χίος, Νέα Μονή (μέσα 11 ου αι.)

17 Χίος, Νέα Μονή

18

19

20

21

22 Χίος, Παναγία Κρίνα (1197)

23 Χίος, Παναγία Κρίνα

24 Καππαδοκία. Aksaray, Çanlı kilise (ναός: αρχή 11 ου αι., νάρθηκες: μέσα 11 ου αι., παρεκκλήσιο: 13 ος αι.)

25 Καππαδοκία. Aksaray, Çanlı kilise

26 Καππαδοκία, υπόσκαφοι ναοί

27 Καππαδοκία, Κόραμα, Tokalı kilise (αρχή 10 ου και μέσα 10 ου αι.)

28 Καππαδοκία, Κόραμα, Tokalı kilise

29 Καππαδοκία, Κόραμα, Karanlık kilise (μέσα 11 ου αι.)

30 Καππαδοκία, Κόραμα, Elmalı kilise (μέσα 11 ου αι.)

31 Χρονολογική κατάταξη ναών Ναοί του 11ου αιώνα Κωνσταντινούπολη και περιοχή της: Μονή Χώρας (α’ φάση). Μάγγανα, μονή Αγίου Γεωργίου. Φανάρι, Παναγία Μουχλιώτισσα. Χάλκη, Παναγία Καμαριώτισσα. Νησιά Αιγαίου: Χίος, Νέα Μονή. Καππαδοκία: Aksaray, Çanlı kilise και υπόσκαφοι ναοί στο Κόραμα (Tokalı kilise [νέα εκκλησία], Karanlık kilise, Elmalı kilise). Ναοί του 12ου αιώνα Κωνσταντινούπολη και περιοχή της: Gül Çamii. Μονή Χώρας (β' φάση). Kalenderhane Çamii. Kursunlu, Άγιος Αβέρκιος. Νησιά Αιγαίου: Χίος, Παναγία Κρίνα. Τυπολογική κατάταξη ναών Σταυροειδής εγγεγραμμένος: Καππαδοκία, Aksaray, Çanlı kilise. Κόραμα, υπόσκαφοι ναοί (Tokalı, Karanlık και Elmalı kilise). Συνεπτυγμένος σταυροειδής: Μονή Χώρας (β’ φάση). Kursunlu, Άγιος Αβέρκιος. Ναός με τρούλο και περίστωο: Gül Çamii. Kalenderhane Çamii. Ψευδο-οκταγωνικός: Χάλκη, Παναγία Καμαριώτισσα. Τετράκογχο: Παναγία Μουχλιώτισσα. Οκταγωνικός (απλός): Μάγγανα, μονή Αγίου Γεωργίου. Χίος, Νέα Μονή και Παναγία Κρίνα.

32 Σύνοψη


Κατέβασμα ppt "7 ο. Η ναοδομία της εποχής των Μακεδόνων, των Κομνηνών και των Αγγέλων (10ος – 12ος αιώνας): Ι. Η οικοδομική παράδοση της Κωνσταντινούπολης Κωνσταντινούπολη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google